E-achizitii     Vizualizare anunt atribuit
Servicii de inginerie pentru activitati de proiectare si suport tehnic la CNE Cernavoda (detalii anunt atribuit)
Nr. anunt atribuit / Data atribuire: 128148 / 01-09-2012
Nr. anunt participare / Data publicare: 133319 / 2012-02-28 01:30:00
Denumire contract Servicii de inginerie pentru activitati de proiectare si suport tehnic la CNE Cernavoda
Cod CPV 71300000-1;
Autoritate contractanta Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Judet Bucuresti
Tip procedura Licitatie deschisa
Tip contract Servicii
Valoare estimata 17,913,000.00 (RON)
Valoare totala contract 13,312,421.70 (RON)
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Nr. Ofertant Valoarea ofertei Valoare contract Nr. contract Data contract  
1 IPROCHIM S.A. 2080000.00 1612600.00 788 1999-11-30 Castigator
2 IPROCHIM S.A. 2080000.00 1622400.00 789 1999-11-30 Castigator
3 SERTO INVEST S.A. 7257000.00 5419580.70 790 1999-11-30 Castigator
4 SERTO INVEST S.A. 1748000.00 1363807.50 791 1999-11-30 Castigator
5 UTI Systems S.A. 1748000.00 1342093.50 792 1999-11-30 Castigator
6 Asocierea dintre S.C. SERTO INVEST SA si Institutu 700000.00 382480.00 793 1999-11-30 Castigator
7 SERTO INVEST S.A. 900000.00 449460.00 794 1999-11-30 Castigator
8 Institutul National de Cercetare, Dezvoltare pentr 1400000.00 1120000.00 804 1999-11-30 Castigator
» Ofertant castigator (nume, cui, adresa): IPROCHIM S.A., , Str.Mihai Eminescu nr.19-21 sect.1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010512, Romania, Tel.  +40 0213182848/+40 0212117654, Email:  office@iprochim.ro, Fax:  +40 0213182847/+40 0212117810, Adresa
» Ofertant castigator (nume, cui, adresa): IPROCHIM S.A., , Str.Mihai Eminescu nr.19-21 sect.1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010512, Romania, Tel.  +40 0213182848/+40 0212117654, Email:  office@iprochim.ro, Fax:  +40 0213182847/+40 0212117810, Adresa
» Ofertant castigator (nume, cui, adresa): SERTO INVEST S.A., , str. Buestrului, nr. 15, sector 2,parter,ap.1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020235, Romania, Tel.  2220187, Email:  office@serto.ro, Fax:  2220187
» Ofertant castigator (nume, cui, adresa): SERTO INVEST S.A., , str. Buestrului, nr. 15, sector 2,parter,ap.1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020235, Romania, Tel.  2220187, Email:  office@serto.ro, Fax:  2220187
» Ofertant castigator (nume, cui, adresa): UTI Systems S.A., , Str. Cernauti nr. 27C, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  022183, Romania, Tel.  +40 21 2010456, Email:  anca.popescu@uti.ro, Fax:  +40 21 3187584, Adresa internet (URL):  www.uti.ro
» Ofertant castigator (nume, cui, adresa): Asocierea dintre S.C. SERTO INVEST SA si Institutu, , SERTO : Str. Buestrului Nr. 15, Sector 2, Bucuresti INCDFP : Str. Calugareni nr. 12, Magurele, Jud. Ilfov, Localitatea:  Bucuresti ; Magurele, Cod postal:  020235 ; 0777125, Romania, Tel.  2220187 ; 0
» Ofertant castigator (nume, cui, adresa): SERTO INVEST S.A., , str. Buestrului, nr. 15, sector 2,parter,ap.1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020235, Romania, Tel.  2220187, Email:  office@serto.ro, Fax:  2220187
» Ofertant castigator (nume, cui, adresa): Institutul National de Cercetare, Dezvoltare pentr, , Str. Calugareni nr. 12, Jud. Ilfov, Localitatea:  Magurele, Cod postal:  077125, Romania, Tel.  0214050670, Email:  marmur@infp.ro, Fax:  +40 214050665, Adresa internet (URL):  www.infp.ro
Anunt original

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 133319 / 28.02.2012

Denumire contract: Servicii de inginerie pentru activitati de proiectare si suport tehnic la CNE Cernavoda


Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala:  Str. Polona, Nr. 65, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010494, Romania, Punct(e) de contact:  Departamentul Achizitii, Tel.  +40 212038235, In atentia:  Rodica Boboc - rboboc@nuclearelectrica.ro, Email:  cteodorescu@nuclearelectrica.ro, Fax:  +40 212031315, Adresa internet (URL):  http://www.nuclearelectrica.ro/, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Electricitate

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Servicii de inginerie pentru activitati de proiectare si suport tehnic la CNE Cernavoda

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Cernavoda
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Servicii de inginerie pentru activitati de proiectare si suport tehnic la CNE Cernavoda

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71300000-1 - Servicii de inginerie (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

14,390,510.7 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

PA # 25316-01

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S42-068854 din 01.03.2012

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 788 Denumirea: Servicii de arhitectura si constructii - LOT 1

V.1) Data atribuirii contractului 20.08.2012

V.2) Numarul de oferte primite 4

Numarul de oferte admisibile 3

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

IPROCHIM S.A.
Adresa postala:  Str.Mihai Eminescu nr.19-21 sect.1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010512, Romania, Tel.  +40 0213182848/+40 0212117654, Email:  office@iprochim.ro, Fax:  +40 0213182847/+40 0212117810, Adresa internet (URL):  www.iprochim.ro
UTI Systems S.A.
Adresa postala:  Str. Cernauti nr. 27C, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  022183, Romania, Tel.  +40 21 2010456, Email:  anca.popescu@uti.ro, Fax:  +40 21 3187584, Adresa internet (URL):  www.uti.ro
SERTO INVEST S.A.
Adresa postala:  str. Buestrului, nr. 15, sector 2,parter,ap.1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020235, Romania, Tel.  2220187, Email:  office@serto.ro, Fax:  2220187

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 2080000.00 Moneda: RON Fara TVA

Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata

Valoarea: 1612600.00 / 1827000.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Da

Partea din contract care ar putea fi subcontractata

Nu se cunoaste

V.6) Lista de Loturi

1

Contract nr: 789 Denumirea: Servicii de proiectare a fundatiilor si serv. de inginerie geotehnica, geologica si geofizica -LOT 2

V.1) Data atribuirii contractului 20.08.2012

V.2) Numarul de oferte primite 2

Numarul de oferte admisibile 2

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

IPROCHIM S.A.
Adresa postala:  Str.Mihai Eminescu nr.19-21 sect.1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010512, Romania, Tel.  +40 0213182848/+40 0212117654, Email:  office@iprochim.ro, Fax:  +40 0213182847/+40 0212117810, Adresa internet (URL):  www.iprochim.ro
UTI Systems S.A.
Adresa postala:  Str. Cernauti nr. 27C, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  022183, Romania, Tel.  +40 21 2010456, Email:  anca.popescu@uti.ro, Fax:  +40 21 3187584, Adresa internet (URL):  www.uti.ro

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 2080000.00 Moneda: RON Fara TVA

Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata

Valoarea: 1622400.00 / 1827000.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Da

Partea din contract care ar putea fi subcontractata

Nu se cunoaste

V.6) Lista de Loturi

2

Contract nr: 790 Denumirea: Servicii de inginerie - LOT 3 + LOT 4 +LOT 9 + LOT 10

V.1) Data atribuirii contractului 20.08.2012

V.2) Numarul de oferte primite 9

Numarul de oferte admisibile 4

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SERTO INVEST S.A.
Adresa postala:  str. Buestrului, nr. 15, sector 2,parter,ap.1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020235, Romania, Tel.  2220187, Email:  office@serto.ro, Fax:  2220187

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 7257000.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 5419580.70 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Da

Partea din contract care ar putea fi subcontractata

Nu se cunoaste

V.6) Lista de Loturi

3,4,9,10

Contract nr: 791 Denumirea: Servicii de inginerie in domeniul electric - LOT 5

V.1) Data atribuirii contractului 20.08.2012

V.2) Numarul de oferte primite 3

Numarul de oferte admisibile 3

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SERTO INVEST S.A.
Adresa postala:  str. Buestrului, nr. 15, sector 2,parter,ap.1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020235, Romania, Tel.  2220187, Email:  office@serto.ro, Fax:  2220187
ENERGOTECH S.A.
Adresa postala:  B-dul TIMISOARA, nr. 104 E, Sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  061334, Romania, Tel.  0040217786871, 0040214449561, Email:  office@energotech.ro;mihai.tudor.cojocaru@gmail.com;silviu.stanciu@energotech.ro;romica.dilimot@energotech.ro;cezar.balinisteanu@energotech.ro;cristina.carpen@energotech.ro;bogdan.polipciuc@energotech.ro;marius.merfu@energotech.ro;coca.rotaru@energotech.ro;mihaela.ionescu@energotech.ro, Fax:  0040217784254, Adresa internet (URL):  www.energotech.ro
ELCOMEX-I.E.A. S.A.
Adresa postala:  Str. Medgidiei, nr. 2B, Localitatea:  Cernavoda, Cod postal:  905200, Romania, Tel.  0241 237169 / 0241 238917, Email:  raluca.gheorghiu@elcomex.ro, Fax:  0241 237524, Adresa internet (URL):  www.elcomex.ro

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 1748000.00 Moneda: RON Fara TVA

Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata

Valoarea: 1363807.50 / 1559250.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Da

Partea din contract care ar putea fi subcontractata

Nu se cunoaste

V.6) Lista de Loturi

5

Contract nr: 792 Denumirea: Serv. de inginerie in domeniul instrumentatie/automatiz. pt. sist. de proces si sist. suport - LOT 6

V.1) Data atribuirii contractului 20.08.2012

V.2) Numarul de oferte primite 4

Numarul de oferte admisibile 4

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

UTI Systems S.A.
Adresa postala:  Str. Cernauti nr. 27C, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  022183, Romania, Tel.  +40 21 2010456, Email:  anca.popescu@uti.ro, Fax:  +40 21 3187584, Adresa internet (URL):  www.uti.ro
SERTO INVEST S.A.
Adresa postala:  str. Buestrului, nr. 15, sector 2,parter,ap.1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020235, Romania, Tel.  2220187, Email:  office@serto.ro, Fax:  2220187
ENERGOTECH S.A.
Adresa postala:  B-dul TIMISOARA, nr. 104 E, Sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  061334, Romania, Tel.  0040217786871, 0040214449561, Email:  office@energotech.ro;mihai.tudor.cojocaru@gmail.com;silviu.stanciu@energotech.ro;romica.dilimot@energotech.ro;cezar.balinisteanu@energotech.ro;cristina.carpen@energotech.ro;bogdan.polipciuc@energotech.ro;marius.merfu@energotech.ro;coca.rotaru@energotech.ro;mihaela.ionescu@energotech.ro, Fax:  0040217784254, Adresa internet (URL):  www.energotech.ro
ELCOMEX-I.E.A. S.A.
Adresa postala:  Str. Medgidiei, nr. 2B, Localitatea:  Cernavoda, Cod postal:  905200, Romania, Tel.  0241 237169 / 0241 238917, Email:  raluca.gheorghiu@elcomex.ro, Fax:  0241 237524, Adresa internet (URL):  www.elcomex.ro

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 1748000.00 Moneda: RON Fara TVA

Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata

Valoarea: 1342093.50 / 1559250.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Da

Partea din contract care ar putea fi subcontractata

Nu se cunoaste

V.6) Lista de Loturi

6

Contract nr: 793 Denumirea: Servicii de seismica - LOT 7

V.1) Data atribuirii contractului 20.08.2012

V.2) Numarul de oferte primite 1

Numarul de oferte admisibile 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

Asocierea dintre S.C. SERTO INVEST SA si Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pt Fizica Pamantului INCDFP
Adresa postala:  SERTO : Str. Buestrului Nr. 15, Sector 2, Bucuresti INCDFP : Str. Calugareni nr. 12, Magurele, Jud. Ilfov, Localitatea:  Bucuresti ; Magurele, Cod postal:  020235 ; 0777125, Romania, Tel.  2220187 ; 0214050670, Email:  office@serto.ro ; marmur@infp.ro, Fax:  220187 ; 0214050665

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 700000.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 382480.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

V.6) Lista de Loturi

7

Contract nr: 794 Denumirea: Serv. de asist. teh. pt derularea progr.,,Calific. la mediu’’ si,,Durata de viata in depozit- LOT 8

V.1) Data atribuirii contractului 20.08.2012

V.2) Numarul de oferte primite 2

Numarul de oferte admisibile 2

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SERTO INVEST S.A.
Adresa postala:  str. Buestrului, nr. 15, sector 2,parter,ap.1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020235, Romania, Tel.  2220187, Email:  office@serto.ro, Fax:  2220187
ELCOMEX-I.E.A. S.A.
Adresa postala:  Str. Medgidiei, nr. 2B, Localitatea:  Cernavoda, Cod postal:  905200, Romania, Tel.  0241 237169 / 0241 238917, Email:  raluca.gheorghiu@elcomex.ro, Fax:  0241 237524, Adresa internet (URL):  www.elcomex.ro

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 900000.00 Moneda: RON Fara TVA

Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata

Valoarea: 449460.00 / 625950.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

V.6) Lista de Loturi

8

Contract nr: 804 Denumirea: Serv. de consultanta pt. alimentarea cu apa si servicii de consult. in materie de deseuri - LOT 12

V.1) Data atribuirii contractului 20.08.2012

V.2) Numarul de oferte primite 2

Numarul de oferte admisibile 2

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

Institutul National de Cercetare, Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP)
Adresa postala:  Str. Calugareni nr. 12, Jud. Ilfov, Localitatea:  Magurele, Cod postal:  077125, Romania, Tel.  0214050670, Email:  marmur@infp.ro, Fax:  +40 214050665, Adresa internet (URL):  www.infp.ro
INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE S.A.
Adresa postala:  B-dul Lacul Tei, nr.1-3, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020371, Romania, Tel.  0212061080, Email:  marketing@ispe.ro, Fax:  0212110594, Adresa internet (URL):  www.ispe.ro

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 1400000.00 Moneda: RON Fara TVA

Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata

Valoarea: 1120000.00 / 1190000.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

V.6) Lista de Loturi

12

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Sectia a VI-a Comerciala a Tribunalului Bucuresti
Adresa postala:  B-dul Unirii nr.37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel.  +40 214083600, Email:  tribunalul-bucuresti@just.ro, Fax:  +40 213132815, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.
Adresa postala:  Str. Polona nr. 65, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010494, Romania, Tel.  +40 212031304, Email:  office@nuclearelectrica.ro, Fax:  +40 212031315, Adresa internet (URL):  www.nuclearelectrica.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

29.08.2012 14:23