E-achizitii     Vizualizare anunt atribuit
Lucrari de amenajare si securizare cladire UO MT-JT Est, b-dul Ferdinand nr. 137, sector 2, Bucuresti (detalii anunt atribuit)
Nr. anunt atribuit / Data atribuire: 132640 / 11-01-2013
Nr. anunt participare / Data publicare: / 00-00-0000
Denumire contract Lucrari de amenajare si securizare cladire UO MT-JT Est, b-dul Ferdinand nr. 137, sector 2, Bucuresti
Cod CPV 45453000-7;
Autoritate contractanta ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Judet Bucuresti
Tip procedura Negociere fara anunt de participare
Tip contract Lucrari
Valoare estimata 473,000.00 (RON)
Valoare totala contract 447,765.27 (RON)
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Nr. Ofertant Valoarea ofertei Valoare contract Nr. contract Data contract  
1 ATHENAEUM CONSTRUCT S.A. 473000.00 447765.27 6 1999-11-30 Castigator
» Ofertant castigator (nume, cui, adresa): ATHENAEUM CONSTRUCT S.A., , Str.Lt.Stefan Marinescu nr.9, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060773, Romania, Tel.  0722.242.582;0213164077, Email:  tehnicath@gmail.com, Fax:  021.316.40.77;0318241423
Anunt original

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala:  Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii, Tel.  +40 212065073, In atentia:  Carmen Iancu, Email:  carmen.iancu@enel.com, Fax:  +40 372871911, Adresa internet (URL):  www.enel.ro

I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Electricitate

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Lucrari de amenajare si securizare cladire UO MT-JT Est, b-dul Ferdinand nr. 137, sector 2, Bucuresti

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: cladire UO MT-JT Est, b-dul Ferdinand nr. 137, sector 2, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Lucrari de amenajare si securizare cladire

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

447,765.27 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 6 Denumirea: Lucrari de amenajare si securizare cladire UO MT-JT Est, b-dul Ferdinand nr. 137, sector 2, Bucurest

V.1) Data atribuirii contractului 07.01.2013

V.2) Numarul de oferte primite 2

Numarul de oferte admisibile 2

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

ATHENAEUM CONSTRUCT S.A.
Adresa postala:  Str.Lt.Stefan Marinescu nr.9, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060773, Romania, Tel.  0722.242.582;0213164077, Email:  tehnicath@gmail.com, Fax:  021.316.40.77;0318241423

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 473000.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 447765.27 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Tribunalul Bucuresti-Sectia Comerciala
Adresa postala:  Bd. Unirii, nr 37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  03082, Romania, Tel.  +40 214083600, Fax:  +40 21213132815

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic si Afaceri Corporatiste
Adresa postala:  Bd. Ion Mihalache, Nr.41-43, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Tel.  +40 212065045, Fax:  +40 372871911

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

08.01.2013 17:27