E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:LOT 1 - Ampicilina 10 µg LOT 2 – Augmentin (Amoxicilina + ac clavulanic) 20/10 µg LOT 3 - Ceftazidim 30 µg LOT 4 - Ciprofloxacin 5 µg LOT 5 – Gentamicina 10 µg LOT 6 – Gentamicina 120 µg LOT 7 – Oxacilina 1 µg LOT 8 – Penicilina G 10 µg LOT 9 – Rifampicina 5 µg LOT 10 – Tetraciclina 30 µg LOT 11 – Cefoperazona 75 µg LOT 12 – Cefuroxim 30 µg LOT 13 – Cephalexin 30 µg LOT 14 – Cefpirom 30 µg LOT 15 – Imipenem 10 µg LOT 16 - Cefaclor 30 µg LOT 17 - Meropenem 10µg LOT 18 - Biseptol (Trimetoprim +sulfametaxazol) 1,25/23,75 µg LOT 19 - Moxifloxacin 5 µg LOT 20 - Levofloxacin 5 µg LOT 21 - Netilmicina 30 µg LOT 22 - Eritromicina 15 ?g LOT 23 - Azitromicina 15 µg LOT 24 - Cefoxitim 30 µg LOT 25 - Vancomicina 30 µg LOT 26 - Tobramicina 10 µg LOT 27 - Tazocin (piperacilina + Tazobactam) 100/10 µg LOT 28 - Cloramfenicol 30 µg LOT 29 - Cefixim 5 ?g LOT 30 - Acid nalidixic 30 ?g LOT 31 - Colistin 10 ?g LOT 32 - Nitrofurantoin 300 ?g LOT 33 - Kanamicina 30?g LOT
Nr anunt seap / Data publicare
332489  /  26-07-2012 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 159142 /  2012-09-24
Autoritate contractanta / Judet Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei" / Galati
Tip / Denumire contract Furnizare  /  LOT 1 - Ampicilina 10 µg LOT 2 – Augmentin (Amoxicilina + ac clavulanic) 20/10 µg LOT 3 - Ceftazidim 30 µg LOT 4 - Ciprofloxacin 5 µg LOT 5 – Gentamicina 10 µg LOT 6 – Gentamicina 120 µg LOT 7 – Oxacilina 1 µg LOT 8 – Penicilina G 10 µg LOT 9 – Rifampicina 5 µg LOT 10 – Tetraciclina 30 µg LOT 11 – Cefoperazona 75 µg LOT 12 – Cefuroxim 30 µg LOT 13 – Cephalexin 30 µg LOT 14 – Cefpirom 30 µg LOT 15 – Imipenem 10 µg LOT 16 - Cefaclor 30 µg LOT 17 - Meropenem 10µg LOT 18 - Biseptol (Trimetoprim +sulfametaxazol) 1,25/23,75 µg LOT 19 - Moxifloxacin 5 µg LOT 20 - Levofloxacin 5 µg LOT 21 - Netilmicina 30 µg LOT 22 - Eritromicina 15 ?g LOT 23 - Azitromicina 15 µg LOT 24 - Cefoxitim 30 µg LOT 25 - Vancomicina 30 µg LOT 26 - Tobramicina 10 µg LOT 27 - Tazocin (piperacilina + Tazobactam) 100/10 µg LOT 28 - Cloramfenicol 30 µg LOT 29 - Cefixim 5 ?g LOT 30 - Acid nalidixic 30 ?g LOT 31 - Colistin 10 ?g LOT 32 - Nitrofurantoin 300 ?g LOT 33 - Kanamicina 30?g LOT
Cod CPV 24931250-6;
Valoare estimata 202,200.00 RON
Tip procedura Cerere de oferta
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 08-08-2012  /  15:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 30-11-1999  /  00:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire
FORMULARE.pdf
caiet de sarcini - MEDII de cultura.pdf
clauze contractuale.pdf
FisaDate_No49949_IP.pdf
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
Loturi  
Anunt original
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"
Numar invitatie: 332489 / 26.07.2012
Denumire contract: MEDII DE CULTURA
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"
Cod fiscal: 3126853, Adresa: Str.Brailei nr.177, Galati, Telefon: +40 0236317232, Fax: +40 0236317232 , Email: aprovizionare.spital@galati.rdsnet.ro
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
IN SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Sanatate
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
MEDII DE CULTURA
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii acord-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Reluarea competitiei se va face in SEAP: Nu
Perioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru (in luni): 12
Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: un singur ofertant
II.1.5) Obiectul contractului:
LOT 1 - Ampicilina 10 µg LOT 2 – Augmentin (Amoxicilina + ac clavulanic) 20/10 µg LOT 3 - Ceftazidim 30 µg LOT 4 - Ciprofloxacin 5 µg LOT 5 – Gentamicina 10 µg LOT 6 – Gentamicina 120 µg LOT 7 – Oxacilina 1 µg LOT 8 – Penicilina G 10 µg LOT 9 – Rifampicina 5 µg LOT 10 – Tetraciclina 30 µg LOT 11 – Cefoperazona 75 µg LOT 12 – Cefuroxim 30 µg LOT 13 – Cephalexin 30 µg LOT 14 – Cefpirom 30 µg LOT 15 – Imipenem 10 µg LOT 16 - Cefaclor 30 µg LOT 17 - Meropenem 10µg LOT 18 - Biseptol (Trimetoprim +sulfametaxazol) 1,25/23,75 µg LOT 19 - Moxifloxacin 5 µg LOT 20 - Levofloxacin 5 µg LOT 21 - Netilmicina 30 µg LOT 22 - Eritromicina 15 ?g LOT 23 - Azitromicina 15 µg LOT 24 - Cefoxitim 30 µg LOT 25 - Vancomicina 30 µg LOT 26 - Tobramicina 10 µg LOT 27 - Tazocin (piperacilina + Tazobactam) 100/10 µg LOT 28 - Cloramfenicol 30 µg LOT 29 - Cefixim 5 ?g LOT 30 - Acid nalidixic 30 ?g LOT 31 - Colistin 10 ?g LOT 32 - Nitrofurantoin 300 ?g LOT 33 - Kanamicina 30?g LOT 34 - Cefotaxim 30 µg LOT 35 - Ofloxacin 5 ?g LOT 36 - Norfloxacin 10?g LOT 37 - Timentin (Ticarcilin + acid clavulanic) 75/10 µg LOT 38 - Claritromicina 15?g LOT 39 - Novobiocina 5?g LOT 40 - Amikacin 30?g LOT 41 - Cefepime 30?g LOT 42 - Clindamicina 2 ?g LOT 43- Ceftaroline 30 ?g LOT 44 - Ceftabiprole 30 ?g LOT 45 - Mueller Hinton LOT 46 - Mac Conkey LOT 47 - Mediu I lichid LOT 48 - Bulion simplu LOT 49 - Apa peptonata LOT 50 - Mediu hiperclorurat lichid (tip chapman) LOT 51 - Agar Saboraud cu cloramfenicol LOT 52 - Benzi indol LOT 53 - Benzi oxidaza LOT 54 - Stearotest 120° LOT 55 - Mediu Rosu Metil – VP LOT 56 - Mediu hiperclorurat solid (tip Chapman) LOT 57 - Columbia agar LOT 58 – TSI LOT 59 - Agar baza uree LOT 60 – MILF LOT 61 - Agar Simons Citrat LOT 62 - Agar bila esculina LOT 63 - Chrom agar candida LOT 64 - Geloza simpla LOT 65 - Factor reumatoid (latex) fara control LOT 66 - CRP (latex) fara control LOT 67 - ASLO (latex) fara control LOT 68 – TPHA LOT 69 - Trusa (latex) pentru reactie imunologica de sarcina (RIS) LOT 70 - Waaler – Rose cu control LOT 71 - Trusa latex aglutinare pentru streptococi LOT 72 - Mediu cromogen LOT 73 - Fan aerob LOT 74 - Fan anaerob LOT 75 - Standard aerob LOT 76 - Standard anaerob LOT 77 - Medii pediatrice (pedibacuri)
II.1.6) CPV: 24931250-6 - Medii de cultura (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 202,200 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Cuantumul garantiei de participare se regaseste in anexa B a fiecarui lot – perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la data limita de primire a ofertelor. –modalitatea de constituire: - virament bancar sau un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari; -scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante -numerar la caseria unitatii -ordin de plata vizat de banca sau fila cec Cont: RO18TREZ3065006XXX010832, Trezoreria Galati NOTA: pentru IMM-uri, garantia de participare poate fi constituita in cuantum de 50%. In acest caz dovada constituirii GP va fi insotita de Declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria IMM. Documentul care reprezinta garantia de participare se va scana si se va atasa in sistemul electronic (SEAP) pana la data limita de depunere a ofertelor in SEAP. Documentul original se va depune in plic inchis la sediul autoritatii contractante din str. Brailei nr. 177, Galati, pana la data limita de depunere a ofertelor in SEAP.
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
Descriere: Art. 180 - Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 – Formularul 3. Art. 181 - Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 – Formularul 4. Prezentarea Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie - Formular 5 din sectiunea Formulare. Prezentare Certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta - Formular 6 din sectiunea Formulare. Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 - Formular 7. Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante: Lazarovici Calina-Manager, Dobrea Alina Valentina-Director finaciar contabil, Firescu Dorel-Director medical, Vrinceanu Vasile – sef serviciu tehnic administrativ, Tutunaru Dana – dr. Laborator Clinic, Anton Ana - dr. Laborator Clinic, Nicolau Alina – Consilier Juridic, Calin Mihaela – responsabil procedura Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Aviz de functionare emis de MS sau echivalent. Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul în original/copie legalizata.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
Descriere: Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor Modalitatea de indeplinire: Prezentarea unui certificat/document/ aviz privind conformitatea produselor (ex. Declaratie de conformitate, declaratie marcaj CE Documente/certificate emise de organisme acredidate care confirma certificarea sistemului calitatii ISO 9001 sau echivalent
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
www.e-licitatie.ro
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 08.08.2012 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: -
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 09.11.2012
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 25.07.2012 14:02
 Detalii procedura

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !