E-achizitii     Vizualizare anunt atribuit
Executie lucrari de reparatii si interventii unitati de invatamant situate in Sectorul 4 (detalii anunt atribuit)
Nr. anunt atribuit / Data atribuire: 111787 / 19-07-2011
Nr. anunt participare / Data publicare: 115394 / 2011-02-11 11:14:00
Denumire contract Executie lucrari de reparatii si interventii unitati de invatamant situate in Sectorul 4
Cod CPV 45300000-0; 45400000-1;
Autoritate contractanta ADMINISTRATIA SCOLILOR , LICEELOR SI GRADINITELOR SECTOR 4
Judet Bucuresti
Tip procedura Licitatie deschisa
Tip contract Lucrari
Valoare estimata 20,557,714.88 (RON)
Valoare totala contract 13,619,520.18 (RON)
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Nr. Ofertant Valoarea ofertei Valoare contract Nr. contract Data contract  
1 MAXIM CONSTRUCT ART S.R.L. 20557714.88 13619520.18 2946 2011-06-06 Castigator
» Ofertant castigator (nume, cui, adresa): MAXIM CONSTRUCT ART S.R.L., , Bd-ul Timisoara, Nr.65, Bl.D44, Ap.33, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  061948, Romania, Tel.  0744960379; 0788040803, Email:  mary.caramida@maximconstruct.ro, Fax:  0214442600, Adresa internet (
Anunt original

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 115394 / 11.02.2011

Denumire contract: Executie lucrari de reparatii si interventii unitati de invatamant situate in Sectorul 4


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

ADMINISTRATIA SCOLILOR, LICEELOR SI GRADINITELOR SECTOR 4
Adresa postala:  ALEEA MIREA MIOARA LUIZA NR. 1 A, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041531, Romania, Punct(e) de contact:  VASILICA VLAD, Tel.  0214608593, Email:  silvia_vld@yahoo.com, Fax:  0214601420, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Executie lucrari de reparatii si interventii unitati de invatamant situate in Sectorul 4

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: unitati de invatamant sector 4
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Executie lucrari de reparatii si interventii unitati de invatamant situate in Sectorul 4

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45300000-0 - Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
45400000-1 - Lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Da

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

13,619,520.18 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 2946 Denumirea: Acord cadru lucrari de reparatii si interventii unitati de invatamant sector 4

V.1) Data atribuirii contractului 6/6/2011

V.2) Numarul de oferte primite 11

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

MAXIM CONSTRUCT ART S.R.L.
Adresa postala:  Bd-ul Timisoara, Nr.65, Bl.D44, Ap.33, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  061948, Romania, Tel.  0744960379; 0788040803, Email:  mary.caramida@maximconstruct.ro, Fax:  0214442600, Adresa internet (URL):  www.maximconstruct.ro
TRUSTUL CONSTRUCTII CARPATI S.R.L.
Adresa postala:  str. Vijeliei nr. 10B, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  062205, Romania, Tel.  021 352 6596, Email:  tc.carpati.srl@gmail.com, tcarpati@yahoo.com, Fax:  021 352 6597, 0318 157 889, Adresa internet (URL):  www.tcarpati.home.ro
PALEX CONSTRUCTII INSTALATII S.R.L.
Adresa postala:  Str. Constantin Radulescu Motru, nr. 20, bl 22-24, sc.b, parter, ap. 47, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  061018, Romania, Tel.  021/346.11.02, Email:  palexci@yahoo.com, Fax:  021/346.38.43
CONCAS S.A.
Adresa postala:  Str. Transilvaniei nr. 163, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120171, Romania, Tel.  0238411740; 0238722138, Email:  marketing@concas.ro; office@concas.ro; andreea.iosif@concas.ro, Fax:  0238413959; 0238411446, Adresa internet (URL):  www.concas.ro
CONTEAM S.R.L.
Adresa postala:  bd. Ghencea nr. 158, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  061692, Romania, Tel.  4134500

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 20557714.88 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 13619520.18 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Da

Partea din contract care ar putea fi subcontractata

Nu se cunoaste

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Tribunalul Bucuresti - Sectia Comerciala
Adresa postala:  B-dul Unirii nr. 37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030833, Romania, Tel.  021/4083600, Fax:  021/4083700

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Administratia Scolilor, Liceelor si Gradinitelor Sector 4
Adresa postala:  Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1A, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  0411531, Romania, Tel.  021/4608593, Fax:  021/4601420

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

19.07.2011 15:08