E-achizitii     Vizualizare anunt
Denumire contract:"Construire Dispensar uman, sat Bunesti, comuna Bunesti-Averesti, judetul Vaslui"
Nr anunt seap / Data publicare
313580  /  08-09-2011 stare anunt
Autoritate contractanta / Judet COMUNA BUNESTI-AVERESTI(Consiliul Local Bunesti-Averesti) / Vaslui
Tip / Denumire contract Lucrari  /  "Construire Dispensar uman, sat Bunesti, comuna Bunesti-Averesti, judetul Vaslui"
Cod CPV 45215100-8;
Valoare estimata 381,731.24 RON
Tip procedura Cerere de oferta
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Data limita depunere oferta 22-09-2011  /  10:00 ( - ramase )
Data deschidere oferta 22-09-2011  /  11:00
Termen limita depunere contestatie pentru anunt si DA    
Calcul termen limita depunere contestatie pentru acte de care s-a luat la cunostiinta la data de ...        
Documentatie de atribuire -
Documente de clarificare
Sunt interesat de aceste proceduri si doresc sa fiu informat de fiecare data cand apar noutati:    
elaborare
   
Anunt original
Autoritate contractanta
COMUNA BUNESTI-AVERESTI(Consiliul Local Bunesti-Averesti)
Cod de identificare fiscala: 7160149
Adresa: Sat Averesti, Comuna Bunesti Averesti, Averesti
Telefon: 0235484820
Fax: 0235484820
E-Mail: primariabunestiaveresti@yahoo.com

Detaliu invitatie

Denumire invitatie: "Construire Dispensar uman, sat Bunesti, comuna Bunesti-Averesti, judetul Vaslui"
Modalitate de desfasurare: Procedura offline
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
CPV: 45215100-8 - Lucrari de constructii de cladiri pentru servicii sanitare (Rev.2)
Tip contract: Lucrari
Obiectul contractului: "Construire Dispensar uman, sat Bunesti, comuna Bunesti-Averesti, judetul Vaslui"
Stare procedura: In Desfasurare
Data publicarii: 08.09.2011 14:10
Data limita de depunere a ofertelor: 22.09.2011 10:00
Adresa la care se transmit ofertele: COMUNA BUNESTI-AVERESTI - Primaria comunei Bunesti-Averesti, localitatea Averesti, comuna Bunesti-Averesti, cod postal 737115, judetul Vaslui, România
Data si ora deschiderii ofertelor: 22.09.2011 11:00
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: COMUNA BUNESTI-AVERESTI - Primaria comunei Bunesti-Averesti, localitatea Averesti, comuna Bunesti-Averesti, judetul Vaslui, România
Limba de redactare a ofertei: Romana
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare

Tip Autoritate: Sectorial: Nu
Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
Valoare estimata: 381,731.24 RON

Criterii de calificare:
-neinc in sit art. 180 din OUG 34/2006
-neînc în sit art. 181 din OUG 34/2006
-ob de act autorizat
-cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani incheiati egala cu sau mai mare decat valoarea de 763.000,00 lei
-Cel putin un contract de lucrari efectuate în conf cu normele prof din domeniu si duse la bun sfârsit in ultimii 5 ani, care a avut ca obiect exec unor lucrari sim cu lucrarile supuse licit, a carui val fara TVA, coresp cotei de part a of in contr resp, sa fie egala cu sau mai mare decat valoarea de 381.000,00 lei.
-asig cu util, mijloace de transp, inst, echip tehnice
-asig nec de betoane de ciment
-asig cu lab gradul II
-coordonator de lucrari
-responsabil de lucrare
-RTE atestat in domeniul I
-responsabil cu controlul tehnic de calitate autorizat in domeniul 2, subdomeniul 2.2 / 2.3 sau desemnat prin decizie interna
-lista subcontractantilor, daca este cazul
-certificat ISO 9001 sau echivalent
-certificat ISO 14001 sau echivalent

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Din SEAP atasata acestei invitatii. Garantia de participare 7634 lei.
Daca doriti sa fiti notificat cu privire la evenimentele acestui anunt apasati aici.

Comentarii
Pentru a introduce un comentariu cu privire la acest anunt completati urmatorul formular:
Nume
Mesaj
Cod
Introduceti codul:
 

Nu exista comentarii. Fii primul care comenteaza acest anunt !