E-achizitii     Vizualizare anunt atribuit
Grup electrogen mobil de 200 kW montat pe camion carosat de 5 tone (detalii anunt atribuit)
Nr. anunt atribuit / Data atribuire: 104729 / 29-03-2011
Nr. anunt participare / Data publicare: 103148 / 2010-06-30 13:26:00
Denumire contract Grup electrogen mobil de 200 kW montat pe camion carosat de 5 tone
Cod CPV 31121000-0;
Autoritate contractanta ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Judet Bucuresti
Tip procedura Licitatie deschisa
Tip contract Furnizare
Valoare estimata 1,260,000.00 (RON)
Valoare totala contract 998,900.00 (RON)
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Nr. Ofertant Valoarea ofertei Valoare contract Nr. contract Data contract  
1 UMEB S.A. 1260000.00 998900.00 404 2010-08-26 Castigator
» Ofertant castigator (nume, cui, adresa): UMEB S.A., , B-DUL.TIMISOARA, NR.6A, SECTOR 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  061328, Romania, Tel.  0751.100.374, 0314.251.202, Email:  carmen.dimitriu@umeb.ro;office@umed.ro, Fax:  0314.251.201, Adresa in
Anunt original

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 103148 / 30.06.2010

Denumire contract: Grup electrogen mobil de 200 kW montat pe camion carosat de 5 tone


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala:  Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii si Antreprize,, Tel.  021-2065071, In atentia:  cecilia tapu, Email:  cecilia.tapu@enel.com, Fax:  021-3175980, Adresa internet (URL):  www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Electricitate

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Grup electrogen mobil de 200 kW montat pe camion carosat de 5 tone

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare: UO Sud:
Adresa: Str. Candiano Popescu nr.3-5 sector 4
UO Est:
Adresa: Bd. Ferdinand nr.137 sector 2
UO Vest:
Adresa: Str. Econom Cezarescu nr.17-21 sector 6
UO Nord:
Adresa: Str. Braziliei nr.2-8 sector 1
Se va livra cate 1 bucata la fiecare adresa de livrare.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Grup electrogen mobil de 200 kW montat pe camion carosat de 5 tone

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

31121000-0 - Grupuri electrogene (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

998,900 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Da

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

SA 527

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 404 Denumirea: Grup electrogen mobil de 200 kw montat pe camion carosat de 5 tone

V.1) Data atribuirii contractului 8/26/2010

V.2) Numarul de oferte primite 6

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

UMEB S.A.
Adresa postala:  B-DUL.TIMISOARA, NR.6A, SECTOR 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  061328, Romania, Tel.  0751.100.374, 0314.251.202, Email:  carmen.dimitriu@umeb.ro;office@umed.ro, Fax:  0314.251.201, Adresa internet (URL):  www.umeb.ro

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 1260000.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 998900.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Tribunalul Bucuresti Sectia Comerciala
Adresa postala:  B-dul Unirii nr 37, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel.  0214083700, Email:  tribunalul_bucuresti@just.ro, Fax:  0213132815

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

SC ENEL Distributie Muntenia S.A.-Serviciul Juridic si afaceri corporatiste
Adresa postala:  Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, Sector 1,, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Tel.  021-2065045, Fax:  021-3175980

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

24.03.2011 15:26