E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:Furnizarea consta intr-un sistem topograficcompus din statie toptala, terminal A0 tip plotter si multifuctional A3.
Nr anunt seap / Data publicare
316350  /  22-09-2011 stare anunt
Nr anunt atribuit seap / Data atribuire 147906 /  2012-01-04
Autoritate contractanta / Judet Complexul Energetic Turceni S.A. / Gorj
Tip / Denumire contract Furnizare  /  Furnizarea consta intr-un sistem topograficcompus din statie toptala, terminal A0 tip plotter si multifuctional A3.
Cod CPV 38295000-9;
Valoare estimata 199,000.00 RON
Tip procedura Cerere de oferta
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 18-10-2011  /  10:30 ( - ramase )
Data deschidere oferta 18-10-2011  /  11:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire -
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original
Autoritate contractanta
Complexul Energetic Turceni S.A.
Cod de identificare fiscala: R16302447
Adresa: Str. Uzinei, Nr.1, Turceni
Telefon: 0253.335.045
Fax: 0253.335.068
E-Mail: dc@eturceni.ro; constantin.vaduva@eturceni.ro

Detaliu invitatie

Denumire invitatie: Sistem topografic
Modalitate de desfasurare: Procedura offline
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
CPV: 38295000-9 - Echipament de topografie (Rev.2)
Tip contract: Furnizare
Obiectul contractului: Furnizarea consta intr-un sistem topograficcompus din statie toptala, terminal A0 tip plotter si multifuctional A3.
Stare procedura: In Desfasurare
Data publicarii: 22.09.2011 18:18
Data limita de depunere a ofertelor: 18.10.2011 10:30
Adresa la care se transmit ofertele: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. – DIRECTIA COMERCIALA str. Uzinei, nr. 1 Turceni
Data si ora deschiderii ofertelor: 18.10.2011 11:00
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. – DIRECTIA COMERCIALA str. Uzinei, nr. 1 Turceni
Limba de redactare a ofertei: Romana
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
Tip de finantare: Alte fonduri

Tip Autoritate: Sectorial: Da
Tip Activitate: Electricitate
Valoare estimata: 199,000 RON

Criterii de calificare:
Gar. part. 3900 lei
Cer. oblig.:
Decl. privind eligib., neincadrarea in prev. art 181 din ordonanta, plata taxelor si impozitelor catre stat si locale - prez. certif. in orig., copie cf. cu orig. sau copie legalizata, valabile la data licitatiei. Decl. de particip. la proc. si certif. de participant cu oferta independenta. Certificat constatator emis de Of. Reg. Comertului si a doc. care dovedesc inreg. Completarea formularului, din care sa reiese cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani. Prezentarea fisei cu inf. gen. a ofertantului.
Cer. min.:
Prezentarea in copie a certificatul de asigurare a calitatii emis de organisme de certificare acreditate. Inf. priv. subcontractantii: daca este cazul se va completa form. tip

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Gratuit de la sediul autoritatii contractante sau pe www.e-licitatie.ro, fisier anexa la prezenta invitatie de participare
Daca doriti sa fiti notificat cu privire la evenimentele acestui anunt apasati aici.

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !