ࡱ> q` NbjbjqPqP ;h:: FFFZ*:*:*:8b:$:ZBb&;&;&;&;&;<<<$h ZEF<<<<<&;&;GGG< &;R&;G<GGfup$"m&;; L~?*:AT0B94flF fmm8fF<<G<<<<<xGX<<<B<<<<Z$~$f)Z~f)ZZZ CAIETUL DE SARCINI Pentru achizicia public de servicii avnd ca obiect: SERVICII DE INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU PUNEREA IN CONFORMITATE CU NEX 01-06 PENTRU: SU FINTA, SU HUREZANI, SU PISCU STEJARI, SU BIBESTI Caietul de sarcini este anexat prezentei documentacii de atribuire. Caietul de sarcini face parte integrant din documentacia pentru elaborarea _i prezentarea ofertei _i constituie ansamblul pe baza crora se elaboreaz, de ctre fiecare ofertant propunerea tehnic _i financiar. Durata contractului - 12 luni de la intrarea n vigoare Termenul de execucie 30 de zile de la ordinul dat de beneficiar. Factura se emite dup obcinerea notificrii de la INSEMEX pentru documentacie, prin care se confirma c este complet _i corect. CAIET DE SARCINI Obiect: - Servicii de ntocmire documentacie tehnic pentru punerea n conformitate cu Nex 01-06 pentru: SU Finta SU Hurezani SU Piscu Stejari SU Bibe_ti Justificarea serviciului: certificrile _i rapoartelor de proteccie la explozie emise de ctre INSEMEX Petro_ani expir n data de 03.06.2012 pentru obcinerea n continuare a certificrii _i obcinerea raportului de proteccie la explozie este nevoie : -reactualizare documentaciei pentru obcinerea reatestrii din punct de vedere al cerincelor normativului NEx 01-06 pentru instalaciile tehnice _i reactualizare a documentului de proteccie la explozie pentru obcinerea raportului de proteccie la explozie - respectnd art. 10, art 7. din HG 1058/2012. Acte normative: Documentatiile se vor elabora n conformitate cu: Actul normativCu referire la:HG nr. 752 din 14.05.2004, lund n considerare Directiva 94/9/EC privind stabilirea condiciilor pentru introducerea pe piac a echipamentelor _i sistemelor protectoare destinate utilizrii n atmosfere potencial explozive .NORMATIV NEx 01-06din 2 mai 2007 privind prevenirea exploziilor , pentru proiectarea , montarea , punerea n funcciune , utilizarea , repararea _i ntrecinerea instalaciilor tehnice care funccioneaz n atmosfere potencial exploziveHG nr. 1058 din 9 august 2006, lund n considerare Directiva 99/92/ECprivind cerincele minime pentru mbuntcirea securitcii _i proteccia sntcii lucrtorilor care pot fi expu_i unui potencial risc datorat atmosferelor explozive,, MO 737/2006HG nr. 1425/2006 cu actualizrile ei (HG 1242/2011)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitcii _i sntcii in munc nr.319/2006. La elaborarea documentaciilor se vor lua n considerare urmtoarele Standarde _i Nomative Actul normativCu referire la:SR EN 60079-0: 2010Atmosfere explozive. Partea 0 : Echipamente. Cerinte generale. SR EN 60079-14:2009Atmosfere explozive. Partea 14 : Proiectarea , selectarea si construirea instalatiilor electrice.SR EN 60079 -17: 2008Atmosfere explozive gazoase. Partea 17: Inspeccia _i ntrecinerea echipamentelor electriceSR- EN 13463-1: 2009Echipamente neelectrice pentru atmosfere potencial explozie.,.fv x z  024<\^ŵ|vpv|jdYMhCSCJaJmH sH hCS5CJ\aJ hCSCJ hyBCJ hCJ hHcCJhHchI?hCJmHsHhHcCJmHsHhI?hCJ^JmHsHhhHchCJ$aJ$hHchHc5CJ$OJQJaJ$hBbh`5CJaJhI?5CJaJh0phI?5CJaJh15CJaJh0ph15CJaJhI?,. N x 2dgdHc$hd5$7$8$9DH$^ha$gdHc$d`a$gdgd $da$gdHc$a$gdI?$ p@ #]a$gdI?$ p@ #]a$gd1gdBbMMN24^Hbxz$d$Ifa$gdCS $da$gdCS$d^`a$gdCS$d`a$gdCS$d^a$gdCS$a$gdCS $da$gdyB^jl,0zXZLNL:<(*F6L6N6d7f7ؽ󌯌،،،}}}{}mhCShCS6CJ]^JUhCShCSCJ^JmHsH hCShCSCJPJ^JnHtH"hCShCS5CJ\^JmH sH hCShCS5CJ\^JhCShCSCJ\^JhCShCSCJ^JmH sH hCShCSCJ^JhCShCS5CJ^JmH sH hCShCS5CJ^J*@XWMkd$$Ifl 0 Q' Q'644 lal d$IfgdCSMkd$$Ifl 0 Q' Q'644 lalXZLNrWMkd$$Ifl 0 Q'& Q'644 lal d$IfgdCSMkd&$$Ifl0 Q' Q'644 lal JLj$d$Ifa$gdCS$d`a$gdCSMkd$$Ifl 0 Q'& Q'644 lal:<d(VMkd$$Ifl0/ Q'/ "Q'644 lal d$IfgdCSOkdH$$Ifl40/ Q'/ "Q'644 lal(*VWMkd $$Ifl0/ Q'/ "Q'644 lal d$IfgdCSMkdc$$Ifl0/ Q'/ "Q'644 lalFL6HMkdu$$Ifl0/ Q'/ "Q'644 lal d$IfgdCS$d$Ifa$gdCSMkd$$Ifl0/ Q''/ "Q'644 lalPartea 1: Metoda _i cerince de baz .SR EN 13463-5: 2004 Echipament neelectric pentru atmosfere potencial explosive. Partea 5 : Proteccie prin securitate constructiv "c"SR EN 13463 6: 2005Echipamente neelectrice pentru atmosfere potencial explosive.Partea 6 :Proteccie prin controlul sursei de aprindere "b" .SR EN 60079-10-1:2009Aparatur electric pentru atmosfere potencial explozive gazoase.Clasificarea ariilor periculoase.EN 15198: 2008 Metodologie pentru evaluarea pericolului de aprindere la echipamentele neelectrice _i componente destinate utilizrii n atmosfere potencial explozive .SR EN 1127 1: 2008Atmosfere explozive. Prevenirea _i proteccia la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale _i metodologieSR EN 60529: 1995Grade de proteccie asigurate prin carcase (cod IP ) .NORMATIV NP 099-04:Normativ pentru proiectarea, executarea,verificarea _i exploatarea instalaciilor ectrice n zone cu pericol de explozie .Hotrrea de Guvern nr. 115 din 05 februarie 2004privind stabilirea cerincelor esenciale de securitate ale echipamentelor individuale de proteccie _i acondiciilor pentru introducerea lor pe piac, publicata n Monitorul Oficial, Partea I nr. 166 din 26 02.2004SR EN ISO 20344: 2004Echipament individual de proteccie . Metode de ncercare pentru nclcminteSTAS 11 004-88Pardoseli pentru ncperi cu pericol de explozie. Determinarea rezistencei de descrcare _i a rezistencei de scurgere a sarcinilor electrostaticeSR EN 61340-4-1:2004Electrostatic Partea 4-1: Metode de ncercare standardizate pentru aplicacii specifice. Rezistenca specific a pardoselilor _i a straturilor de acoperireSR EN 1149-1:2006mbrcminte de proteccie. Proprietci electrostatice. Partea 1: Metod de ncercare pentru msurarea rezistivitcii de suprafac Documentele solicitate se vor ntocmi n cate dou exemplare , unul se va depune la INSEMEX n vederea obtinerii certificatelor _i rapoartelor de proteccie la explozie pentru instalatiilor tehnologice de mai sus iar unul se va preda la beneficiar. Concinutul minim al documentatiei: Partea I -Documentatia tehnica actualizata pentru reexaminare in ''situ'' INSEMEX; -Programul de inspectie actualizat Cf anexa 2-4 din Nex01-06; -Planul de zonare actualizat; -Inregistrari care sa ateste ca echipamentele protejate la explozie sunt intrecinute in conformitate cu tipurile lor de protectie. Partea II -Chestionarul de evaluare; -Memoriu tehnic general; - Procedura de instruire a lucrtorilor care pot fi expu_i unui potencial risc datorat atmosferelor explozive n domeniul sntcii _i securitcii n munc; -Specificacii privind echipamentele individuale de proteccie; -Evaluare /risc/securitate. Interpretarea rezultatelor pe postul de lucru. Partea III -Planul de prevenire _i proteccie. Beneficiarul va pune la dispozicie - ultimul atestat _i raport de proteccie la explozie emis de ctre INSEMEX Petro_ani. Timpul de elaborare a documentaciei -Maxim 30 de zilede la semnarea contractului.   L6N66n7p778WMkd$$Ifl 0/ Q'/ "Q'644 lal d$IfgdCSMkd+$$Ifl0/ Q'/ "Q'644 lalf7n7p7888889999::;;;;<<==>>??@@AA2C4C^D`DbDD`FFFFI$IIIKKKK6MMMMMMMMMh^Bjh^BUhyBhCSCJhCSCJ^JhCShCSB*CJ^JphhCShCS5CJ^JhCShCS6CJ]^JhCShCSCJ^JmHsH hCShCSCJPJ^JnHtHhCShCSCJ^J888 88889UF$d$Ifa$gdCSOkd9 $$Ifl40/ Q'"Q'644 lal d$IfgdCSOkd{$$Ifl40/ Q'`/ "Q'644 lal999::;;THH d$IfgdCSMkd $$Ifl 0/ Q'/ "Q'644 lal$d$Ifa$gdCSMkd $$Ifl0/ Q'/ "Q'644 lal;;;;;<<WHH$d$Ifa$gdCSMkd $$Ifl0/ Q'/ "Q'644 lal d$IfgdCSMkd[ $$Ifl0/ Q'/ "Q'644 lal<<<== >>WMkd7 $$Ifl0/ Q'/ "Q'644 lal d$IfgdCSMkd $$Ifl0/ Q'/ "Q'644 lal>>>???@UOkdW$$Ifl40/ Q'"Q'644 lal d$IfgdCSOkd $$Ifl40/ Q'`/ "Q'644 lal@@@AAAB2CWMkdE$$Ifl0/ Q'/ "Q'644 lal d$IfgdCSMkd$$Ifl0/ Q'/ "Q'644 lal2C4CZC^D`DbD\F`FFWHHHH$d`a$gdCSMkd%$$Ifl0/ Q'/ '"Q'644 lal d$IfgdCSMkd$$Ifl0/ Q'/ "Q'644 lalFFFPGG HI$IZIIJBKKKKKKKLL6M8MMM$d^`a$gdCS$d^a$gdCS$d`a$gdCSMMMMMMMMMMMMMNNN$a$ $da$gdyB$d^`a$gdCSMMMMNNNhyBhCSCJh;!hKgjh^BUh^B90&P P:p+c. A!^"^#$%S1 $$Ifl!vh5 5#v #v:V l Q'65 5/ / / al$$Ifl!vh5 5#v #v:V l Q'65 5/ / / / al$$Ifl!vh5 5#v #v:V lQ'6,5 5/ / / / / al$$Ifl!vh5 5#v #v:V l Q'6,,5 59/ / / / / al$$Ifl!vh5 5#v #v:V l Q'6,,5 59/ / / / / alq$$Ifl!vh5/ 5"#v/ #v":V l4Q'65/ 5"/ al$$Ifl!vh5/ 5"#v/ #v":V lQ'65/ 5"/ / / / / al$$Ifl!vh5/ 5"#v/ #v":V lQ'65/ 5"/ / / / / al$$Ifl!vh5/ 5"#v/ #v":V lQ'65/ 5"/ / / / / / al$$Ifl!vh5/ 5"#v/ #v":V lQ'6,5/ 5"9/ / / / / al$$Ifl!vh5/ 5"#v/ #v":V lQ'65/ 5"/ / / / / / al$$Ifl!vh5/ 5"#v/ #v":V lQ'65/ 5"/ / / / / al$$Ifl!vh5/ 5"#v/ #v":V l Q'65/ 5"/ / / / / al$$Ifl!vh5/ 5"#v/ #v":V l4Q'6+5/ 5"/ / / / / / al$$Ifl!vh5/ 5"#v/ #v":V l4Q'6+,55"/ / / / / / al$$Ifl!vh5/ 5"#v/ #v":V lQ'65/ 5"/ / / / / al$$Ifl!vh5/ 5"#v/ #v":V l Q'65/ 5"/ / / / / / al$$Ifl!vh5/ 5"#v/ #v":V lQ'65/ 5"/ / / / / al$$Ifl!vh5/ 5"#v/ #v":V lQ'65/ 5"/ / / / al$$Ifl!vh5/ 5"#v/ #v":V lQ'65/ 5"/ / / / al$$Ifl!vh5/ 5"#v/ #v":V lQ'65/ 5"/ / / / / alv$$Ifl!vh5/ 5"#v/ #v":V l4Q'6+5/ 5"/ al|$$Ifl!vh5/ 5"#v/ #v":V l4Q'6+,55"/ aln$$Ifl!vh5/ 5"#v/ #v":V lQ'65/ 5"/ aln$$Ifl!vh5/ 5"#v/ #v":V lQ'65/ 5"/ aln$$Ifl!vh5/ 5"#v/ #v":V lQ'65/ 5"/ al$$Ifl!vh5/ 5"#v/ #v":V lQ'6,5/ 5"9/ / / / al;J@J NormaldhCJOJQJ_HmHsHtH B@B 2 Heading 1$$@&a$5CJV@V Heading 2$$d<@&a$5;OJQJX@X Heading 3$$<@&a$5OJQJmH sH uB@B 1 Heading 4$$@&a$5CJ X@X Heading 5$$ n@&a$6OJQJtH uD@D Heading 6$$d@&a$>*F@F Heading 7$$d@&a$5>*D@D Heading 8$$d@&a$6F @F 0Bb Heading 9 <@& CJ^JaJDA@D &Default Paragraph FontVi@V Table Normal :V 44 la (k(No List 4@4 Header 9r 4 @4 Footer 9r .)@. Page Number:B@": 9 Body Text$da$BP@2B Body Text 2$da$6bOBb Table Text dH$5$7$8$9D OJQJmH sH uLQ@RL Body Text 3$da$5OJQJ\NObN 6Default Text:1dOJQJmH sH LrL H Comment Textd7$8$ CJOJQJJOJ gj>Table Text CharCJ_HmH sH tH T>@TLvTitle$d<a$5CJ KHmHnHsH uJOJ &'f Default TextdOJQJmH sH 0U@0 Tw Hyperlink>*B*Z@ZTwTOC 1 P% dx5CJOJQJ\mHnHuFV@F TwFollowedHyperlink >*B* phVYV ~Y Document Map-D M CJOJQJ^JrOr Table Text Char Char d5$7$8$9DH$OJQJmH sH fOf Table Text Char Char CharCJOJQJ_HmH sH tH jj $l Table Grid7:V!0!HC@"H XBody Text Indent"x^N/@2N XList#d^`CJOJQJmH sH \^@B\ /1-h Normal (Web)$ddd[$\$OJQJaJmH sH *W@Q* W:Strong5\ZObZ t Caracter Char &dCJOJQJ^JmH sH Or MOutline (Not Indented)|' & Fd5$7$8$9D>Th.H$TfOJQJmH sH XOX _ Caracter Char (dCJOJQJ^JmH sH XOX Body Single)d5$7$8$9DH$OJQJmH sH ROR BbTable Text CaracterCJ_HmH sH tH NN Bb Balloon Text+dCJOJQJ^JaJe@ BbHTML Preformatted=, 2( Px 4 #\'*.25@9dCJOJ QJ ^J mH sH ^O^ .BbDefault Text:2-d5$7$8$9DH$OJQJmH sH ROR -BbDefault Text:2 CharCJ_HmH sH tH FOF $Bb Char Char1CJ_HaJmH sH tH ROR Bb Char Char2$CJOJQJ^J_HaJmHsHtH NN Bb Char Char35CJ OJQJ_HmHsHtH NO!N Bb Char Char45CJOJQJ_HmHsHtH P@2P 4Bb Footnote Text3dCJOJQJmH sH <OA< 3Bb Char Char_HmH sH tH @&@Q@ BbFootnote ReferenceH*ROaR BbDefault Text:1 CharCJ_HmH sH tH \Oq\ BbNormal (Web) Char1 CJPJ _HaJmH nHsH tH^O^ `Heading 1 Char*5CJ KH OJ QJ \^JaJ mHsHtHPOP `Body Text CharCJOJQJ_HmHsHtH JOJ `Normal (Web) CharCJPJ ^JaJh00MN'</ <=L\]@AT,-Lt& ' 9 \ % & 5 E F Z  + J K M & 0 1 G VWl$%9PQR)*9:|}78AkuF]~000000000000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 00 0 000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 000000000000000000000000000000@0I00@0I00@0I00@0I00I00H00I00'</ <=L\]@AT,-Lt& ' 9 \ % & 5 E F Z  + J K M & 0 1 G VWl$%9PQR)*9:|}78AkuF]~@0@0@0@0@0@ 0K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K000 K00K00@K00K00A0K00K00K00@1K00K00K00K00A0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0K0 0@0K0 0K0 0@0K00K00@0K00K00@0K00K00@0K00K00@0K00K00A0K00K00@0K00K00@0K00K00@0K00K00@0K0 0K0 0@0K0"0K0"0@0K0$0K0$0@0KK0&0K0&0@0KK0(0K0(0@0KK0*0K0*0@0KK0,0K0,0@0 K0.0K0.0@0K000K000@0K020K020K020@0K040K040@0K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00@0 ^f7MN)32X(L689;<>@2CFMN(*+,-./012N  /X"$! wZa\a&b$rEB@ 0( B S ?H0( 0 ;<KN;G./57EF ;=BCKL[]?AST+-KLst% ' ) + 8 9 [ \ $ & 4 5 D F Y Z  * + I M % & / 1 F G UWkl#%89OR(*899:{~*+68@AjktuEF\]}LN&';G./ ;=KL[]?AST+-KLst% ' 8 9 [ \ $ & 4 5 D F Y Z  * + I M % & / 1 F G UWkl#%89OR(*899:{~68@AjktuEF\]}~</AT-t' M G *9F~abq `v 4 9 V-GJ ;g #"Ў){R`riT JrmF=!f_%ʘm1"AZ2w\a4A60wH$?L.#On `Rc o[=h:oa>^>`hH. L^`LhH. 88^8`o(hH.^`5o(hH. ??^?`o(hH)[[^[`o(. + + ^+ `hH. L ^ `LhH. ^`hH. ^`hH. kLk^k`LhH.hh^h`B*o(phhHCap. . ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.88^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(hHo ^ `OJ QJ o(hH ^ `OJQJo(hHxx^x`OJ QJ ^J o(hHoHH^H`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHo^`OJ QJ o(hH 88^8`o(hH II.. 0^`0o(hH. $ $ ^$ `o(hH.@ @ ^@ `o()^`OJPJQJ^Jo(- L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.??^?`5o(hH)^`5o(hHc..??^?`5OJQJo(hH- [[^[`hH. + + ^+ `hH. L ^ `LhH. ^`hH. ^`hH. kLk^k`LhH.88^8`B*o(phhHCap. .hh^h`5B*o(phhH III..x$ $ ^$ `5B*o(phhH) 0 ^ `05B*o(phhHc..8^`B*OJQJo(phhH-^`5B*o(phhH5..x^`5B*o(phhH)^`5B*o(phhH IV..!^`5B*CJaJo(phhH V..^`5B*o(phhH VI..^`5B*o(phhH) pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h88^8`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh ^ `OJ QJ o(hHh ^ `OJQJo(hHhxx^x`OJ QJ ^J o(hHohHH^H`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJ QJ o(hH@ ^` OJQJo(.@ ^` OJQJo(.@ ^` OJQJo(. MM^M`o(hH.@ ^` OJQJo(.@ ^` OJQJo()@ ^` OJQJo()@ ^` OJQJo()@ ^` OJQJo(() hh^h`o(hH I.. 808^8`0o(hH3.. ^`o(hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.^`o()h^`OJQJo(hH$ $ ^$ `OJPJQJ^Jo(-^ z^ ^^ `zo(. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. z^`zo(hH. hh^h`o(hH.. 0^`0o(hH2.. 0^`0o(hH.... 88^8`o(hH ..... 88^8`o(hH ...... 88^8`o(hH....... `^``o(hH........ `^``o(hH.........88^8`5o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.^`OJPJQJ^Jo(- ^`OJ QJ o(o pp^p`OJ QJ o( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo( ^`OJ QJ o(o PP^P`OJ QJ o(^`o(.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(hHopp^p`OJ QJ o(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHoPP^P`OJ QJ o(hH ^`OJPJQJ^Jo(- ^ `OJQJ^Jo(hH" B B ^B `OJ QJ o(hH ^ `OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hHRR^R`OJ QJ ^J o(hHo""^"`OJ QJ o(hHh 88^8`o(hH. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.<^`5B*o(phhH6..< ^`hH.< pLp^p`LhH.< @ @ ^@ `hH.< ^`hH.< L^`LhH.< ^`hH.< ^`hH.< PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ??^?`o(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.n^n`5o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. L ^ `LhH. \ \ ^\ `hH. ,,^,`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. lLl^l`LhH.`RLm1F=!`4A0wHv h:oa){_%LTLtuxpZ2ciabq3Ox 9 whiT o[`}AKIcv_ d +a4;2*S.&HK%#k ~]G}%/U $ R" r' U p v Iy # 81 S5 ^ c h  : A d k  ," 0 C P W d l  . =2 BI mR d [h "$O/|5cSet~>BF5]cfgul&$:;\gkmQ3Y3\3o%tv~'#'#h(B9j'>0E`]V^uP 3HuT% -.R,08GH,_fpu& F:>R_lq'5DJ]?^Jt;3&aY4^fw""J=YPwM NTnA <1Qk.u|E ?"I !79=e #9Ms D# 0 OM c m Ct !h!#!JF!?G! H!I!Z!@_!`x!" K"]"9#)#^# $9$V$g$r$s$%B%$I%&&$&,&0&{:&?&D&O&[&^&;j&s'}:')A'O'q'x'x'/ (w(%(B([(d(f(t(K))+)E)wP)(c)t)v* */*8*3i*j*+M+++++?+-I+`+i+",;,7,0A,M,b,b,'o,p,- -+-?-XJ-..e6.?.XC.u.w-/l;/\/ 00!0@*0v20?A0F0WK0o0p0 11|C1|m1y1`2 22#2$202JQ2|23|#3.3X231`3E4d+404b\4\4&c4e4l40585F5k566%6+6BC6qS6xd6%757F7K7,d73m7r7}78 8O8uU8n8@9>9A9*^9`9:*:+:a-:F:W:j:w:h ;;';7;[;^;b;<<, <9< M<g<rk<g =@=$=G=:=>Q><>gj>+?t ?k???I?fZ?_?a?@@@K!@1@;@ =@Sk@A"A2A)QAgAbBp)BNB|UB^ByB2 C*C3CQC`CmCqKD^LDWD[D_DDEh/EB@EHERESE)XE FRFrFzG GG%G*GSN]SiST#T,TQT}T UU'U5U7USUgUVa VHVWVt^VkVnVtV%xVVWp%WImWXXjXHX\X`XcX|fXnXYzY$ YY~Y!Y]YbYsY ZZ RZ]^ZvZu[.%[%[-[D[W[nl[l[0p[\r%\i8\>\G\d\wj\w]d-],1]c]w] y]^^$^-^?8^F^^^}^__2_6_o_t_u_``&`<`aaXap]aea]fa b6b2Hb3fbmbA|b+ccHcKcScVcZchc~cd{/de;d&OdPdSd edld||d~ddtNeUeveepff&'fQ0f?fVfWfsfgAIgKg[ghh1-h#9hZ;hYhYhTfhAyhhi(iil"iDAi'jv3j=@jMjYjuj+~j)k3klCkCk%FkRk l(l+l/l=FHKa?ehGs5/.SVm5 #NP%Y,e~qgy ?'b~a'C@RR`MPSmBD<FXY&i^nqW $)<~AdH !|#%0<SA`$&q&(Kko#$*10A@HqIP "^@R\oHy~ EZ!ai*rAUcVA 9"*T;Xh#ky!m`cJ&_E.s#6~Ygh};@MBRptuLA;YE(aj#/8j\t{}%-C\1jLv^ `8Gkfw725{@DQ`Zj:X CENEqTwqwT[WXFa:ox{}d;HLOOUJ[]]k`+j|`"/a2"?MSOVgjt !5F8IL9iq`J`cofq')Lj* 8R'8<O>DVe fika|5N 1lln3 ?}JM-O3PU$-kz'( ,22KKO]Xqqsyy h"=)ry eEGJPS0UYos!:<fYqt Y a( 35Y6[qn19m7:&\d^kz{#v<V #nq Kh[a[h-$Zf|}Q%>@0B8Hvpoy+2-Ekwx||d}B {/1A\DEM; #?^pg$lxS#9E]cosL$: ]<,6=)),;Emd 3EeT`VZ:aoot4N@T\S )m5IM_gnA+N^ume&g2BCSf :)+,D Mv\/+1,;zQV)CEhj!Y_kJQBD9JNR*^r#_Hc*%-vONeez{s5QdTWh[jnq/33`DY[rN}9>? V6u,p:JY\inot=Yc #s+\yRTT|H5B\yQRsUVWXoq\t B$*89bZa!ejlvyl*7[&VZ2I{Kx/X_n\t!&*G}W1t1[@d_/2 4HLoX bn\g4XK9=3QbR(H,5 UmZxxy 1^fKB[Bbe 7 n?2E5=9G^q>r yyj14[ 9iiml{V ^6L:DMPjpry\-LiVF^eoj3 s8WtJ /6Fqt{ 8/cm2|!(A*,,0TBUS&n~1(4Hw=`+s 7eA#WgVvy*p-16Ne{27@(V5I;:AQ`:fGjm;!3_EjmsstA O'.;rt" W/He #"&DNbd8q}dI#+H|_Kw1#%AY_ #F[XOcupVMNjrwB%69)A\s!3RT`ma U"]**]!DIWMvZqdJi.X^t!(1r^w K!E]h"15 =L\]@AT,-t& ' \ & 5 E F Z  + J K M & 0 1 G VWl$%9PQR)*9|}@~~D9~~@ @@ @@@6Unknown G: Times New Roman5Symbol3& : Arial; Batang[ Arial-RomTimes New RomaneCasablanca-RomTimes New Roman5& zaTahomaO"MS Sans SerifArial7& Verdana?5 z Courier New;SimSun[SO7K@Cambria;Wingdings"1 hok) &)F +F +!4d 2qHX? 2 Dark Ladyclaudiu.roiban             Oh+'0t $ 0 < HT\dl Dark LadyNormalclaudiu.roiban15Microsoft Office Word@6F@v'@juo@|?F՜.+,0 hp| PSP+  Title !"#$%&'()*+,-./012346789:;<=?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F?Data 51Table>WordDocument;hSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q