ࡱ> &0 !"#$%345Fnq` jxbjbjqPqP ::-HHH\840T\s qqqqqqq$}uhwhqH@qs 8Hqq~^0H@e @C, PbXpf s0sbMxM >Mx@e@eMxHTevTD'qqjs\\\D$"\\\\\\ SC PRODRUM SRL ALBA IULIA ,CAMELIEI nr.11 ,bl.G2 ,apt.19 ,tel,fax 0258/834866 ,mob.0744/825054 CF RO 10827014 , ORC J 01 / 291 / 1998 ZID DE SPRIJIN SI RIGOLA PROTECTIE STATIE EPURARE , ZONA VIRSI , ORAS CAMPENI PT + DE + CS Beneficiar: SC APA CTTA SA ALBA Proiectant : S.C. PRODRUM S.R.L. ALBA IULIA MARTIE 2013 1. Denumire proiect: ZID DE SPRIJIN SI RIGOLA PROTECTIE STATIE EPURARE , ZONA VIRSI , ORAS CAMPENI 2. Faza de proiectare: P.T. + D.E. + C.S. 3. Proiect (contract) nr.: Pr. nr. 65/ 2013 4. Beneficiar: SC APA CTTA SA ALBA 5. Proiectant : S.C. PRODRUM S.R.L. ALBA IULIA 6. Data elaborrii: Martie 2013 7. Exemplarul: Intocmit, Ing. Tudose Alin LISTA SEMNATURI : Sef Proiect: Ing. Alin Tudose - Verificat: Ing.Bogdan Adrian - Desenat: ing.Blaga Marius GEO: Geolog Preda Paul ZID DE SPRIJIN SI RIGOLA PROTECTIE STATIE EPURARE , ZONA VIRSI , ORAS CAMPENI A. PIESELE SCRISE Foaie de capt Fi_a proiectului Borderou de piese scrise _i desenate Concinutul cadru al proiectului tehnic: Date generale; Descrierea generala a lucrarilor; Programul de control Listele cu cantitatile de lucrari; Graficul general de realizare a investitiei; B. PIESELE DESENATE Plan de ncadrare n zon Sc. 1: 5.000 Planuri de situacie Sc. 1: 500 Profile transversale Sc. 1: 100 Detalii camera cadere podet Sc. 1: 50 Detaliu zid sprijin Sc. 1: 50 Detaliu armare zid sprijin Sc. 1: 50 NTOCMIT, Ing. Tudose Alin MEMORIU TEHNIC 1. Date generale 1.1 Denumirea investiciei ZID DE SPRIJIN SI RIGOLA PROTECTIE STATIE EPURARE , ZONA VIRSI , ORAS CAMPENI 1.2 Elaborator S.C. PRODRUM S.R.L. 1.3 Ordonatorul principal de credite ORASUL CAMPENI 1.4 Autoritatea contractant ORASUL CAMPENI 1.5 Amplasamentul Tara: Romania; Regiunea, judetul si localitatea: Statia de epurare care se doreste protejata cu acest zid de sprijin se afla in partea de nord vest a judetului Alba , in zona intersectiei dintre DN 74 A si DN 75 unde urmeaza a fi construita o statie de epurare pentru orasul Campeni . Lungimea tronsonului studiat in cadrul proiectului este de 225 m si se compune dintr-un zid de sprijin din beton armat pe o lungime de 180m si rigola de colectare si evacuare ape pluviale , modernizata pe lungime de 280m si curatarea rigolei din pamant existente pe lungime de 30m . 1.6. Tema, cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii avute in vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate Pe amplasamentul studiat se observa necesitatea protejarii platformei aferente amenajarii statiei de epurare , obtinerea suprafetei necesare amenajariia cesteia si punerea in siguranta a acestei suprafete . Scopul investitiei este de a asigura buna functionare a statiei de epurare in conditii de siguranta si control. S-a propus in acest sens, prin tema de proiectare, executarea unor lucrari de consolidare a taluzului , astfel incat platforma statiei de epurare sa corespunda cerintelor tehnice impuse de normele in vigoare dinpunct de vedere al rezistentei si stabilitatii. Platforma necesara amplasarii statiei de epurare nu poate fi mutata , amplasarea ei fiind bine definita , lucru specificat clar in Tema de proiectare , pentru evitarea exproprierilor . 1.7. Descrierea investitiei (descriere generala, stare actuala si preconizari) 1.7.1 Descrierea investitiei Proiectul propus este un proiect complex de infrastructura pentru asigurarea stabilitatii versantului in care se sapa. Prin realizarea proiectului va fi amenajata platforma statiei de epurare , obtinand conditiile de stabilitate si protectie necesare. 1.7.2. Memorii tehnice pe specialitati (stare actuala si preconizari) A. ZID SPRIJIN In plan. Zidul de sprijin proiectat este alcatuit dintr-o succesiune de tronsoane , cu inaltimi diferite , bine delimitate si marcate pe plansa Plan Situatie. Ele sunt denumite Z1 , Z2 si Z3 , fiind definite de inaltimea lor totala , conform plansei Detaliu Zid Sprijin , astfel : Z1 cu H=2m ; Z2 cu H=3m ; Z3 cu H=4m. Acestea au inaltimile elevatiei h= 1 , 2 si 3m , inaltimi de la linia terenului sistematizat , conform aceleiasi planse. Aceste tronsoane de zid sunt de tip suplu , fiind turnate din beton C25/30 , conform normativelor in vigoare , aceasta marca fiind determinata ca minim necesara din clasa de expunere al betonului , zidurile fiind intr-un mediu uscat. Ele se armeaza cu OB37 , de 8 si 10 mm grosime , conform detaliilor din plansele de armare. Clasa de expunere stabilita conform NE012-1/2007 este XF1 , beton cu saturatie moderata de apa , fara agenti de dezghetare. In profil longitudinal. Linia proiectata ( linia rosie) urmareste linia actuala a terenului cu mici modificari, astfel incat rigola din beton care urmareste zidul de sprijin are panta de 1% spre extremitati , conform Planului de situatie , pornind din PT6. Linia proiectata (linia rosie) a fost stabilita in asa fel ca volumul de terasamente sa fie minimum necesar. In profil transversal. Pe tronsonul cuprins intre km 0+000 km 0+225 se amenajeaza platforma statiei , proiectand un zid de sprijin continuu de la km 0+000 la km 0+180 , cu inaltimi variabile si alternante , iar de la km 0+180 la km 0+225 se amenajeaza panta taluzului pentru asigurarea stabilitatii acestuia , nemaifiind necesara continuarea zidului de sprijin in aceasta zona. Scurgerea apelor meteorice este asigurata prin rigole betonate , amplasate adiacent zidului de sprijin , triunghiulare, avand asigurate pante longitudinale pentru descarcarea apelor pluviale prin podetele existente. Se proiecteaza o rigola triunghiulara pe o lungime de 280m si se curata rigola de pamant existenta pe o lungime de 30m , conform plansei Plan Situatie . Colectarea apelor se va realiza prin santuri triunghiulare betonate si sant nemodernizat din pamant la marginea platformei comform STAS 10796/2-79. SANTURI SI RIGOLE Rigolele vor fi de beton C25/30 , exceptie facand zonele de la km 0+266 la km 0+296 unde colectarea si descarcarea prin p[odetul existent a apelor pluviale se face prin rigole de pamant, conform tabelului, avand laturile de 50 cm , respectiv 30 cm si inaltimea de 20 cm , 10 cm grosime pe un strat de nisip pilonat de 10 cm grosime . Pentru racordarea scurgerilor la final proiect , se amenajeaza o camera de cadere la doua podete existente. Nr. CrtPozitie kilometrica LungimeTip10+000 0+266266 mSant betonat20+000 0 -01414 mSant betonat30+266 0+29630 mSant pamantTOTAL280 m beton + 30m curatata Devierile _i protejrile utilitcilor afectate Utilitacile existente n zona drumului nu vor fi afectate de execucia lucrrilor de modernizare _i deci nu este necesar devierea sau protejarea lor. Sursele de ap, energie electric, gaze, telefon pentru lucrri definitive _i provizorii Recelele de telefonie _i de electricitate sunt amplasate n afara platformei statiei astfel nct lucrrile de consolidare si amenajare a acesteia nu implic mutarea _i pozarea stlpilor pe alte amplasamente. Pentru organizarea de _antier se vor obcine n prealabil toate avizele _i acordurile necesare racordrii construcciilor provizorii la utilitcile necesare. Mentionam ca sunt proiectate si lucrarile de executare a statiei de epurare , fiind parte din alt proiect , acestea putandu-se derula in paralel. Trotuare si accese proprietaci Trotuarele _i accesele la proprietci nu fac obiectul acestei documentatii, deoarece prin tema de proiectare nu s-a stabilit acest lucru. Acestea vor fi amenajate ulterior daca va fi cazul. Proteccia persoanelor cu handicap Lucrarile proiectate pentru consolidarea , protejarea si punerea in siguranta a platformei statiei de epurare nu includ astfel de amenajari . Aceste amenajri nu fac obiectul prezentului proiect. Se vor elabora liste de cantitati , care vor face parte integranta din proiect. 2. Date tehnice ale investiciei 2.1. Date generale 2.1.1. Date generale (zona si amplasamentul) Tara: Romania; Regiunea, judetul si localitatea: Platforma se afla in partea de nord vest a judetului Alba , in intravilanul orasului Campeni , in zona intersectiei DN 74A cu DN 75 . 2.1.2. Suprafaca _i situacia juridic a terenului care urmeaz a fi ocupat de obiectivul de investicii. Proprietarul infrastructurii ce va fi reabilitata si terenul pe care se face investitia sunt domeniul public al judetului Alba , Orasul Campeni , conform legii nr 82/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia Astfel este respectata cerinta Uniunii Europene ca investitiile in infrastructura ( reabilitare sau constructii noi) sa fie executate numai pe domeniul public, cu statut juridic clar . S = 612 mp si apartine Statului Roman , fiind in administrarea Consiliului Judetean Sibiu. Nu se ocupa suprafete temporar si nu se distrug zone verzi. 2.1.3. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament. Zona seismica de calcul: a se vedea Studiul Geotehnic anexat conform normativului P100/2002; Adancimea de inghet este de 0,90 1,00 m comform STAS 6054/77; Natura terenului de fundare: roci alterate , amestec de pamant cu bolovani mari si roci -conform studiului geotehnic anexat; Clima temperatura medie anuala 7,0 grade Celsius; precipitatii medii multianuale 800-900 mm/an; strat de zapada pe durata medie de 30-40 zile/ an 3. Studii de teren Studiu geotehnic Elaborat de firma specializata , este anexat. Studii topografice Punctele retelei de sprijin au fost materializate in teren prin borne de metal conform SR 3446-1/96. Studierea traseului s-a facut pe ridicari topografice , pe profile transversale 1:100. Studiile topografice au ca scop ntocmirea de planuri de situacie, profile longitudinale _i transversale necesare realizrii pieselor desenate conform cerincelor de proiectare, precum _i stabilirea exact a recelelor de utilitci, a limitelor de proprietci, a acceselor etc. Acestea au fost puse la dispozitie de catre beneficiar , SC APA CTTA Alba , care se va ocupa si de predarea amplasamentului prin topometristii sai. Date seismice Conform celor mentionate mai sus si a informatiilor obtinute si prelucrate zona seismica de calcul: zona D cu valori Ks=0,16 conform normativului P100/2002; 4. Protectia muncii Constructorul are obligatia ca pe toata perioada de executie a lucrarilor sa ia toate masurile pentru prevenirea accidentelor de munca si respectarea prevederilor legale in vigoare specifice acestui gen de lucrari. Tronsonul pe care se lucreaza va fi semnalizat corespunzator. Vor fi respectate Normele de protectia muncii sspecifice activitatii de constructii montaj, pentru constructii feroviare, rutiere si navale aprobate cu Ordinul nr.9/1982 de catre Ministerul Transporturilor, precum si Normele de prevenire si stingerea incendiilor elaborate si aprobate de Ministerul de Interne si M.L.P.A.T. in 1984. Urmarirea executiei lucrarilor Conform Legii nr.10/1995, in vederea asigurarii calitatii constructiilor se va solicita prezenta proiectantului la toate stadiile fizice determinante care sunt trecute in Programul de control al calitatii lucrarilor. Deasemenea orice modificare adusa proiectului se va face numai cu acceptul proiectantului consemnat printr-un act scris. Verificarea tehnica a proiectului Proiectul se va verifica de catre verificatori atestati conform Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 la exigentele : A4 rezistenta si stabilitate; B2 siguranta in exploatare a constructiilor; D2 sanatatea oamenilor si protectia mediului. STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI Categoria de importanta a acestei lucrari s-a stabilit in conformitate cu Regula-mentul privind stabilirea categoriei e importanta a constructiilor . Categoria de importanta s-a determinat prin acordarea urmatorului punctaj: Nr. crt.Factori determinantiCriterii asociate Punctaj1.Importanta vitalaa)oameni implicati direct in cazul unor disfunctii ale c-tiei b)oameni implicati indirect in cazul unor disfunctii ale c-tiei c)caracterul evolutiv al efectelor peri- culoase in cazul unor disfunctii ale constructiei3 1 2 22.Importanta social- economica si culturalaa)marimea comunitatii care apeleaza la functiunile constructiei si/sau va- loarea bunurilor materiale adapostite de c-tie b)ponderea pe care functiunile c-tiei o au in comunitatea respectiva c)natura si importanta functiunilor respective4 4 4 23.Implicarea ecologicaa)masura in care realizarea si exploa- tarea constructiei intervine in pertur- barea mediului natural si construit b)gradul de influenta nefavorabila asupra mediului natural si construit c)rolul activ in protejarea/refacerea mediului construit0 0 1 14.Necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizarea)durata de utilizare a constructiei b)masura in care performantele alca- tuirii constructive depind de cunoas- terea solicitarilor pe durata de utiliz. c)masura in care performantele functionale depind de evolutia cerintelor pe durata de utilizare4 4 4 35.Necesitatea adaptarii la conditiile locale de te- ren si mediua)masura in care asigurarea solutiilor constructive este dependenta de cond locale de teren si mediu b)masura in care cond locale de teren si de mediu evolueaza nefavorabil in timp c)masura in care cond locale de teren si de mediu determina activitati/ma- suri deosebite pentru exploat. c-tiei2 1 2 16.Volumul de munca si de materiale necesarea)ponderea vol de munca si materiale inglobate b)activitati necesare pentru mentine- rea constructiei c)activitati deosebite in exploatarea constructiei4 1 4 1 TOTAL: 17 In urma punctajului obtinut constructia se incadreaza in categoria de importanta C . ANTEMASURATOARE 180 ML ZID SPRIJIN SI RIGOLA BETONATA 280ML zid cu Htot 4m = 30ml(h elev = 3m); Htot 3m = 70ml(h elev = 2m) si Htot 2m=80m(h elev = 1m) 1. TSC04G1 Sapatura deschisa cu descarcare auto categ III 100 MC 7,900 2. TSC04H1 Sapatura deschisa cu descarcare auto categ IV 100 MC 8,800 3. TSA03F1 Sapatura manuala fara sprijiniri MC 90,00 4. TRA01A02 Transport pamant din sapatura 2 km cu auto to 3345,00 5. TSG03A1 Defrisare manuala arbusti si tufe 100 mp 6,00 6. PB09A1 Turnare bet armat manual in fundatii , C16/20 mc 233,00 7*. PROC 01 Procurat beton C16/20 pentru fundatii zid mc 235,00 8. PD01A1 Montare armaturi pentru zid , fundatii si elevatii kg 8530,00 9*. PROC 02 Procurat armaturi OB37 8 si 10 pentru zid kg 8530,00 10. PC02A1 Cofraje pentru beton zid si camere cu supraf plane mp 890,00 11. PB10A1 Turnare beton armat manual in elev zid si camere mc 29,00 12. PB10B1 Turnare beton armat cu pompa in elev zid sprijin mc 181,00 13*. PROC 01 Proc beton C25/30 pentru elevatii zid sprijin conf referat verificator proiect mc 211,00 14. PF04A1 Strat amorsaj aplicat cu peria mp 456,00 15. PF10A1 Rost vertical separatie intre 2 trons zid alaturate mp 46,00 16. PE01C1 Zidarie uscata in drenuri din piatra bruta la zid mc 155,00 17. TRA01A15 Transport piatra bruta cu auto de la 15 km to 309,00 18. DA06A1 ASIMILAT strat drenant din balast compactat in spatele zidului mc 277,00 19. TRA01A10 Transport balast cu auto de la 10 km to 560,00 20. PB01A1 Turnare beton pozare tub drenaj , C6/7,5 mc 8,00 21*.PROC 03 Procurare tub dren 110 ml 190,00 22*.PROC 04 Procurat beton C6/7,5 mc 8,00 23. PB02B1 Turnare beton pereu zid C16/20 cu pompa mc 21,60 24*. PROC 01 Procurat beton C16/20 pentru pereu zid mc 22,00 25. DA06A1 ASIMILAT nisip pilonat sub rigola 10 cm mc 26,00 26*. PROC 05 Procurat nisip pentru rigola mc 26,00 27. TRA01A10 Transport nisip cu auto de la 10 km to 57,00 28*.PROC 01 Procurat beton C25/30 pentru rigola conform referat verificator mc 26,00 29. IFA03C1 ASIMILAT rigola turnata pe loc L=280ml mp 252,00 30. TSD01A1 Imprastiere pamant cu lopata umplutura sub rigola mc 20,00 31. TSD06A1 Compactare cu placa vibratoare pamant sub rigola 100 mc 0,20 32. TRA06A10 Transport beton toate marcile , total , la 10 km , cu autobetoniera to 1206,00 Sef proiect, Ing. Tudose Alin S.C. PRODRUM S.R.L. DENUMIRE INVESTITIE: ZID DE SPRIJIN SI RIGOLA PROTECTIE STATIE EPURARE , ZONA VIRSI , ORAS CAMPENI BENEFICIAR : ORASUL CAMPENI P R O G R A M PRIVIND CONTROLUL CALITTII, IN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 10/1995, OBIECTIVUL : ZID DE SPRIJIN SI RIGOLA PROTECTIE STATIE EPURARE , ZONA VIRSI , ORAS CAMPENI NR. CRTLUCRARI CE SE CONTROLEAZA , SE VERIFICA SAU SE RECEPTIONEAZA CALITATIV SI PENTRU CARE DE INTOCMESC DOCUMENTE SCRISEDOCUMENTUL SCRIS CARE SE INTOCMESTECINE INTOCMESTE SI SEMNEAZANR. SI DATA ACTULUI INCHEIAT01234DRUMURI 1.TRASARE LUCRARIP.V.T.L.B + P + E2.RECEPTIE COTA FUNDARE ZID DE SPRIJINP.V.L.A.B + P + E3.RECEPTIE COFRARE ELEVATII ZID. TURN. BET.P.V.R.C.B + P + E4.ORI DE CATE ORI APAR PROBLEME DEOSEBITE SAU NECONCORDANTE INTRE PROIECT SI TEREN P.V.L.A. B + P + E5.RECEPTIE SANT BETONATP.V.R.C.B + P + E 6.RECEPTIE FINALAP.V.B + P + E N O T A 1: P.V. - PROCES VERBAL P.V.T.L. PROCES VERBAL DE TRASARE A LUCRRII P.V.R.C. PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIV P.V.L.A. PROCES VERBAL DE LUCRRI ASCUNSE B+P+E+I BENEFICIAR+PROIECTANT+EXECUTANT+INSP.IN CONSTRUCTII N O T A 2 : Coloana 4 se completeaz la data ncheierii actului respectiv. Executantul va anunta n scris ceilalti factori interesati pentru participarea la faza de lucrare pentru care urmeaz a se face verificarea, cu cel putin 3 zile naintea datei stabilite pentru verificare. La receptia lucrrilor, un exemplar din prezentul program completat si semnat se va anexa la cartea constructiei. Constructorul va pune la dispozitia proiectantului certificatele de calitate, buletinele de ncercri si toate procesele verbale ale organelor de control. P R O I E C T A N T : B E N E F I C I A R : C O N S T R U C T O R : V I Z A T : C.C.I.C.L.C. ALBA CAPACITATI (in unitati fizice) Lungimea totala a zidului 180 m din care : Z3 (H=4m si h=3m) 30 ml Z2 (H=3m si h=2m) 70 ml Z1 (H=2m si h=1m) 80ml Santuri 280 m rigola betonata C16/20 si 30m rigola pamant curatata. Podete 800 amenajare camere cadere 2 buc. Intocmit, Ing. Tudose Alin S.C. PRODRUM S.R.L. DENUMIRE INVESTITIE: ZID DE SPRIJIN SI RIGOLA PROTECTIE STATIE EPURARE , ZONA VIRSI , ORAS CAMPENI BENEFICIAR : ORASUL CAMPENI FAZA : PT+DE GRAFIC DE ESALONARE A INVESTITIEI PROPUS NR. CRTDENUMIREA ACTIVITTIIVALOARE C+M leiANUL IOBSLUNA 1 2 3ZID DE SPRIJINxxxxxxxxxxxxxCAMERE CADERE PODETE xxxxxRIGOLA BETONATA si RIGOLA PAMANTxxxxxxxxxxxxxxx PROIECTANT : Ing. Tudose Alin S.C. PRODRUM S.R.L. DENUMIRE INVESTITIE: ZID DE SPRIJIN SI RIGOLA PROTECTIE STATIE EPURARE , ZONA VIRSI , ORAS CAMPENI BENEFICIAR : ORASUL CAMPENI P R O G R A M PRIVIND VERIFICAREA CALITTII LUCRARILOR , PE FAZE DETERMINANTE, IN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 10/1995 OBIECTIVUL : ZID DE SPRIJIN SI RIGOLA PROTECTIE STATIE EPURARE , ZONA VIRSI , ORAS CAMPENI NR. CRTLUCRARI CE SE CONTROLEAZA , SE VERIFICA SAU SE RECEPTIONEAZA CALITATIV SI PENTRU CARE DE INTOCMESC DOCUMENTE SCRISEDOCUMENTUL SCRIS CARE SE INTOCMESTECINE INTOCMESTE SI SEMNEAZANR. SI DATA ACTULUI INCHEIAT01234DRUMURI 1.RECEPTIE COTA FUNDARE ZID SPRIJINP.V.R.C.B + P + E + I2.RECEPTIE COFRARE ZID DE SPRIJINP.V.L.A.B + P + E + I3.RECEPTIE RIGOLA BETONATA P.V.L.A.B + P + E + I 4.RECEPTIE FINALAP.V.B + P + E + I N O T A 1: P.V. - PROCES VERBAL P.V.R.C. PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIV P.V.L.A. PROCES VERBAL DE LUCRRI ASCUNSE B+P+E+I BENEFICIAR+PROIECTANT+EXECUTANT+INSP.IN CONSTRUCTII N O T A 2 : Coloana 4 se completeaz la data ncheierii actului respectiv. Executantul va anunta n scris ceilalti factori interesati pentru participarea la faza de lucrare pentru care urmeaz a se face verificarea, cu cel putin 3 zile naintea datei stabilite pentru verificare. La receptia lucrrilor, un exemplar din prezentul program completat si semnat se va anexa la cartea constructiei. Constructorul va pune la dispozitia proiectantului certificatele de calitate, buletinele de ncercri si toate procesele verbale ale organelor de control. P R O I E C T A N T : B E N E F I C I A R : C O N S T R U C T O R : V I Z A T : C.C.I.C.L.C. ALBA CAIET DE SARCINI pentru LUCRRI DE TERASAMENTE Domeniu de aplicare Prezentul caiet de sarcini se aplic la executarea terasamentelor pentru modernizarea, construccia _i reconstruccia drumurilor publice. El cuprinde condiciile tehnice comune ce trebuie s fie ndeplinite la executarea debleelor, rambleelor, transporturilor, compactarea, nivelarea _i finisarea lucrrilor, controlul calitcii _i condiciile de recepcie. Prevederi generale La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din standardele _i normativele n vigoare, n msura n care completeaz _i nu contravin prezentului caiet de sarcini. Antreprenorul este obligat s cin evidenca zilnic a condiciilor de executare a terasamentelor, cu rezultatele obcinute n urma determinrilor _i ncerc(rilor. n cazul cnd se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini beneficiarul va dispune execucia lucrrilor _i luarea msurilor care se impun. Pmnt vegetal Pentru acoperirea suprafecelor ce urmeaz a fi nsmncate sau plantate se foloseste pmnt vegetal ales din pmnturile vegetale locale cele mai propice vegetaciei. Pmnturi pentru terasamente Categoriile (i tipurile de pmnturi clasificate conform STAS 1243-88 cinnd cont ca acestea s fie foarte bune sau bune. Nu se vor utiliza n ramblee pmnturile organice, mluri, nmoluri, pmnturile turboase (i vegetale, pmnturile cu consistenc redus (care au indicele de consistenc sub 0,75), precum (i pmnturile cu concinut mai mare de 5 ( de sruri solubile n ap. Nu se vor introduce n umpluturi bulgri de pmnt nghecat sau cu concinut de materii organice n putrefaccie (brazde, frunzis, rdcini, crengi, etc). Apa de compactare Apa necesar compactrii rambleelor nu trebuie s fie murdar (i nu trebuie s concin materii organice n suspensie. Adugarea eventual a unor produse destinate s faciliteze compactarea, nu se va face dect cu aprobarea beneficiarului, n care se vor preciza (i modalitcile de utilizare. Verificarea calitcii pmnturilor Verificarea calitcii pmntului const n determinarea principalelor caracteristici ale acestuia, care sunt: granulozitate, limit de plasticitate, caracteristicile de compactare, umflare liber, umiditae, conform STAS 1919/5-85; coeficientul de neuniformitate conform STAS 1243-88; sensibilitatea la nghe dezghe_, conform STAS 1709-75. Executarea terasamentelor nainte de nceperea lucrrilor de terasamente antreprenorul trece la restabilirea (i complectarea pichetajului. Pilocii implantaci n cadrul pichetajului complementar vor fi legaci n plan (i n profil n lung, de aceia_i reperi ca (i pichecii din pichetajul inicial. Odat cu definitivarea pichetajului, n afar de axa drumului, antreprenorul va materializa prin cru(i (i (abloane urmtoare : nlcimea umpluturii sau adncimea spturii n ax(; punctele de interseccii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriz); nclinarea taluzurilor. Cu ocazia efecturii pichetajului, vor fi identificate (i toate instalaciile subterane (i aeriene, electrice, de telecomunicacii sau de alt natur, aflate n zona drumului, n vederea mutrii sau protejrii acestora, conform documentaciilor tehnice pentru predarea terenului liber constructorului. Lucrri pregtitoare (nainte de nceperea lucrrilor de terasamente, se execut urmtoarele lucrri pregtitoare n limita zonei expropriate : curcarea terenului de frunze, crengi, iarb _i buruieni; decaparea (i depozitarea pmntului vegetal; Curcirea terenului de frunze, crengi, iarb (i buruieni (i alte materiale se face pe ntreaga suprafac a amprizei. Decaparea pmntului vegetal se face pe ntreaga suprafac a amprizei drumului _i a gropilor de mprumut. Antreprenorul nu va trece la execucia terasamentelor nainte ca dirigintele s accepte execucia lucrrilor pregtitoare enumerate n prezentul articol. Aceast acceptare trebuie s fie, n mod obligatoriu, mencionat n registrul de _antier. Mi_carea pmntului Mi(carea pmntului se efectueaz prin utilizarea pmntului provenit din spturi, n profilurile cu umpluturi a proiectului. Necesarul de pmnt care nu poate fi acoperit din deblee provine din gropi de mprumut, iar excedentul de pmnt va fi transportat n depozite definitive. Gropi de mprumut _i depozite n lipsa unor precizri n caietul de sarcini speciale, alegerea gropilor de mprumut sau a depozitelor este lsat la latitudinea antreprenorului, sub reverva aprobrii dirigintelui. La exploatarea gropilor de mprumut antreprenorul va respecta urmtoarele reguli: crestele taluzurilor gropilor de mprumut trebuie, n lipsa autorizaciei prealabile a dirigintelui, s fie la o deprare mai mare de 10 m de limitele zonei drumului; spturile n gropile de mprumut pot fi efectuate n continuarea taluzurilor de debleu, cu condicia ca fundul spturii s fie terminarea extragerii, nivelate de a(a manier ca evacuarea apelor din precipitacii s fie asigurat n bune condicii, iar taluzurile s fie ngrijit taluzate. spturile n gropile de mprumut nu vor putea fi practicate sub nivelul proiectat al drumului, n profilurile n debleu sau sub cota sancului de scurgere a apelor, n zona de rambleu; fundul gropilor de mprumut va avea o pant transversal de 1... 3 ( spre exterior, (i o pant longitudinal care s asigure scurgerea (i evacuarea apelor; Antreprenorul va avea grij ca gropile de mprumut (i depozitele, s nu compromit stabilitatea masivelor naturale (i nici s nu riste antrenarea lor de ape sau s cauzeze, din diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice ori particulare. n acest caz, antreprenorul va fi n ntregime rspunztor de aceste pagube. Dirigintele se va putea opune executrii gropilor de mprumut sau depozitelor susceptibile de a nrutci aspectul mprejurimilor (i a scurgerii apelor, fr ca antreprenorul s poat pretinde pentru acestea fonduri suplimentare sau despgubiri. Achizicionarea sau despgubirea, pentru ocuparea terenurilor afectate depozitelor de pmnturi ca (i celor necesare gropilor de mprumut, rmn n sarcina antreprenorului. Execucia debleelor Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare nainte ca modul de pregtire a amprizelor de debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini (i caietul de sarcini speciale, s fi fost verificat (i recunoscut ca satisfctor, de ctre dirigintele lucrrii. Aceste acceptri trebuie, n mod obligatoriu, s fie mencionate n registrul de (antier. Spturile trebuiesc atacate frontal pe ntreaga lcime, (i pe msur ce avanseaz, se realizeaz (i taluzarea, urmrind pantele taluzurilor mencionate pe profilurile transversale. Dac apare c stabilitatea pmnturilor nu este asigurat, antreprenorul trebuie s ia de urgenc msuri de consolidare (i s previn imediat dirigintele. n timpul execuciei debleelor, antreprenorul este obligat s conduc lucrrile de a(a manier ca pmnturile ce urmeaz s fie folosite n realizarea rambleelor, s nu fie degradate sau nmuiate de apele meteorice. Va trebui n special s se nceap cu lucrrile de debleu de la partea de jos a rampelor profilului n lung. Execucia rambleelor Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare (nainte ca pregtirile terenului indicate n caietul de sarcini (i caietul de sarcini speciale, s fie verificate (i acceptate de diriginte. Aceast acceptare trebuie s fie, n mod obligatoriu, consemnat n caietul de (antier. Nu se execut lucrri de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare. Rambleele se execut din straturi elementare suprapuse, pe ct posibil orizontale, pe ntrega lungime a rambleului. Pmntul adus pe platform este mpr(tiat (i nivelat pe ntreaga lcime a platformei, n grosimea optim de compactare stabilit, urmnd realizarea unui profil longitudinal pe ct posibil paralel cu profilul definitiv. Profilul transversal al fiecrui strat elementar va trebui s prezinte pante suficient de mari pentru a asigura scurgerea rapid a apelor de ploaie. n lipsa unor precizri n caietul de sarcini speciale, aceste pante vor fi de minimum 5 (. La punerea n oper se va cine seama de umiditatea optim de compactare. Abaterile limit la gradul de compactare vor fi de 3 (. Controlul compactrii se va face strat dup strat prin ncercri la 250 m de platform _i se va menciona n registrul de _antier. Finisarea platformei Stratul superior al platformei va fi ngrijit compactat, nivelat (i complectat, respectnd cotele n profil (n lung (i n profil transversal, declivitcile (i lcimea prevzute n proiect. n ce prive(te lcimea platformei (i cotele de execucie, abaterile limit sunt : la lcimea platformei: ( 0,05 m fac de ax(; ( 0,10 m la lcimea ntreag; la cotele proiectului : ( 0,05 m fac de cotele de nivel ale proiectului. Dac construccia sistemului rutier nu urmeaz imediat terasamentele, platforma va fi nivelat transversal, urmrind profilul acoperi(, constituit din doi versanci, plani nclinaci cu 4 ( spre marginea acestora. n curbe se va aplica deverul sau supra(n(l((rile prevzute n planuri. Antreprenorul va trebui, n timp oportun, s solicite instrucciuni dirigintelui asupra tipului de finisare de adoptat. Aceste instrucciuni vor fi consemnate n caietul de dispozicii de (antier. ntrecinerea n timpul termenului de garancie n timpul termenului de garancie, antreprenorul va trebui s execute, n timp util (i pe cheltuiala sa, lucrrile necesare pentru a asigura scurgerea apelor, repararea taluzurilor (i a rambleelor (i s corijeze tasrile rezultate dintr-o proast execucie a lucrrilor. n afar de aceasta, antreprenorul va trebui s execute n aceeasi perioad, (i la cererea scris a dirigintelui toate lucrrile complementare care vor fi necesare ca urmare a degradrilor de care antrepriza este responsabil. Controlul execuciei lucrrilor Controlul calitcii lucrrilor de terasamente const n : verificarea trasrii axei (i amprizei drumului ; verificarea pregtirii terenului de fundacie; verificarea calitcii (i strii pmntului utilizat; controlul grosimii straturilor a(ternute; controlul compactrii terasamentului; controlul caracteristicilor platformei drumului; controlul capacitcii portante. Executantul este obligat s cin evidenca zilnic (n registrul de laborator, a verificrilor efectuate asupra calitcii (i strii (umiditcii) pmntului pus n oper (i a realizrilor obcinute n urma ncercrilor efectuate privind calitatea lucrrilor executate. Verificarea trasrii axei (i amprizei drumului se va face nainte de nceperea lucrrilor de execucie a terasamentelor, urmrindu-se respectarea ntocmai a prevederilor proiectului. Toleranca admisibil fiind de ( 0,10 m, n raport cu reperii pichetajului general. Verificarea pregtirii terenului de fundacie nainte de nceperea executrii umpluturilor, dup ce s-a curcat terenul, s-a nprcit stratul vegetal (i s-a compactat pmntul, se determin gradul de compactare (i deformabilitatea terenului de fundacie. Verificrile efectuate se vor consemna ntr-un proces verbal de verificare a calitcii lucrrilor ascunse, specificndu-se (i eventualele remedieri necesare. Numrul minim de probe conform STAS 2914-84 pentru gradul de compactare este de 3 ncerc(ri pentru fiecare 2000 m2 suprafec( compactat(. Deformabilitatea ternului se va stabili prin msurri cu deflectometru cu prghie conform instrucciunilor tehnice departamentale - indicatv CD 39 - 77 publicate n Buletinul construcciilor nr. 7/1977. Msurtorile cu defectometru se vor efectua n profiluri transversale amplasate la max. 25 m unul dup altul, n trei puncte (dreapta, axa, stnga) de pe ampriza drumului. Verificarea gradului de compactare a terasamentului de fundacii se va face n corelacie cu msurtorile cu deflectometrul n punctele n care rezultatele acestora atest valori de capacitate portant aczut. Verificarea calitcii _i strii pmntului Grosimea ficrui strat de pmnt a(ternut la executarea rambleului va fi verificat; ea trebuie s corespund grosimii stabilite pe sectorul experimental pentru tipul de p(mnt respectiv (i utilajele folosite la compactare. Determinrile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de pmnt pus n oper. Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitcii n stare uscat a acestor probe cu densitate n stare uscat maxim stabilit prin ncercarea Proctor STAS 1913/13 - 83. Verificarea privind gradul de compactare realizat se va face n minimum trei puncte repartizate: stnga, ax(, dreapta, n secciuni diferite pentru fiecare sector de 250 m lungime. Nu se va trece la execucia stratului urmtor atta timp c(t rezultatele verificrilor efectuate nu confirm realizarea gradului de compactare prescris, compactarea ulterioar a stratului nefiind posibil. Tolerancele de nivelment impuse pentru nivelarea platformei suport sunt ( 0,05 m fac de prevederile proiectului. Controlul topografic al nivelmentului va fi fcut pe profile din 20 n 20 m. Recepcia lucrrilor Lucrrile de terasamente vor fi supuse unor recepcii pe parcursul execuciei (recepcii pe faze de execucie), unei recepcii preliminare (i unei recepcii finale. Recepcia pe faze de execucie n cazul recepciei pe faze (de lucrri ascunse) se va verifica dac partea de lucrri ce se recepcioneaz s-a executat conform proiectului (i atest( condi(iile impuse de documentacii (i de prezentul caiet de sarcini. n urma verificrilor se ncheie proces verbal de recepcie pe faze, n care se confirm posibilitatea trecerii execuciei la faza imediat urmtoare. Recepcia pe faze se efectueaz( de ctre dirigintele lucrrii (i (eful de lot; documentul ce se ncheie ca urmare a recepciei trebuie s poarte ambele semnturi. Recepcia pe faze se va face n mod obligatoriu la urmtoarele momente ale lucrrii: trasarea (i (ablonarea lucr(rii; decaparea stratului vegetal; compactarea terenului de fundacie; n cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din nlcime de umplutur (i la realizarea umpluturii sub cota stratului de form; n cazul spturilor, la cota final a spturii. Registrul de procese verbale de lucrri ascunse se va pune la dispozicia organelor de control, ct (i a comisiei de recepcie preliminar sau final. Recepcia preliminar La terminarea lucrrilor de terasamente, sau a unei prci din acestea, se va porceda la efectuarea recepciei preliminare a lucrrilor verificndu-se : concordanca lucrrilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini (i caietului de sarcini speciale (i a proiectului de execucie; natura pmntului din corpul drumului; concordanca gradului de compactare realizat cu prevederile caietului de sarcini. Lucrrile nu se vor recepciona dac: nu sunt realizate cotele _i dimensiunile prevzute n proiect; nu este realizat gradul de compactare la nivelul patului drumului ct _i pe fiecare strat n parte (atestate de procesele verbale de recepcie pe faze); lucrrile de scurgere a apelor sunt necorespunztoare ; nu s-au respectat pantele transversale (i suprafacarea platformei; se obsearv fenomene de instabilitate, nceputuri de crpturi n corpul terasamentelor, degrad(ri ale taluzurilor etc.; nu este asigurat capacitatea portant la nivelul patului drumului. Defecciunile se vor consemna _i se va stabilii modul _i termenul de remediere. Recepcia final La recepcia final a lucrrilor se va consemna modul n care s-au comportat _i dac au fost ntrecinute terasamentele (n mod corespunz(tor. Ing. Tudose Alin CAIET DE SARCINI ZIDURI DE SPRIJIN DIN BETON MONOLIT SI BETON ARMAT GENERALITbI Lucrarea se msoar la m3 de beton pus n oper. Este o lucrare de consolidare cu o larg aplicare n domenii variate. Execucia zidurilor de sprijin din beton comport urmtoarele operaciuni: execucia platformei de lucru, execucia spturii _i sprijinirea malurilor spturilor; execucia fundaciei; execucia elevaciei; execucia drenului din spatele zidului. DESCRIEREA OPERAbIUNILOR Execucia platformei de lucru Platforma de lucru poate fi amplasat: - pe platforma drumului proiectat pentru zidurile de sprijin de debleu _i rambleu; n afara platformei drumului existent pentru zidurile de sprijin de rambleu; Pozicia platformei de lucru este determinat de condiciile locale (pantele transversale) n zona lucrrilor; Lcimea platformei de lucru este de 4,0 m _i se realizeaz cu mi_cri minime de terasamente. Platforma de de lucru va avea un sistem rutier din balast sau piatr spart cu o grosime de 25 cm dac nu se specific astfel n proiect. Se prevede o cantitate suplimentar de balast necesar ntrecinerii acesteia pe parcursul execu_iei care s nu dep_easc 50 % din cantitatea inicial. Executarea spturii _i sprijinirea malurilor spturii - sptura se face pe tronsoane alternante de max. 6 m lungime, n ordinea stabilit prin proiect; - sparea pmntului se execut mecanizat _i manual necesitnd _i sprijinirea malurilor pentru evitarea posibilitcilor de declan_are a unor fenomene de instabilitate. Sprijinirile pot fi din lemn sau metalice _i se execut odat cu sprea. La execucia spturilor n pmnturi sensibile la umezire sau pmnturi contractive se vor respecta _i prevederile Normativului P 7/83, respectiv Instrucciunile P 70/79. Cnd executarea spturilor implic dezvelirea unor recele subterane (ap, gaze, electrice, etc.) ce rmn n funcciune, trebuiesc luate msuri pentru protejarea acestora mpotriva deteriorrii. Dac aceste recele nu se cunosc _i apar pe parcursul executrii spturii, se vor opri lucrrile _i se va anunca benefiarul pentru a lua msurile necesare. La terminarea spturii se va ntocmi un proces verbal verificare a cotei de fundare _i a naturii terenului de fundare. Pmntul spat se va evacua din zon. Betonarea fundac ²sg^TM@4hhZ5CJ aJ j hhZCJU hZ5CJhhZ5CJh!J5CJ(aJ(hhZ5CJ,aJ,)jhhZ5B*CJ,UaJ,ph3fhhZ5CJ hhZCJ aJ mHnHsH h!J5CJ aJ mHnHsH hhZ5CJ(mHnHsH1jhh!J5B* CJ(UmHnHph3sHhhZCJhhZCJ hhZjhhxUa H $^a$gdZgdZ$a$gdZ$a$gdZ$a$gdZ$a$gdZw,xhx H ῧtbPAh!J5CJaJmHnHsH #h!Jh!J5CJaJmHnHsH #hZhZ5CJ aJ mHnHsH htACJmHnHsHhhZCJmHnHsHhh!JCJ$ hZCJ$hhZCJ$/j hhZ56CJ UaJ mHnHsHhhZ56mHnHsH h!JCJ hxCJ hZCJhhZCJhhZ5CJ aJ h!J5CJ aJ  ! " X Y  C D S T $a$gd!J$a$gdZ $ a$gdtA $ a$gdZ$a$gdZ ! P R V W 7 B R S T & ( . F H J Ȼȗooo&h!J6B*CJOJQJ^JaJph&htA6B*CJOJQJ^JaJph,h^xhtA6B*CJOJQJ^JaJphhxhZ56>*CJhxhtA56>*CJhhtACJhh!JCJ h!JCJ hZCJhhZCJ h!Jh!JCJaJmHnHsH &T U h H J T H J L z $dha$gdZ$a$gd!J$a$gdZ p#@Sd`SgdtA p#@d^gdtA p#@dgdtA$a$gdZJ P T | F H J ƲƲ}mdUD2#hhZ5CJaJmHnHsH hh!JCJ aJ mHnHsH h!J5CJ aJ mHnHsH hhZCJ$hhZ5CJ(mHnHsH(jhhZ5CJ(UmHnHsHhhZCJ,h_YhtA6B*CJOJQJ^JaJph&h!J6B*CJOJQJ^JaJph&htA6B*CJOJQJ^JaJph'h^xhtA5;B*OJQJ^Jph!h!J5;B*OJQJ^JphJ L z @F"$468:@Vdhjlؼأأأأأ̣̣̣~r`#hxh5CJ OJQJ^JaJ hhZ6CJaJhZ6CJaJhhZCJaJhZCJaJhh!JCJ h!JCJhhZCJ$aJ$h!JCJ$aJ$ hhZhh#CJ h#CJ hZCJhhZCJ hhZCJ$aJ$mHnHsHh!JCJ$aJ$mHnHsH#z Tr&h6:< $ & Fa$gdZ$a$gdZ $`a$gdZ$ & F h^a$gdZ$ & F 88^8a$gdZ<>@VXZdfhjln$h7$8$H$`ha$gd$ $7$8$H$a$gd$7$8$H$^a$gdgd $7$8$H$a$gdZ $^a$gdZ$a$gdZln ">@B|~͹͍ͥvhWhͥI;h$CJOJQJ^JaJhSCJOJQJ^JaJ h&hVCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ,hSh!JCJOJQJ^JaJmHnHsH /hSh!J5CJOJQJ^JaJmHnHsH &h&h5CJOJQJ\^JaJ&h&h56CJOJQJ^JaJ h&hCJOJQJ^JaJ#h&h5CJOJQJ^JaJhZ5CJOJQJ^JaJ "@B|~ h\^h`\gd $7$8$H$a$gd$$h7$8$H$`ha$gd$ $7$8$H$a$gd$a$gd!J~Xnr?BKbc.;Jf?ӿӿziXXXX!hX5OJQJ^JaJmHsH!h5OJQJ^JaJmHsH!hS5OJQJ^JaJmHsH'hs/h5OJQJ^JaJmHsHhVCJOJQJ^JaJ#h&hCJOJQJ\^JaJ&h&h5CJOJQJ\^JaJ h&hCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJhSCJOJQJ^JaJ cGHXaW B" $7$8$H$a$gd8$7$8$H$`a$gd$7$8$H$^a$gd$$a$gd$h7$8$H$^ha$gd$?SXp<v}LWX`asddsSB hc5CJOJQJ\^JaJ hX5CJOJQJ\^JaJhCJOJQJ\^JaJhXCJOJQJ\^JaJ#hlhCJOJQJ\^JaJ&hlh5CJOJQJ\^JaJh5CJmHsH'hs/h5OJQJ^JaJmHsH*hXhV5>*OJQJ^JaJmHsH!hX5OJQJ^JaJmHsH!hV5OJQJ^JaJmHsHaVXY[W C!!B"W"X"Y"\""""""###ȺȺȬȬziizi[ihVCJOJQJ^JaJ hlhCJOJQJ^JaJhc5CJOJQJ^JaJ#hch5CJOJQJ^JaJ hlhCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJhcCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJh8CJOJQJ^JaJhXCJOJQJ^JaJB"Y"#3%%%)'*'''''''' $$Ifa$gdL$a$gd$$7$8$H$`a$gdc$7$8$H$`a$gd $7$8$H$a$gd8#I$^$$$$2%a%%%%%%%%%%%%%%&򭘄mYYmA/hxhSX>*CJOJQJ^JaJmHnHsH&hCJOJQJ^JaJmHnHsH,hx`hSXCJOJQJ^JaJmHnHsH&h1tCJOJQJ^JaJmHnHsH)h$5CJOJQJ^JaJmHnHsH/h$h$5CJOJQJ^JaJmHnHsHhCJOJQJ^JaJh8CJOJQJ^JaJ hlhCJOJQJ^JaJh1tCJOJQJ^JaJ&&&&&(')'*'i''''''''''«”€lU>->-> h$hSXCJaJmHnHsH,h$hSXCJOJQJ^JaJmHnHsH,hx`hqCJOJQJ^JaJmHnHsH&hl5CJOJQJ^JaJmHnHsH&hqCJOJQJ^JaJmHnHsH,hx`hCJOJQJ^JaJmHnHsH,hx`hSXCJOJQJ^JaJmHnHsH&h1tCJOJQJ^JaJmHnHsH&hxCJOJQJ^JaJmHnHsH)h1t>*CJOJQJ^JaJmHnHsH''''''[OOCC $$Ifa$gdL $$Ifa$gdLkd $$Ifl4\ `` ` t0644 laf4''''''[OOCO $$Ifa$gdSX $$Ifa$gdLkd$$Ifl4\  t0644 laf4'''''''''''''''''''' (((( ("($(*(0(2(4(:(<(@(D(P(\(^(`(b(n(r(հ쟰Յn,hq5CJOJQJ\^JaJmHnHsH2h$hSX5CJOJQJ\^JaJmHnHsH h$hSXCJOJQJ^JaJ h$hSXCJaJmHnHsH&hSXCJOJQJ^JaJmHnHsH,h$hSXCJOJQJ^JaJmHnHsH&hqCJOJQJ^JaJmHnHsH)''''((^RRF= $IfgdL $$Ifa$gdSX $$Ifa$gdLkd$$Ifl\  t0644 la(( (<(F(^(^RRF= $IfgdL $$Ifa$gdSX $$Ifa$gdLkdp$$Ifl\  t0644 la^(`(b(n(((^RF:R $$Ifa$gdSX $$Ifa$gdL $$Ifa$gdLkd.$$Ifl\  t0644 lar(x((((((( )8****+ҸnZHZ7Z& hqFhqFCJOJQJ^JaJ hqF5CJOJQJ\^JaJ#hqFhqFCJOJQJ\^JaJ&hqFhqF5CJOJQJ\^JaJ hl55CJ\aJmHnHsH h$hL CJaJmHnHsH h$hSXCJaJmHnHsH,h$hSXCJOJQJ^JaJmHnHsH2h$hSX5CJOJQJ\^JaJmHnHsH,hq5CJOJQJ\^JaJmHnHsH,hSX5CJOJQJ\^JaJmHnHsH (((( )6*8*[SN>>>$7$8$H$`a$gdqFgd$$a$gd$kd$$Ifl4\  t0644 laf48***,-..0/0002"3$3&3(3$h7$8$H$^ha$gd $7$8$H$a$gdSk $p`pa$gdSk$a$gdSk p^`pgdSkU`UgdSk$7$8$H$`a$gdqF $`a$gdqF$7$8$H$^a$gdqF++++,,,--....0/00000}l^lC5hSkhSk56CJOJQJ]^JaJmHnHsHhSkCJOJQJ^JaJ hSkhSkCJOJQJ^JaJ&hSkhSk56CJOJQJ^JaJh}hSk56 hSk56hSkCJOJQJ\^JaJhqCJOJQJ\^JaJhqFCJOJQJ\^JaJ#hqFhqFCJOJQJ\^JaJ hqFhqFCJOJQJ^JaJhqCJOJQJ^JaJ0222$3&3(3.3h3334N4T4uaO;);)#h`7*hCJOJQJ\^JaJ&h`7*h5CJOJQJ\^JaJ#h`7*h5CJOJQJ^JaJ&h`7*h56CJOJQJ^JaJ9h`7*h56CJOJPJQJ\^JaJmHnHsH hqFCJOJQJ^JaJ#hqFhqFCJOJQJ\^JaJhqFCJOJQJ\^JaJ&hSkCJOJQJ^JaJmHnHsH,hSkhSkCJOJQJ^JaJmHnHsH&hqCJOJQJ^JaJmHnHsH (3h3j333334T4d5f566888U9V9994:::$ & F|7$8$H$`|a$gdL $7$8$H$`a$gd$\`\gd$ $7$8$H$a$gdT4f444444b5d5f5r5t566*7`7888888T9U9V9\9ŶrcrQ#h`7*hL 5CJOJQJ^JaJh"H5CJOJQJ^JaJh5CJOJQJ^JaJ#h`7*h5CJOJQJ^JaJ h`7*hCJOJQJ^JaJ#h`7*h5CJOJQJ^JaJh5CJOJQJ^JaJ h&hCJOJQJ^JaJh$CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJhqCJOJQJ^JaJ\9]9999::::::Q:::::::;;;;;; ;;1;8;B;C;D;E;F;Y;Z;õçççõõçõõçõçzhZhL CJOJQJ^JaJ#hx`hL 5CJOJQJ^JaJhSkCJOJQJ^JaJ h`7*hCJOJQJ^JaJh$CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJh"HCJOJQJ^JaJ h`7*hCJOJQJ^JaJ#h`7*h5CJOJQJ^JaJ2h`7*h6B* CJOJQJ\]^JaJph"::;C;D;E;F;Y;[;l;m;;;;(<<@@@$a$gd$h7$8$H$`ha$gdL $ & F7$8$H$a$gdL $h7$8$H$^ha$gdL $7$8$H$a$gd$7$8$H$^a$gd$$ & F7$8$H$a$gdZ;[;m;;;;;;;??@@@@(@@Ͼݾt`I1/h`7*h5CJOJQJ^JaJmHnHsH,h`7*hx`CJOJQJ^JaJmHnHsH&hCJOJQJ^JaJmHnHsH&h"HCJOJQJ^JaJmHnHsH,h`7*hCJOJQJ^JaJmHnHsHhCJOJQJ^JaJ h`7*hx`CJOJQJ^JaJ h`7*hCJOJQJ^JaJh"HCJOJQJ^JaJ#h`7*h5CJOJQJ^JaJ h`7*hL CJOJQJ^JaJ@(@@@@@@@AAICJCKCjCEDDDDDD $`a$gdL $ & Fa$gdL$a$gdL $`a$gdL $7$8$H$a$gd$h7$8$H$`ha$gdL $ & F7$8$H$a$gdL @@@@@@@@A*C+C/CKCjCDDDDEE˺wi^i^T^I^T^;hhL5OJQJ^Jhx`5OJQJ^JhLOJQJ^JhL5OJQJ^JhchL5OJQJ^J!hL5OJQJ^JaJmHsHhLOJQJ^JaJmHsH!hx`5OJQJ^JmHnHsH!hSk5OJQJ^JmHnHsH!h5OJQJ^JmHnHsH h`7*hCJOJQJ^JaJh"HCJOJQJ^JaJ)h"HhB*CJOJQJ^JaJphDWEwEEEEEFFFFFFGG)G2G $If]gd"o]gdy $`a$gdLEEFF2G3G,H-H.H/H2H3H^I_I`IdIeI}J~JJJJKKKK?M@MAMEMFMNNNNNNNNǶǶǶǤǤǖԄm-hy5@B*CJ\aJmHnHphsH#hihy5CJ$aJ$mHnHsH hihy5mHnHsH #hihy5CJaJmHnHsH hihyCJaJmHnHsH hihymHnHsH hyCJaJmHnHsH &hihy56CJ aJ mHnHsH hymHnHsH &2G3G6GHGlGGGGGH^QQQQQQQQ $If]gd"okd $$Ifl\  t0644 la H#H%H&H/H0H2H3H6HJHQkd; $$Ifl\  t0644 la $If]gd"o JHXHbHHHHHI$IHITIVIWIXIYIaIbIdI $If]gd"odIeIhI}IIIIJ9J`J^QQQQQQQQ $If]gd"okd $$Ifl\  t0644 la `JsJuJvJwJJJJJJQkdQ $$Ifl\  t0644 la $If]gd"o JJJJJ K2K[KKKKKKK $If]gd"o KKKKK LXLqLLL^QQQQQQQQ $If]gd"okd $$Ifl\  t0644 la LLLM5M7M8M9MAMBMCMEM $If]gd"o EMFMIM^MtMMMMMN^QQQQQQQQ $If]gd"okdg $$Ifl\  t0644 la NNNNNNNNNQH]gdykd $$Ifl\  t0644 la $If]gd"oNXNNNNNNNKOLOOO]PPQrQQ+RRR/S0]^0`gd($]`a$gd(d3-DM ^gd$d3-DM gdy]gdyNNNNOO OOOO$O(O3O6O*CJOJQJ^JaJhSkhSkOJQJ^Jh"H5OJQJ^Jh"HhSk5OJQJ^Jh+_3hSkOJQJ^Jh+_3hSk5>*OJQJ^Jh+_3hSkCJOJQJ^Jh+_3hSkCJOJQJ^Jh"HCJOJQJ^J _ _ __:_C_E90 $Ifgd= $$Ifa$gd=kd$$Iflryp#En t0#4 la $$Ifa$gd=C_M_N_O_R__E90 $Ifgd= $$Ifa$gd=kd$$Iflryp#En t0#4 la $$Ifa$gd=_______Ekd$$Iflryp#En t0#4 la $$Ifa$gd=______ $$Ifa$gd= $Ifgd= $$Ifa$gd=___````QEEEEE $$Ifa$gd=kds$$Iflryp#En t0#4 la```B`s``QID77 ^`gdSkgdSk$a$gdSkkdM$$Iflryp#En t0#4 la`` apasaabcccccccccddddddgd$a$gd"H$a$gdSkgdSk ^`gdSk`gdSkccdddddddd=dOdVdYd\d^djdkd;e*CJOJQJ^JaJh]5>*OJQJ^JhKVgCJOJQJ^Jh]CJOJQJ^Jh]VCJOJQJ^Jh]OJQJ^Jh]CJOJQJ^Jh]mH nH sH u$`jajbjjjkjljmjMD>DDD$If $$Ifa$kd("$$Iflryp#En t0#44 lamjnjtjjjjjMD>555 $$Ifa$$If $Ifgd]kd#$$Iflryp#En t0#44 lajjjjjjjMD>555 $$Ifa$$If $$Ifa$kd#$$Iflryp#En t0#44 lajjj kk$k%kMD>555 $$Ifa$$If $$Ifa$kd$$$Iflryp#En t0#44 la%k&k,k@~ܱܺܺܺܺܺܦܺܺܺܺܺܺܛ j_hh56>*hh56>*hhCJaJ j%hCJ j_hCJ jhCJh5mHnHsH h5 hCJ h5CJ hhjb'hUhh]7oooooooooooop p"pLpss:stuwdhgd $dha$gdgd $dha$gddhgdgd ~gdgd$a$gdww0w~xxy|}}^vTlΆ$ & F dha$gd dh`gd$ & Fdha$gd $dha$gddhgd $dha$gd~&RTVЊҊrtŽ*hΔ(* "npڟbdXZޥ§JLʨ̨.0֫ث"$(*:fܸ jhCJ j%hCJ j_hCJ jhCJ hCJhhh56>* j_hh56>*HΆ&RH، Ž$*hܒΔh$ & F"dha$gd & F"dhgd$ & F!dha$gd $dha$gddhgddhgdhVڟޡ6§D(.4:f$ & F#dha$gddhgd $dha$gd@BPR(*^`εе8:¶ĶƶȶrtNPnpʼ jlRT<>68DF j_h jhh jchCJ j%hCJ jhCJ jhCJ jhCJ hCJ j_hCJF(XĴlȼʼ >Jrdhgd$ & F%dha$gddhgd$ & F$dha$gd $dha$gdRfTPlrX^bPzh$ & F&dha$gddhgddhgd$dh`a$gd $dha$gd68JL`bDFJL ,.^b z|TV<ÿ jchCJ j_hh56>*hh56>*hhh5CJaJ jhCJ jhCJ j_hCJ jhCJ hCJH* hCJ>*(j Xvv<V$ & F(dha$gd$ & F'dha$gddhgd $dha$gd$ & F&dha$gd<*,JL "Jz| "h| :<prʾʾʶ|shH*mHsHh5CJmHnH sHuhDhD>*mHsHUhD5mHsHh5H*mHsHh5mHsHhmHsHhCJaJmHsHhhCJaJmHsHhhCJaJh jhCJ jhCJ hCJ-VX"$&(DH8z $ & F)a$gd$a$gdgd $dha$gdz "TVh.p. $`a$gd $^a$gd$a$gd $^a$gdD $ & F)a$gd.j$"~lN&rV $^a$gd $^a$gdD $ & F)a$gdD $ & F)a$gd $`a$gdiei se face imediat dup terminarea spturilor inclusiv recepcia, betonul turnndu-se aderent pe perecii spturii rezultate. Demontarea sprijinirilor acolo unde s-au realizat, se face concomitent cu umplerea spturii cu beton. Turnarea betonului de clas C 16/20 sau a betonului ciclopian se realizeaz fr ntrerupere n straturi de 20 50 cm pn la cota din proiect, cu ajutorul jgheaburilor metalice sau din lemn respectndu-se regulile de betonare prevzute n Normativul NE 012/1999 , sau cu pompa. Executarea rostului de funccie-elevacie prin crearea de praguri cu pant invers _i mustci de armtur 12 20 mm (min. 4 buc/m2). Cderea liber a betonului va fi asigur sub 1,5 m nlcime. Se vor evita rosturile de lucru, iar n caz c nu pot fi evitate, tratarea rostului se va face conform Normativului NE 012/1999. Betonarea elevaciei Funccie de tipul elevaciei, operaciunile principale sunt: cofrarea elevaciei conform prevederilor din proiect; montarea tuburilor PVC gaurite pentru drenajul apelor de infiltratie din spatele zidului si evacuarea acestora ; turnarea _i vibrarea betonului n elevacia zidului. Clasa betonului (marca sa) va fi conform proiectului de execucie. La nceperea turnrii betonului n cofraje se verific: dimensiunile n plan _i cotele de nivel ale spturilor; - verticalitatea cofrajelor _i existenca msurilor pentru mencinerea formei lor _i asigurarea etan_eitcii; asigurarea existentei si functionarii utilajului de compactare a betonului; starea de curcenie a cofrajelor _i armturilor, eventual curcirea lor cnd este cazul. Pentru evitarea apariciei unor solicitri interne datorit contracciei _i degajrilor de cldur se remarc folosirea betoanelor cu agregate cu Dmax ct mai mare posibil _i asigurarea unei lucrabilitci L 2. Decofrarea este operacia de desfacere a tiparelor care s-a turnat betonul dup ce acesta s-a ntrit suficient pentru ca s-_i pstreze forma geometric cerut. Timpul minim de decofrare este funccie de tipul cimentului folosit la fabricarea betonului _i funccie de temperatura mediului. Faza de decofrare urmeaz n mod firesc succesiunea invers a operaciunilor de cofrare. Ea se va face cu atencie, astfel nct muchiile, fecele s nu fie deteriorate, eventualele defecciuni betonului se vor remedia. Tipul cimentuluiTermenul de decofrare pt. tempetatura mediului+ 5 0C+ 10 0C+ 15 0CF 2543230, Hz 35, SRA 35321Pa 35221P 40211 Execucia drenului din spatele zidului Pentru protejarea zidului mpotriva infiltraciilor de ap se realizeaz n spatele zidului un dren colector pentru ape care se descarc prin barbacanele zidului. Drenul propriu-zis ce se realizeaz din zidrie din piatr spart, pietri_ sau balast conform detaliilor din proiectul de execucie. La partea superioar a drenului se realizeaz un dop de argil de 50 cm grosime pentru impermeabilitatea prcii superioare. Se va executa _i racordarea zidului cu terasamentul _i finisarea taluzurilor. Materiale utilizate Condicii de calitate Apa trebuie s ndeplineasc condiciile din STAS 790/84 dac nu provine din receaua public. Cimentul pentru prepararea betoanelor se va utiliza cimentul dat prin recet la betonul specificat n proiectul de execucie _i va corespunde condiciilor de calitate prevzute n tabelul nr. 1 cap. II art. 2. , respectand totodata si prevederile NE 012-1/2007 . Agregatele la prepararea betoanelor monolite _i a drenului se va utiliza balast, nisip, pietri_, piatr spart care trebuie s corespund calitativ prevederilor STAS 1666/76, STAS 4606/80, STAS 662/82, STAS 667/84. Cofrajele cofrajele sunt de inventar executate industrializat _i trebuie s ndeplineasc urmtoarele condicii: s asigure obcinerea formei _i dimensiunilor prevzute n proiect; s fie etan_e pentru a nu pierde laptele de ciment; s fie stabile _i rezistente sub acciunea ncrcturilor care apar n timpul procesului de betonare; s fie prevzute cu piese de asamblare; s fie unse cu fecele care vin n contact cu betonul; s permit la decofrare o preluare treptat a ncrcrii de ctre elementele executate. Bolovanii pentru executarea betonului ciclopian trebuie s ndeplineasc urmtoarele condicii: - dimensiunile nu trebuie s dep_easc 1/6 din cea mai mic dimensiune a elementului de construccie; - raportul dintre dimensiunea maxim _i minim nu trebuie s dep_easc 2,5; roca din care provin s nu fie gelin; nainte de a fi introdu_i n beton trebuie s fie curcaci _i splaci. Betoane Betonul simplu calitatea betoanelor utilizate se va stabili de proiectant n funccie de condiciilor de lucru _i de sarcinile la care este supus. Mrcile minime de betoane se stabilesc conform cu Normativul NE 012/1999 , STAS 1275/88 si nu in ultimul rand NE012-1/2007 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton , beton armat si beton precomprimat Betonul armat calitatea betoanelor utilizate se va stabili de proiectant n funccie de condiciilor de lucru _i de sarcinile la care este supus. Mrcile minime de betoane se stabilesc conform cu Normativul NE 012/1999 , STAS 1275/88 si nu in ultimul rand NE012-1/2007 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton , beton armat si beton precomprimat . Se vor respecta prevederile SR EN 206-1:2002 , SR 13510:2006 , SR EN 1992-1-1 , SR EN 12390-5:2002 , SR EN 13670-1 :2006 , ACESTEA NEFIIND LIMITATIVE. Verificarea calitcii Platforma de lucru Se verific: respectarea elementelor geometrice n plan _i profil transversal; realizarea sistemului rutier cu materiale corespunztoare (prevzute n proiect; asigurarea sistemelor de scurgere a apelor pe parcursul execuciei; semnalizarea punctului de lucru. Sparea _i sprijinirea malurilor spturii Se va verifica n raport cu prevederile proiectului: pozicia n plan; dimensiunile fundaciilor; msurile de proteccia muncii, de siguranc a circulaciei; natura _i starea de consistenc a terenului de fundare; verificarea sprijinirilor conform prevederilor din fi_ele tehnologice; - concordanca ntre situacia real pe teren _i datele tehnice prevzute n proiect; scrierea procesului verbal pentru lucrri ascunse. Execucia cofrajelor - la terminarea execuciei cofrajelor se verific: alctuirea elementelor de suscinere _i sprijinire; ncheierea corect a elementelor cofrajelor; dimensiunile interioare ale cofrajelor. Armturile Armturile trebuie s respecte planurile de execucie din proiect. Fasonarea barelor, confeccionarea _i montarea carcaselor de armtur se va face n strict conformitate cu prevederile proiectului conform plan_elor de detalii. Armturile care se formeaz trebuie s fie curate _i drepte. Se interzice fasonarea armturilor la temperaturi sub - 100 C. La calculul armturilor, fasonarea _i montarea acestora se va cine seama de prevederile constructive privind alctuirea elementelor din beton armat cuprinse n STAS 110111/2 - 87. Betonarea fundaciei _i elevaciei Se fac verificri att la betonul proaspt ct _i la cel ntrit. realizarea vibrrii betonului; - temperatura betonului proaspt care la punerea n oper trebuie s fie mai mare de 5 0C; calitatea betonului proaspt prin recoltri de probe; lucrabilitatea betonului; la stacia de betoane se ia cte o prob pe schimb _i tip de beton; - calitatea betonului pus n lucrare se va aprecia cind cont de concluziile analizei efectuate asupra rezultatelor probelor de verificare a clasei _i a interpretrilor rezultatelor ncercrilor nedistructive sau pe carote; se va urmri _i durata maxim de transport a betonului funcciei de temperatur _i calitatea cimentului. Decofrarea zidului se verific: aspectul elementelor decofrate ; dimensiunile zidului; Drenul din spatele zidului se verific: funccionalitatea lui _i a barbacanelor; dimensiunile drenului; calitatea materialelor. Hidroizolacii La execucia _i recepcia hidroizolaciilor se vor respecta prevederile din STAS 5088 - 75 Lucrrile de art, hidroizolacii. Prescripcii de proiectare _i execucie . Stratul suport al hidroizolaciei trebuie s nu prezinte proieminente mai mari de 2 mm, suprafaca neted realizndu-se prin dri_cuire. Planeitatea suprafecei suport se admite a avea o singur denivelare de ( 5 mm pe o suprafac verificat cu dreptarul de 3 m n orice direccie. Stratul hidroizolant se va aplica pe timp uscat _i la o temperatur a suprafecei suport mai mare de + 50 C. n timpul execuciei stratului hidroizolant, pe porciunile nc neacoperite cu stratul de proteccie se vor lua msuri pentru : - interzicerea circulaciei lucrtorilor _i depozitrii de materiale pe aceste suprafece; - acoperirea cu praf de cret, praf de ciment sau hrtie mpotriva razelor solare sau a temperaturilor ridicate. Se recomand ca procesul de execucie a hidroizolaciei s se organizzeze astfel nct stratul de proteccie s se aplice n aceia_i zi. Toate aceste verificri se fac conform Normativului NE 012/1999 _i n conforitate cu Legea nr. 10/95 _i n baza unui Program pentru controlul calitcii lucrrilor de comun acord ntre proiectant, beneficiar, constructor, _i la toate aceste verificri se ncheie: proces verbal de lucrri ascunse, proces verbal de recepcie calitativ sau proces verbal. NTOCMIT ing. Tudose Alin CAIET DE SARCINI pentru DISPOZITIVE PENTRU SCURGEREA ^I EVACUAREA APELOR DE SUPRAFAb GENERALITbI OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE Prezentul caiet de sarcini se aplic la realizarea dispozitivelor de scurgerea si evacuarea apelor de suprafac si anume: - sancuri carosabile sau rigole de beton , din elemente prefabricate sau monolit la marginea platformei. Antreprenorul este obligat s asigure msurile organizatorice si tehologice corespunztoare pentru respectarea strict a prevederilor prezentului caiet de sarcini. Antreprenorul va asigura prin laboratorul su efectuarea tuturor ncercrilor si determinrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. n cazul n care se vor constata abateri de la prevederile prezentului caiet de sarcini beneficiarul va dispune ntreruperea execuciei lucrrilor si luarea msurilor necesare ce se impun. MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE Cimenturi Cimenturile pentru mortare si betoane vor fi conform prescripciilor standardelor n vigoare n Romnia. La prepararea betoanelor si a mortarelor se va utiliza unul din urmtoarele tipuri de ciment care trebuie s corespund condiciilor tehnice de calitate: - ciment Portland P 40 conform STAS 388 - 80 - ciment Portland cu adaos Pa 35 conform STAS 1500 - 78 - ciment metalurgic M 30 conform STAS 1500 - 78 - ciment hidrotehnic Mz 35 conform STAS 3011 - 83 Domeniul de aplicare a acestor tipuri de ciment la lucrrile expuse la nghec - dezghec n stare saturat cu ap cum este cazul dispozitivelor pentru scurgerea apelor de suprafac este artat n tabelul nr.1 pentru betoane. Tabelul 1 Nr. crt.CONDIbII DE EXECUbIE SAU CARACTERISTICILE ELEMENTELORCLASA BETONULUITIPUL DE BETONTIPUL DE CIMENTP40Pa35M30Hz351Elemente sau construccii cu gropi mai mici de 1,5 mBc 15 Bc 20 - Bc 30oricare oricareI UR RU II I2Elemente sau construccii masive avnd grosimea egal sau mai mare de 1,5 mBc 15 Bc 20 - Bc 30oricare oricareI UR UU IU R3Elemente sau construccii din betone superioareBc 35 ( Bc 40 armat armatU UI II II I NOT : R - ciment indicat a se utiliza U - ciment utilizat n locul celui indicat I - ciment a crei utilizare nu este recomandabil din considerente tehnice sau economice. Depozitarea cimentului se va face numai dup constatarea existencei certificatului de calitate. Durata de depozitare a cimentului nu va depsi 45 zile de la data livrrii de ctre productor. Cimentul trebuie sa indeplineasca cel putin prevederile minimale din NE 012-1 / 2007 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton , beton armat si beton precomprimat . Pentru prepararea mortarelor si a betoanelor de ciment se folosesc; - agregate naturale: - nisip natural 0 - 3 sau 0 - 7 - balast pentru betoane 0 -31 sau 0 - 71 sau - agregate concasante - nisip de concasaj 0 -3; 3 - 8 sau 0 - 8 - piatr spart 8 - 25 sau 8 - 40. Agregatele trebuie s provin din roci stabile, nealterabile la aer, ap sau nghec, se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau siatoase. Agregatele trebuie s fie inerte si s nu conduc la efecte duntoare asupra cimentului folosit la prepararea betonului sau mortarului. Nisipul trebuie s fie aspru la pipit. Sorturile de agregate trebuie s fie caaracterizate prin granulozitate continu, iar concinutul n granule care trec, respectiv rmn pe ciururile sau sitele ce delimiteaz sortul nu trebuie s depseasc 10 (, dimensiunea maxim a granulelor ce rmn pe ciurul superior nu trebuie s depseasc 1,5 d max. Laboratorul antreprenorului va cine evidenca calitcii agregatelor astfel: - ntr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor; - ntr-un registru rezultatele determinrilor efectuate de laborator. Apa Apa utilizat la prepararea betoanelor si mortarelor poate s provin din receaua public sau alt surs, dar n acest din urm caz trebuie s ndeplineasc condiciile tehnice prevzute conform STAS 790 - 84. Modelele de determinare sunt reglementate prin STAS nr. 790 - 84. Verificarea se va face de ctre un laborator de specialitate la nceperea lucrrilor. n timpul utilizrii pe santier se va evita ca apa s se polueze cu detergenci, materii organice, uleiuri vegetale, argile, etc. Tabelul 2 Caracteristici chimice si fiziceCondicii de admisibilitateConcinutul total de sruri gr/1 max. Sulfaci gr. SO42/litru max Substance organice gr/litru max Cloruri gr.Cl/litru max Azotaci gr. NO3/dm3 max Magneziu gr. Mg2dm3 max Materii n suspensie gr. Max4 2 0,5 0,5 0,5 0,5 3 Pichetarea _i execuca spturilor Pichetarea lucrrilor Pichetarea lucrrilor const n materializarea axei si limitele fundacilor sau a amprizei lucrrilor., n funccie de natura acestora, legate de axul pichetat al drumului precum si de implementarea unor repere de nivelment n imediata apropiere a lucrrilor. Pichetarea se face de ctre antreprenor pe baza planurilor de execucie, pe care la va respecta ntocmai si se aprob de ctre diriginte consemnndu-se n registrul de santier. Execucia spturilor Spturile pentru sancuri vor fi executate cu respectarea strict a cotei, pantei si a profilului din plan}ele de detalii de execucie ( lcimea fundului, nlcimea si nclinarea taluzelor) precum si a amplasamentului acestora fac de axul drumului sau de muchia taluzelor n cazul sancurilor de gard. Spturile pentru drenuri si canalizri vor fi executate cu respectarea strict a lcimii transeei, a nclinrii taluzelor, a cotei si a pantei precizate n plansele de execucie. Spturile vor fi executate pe ct posibil pe uscat. Dac este cazul de epuismente acestea cad n sarcina antrprenorului n limitele stabilite prin caietul de sarcini speciale. Compozicia si utilizarea mortarelor Mortarele vor avea urmtoarea compozicie si ntrebuincare : - Mortar M 50 - Destinat zidriilor si pereurilor din piatr brut; - Mortar M 100 - Destinat tencuielilor de ciment sclivisit, rosturilor de zidrii de piatr sau prefabricate umplerii rosturilor tuburilor de canalizare avnd un dozaj de 400 kg ciment M 30 sau Pa 35 la m3 de nisip. Prepararea mortarelor de ciment Pentru dozarea compoziciei mortarului, nisipul este msurat n ldice sau n roabe a cror capacitate prezint un raport simplu cu numrul de saci de liant de folosit. Mortarul este preparat manual, amestecul nisip si ciment se face la uscat, pe o suprafac plan la omogenizare perfect. Se adaug atunci, n mod progresiv, cu o stropitoare, mestecnd cu lopata, cantitatea de ap strict necesar. Amestecarea continu, pn cnd mortarul devine perfect omogen. n toate cazurile mortarul trebuie s fie foarte bine amestecat pentru ca, frmntat cu mna, s formeze un bulgre usor umezit ce nu curge ntre degete. Pentru anumite folosince, ca mortare pentru proteccii, pentru matri, s.a. delegatul beneficiarului poate s accepte si alte consistence. Mortarul trebuie s fie folosit imediat dup prepararea lui. Orice mortar care se va usca sau va ncepe s fac priz trebuie s fie aruncat si nu va trebui niciodat amestecat cu mortarul proaspt. Amenajarea _ancurilor Prescripcii generale de amenajare Dimensiunile si forma sancurilor si rigolelor ( triunghiulare, trapezoidale) sunt cele mai indicate n proiectul de execucie, stabilite de la caz la caz n funccie de relief, debit si viteza apei, natura terenului, mijloacele de execucie, condiciile de circulacie, pentru evitarea accidentelor si ele trebuie respectate ntocmai de ctre antreprenor. Extrem de important este s se respecte cotele si pantele proiectate. Panta longitudinal minim va fi : - 0,25 ( n teren natural - 0,1 ( n cazul sancurilor si rigolelor pereate. Protejarea sancurilor si rigolelor este obligatorie n condiciile n care panta lor depseste panta maxim admis pentru evitarea eroziunii pmntului Pantele maxime admise pentru sancuri si rigole neprotejate sunt date n tabelul 3. Tabelul 3 DENUMIREA PRINCIPALELOR TIPURI DE PMNTURIPANTA MAXIM ADMIS (Pmnturi coezive cu compresibilitate mare0,5Pmnturi coezive cu compresibilitate redus: - nisipuri prfoase si argiloase - prafuri argiloase nisipoase - argile prfoase si nisipoase 1 2 3Pmnturi recoezive grosiere: - pietris (2 - 20 mm) - bolovnis (2 - 200 mm) - blocuri (peste 200 mm) 3 4 5Pmnturi necoezive de granulacie mijlocie si fin : nisip f2inos si fn (0,05.....0,25 mm) nisip mijlociu mare (0,25.....2,0 mm) nisip cu pietris 0,5 1 2 Pantele maxime admise pentru sancuri si rigole protejate sunt date n tabelul 4. Tabelul 4 TIPUL PROTEJRII SANbULUI, RIGOLEI SAU CASIULUIPANTA MAXIM ADMISPereu uscat din piatr brut negeliv rostuit5Pereu din dale de beton simplu pe pat de nisip de maximum 5 cm grosime, betonul fiind : - clasa BC 16/20 12 Pereu zidit din piatr brut negeliv cu mortar de ciment sau pereu din dale de beton simplu clasa Bc 10 pe pat de beton15Casiuri pe taluze nalte din pereu zidit din piatr brut cu mortar de ciment sau elemente prefabricate cu amenajare corespunztoare la piciorul taluzului.67 Execucia pereurilor rostuite cu mortar de ciment Execucia acestui tip de pereu este aceeasi ca si art.31 cu execucia c dup prima pilonare umplerea rosturilor nu se face cu nisip si cu mortar de ciment, M 100 dup care se piloneaz pn la refuz nainte de a ncepe priza mortarului. Suprafaca pereului trebuie protejat contra degradrii si uscrii prin udare timp de 3 zile. Pereu din elemente din beton monolit Tronsoanele alternante din beton vor fi turnate fie pe un strat de nisip pilonat fie pe un strat de beton , conform prevederilor din caietul de sarcini speciale sau a proiectului de execucie.In cazul nostru se va turna pe un strat de nisip pilonat. Forma si dimensiunile elementelor turnate vor fi cele prevzute n documentacia de execucie sau elemente similare propuse de antreprenor si acceptate de dirigintele lucrrii si proiectant . Recepcia lucrrilor Lucrrile privind scurgerea si evacuarea apelor de suprafac vor fi supuse de regul unei recepcii preliminare si unei recepcii finale, iar acolo unde sunt lucrri ascunse, care necesit s fie controlate si recepcionate, nainte de a se trece la faza urmtoare de lucru cum sunt lucrrile de drenaj, canalizare, s.a. acestea vor fi supuse si recepciei pe faze de execucie. Recepcia pe faze n cazul recepciei pe faz (de lucrri ascunse) se va verifica dac partea de lucrare ce se recepcioneaz s-a executat conform proiectului si atest condiciile impuse de documentacia de execucie si de caietul de sarcini. n urma verificrilor se ncheie proces verbal de recepcie pe faze n care se confirm posibilitatea trecerii execuciei la faza imediat urmtoare. Recepcia pe faz se efectueaz de ctre dirigintele lucrrii si seful de lot, documentul se ncheie ca urmare a recepciei si poart ambele semnturii. Recepcia pe faze se va face n mod obligatoriu la urmtoarele momente ale lucrrii : - executarea spturii la cot; - realizarea turnarii betonului . Recepcia preliminar La terminarea lucrrilor sau a unor prci din acestea se va proceda la efectuarea recepciei preliminare a lucrrilor verificndu-se : - concordanca cu prevederile prezentului caiet de sarcini, caietului de sarcini speciale si a proiectului de execucie; - dac verificrile prevzute n prezentul caiet de sarcini au fost efectuate n totalitate; - dac a fost efectuate recepciile pe faze si rezultatul acestora; - condiciile tehnice si de calitate ale execucie, precum si constatrilor consemnate n cursul execuciei de ctre organele de control (beneficiar, diriginte, etc.). n urma acestei recepcii se ncheie Procesul verbal de recepcie preliminar si n care se consemneaz eventualele remedieri necesare, termenul de execucie a acestora si recomandri cu privire la modul de cinere sub observacie unde s-au constatat unele abateri fac de prevederile prezentului caiet de sarcini. RECEPbIA FINAL La recepcia final a lucrrilor se va consemna modul n care s-au comportat lucrrile, dac au funccionat bine si dac au fost bine ntrecinute. ntocmit, ing. Tudose Alin   EMBED Word.Picture.8 VV 2rf $$Ifa$gdP%okdR($$Ifl40 `P 04 laf4 $IfgdP%$a$gd $`a$gd &(>@Dz2Tf\pftzNPj$RTX Rx@np*,  ν׶מh5H*mHsH hDCJH* hDCJ hD5CJhLj5mHsHhDmHsHhD5mHsHh5mHsHh5CJmHnH sHuhH*mHsHhmHsH>`kd($$Ifl4\ 4 P 04 laf4 $IfgdP% i```` $IfgdP%kd)$$Ifl4\ 4 P 04 laf4 "&i```` $IfgdP%kdD*$$Ifl4\ 4 P 04 laf4&(26:>i```` $IfgdP%kd*$$Ifl4\ 4 P 04 laf4>@Bvxiaaaaaaaaaa$a$gdkd+$$Ifl4\ 4 P 04 laf4 R8&@\bdfxzPTV $^a$gd $ a$gd $`a$gd $ & F)a$gd$a$gdLt xB@PRzd$a$gdD $`a$gd$8^`8a$gd$a$gd $^a$gd $ & F)a$gd>np6v2\  6 x $ & F) 8^`a$gd $`a$gd $ & F)a$gd $^a$gd$a$gdD  J x  " 0P*( $^a$gdD $`a$gd$a$gdU $ & F)a$gd $^a$gd$a$gd  "(h$`!b!##$$$$%%&&&&F'³Ȉ}wwwwwnw jhUCJ hUCJhUhUCJaJ hU5CJ hCJhD5CJmH nH sH uh5CJmH nH sH uh5CJmH nH sH u hUCJhUhhU5mHsH hUCJH* jhUCJ hUCJ hU5CJh5mHsH+(hgdUgdU$a$gdU $dha$gd$a$gd $^a$gdDF "(  b!!####&$2$ $$Ifa$gdP%$^$If]^a$gdP%$a$gdUgdU`gdU2$F$R$d$$$$$$$$$$$qkd<,$$Ifl4r7 p# 4 laf4 $$Ifa$gdP% $$$ %,%D8,, $$Ifa$gdP% $$Ifa$gdP%kd'-$$Ifl4ִ7 G{ p#   4 laf4,%H%X%h%l%p%t%x%|%%%% $$Ifa$gdP% $$Ifa$gdP% %%%$&0&L&G;/// $$Ifa$gdP% $$Ifa$gdP%kdT.$$Iflִ7 G{ p#   4 laL&\&l&p&t&x&|&&&&& $$Ifa$gdP% &&&&&'G;/// $$Ifa$gdP% $$Ifa$gdP%kd//$$Iflִ7 G{ p#   4 la''&'*'.'2'6':'>'B'F' $$Ifa$gdP% F'H'J'''(|)>*G??????$a$gdUkd 0$$Iflִ7 G{ p#   4 la>*+0,,---B/V0033P444467889R9 $$Ifa$gdP%gdU$a$gdUF'J2L2448899::::n;;N?z?DDGGGHOOSSSS VVVVVVWWrXtX~YYZ[[\ \0\2\4\\\\\\F]v]]]]]]]^^^^^______:`b c h"NCJ hU5CJ j%hUCJ hUCJ hUCJH*hU hU5CJ j%hUCJ hUCJKR9T999,:r:::6;:;>;F;N;V;^;zzzzzz $$Ifa$gdP% $$Ifa$gdP%lkd0$$Ifl0&p#J 04 la^;b;d;f;h;n;;;=J?L?x?A>CD~~~~~~~~~~~~$a$gdUlkdw1$$Ifl0&p#J 04 la $$Ifa$gdP%DDDjEEGGGPIKMzO|O~OOOOORFSSS.T^UVV VVgdU$a$gdUVvVVVVWy $$Ifa$gdP%nkd 2$$Ifl40]p# 04 la $$Ifa$gdP%WW`WWWdXfXjXnXrXzzzz $$Ifa$gdP% $$Ifa$gdP%lkd2$$Ifl0]p# 04 la rXtXXX.YpYrYvYzY~Yzzzz $$Ifa$gdP% $$Ifa$gdP%lkd<3$$Ifl0]p# 04 la ~YYYHZZZZZZZzzzz $$Ifa$gdP% $$Ifa$gdP%lkd3$$Ifl0]p# 04 la ZZZ[[ \2\ym $$Ifa$gdP% $$Ifa$gdP%gdU$a$gdUlkdl4$$Ifl0]p# 04 la2\4\\\y $$Ifa$gdP% $$Ifa$gdP%nkd5$$Ifl40rT"J 04 la\\]F]x]]]]]]zzzz $$Ifa$gdP% $$Ifa$gdP%lkd5$$Ifl0rT"J 04 la ]]^^z $$Ifa$gdP% $$Ifa$gdP%lkdA6$$Ifl0rT"J 04 la^^__z $$Ifa$gdP% $$Ifa$gdP%lkd6$$Ifl0rT"J 04 la___8`bbbceffffii~~ $`a$gdU$a$gdUlkd{7$$Ifl0rT"J 04 la cccJcnc|cccdeVede@ffffiino(oToRvrvwwwwwwwwww(x*x,x.x\x^x`xbxfxhxjxɶɪh=j8hZUjb+t6 hZUVjhZUhZ hZ6hsjhsU hh hUCJ h"NCJ hU5CJ h"N5CJ,iiklmnnn o&oRo`pPq rrsNvRvrvwwwwwww ~gd$a$gdU $`a$gdU$a$gdUwwwwwwwww(x*x,xdxfxhxjx ~gdgdZA0PP&P P:p$. A!"#3$% FIuL2n=.JFIFC  (1#%(:3=<9387@H\N@DWE78PmQW_bghg>Mqypdx\egcC//cB8BccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccT" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?劂{SvRfI=kA(ϭOnhJ--%RQ@ ( ?:J(hfTiHS"qL ))Ajۊ@Mo&=Mzg4FTPƔ;B[iFqS@1QA&OnGJC)K`daL>Rf?* `l{u4\ ߝ;h_ײjl>/,@O) [zL`p2IO'go'hs;9$d{F[4\Ҹ/E(.IRNs֍zڀ$i6 g5Ol\4 S7i4w~)*U)4TFhl(4RREPEPE>PRe(0 =<}ii7K($4+a+"9rCn=c?P,54)$dJd2c49S?duiKĤF1c184Ÿs{zR!I i!Ⱦ<0:~tǕ'M7 ߏD[šI''JIL}d@ i?fZZJFGjm ~ܚ7\Sh Mhޗp85iy<:Mh@ړ;8nN3ړ#VA: WҀ(m>S@cC}A3=p)qZ6g)qroOʓ~x\T#i#;dzR&c;I`>FOL(Qq9SXT?:oz(AIEQF(ǥƗ4vGb(֙)x֐i> Rfn[۷ҁvSqi@(擧!##v@wi@ GjnaFhII@cKFGjN(&F )h$qJ0Ha֘ "nBQLa'ZXG#c ix8ʹaAiSH=3L{h4M4SM ;EJJZJZ(>cip}uP%G=TASp+m#ҮnV*Eh^S^5JRb7gR=pzd{~t#2r>ЮW}?*܄S"ztpi SLfI6u\zҕ9.iJ0zQ1 NIEB}2 JREPݽ:4NjP<\vhmPnlxz{9' D~4Q[{Rҡ-;q1j0ww4pi *;;F1֙Ũnj(}xLu1AԪL4ý!%b S,F)nԊG4+-FRJxQ9!^)#jEޟ9$Vc;Ը:p88=OzF]ME+󌞆GN1OM,/jv~^ *@ɤPu8ȧlU>'M?yȥ$mzp`3Mc86=ri.3sڦWi? d `878SBs(|~t}8"=1Jy$ǭ;5E;Jzr9 b cU2)M8<'ڜ983AMZc/H?hcޜ}KZP@ E!Pcr9)Tg)P08qSqң$8w!:QFzH8i F9lfp=) }8`sP88SsHw&ǭG13!p)}ip9~OhP0=z@).ʬ \JU6pSoBS[V##hh!H'&y>EkylW*abυX]U@=Ƣ {]$5ՔB2r?-,aהr?QYexHCbA{QgO~Xڜ<zmnaU%b z=5 ?8n!!+x48iF1Ȩ|ĞdsM:siyڙ#)h h q4Wg2zLgRx,_R0\?Z@A ;a5( 0~I0(4)ρOJn1P@7ꢔq)~axc8OuiNi ?Z_/=Ighϥ9 L01@ H}8=GzC9`JBqIFL>zRfYQ(CL@Hl \TaoV <\0RN |Տ6Eb˜opdoN c**I:0{\U$V*Gz Hvݠ`zHxb>)VΎتaa,G/$U"isd~ҿ^!wjr2zzsZ:oQ\yj<ِTҭH72JOqTsJ(WM;GpqXSn3Fq9╄FF TqFFF{U"LɖAbS i(ҁb)攚mڦ9ǩyoҥI#'vqSI(֚Hz{NM8MD?z]zI'` jӵ)lP=:) 4P"2{)F؃U> `8S1̠*T K1 )㎇J򽀥qgwE0>A4$}pqIZp#^57 ~Qp+R,GpOFrÎԉSW>] U8/(H@l:sQe9i/` -̪ ;O?U5rbj_<5qޓw9HQ0$j2}}CXٿ*x55Ci6Pb''T*Ćj4&\F9Dƹx$U2T42ccM˒nqJ]iqqhyj,FHp=n'Ff 6縦nA?JLm@0O_.2AqSu 2=IUx>ҟ08B ZAR3@'l0M &A]i$y3=g #K*/0M@n^( 1Ax*W)lP)*BJ3ptCI#Uw#ҝrJ*j1Cnk=׽JQc 8)ߩJ(ڣT5# ۑGA;#g(* P4SmøzSt@`x+#ЌS7Rր4~ۇS|a(85u 6J*]z5"Jf!y ƀH>_' "6z#sdg80چdy#f%S*ABcǟ^B,rGAPR?KgTjuLL* qJ@g鎂ORj6rNOjrq Q9P:d$G>Ү&촓7m2?fB(uv좷YHŅŽ8`MKrܨTbx=$<$3=׷]v¢cME$ c$l?ﮂ\MH}y)~\"Lu4zn:P%/^1PG:=ډ #{U "T0qpc1n?JH ~{o,@#!%F}@q1)8P(-Li qQ1۞qǵ!UHF9.^qR!n;R(n}HE)c(Uc4u>`ے$=ToOED K$ 㸨v4}( ` tnX.d՛x$ =@i!27A*02A!ɵ3*_~iṋ3rǩ4BfH34{SwHǷv^1GE@ZRpq@OHzoJ(dE0Lp `~$Vltuu gYAu!d 巄E\&hl}L5HG=xC9wXQ\3ކP'h> ('ܼgp4hI89Qn1zq 9Wrz~t33dƹqnH-3ɸ9>PMvwX*ަف򟠦2(%٫E|3$֦P["^YIu*6#ai..]D`G(ێdvҐpxJUgҀ RȤ9N:H >ސ94dc@?{*N-ڣpJejInp: جmD-{ Byi`GqM'ڀ g?h;UJoQ)x\jR9\(?H'xy1քRW$NEO#O< ƕn.M, b/=OC2p=*7j@y>OzhJ玴p:čޔrt'ր$R=٧fbsӲzI㯵74w=8<)wr:EKr (t 8S\ :Wbn$)QBIт9>6[vڣ-ӡcrFz枤J8 @ s3O ~=AN~`}@ 2uiZvA&HP3;RK29q@ pOJ 3>\:@#4vYc;q]Eڝ;G#ݟ/ zsҷmT^)WеK!t&>2o\FZZ$ {?6OAsm*ҥmTI(1HUARry9_Z8#Ɲ c`RG`=qۚnsE:A=Fj<sRnڽ^vZǮF\Âf%o)}/~tIRp(;q()BJ5A TF=??n9=ͤc N mE+\:w=p`vO- .=)c%~njon0x=p;>px'sj] f@@2j3Szg5&N1*Cq€4u4P 1T`g?+kSsG4:J) \m@ fO5Jr8q{SxQBPq zS_\{tpxϰg _z^G.bAя'WOmKK73jtmo6ǫ`{R)UP=?\ܱZC8Lzz h@8 0h|/cHW+0G0 '=s a!m-"#f޴uaO,zޘzP!Tއ~'M 6$R98*٠㐸HZi<6n緥49##ށ{PB@`qANddaPG h\BI1KyOl =M#*Aʫ>iHҺqЎhҗn3 )G#4m_펔D^ߕM՟9rNxǥkx18&wbo$"iv: }hQL }u188G_]F@9<<`K㸞:1G;/ZVpq@P99JP Rq4Ct'ʀ 9;p8ϩQ`)\G@ 1E".霚$bECd8luTzjNG9(Xr*wzqWљw(ϖ)"ϯF ct`DduM)qJ@ niFOJcP 0Iy=ߓAKsސzs9Z@*(==((3nrW<ԅsӃšdl=esnHek1J}@;ә; isG1@ЏOړb#<}jDr`w* 鎕1bjqɦza4|A@~۬gT0qz i13( Qd)5e(2?JBr@'ҺB>s#5`gwoJ1Nޔ۽7w'#$GJbN>ԧqz84sڣn9bv}iK{S@cԇ$1rۑ)c;SNrNsԠn 8>(p;pIj1$c8NP9}(?䎾eO L*6GJ42c# ޤ|sMl128Je~G$5^/4ӷzd:ʿ@?w7 5/'8U$tyPxؾ=1N|[F< P u փ[ևV݌ qRXh^6ݧ9=lIO^X)gOsBۀ>>l1zy֔&#۵2vGI׹=LI:|ˑߥY\e3tJk;Fk'׭tz-ח۹sR.('}+ՠ׮ml{֟݉ᚓ֤>-En 'gHb#A8`NRms }jDo~jEoocQw۱ӂ.Ҁ qi&~{Ҧ ʆ l t=iq 1ڦ#Y2i mDvGҝ7(KǶ܁J H#jL>xOb~vRG PS$< FcqR9Piܱ'Q OR89(,zZx ;7( R0cޥo9Ltsh=6,#>\Oir}hf]-c}`\`@yC#09>d3>Ky4ie;bLxݡ :O[-"/Jv{ۄf% -͹vПP:,gnEuZło\#c<;Ō`9r9S9x\cir]đӮ)'#z-h*XcߍEcbwOOZ))-P`t@+2Gҝ#s{Ps'f_€$ n5" <*w(KӷOU wh=sޘNHI+xHx\sޚ~|94JCG>)TLqR/!saP`$p9qR€8Y1N P<0?B6NZYF<d݃a|1m&ry,$8=x^6#i FʗVVAXaD n6tQa_tD0U[#qF8v:ۜsސ+ۃnr={gڴ/E1Vs!s{^g2#Fj-a6۵<0v,Nv^%pHsNt'FT0)f.w194#}F)!`m91= =1h8<:cwӷ)0HPQP(ӷf ~twryDQ%)>Cd$=p}n$ n9}962eE;v('=(AGmTޡ0zL ;>b8 -Laq'h @WaڛN q]F>|DPc{qzS|C}h v:9eN!LQ3֘7tQyd zQQ8Ul9 ґ` A8nsHNς )Ecc#j+‘Oto@ #O- 8eBUFͼ8M v~'#)Gzxd* `$hi|T\(VU?n$sҀ+׌iсWf9yb7ey x@ F P;3¨)R6#PY/ 3]L-a. \ufto8$ M\eR_5΀(⛡j9f%[,(uFu(+FFpq!P{~^GOJlf{ t;.3>쐠chMPǐ}=̤mX?|9O/`vs6NP @iF1qրٷz >Ԅ232O~*0wON' E b݃lxg#;[)a`ڧz~aHCsA "zss1؎ zЁP RxxOd˰=Ҟ6I(T2ڑ8mlӜfۖ :H&sO85ن6f+@R&Nx'@ L9N2;gSzrdnwF:|4xlc=8F{PhS)ۀw rUHTg$;f 08owHH)?ʯ:$r1 1ȧ[v#p#nPzc 9#48#i@bUUA:s5:*dm46##L?!irp$u&隒E*[ms4QS~с! cZ0نN929X_^ &`y= .$\yqA@F[ab gx,$bGKpx!y*7sTrWGWŒ~y@) 0G;梀_wA:S Ɇ_SIdyH;9u4yd ʌRx]9Hw R>XrTnՊǵ1SG(8񨃐LA˜,`y@ ` 49A 8Rl^G뻠(0KdۏSN*Pˀ;<M,!%/zv2?4%!iU+SHqPdN Rymؼn81#yl`p:$o,jWϥ;pW2 9UVLބI$Bar18jOWJ5*bc^dOԞhicg\0d-n=+=6G=Z8ה42DE 9]B nmͭ̑`j[mu'<C]D[ly؎)\:`ݿON[!g_08E3p&c\%:)+nҡ9"D @p9 *r'Nݤx@1i`˹F!pJոd3De;ى{&-ÌQ 7 eߔe3N摂 zSv`a4 JÆ!>L {"F36%q( :~^0x#.¡y#id nr3hSGN)2쥰tX|1'jeHTnzhpNہЏ 0 <ZjcڧӚ)W<1#Q@0pp=Nߌ=9*lHN%#UCF{{Ңn H1 2~^z6(v'n=rœUJP-zrxb1Uq1@&ܒd %l2š$`oF1M뚉 c :j)UTCOʁ7iU\2rUVReUΜ`:6csrn棏;S p(!A̧;҃sp)!Sjbe WozB'Q͟@> y=%pd3Mg'R}USڀ74{<5͗_} &)VD$7\\?y;H桔OVfXSl͇HVJMr>|3$kS-Ab0@ ~?ݗ'Cns]101B# ^$rݒRRVח뫋nuaH>;|YWWC<8R5ū$J0VjP!fsMo= DH%fFpu܋;`$#I04tE)jH0A N8$~Yӳjr~nyNӣ4=Le2y^B*Ո)$jJDF4+`C Vt2@t"24G#w/()w gNrw/rx_-yEd?wV}"Bz.GaXgcL9"Rb6հl]GݳMgUHȅvXwmGCZްnj]y$*uYemEDqP aA 8@(p@#+]@t,&j5i?|[۾~_}ǿo+uu}7X'UJGG>o6EE5 b{ N;h=oj9n~3~ y/=ƈ.gggMӌ_DDD̽aԘn;A@)TWR^7U8˼n]uzl7d2懓p2=zbtE3}x6oҢ}@2 德>SJTJppK @i8H|"6ٴ < NRcVկ\?wί|t};N|>HHmmn7%cbդډ>0 ٴH{>Ho:٭6;8m/51a_˻07O2ƀ򟜜ܐ_5vw 1fֵܣNA7O}xu <'gNSUxhkːjW+& N3)n Eoᅾw\TEFX2bT"#gcs,C^]^-&ӣYh.}Wd>Sj Z b)Vt"!9 a;# {ړWynF8A37i8NםVwᯘwBDnBfBqPn\ (9+Rh}C6gVUTh⁕yh__<}jyaãf2;88:MEB l!7KHT1M-妳a7WXT̑8){;0;o-"o FnE HPgU(ً3U8==z䣏Xn|}Eb8<:N}hfZf3 qR׬feP*`N>Rع$I(Laٸ?c:7y;tXX˫׵ 4 ,w}׶)(Y1,D;a.TG'G;+Ikw<Pϡl$C04xkfu7tu3ʹq@-Tl2[ūЃhP%ߟeyp/{jbxCzoJ2 (Iq70ܝ B]UK]ׁ`jc.BT He}="WTxzp򸔲]o../ϟttt4M0dtek/pqSxhtwbTu5|'m?0wsн8p2d0zOi*Noqu`4X(>>88pR$}n!jb9gcA3dCU5$m>ݽƒȪ\)%ƨ> C)$4^Bi{OQݛ'@[:Ng}uϽ1%GWovk-~Ƭ8pvCgb&, a2f&24?;;WIڬST թҼ|^T<ͲQ )wk 4M89ryf1/>oP D^L1.ײ5~lQ<;:!& J`s\)EQ(..N㝘m?KҸ@ : oѡ0q#P s/ }c$ҁ]d zݾL@Ndpf9^]^YoWeC4}?]s$r̬},91#lsbhf*ED,0hutV~=9Z2y9HFG`Z9V=+"dDH8X;`()$!a !D0Z @A1FH KtakYiw7Qa{fP/d(zv4M77ח^F "bZR"$3Jqh"3DhXῳl*=?we;.Q]<<݇_򳯇#Z~WbXdD~R䗎z骚nA`]Sߧ-!⳿y\wΧ)_˰^ܭ|;D:{S N!QESBL!wq$ Ȳ̰)@SUPhbbN̵b6t 4p~fzgVnߗ'+?S!SB*BЌ4cC6xD%^ =BumB(ӗ2zXDP!fC;M}U&os:3S[$oNMB%kz!Pd ZP8r!.|w/A%,-/%GR`8B$B" (fp])CYw<͇囒4Oz9Y *id5[u63ISNdPr!M"U~;婖!OQ) Q Kz᠋"BE- Z% nBE{V@9B:H%H$j0 z3gˡ_bAޜt?BIM4:(pަ!G~,Qt(7H fk.!t%"&I u8${-N#p@wC??{mor/AwJׯgޯp(x(oR̬y> ÐS߇_[~C0?(b{4_ y,eE6ᯁ%hKߒ/3$U2$@U@ɜ,P됲.sؔɤSH C #\< ~{f_9NNW'Y>=;fLh@>A@X@$Pͧ֡YP<؊#~of)%U gDLlXe]JpS?tO gG2yn/..Vo]auvrJ)*9WoŠ{}JIb<ԾO3Xn{of$ |K O'|y\{e/w镻B؏)}?%ޓIֲ$U!T^#%R aHb|Eh eN&%.RJ̶.6[Y)SuarꤝZZm[϶SkLjyWĎ?9 *<%%IQQo qܝn?+uTڟhfM} 9*"L)-猖[u]{zx 9Ym6]6yFt6Cbw7iD:a}q[#$!!/Ϊ,wҀG>tp H I H.)$(E]94PHT@M#}:&lΘ_?}S-oxzyv,1MSVޖI A m):pi GckxsH׭yEl cEFo.dKZfAJz}=fv99[}dIu4wN [c'G-.I`$ 䡻6Q`I3E/|~};锦Ŭ˦ kG16'kuF!;FRo"PMTuIe}bK~{/JU:QZ ɜM.Out$9a1 UG4m[ hKf[Z$*Մh aSTrW0g+jDƐ9q]_]~V]L?9=[v .<{Wȯ75}z+p!QO8ʿ&ZIAԮRFwwG4z_f]Fk%g. oV7-I4 ITUJ1/ AQ@6Z5nG֫O$ jFG=, |<1>k,o_4ȱNCS )Y뛅5&fߩN>Hw@7îJ)R4ϱۍi<KZ,45ųB`e.ld?\7$hF%իHȦќ d*G/{WFk[8I[[uTv$>IgؒrLm&3(ܦ6 AnwruJc*@>vUAy9y͠{I:F1'x eX &T_ߌ7VKLٕ6oFsyy+G#Um⇢ u&1yFO)[Ρ{riшDd1f 5B@EHE;PaڽkuNo~zvuߗw<vY$V FU?n=x >lٲ (NDİB5LA PI+M+5%)`^ކ m\۸Y/6cιðrεV'Di2nb׹M;ltZq1$%1FE61Ɛ2d\9>1oPF6mʮmm䇍+{1?Lvdu4L`}Q||ʏuX'nI£3 IRjCb]Ub:,N7/FQ+"ytlhz:=B[&Z,(9Td "֌4RMr4ȯ?*^[+2öO?~C߄T-סr-ZK_tUҟ]{W[&bWU9wg_#Ժ+0)t:)w *.}Hi7UHT֨ ILJEQ""@LtE 4 &GIM]P̮d!ô+zܕ߿KQnV)u9Tw ~o" j)|?dDU(\MiLCΪkr/?r}R1%Esf5\ QK*8?.SJl畤N~:OYt.]jt|Jt$gt5Bٔ5!Ae)xrP$ՁҦ=3璂I,!%,jbϼ LL(҄mASI4UFpe 1hWm$Tڅ?=qta`|șR3TYqɼ\>~vjpUDg Y ѩ =kJ\FݧӫۣAB,&FY:f:yXUJ߉0)#JJx `IDSvЛ T !R@E&pa9+Wsm?3}fw?hHn\u,$T5|[^PaE@=XH (zL&,2k 0 H%!S !-uiA Dhk#^H+rCRSGsX,3Z&ɡ>'lcSU^h(_aP;&TC:R!* ʾ)7uć@ l)iѦN"Tw\ELL0MښM 9 w1ƴmEB/.ǫ88w(_E<%%_'+?XSrc# V3fk}QhȬF*{: !hCaY IDATDͬngpf 3EVлATaNoJᚓ=A _zKtטKqRirfڪVLT&% k W+ :-O>Ѓ}.81^-Vr,*X*e[GF [C؟V 2HDm atr9 $CT @T)E/Х@Ȣ@)$h 0QQA ]"PKW7k+ib--h&}K5G &d&ĉ-0^n؊͵L`=|aД`5W̄u\?9+_#tI\~.?jyu)(?M\$9%$-3@\&*t*U.tQVS)L}0z]Hr@cսi3r5"Kh%"q6Tcplj.*k Rj &#6%| @B\ 2$B!!QĪֹEK뜱9 6뫘n۷ǬSpիgU+w28fӤiD$A% hN5|.nRi^x{?9߿\o7^޼|ca6R^>T4Y} (K12D0Q x|H9/Vq~|? C>tT(TL+]z#d.#H::cPJOIJw{])D2 >OtBNH#sc9F 22k Ñ悐Hcف.)@{<(TկM)`M2JO#FKjbD4tePTB(C8!wq$}4] jRDkjEJ)h)ބd~}NPRݣl 0 ~_űL*4T}(L ^8~Uh^F_> CE" spڞs_r$Ba0qquM~߮7PՔR͓a@Jn\SJ㸾mVq5Wmw4pR<χt̳N4K E. ˹OUI7i8/{v=ÿȟߗnB 眘vwo/o\ƹZ~ZucuJ)^[4kaXjTx!n-zbP4Ru$sEI=yX`?Y ew|LKU}IѶdK=E}/nuW9g'6[½<N}15=yfG8j5Q@e]}>rWc)HLvզMQ iRέ uyPfD)=ǘy 7H%d9v 2Bv sζ)f&n]as~m2"a,4ma{㼛fMLj)nhjSJ?{>IC$ {pa<<ɇ Ad"5շM8kˡRX%/^cᒚȭ2mA}i:jpImPOR(a8VRj_ -ǥP쁚 w 39(n%H]EKW8JVJ]5f/ϿLF2";bRVF)8p">IDiE<شiEwmn|7$y{ {I}Nzyﻔuh}>_qj=8ᓂZ!A(C&K{6k18' jO8$3Tx;znhܑX۾Xa%*mIfO'\A}śh$2[X$m[.Կ7ifJ $XzO_FEJDPQʸwt,h6"q$[9xܷ ^o>7&ف~2> @#&QiluΒgI ]q[tkw#0zI"s Hv]|5KU53b 'xlSq #aTU9SSnRv /*NLO{N.0r"'$0@A+q9N1൳vjO7X~*?10ٽ(A':ݰq􄹗LK =#DQA A 1Ӂ*:nBT)X?0N|,X_"f0w73^fYf:D_ϯ~1+B@R*~)E/T8d J(!"fk68'=+ x=6ǭr%49g۳> E"tݑ^{R5|x=kOgS;,/QM\i*N!*i2 VNdBB| _Ք;U-<<wp730ܶfsSkEQZ#5-̏vS KM4`!$Q(ӞnTuL RYTe\"yX᪊t_wȷj$pL% рr`(*I5Km_8 tc@ABE3Khq^ t޴@ x t(3 K1Lri* Dg3%G -ubA$%xQui5]&b/_/.VUv*lҢoL}d)ƭ4(F>*f؀2*Q푻(no|uue)Bfn"rgXiwϻuxeq2'E U%+ZM]H+lqyzq*%ɰ|uTf1 F##HQ^M$!y~޼/R}ETO2yH|j??#,w%!^DaC$D$mŋD(< 1X5Qk=jeo!n!݇n:K?%6 }*_c\\ۆ)W>ՔRbR~x04Q.u\C0j#C.֫~ׇ%NY>o l)w2';֑G]K>.MomC+8X^X\A/L.ຈ.%X7\ΌUqXx|>{>W8G,g' MC)?{W#ɑ\ms\j$*@I`DrK-]-9lv5D"-{PkW'6<|2x:rۅhQC(~7e8n;9?3" 9PP+um7l7qz^ƾQnLU/(_dj<9hLNVKc)i}} AMsC-Ol%J PD!K@u/"8j?b{7-{C `v $DӪe*:Mes`*pFi@@eڑKHSčQgPZ:4WTW h,D$D[DyRpH)Zoooի!j{%\˫?EU/sw΁1-kq)nj 9~ދ$, 1Z;G8>leKJ )Lm=(*'My#w@*R]o%)~ƣŽj" c(ZC3tnnqZ,Sq +;(HrZ -ũV)B 2L`e\kA fwfV98rU@(DC $f󼺸S zқeg{y7b D!p4N.7 vHUip'"B$?K}J@Bnz~5t4ySY'lthH?8D$f8tӃ P`-gw'baQZ #()`1beff>@PQsVTl{Ep`+BJ)v]HqrZO3&(U?/4Nn NH :[ee!lq`/^`믿_=y xqOߗOO^Pu6Juԝ@u`aɧiy}ץ}ѯyS>xZZ̝<גJ%CUOn*.g#UHGfU)u+U}fSf0(7}`}-S$Oa3NZQ3ma"s9#g3>S9ȳx&tJ̜<咳+F*b>DD6%ys>ix٩pdf2ݰ˫}2)Ӭ,q~E~'ՠ"_YH S RDͷI fԌɘ9Ƙsa 9|*1ZI_)~БFƢw0*b@0ExgfV' ðRVZ9"@ITtf&mŮ 2q->ۭGch YL4vt?e7dͦèB.x^x_T>rvUSR{ʑ{Q32N[$?$%ˇb#}h4m~*|o7e?@)Vߝ 'i s#Gb)uf4ɣo>BƓ2vJ]f!)Y$+ s,* A &洴 q6dB(<&TI w (0*E!( ˜"2EcdFiٍ!]Cnx:WB*2ePw>ܤtQ3 ^_tI Nrh@u߽>=~j]8YUFU#1"*,?V?Nm}vdgiUUikf4icF!tr{U-DL'9e[3+À|ݾA7/^־ R᪋a 5?V%87Fr\*@.4YR :E 4@L$B޼{aOmk眙Fil!ab!\ӊ5BC0}R]1U2^:l_N.._O8 L^\3TlyW;N\;sܓz4Ă b653~lkxC{) ðX,V~f5tlj^ CGhk_? ן*^bofc$+_>@ ޥS>Tբ<3&﨔3n:Šb``1ߞcf!3݃Sˋ0ԺQfd9eHو(LѰ:~vSQ$I)ߧߍf?lx2U)uB Bpb\r~aHi@23A\sٗB*<3S(]f?M=_S>y<{NQo/_#^]^0(Y݅0eq10(bQkUԒ:@kcn "D{K1CNIA%" vJJdDuˠ.XId%"$"C{.23 j4P0ԍY3eʙrХzGJd%/tcHHཧL1F,uu16q=[s9tq #! ">}㓓7-.m62D׾U8o 14 bʉMUz32Umfk+?-t_U31xTED֭pM Ȣi̩:RjQ)fT])͘PQ| x>z{;{/}ϟ?C\EDV& 0, 8)JNY5,5{9SXYuV[l|~f&bF&?0߶o* 5ވ M iͼUFHkPD-s5˦ݪ /f.!eW~<Dk W>innq[#^y_ e*_7"vh~H.֣j'[}$&\Oc[w710;<{fD]T Q@DL&Yb߷yb@A/!߶<PDx2T E 'I۶*ѾO?N_΂,cjϞ~7,/|R""_50^-,/S47y$QѤXۡkq Ē*yϻ+N4"_P S/X/NnY"nj>r63lu)XUd2US5mUR/UnWUN,iOyE㚟eD[Jm|{Eq^|n x0Jq=\\-/Lq~Y5xfmh[\U w0x.W~ko^5\0ϞLrˆl鎛^mwlvWjιQSQM}%GO ~CDYb]jq@dbt;&Dmrr2AƞG9"Pdkxj?=ͧ~#;z"J-c`$@<c ekLq[/UuCS9h`'C,>}pLenN_-O_HU 벮18ߊl M97L@)v]a5\X;T|+Y42P kۄzNUM9gE{۶vowP@M2)G2WE5{?)+%efC~:Nk .zu]EօDe=]w֯7 hh]frѤm'Y"pb>]5Orhӹ.PNdNUPbCNE"`bb 2Dmvq44fy{zwmzw^u;&7!#" 4}Ax]vƦUb{ etɋw + +\)ah633$|%rOp)n{okj5{M kMok)RJnu$P_?*B**>"9EO7i.g7MƄ|M+߿)ǫMab0lHb.Њ"0dĈpU~y#~C7 @2Q`K,- 0TD5DUȶ{VԡJz0,ZmA @_}4D6@콓Q=d\A.3 k*SQ 2vDIPT|| Ysڻ~C|>qm ꃚ*BLYP3vYsDaKFxIp)?^[,ܫ/!WX,Ϟ=s&ٙmv)s̹> #hN.?I :>%3Sc  >n PzH=_z{c ,wyϋٴO?|wxt6/>Ms0WHՋzz`d'^<"LL%t6:o7+WջCl'"C%H`'뵽d=|!%9+gȊ0h4︜?=:2wQCj0%B(UoAH 5b!|^S5'I~ӓF@ffd5~:҈B`,XDPJ CYzL"23oCk:]_Y\_ԚR )tMjY%X_}_ΜEQ,3:z0 +[pnכii=l5ΒV's$G4d F*WBaA-`l9_ n[l\U,K=:pO~MiZ o?x=B>J_2?}ns~ߞѓlƘrl۴Z`Ϗt $Πr,c6DW-ĔsNbHN6|8ٿ;,qk?#30p"`EyC _Djq®m&,IRBLۜ6ݽ)i +gRU\ a:-9k iV׮hKֈmLt[OkF?CQG H 1 fIY,o&3{7_/>?~G.K {!X\ƫ`"G/k,ܙ|򉭫j8~{|vVTP i.VwӲ^e\ue0H9mLь(9.1[|Thzd;fYJ0 Z o$ߦ7{. ![׀ !-B[T DVt,˪t,0*R::NHABoE$d+9I8%P(v5ᝈ$l>;/wxNM GGGܻ۔EqI(HGJ)!1jYl?{9:}U;h'o:X2Uc "7M2 CEԋՕt(\dYr֫ǒBV :,7vB֐HD@gڹ{ߓVn;+ׄ?٥=ua%g)$!Hފ a3M3PdHTwT 41)#"k煵B/ܼDrF %I Q` J7[CTX"❴+>_;on/f7Clӣ'<,+y:ýɾ_铓:txx,K:B&kle]=h]^7(k|n׫`pqȹ ٳGʕ@EUeafKv#} pk~ IDAT]_ 1bFH .76fk-h'D@QY'EeDY1]dp&PH "7J8 1 9`iu]a+"A ^ Ǐ8tҔu]W{ߵoгpc3ܟ /՝N<~ʪ)zv5[.fMaBSZ|X$j694CB"Ҫo&9bF{".v L$DPiNV".\!3GDTZtfUdD[t9(ǜxޮhh(HpZHi9pLEYu[曏!RŞu{wz4_͞?ԍ_oMM1PVW⇇?=~~L FqKWmVNI&Qwz(N ܙ4{{liəeW[ @^c^Sdxѣ/pe;@$n{$A G DH;ּ !~$WNzSno =0)Y@/_,; Z؃@4 j@02uScScPBE.)! RHPdRDQK[40qzz-O H =ZzHDEI(kVs0{% "?oDx(_X/HBQ 2 f IBYN+svڄe=<8' 4lVL'w}"~p2[.'Gʡ+ܯzԶ }UL[yY;4YU8h )EZ]ܻ5jJ=[Y;*gmj0*JK+DaIf,8u`$vLȜuH&ی!Gxt D"ED(MJ$(m4bfjQ4d̒@)47 2#!V`5kkG Y6tyVLօSv.v+,u cLwu3 s L-Wr霫ˢ* K!)$WԈjvܢK%SJD$ lN>sX-Ι`8NYY" `X"z"P YXDv- ?A'rk_o#z79Di~O?QSrh*6ڭҸZIŠ ns^UMe mMbR+r]*^/߬K ve3hxЊel{}ʢ0BO5 o\^L'x[`1bێre6W6n܆rv2X[2䗘hl]Jޕq-:kwm(R,ٱ8CǼ54/A77vm˲dZpfz;KUzHɶlX+$*İ1hNsηp( P,"f@W)^r Ĝھc۬w(d&}vuvuZ=8|۲JNigB '\kK 65i(ݷW11Fc#W_>&qU5N50=}iz}xRV{媩G>LP9$ )6e@ɝ6gI r2ZJT&WvoR2ijQw6rP’3~:N}5c!" _sAPVju=Ű Q2F.ƓR9]3Z.WG{w`6)CbehBQTP~ogԧIl69M؛nޜL&j\;9ҸJMW~*󕑲Juz '9*Fjqk#(*g͉BNm&&bL#g-LEHK(٠l92ZՅ$sl%9BY]U?VD^x xkm/뷄x&FpVk6 H!{?<9.mi^LM6gO<1? ]6 &<+e?x￸wϖ=ڻ'G9a7=V9[봉uhC5;>MW(@J+ɜ%GOc5'Zk@ J`WHD$^=֨ib:]w;B~g|ЮSz݃tg_<>k7jƳ *fL 4yS],)/OG>#2hDD1:0 VDH)%J`$!R @HRJn^m;B( 7+|A܇_uzyU/5u 4D4@BMZiP+7~xMWF8GqϞ5ڭ|ma RrU {>zX8_>yV(FEok`F䰂vTmb,1`-SQo/BTH?!-n7 Q `U߾h}YGh)qY) DT 4ptr3LZإn8'" #g0 HƘB@D#W yR?P3$(!r8[,V7nNlOy Βplycں NNnwvvuOCxTT~tf4'E9f䜀ò*[2ǾEgu:竤v! мnlc$L Ѵ8sZh3Q`Ix D"P9AF=AESݓBP+TD@PqB9aKBDzSJMӠו?KjJJL3NuN)HQ.$)kλۧ᝷9|p7NyhHtfuٮդΡmr >>09E m060w2u$4]K*vdGN$O9s+U_Z#Y^ F""RFʒ>EF?b7eV9K%13.}Y Z땁u;)犬dQ@jhvcrőN_~YkʲlijV-J1j\Ww|Qh-9YE4O)g !!Dʇܬ6M⽮ywoݾ]GO.g{xZrܝQ%{/"D:8W<}W}/.R 10ǴLݽVr)6AαG mDDy5o2$$v`S92x3(Ny0T4 cF$94ܛz]J3F=O G|Ϸ"RUUׅ˜BHBV}_h՜ H!,".F蚳{_ի'x2Jov;;;ѣG_~"8EFgϞgSeM`am'H`mk-i) *2zLU录}S3!3" 0KDEPQ!!**OY&\a˪K9Q!" 0C< 'Q)6p\UYe%B8@9#9QLERuX>W7X+aQEIqL_U~Jt2Q鬬K|p8Z.ͳBʫ_ҁlqIذGڈ]) #yAk۾[|幟C)e1FM9?gg.bF0ݦllVqpΑ@E2o |=8N|(&k.O$Ue9殮dIRnMi}r-ɇ7~I͒Hbq(1 J,2<|Ѳ٧`٬lb ,wLF4TU`50 iUŪ 1ƢܱkočFW1 }Hln(=L!y,fnZi ??y>}M} / _ŋ'T5Ӫ(K@vDŠ<{#8UrL^n9=yEF#D^hpVeG̀ 0**"&2SL4 Ă!XAm;0 űݔ;ĘcLk]xLdu"X舐 MFRO|2Xd9"1m``bT jȊh&&DCCPE`Wtݡ+!!9hH(,%B3K``d.r vkrkF540\QLץ?Ia=9e5Lb Acm!cgb'˓8{o|:R|<??? hD;ܟTP}Q]/e%$'O>~w]7g,]toc9_l1a(5Qމȝzi<$@"ESQ 'e(Ρñf9g9(J#Q2bguw3dr;cY{f\}鮏L@E r7ӗgGgCǻoc0 ayr\yp^K|g] gevqqڵۓ)+[ɲF.`Y|C6P!.K})B$uv5,ݚsS̡F0]c IAH(f `Dٻٚ&U5b~&7}w빟5Mo=LH Yω9i&0::CP$;6Ueqy枾“~qsن8ۛ}b0+,3A 2gӳ<.Z焦+J!^Ɂ&d%y79D RP%4$U@i1qt ^Hk;uFˍ[N&BG Xp"L2;plޛ8\פ]:zŜDQ!K'煜5$UTP!|ϰP̀94I,3A ׉ mÅ0g \]-nڿ!'t^ﵛ)WrǠhk5 `:Rl9\Ǿ5}{ 0o#wDԸj#Euz|>K)*3iŢL h0$Q<;:]bbgkWN syN4D 1C-lmf3X\cẦ a><M'>i-eK]Ov 5GIb2dqEli@PD2V˲W/6~35\e=~13=5Mc˪{s?cxkk]¶aW3mJJ޻ 9CP8?[,v}A{>~t4U[ȁprv,.%RY$n HL<`2cͪ1 6<$5~#c#3ecS[QɈFgf3f`hf.j}V[r?O5l )qڮkW.Ϛ_&c"=äs&4#yv1)*w;p~5U}KUq8 aԡnfȀzP1!:cDUA:Ȕ05$3˅4 QyRM)y?8K#:lՙ?=9׶meu]7]߶m=zF=-=?9G$)_;C1$/i Shg)*hKȨ 8@*ٴ;[) ʏ7Ɋ/׳m1\^}bJ!sM}3,wvekˑ̘ 22 )2 {#h}4al{BpGU_Xϛ; l6;9;o6kZօ2 0bc423fY9eb>=|i/_x~eR?>~{p㯆(g{HgeخB/OOm`㲘lx?O{|o,K4~(Q;Y=iH$,C*1b"##&)qPczC{b"KYꋢO IDAT]D9Zʇe4UY\ rZEf뺟LDdL)_9kfy޶-( Ma|b__DzEed]%o QP# 02@hb,u||\e4cjjjm̰r_[62o뷔 =:7܉wvz2x O^3>?G à?M'7,*"٤8_grXGuP9:@GG; ~͋~=io$7v=ŪRekذc8{ ?#_l`7Al쮏F3{Vf< J*v;F r)׫a;tأӓcܬ榪 $v:b%lv^$>߬. C+j]y;`$ސ( ,0ZhL^\%\e!=}EvB6bOD,+Y~T݁A>|Vm Fo6Tz:iinhrv|6Li0M^lώƃQ~H4'[ܺ25!ԴP,dkcAb%UѲ]phގxx0s<$M$I|!7uyWxoc|b؏1{$I/nO{ާ^wt_aQt4!?OzIܐG@-^D{sAHd?ɳ:`ϲ̑8w?^oqeȫF)b28C,G p/~[98f }BCc'xG0,h4z_| \~z_Y}avg3 @F(18W ʃx` $2v{^ߐ)F7~6Jwr O?7xzU{)Uzm'u8tIx2[KP[ĉ7BЦPt'Q,E F]ޓ zGEm=sl*[59[`p<^ H-qը| mu "Zm =4ByB8FD&j@' 0Xkm(*:@!kF?< o_s-wɲ`D X|ɝ$~'ǗOQ*e 0zCIYGL"$sP @ˆ i&`T ) HXbH!#lٲF}9{K>z(a]'GGg׍wǓzaS pGM 9L^||/;L3_͜Cc`cbqԡT%MZu::WQ?ZSt>p։1 "!eP#ҊN$I]|P]\ɪe/ݡx6*t!=A5Mm{ݞQ5-diRjbtHimTQlM݄lS zLuک[Ox% $p[ԦmSkzt !@)b 8 iK,qqz]W6-D5ґ p#BPq? p[E.p@D}eG ZĬ/Y~U^adk"$QwzXX_8m*eI'uҵmdD@ &ޚI@PF7^[3 #D,!w`:cϐ?Y.f|z4N&'lU 0t]QO>pִM8.ZaZ٦Yu l/>}lAZvmhZmYs=vO{:N:M!!5;Bv~ qַ-5) 1*L@eD2 %&=a""5"PVjS̋'ѾnJ QFWMEY"$@\ҭ1Ŵ#D3"P­7 pSz^ݽ2\X@5?/Dg<}1v~#9I^+￘Ll08EQifZ D ʻ"n@D E$*0 "趸V| V ȹf^^<.JNΎǃ| : (P |5P湵 ^pMjMAPa<>djSV^DYD BѷÉ?ZQ4)Q||-9$ 4f1Vb>4$9̓ue14M% Zjz8|#"(baAA޶cDAYe^Wz9=Y͉lr ΢[~pk%%⸝D!"!^*=Jwt]]~72Wo-YUMi_}DZD !wW$3Lه{}=wK [}k]E?ҳufmV7 /aom.nq'K<7,ȍրf}"ZV*񸛚bx]{2-|3eJabp!$ƊhFkRu0r@! 2#! Ff˂aY2/eEFےv b HDZa F@ YCHQ9MͲQf}, ͪ]8Td,=PxB~Vv!)6^M9+ks'!~Y"4dOӋ.h]H֚%CB %aKw00dWz^/no~5H{.wz]֙MYʾZ IB] 2iٳz5N$K%ǙGY{V{7h )$!LI_z Nyd8 FյoyfVVuf niQnތ{6ps²*ɹDk.de|C4" _xBn媀Dʥ .!( isoЇ`XdVn0 Lp/xV † ,벶96he㸿CTy88z#p`fCa̓)BҤi~Nt]BKʯ qi>oj|Eiomn7@Ic_:?yT[ p="aݿq8vP~kgQE:{(?}֭??:|+,ISIJ5|P>^45yfvYli60Ҫ Ʊ"ԡZDN6[H,Œr?H6~^ocC66󽯿Bn "7^: х {Y>HX8lEx0F*L2=89?ҫ,?uΡB"k02{F?'Gϖϸib;fK*"Dc-IS+d:ߒR,Bv;8 g#hl$6:Mǻ BHTk"dCiL(DPtsZPEhD(c䖭@p, hv | !4M-.(ɭ :Uh3@:DD1i<$0]KZEvepʿ\.$1m/ Q .dz!QA$zψ]qkq\HqJRL IL'^=_|ŝdww7y>!tpBޱ`c{^={xv5H:&*\MYjڲJBјk3!ݰN!: J0(;YrZ X ޱmݪ,XjSCk9 bDDaA3"f fTF 1ڋA7$^o[Ίrֲ@AyBw)L+??3B/H"H `=} %oH^x94Vh6,=g|_]l6)D um"NxXj1"ē4so:!g2J.6'\gBVuSe]P: =:Rx\٠JfS)j>mꂅ,nldbmU:m<;4!J ,@GD2G$IbYB@B"Fi>)JuН Iݷ> yӣ1Qx\sa]]eg?p:KrQ^ v"zoou0VM4|>U jCqfgO4iNP dOCz/I?ܼFpb>{"jF45YOgO|7^/x~(~ѕAȣG? 0:RF)cSLf&VtҵRK"&6MqpF(m[pb e=GDK;_oaOQ"EQgrUU~iݔMӬV,ϷF`41iڟL&,WRTIkQ)tx1ItBt H. H6H\ɴodhop8ݹtuiSɴ/)[GQ4G3uY;{I|"42I!wήRt}Eۦ;ODNZ.`s? w&OІL̮dYjOmӢ޻oKl2<@#+ "Md:VO3Y@v0x3:E؇F윜0D*¥j$DQb$< ;kSt ?_-' EQǑm+EQ3缵-(EJi%!3g*K_1x7Kv"y9}ay+ڮ9>ky7~iG| V?_R&;\.6\9xGmr6Y23Ndss~~'?ɝo߾Eh8{vNd]'E,ڧ3?qV`(HB4#ʠcׯ_'e-n!UXyũe XW3"o{AbUu3,HC dD)xƐNWޅU\\@@B,*BYfO]S.C$iP1b,8cd A48!$2HZ2y&&P^yׂ4F+b (x1> %-$XYQiݝ|womr~^H[Y.}yFkYVΆ.翽$?z{?8 Q/v77[Ldk?N/Z& (4Bm[CMDvYx3ͲǓkָh?ޛ]zڵ,}=6I>=^޺Zߢmp IDAT6H{k7{.v_BA5-'<_.6o,Ƣη8LuW.) H(th\E10zPP 3*(V6|PZͫβ0m[֠1ŔЭ8f'e[tu^$j;pw:(sΎN^<#!PZ B!8^P 9_NI:**OWvMc `dbO|^jp.gu׭*N { D{, 8M'Sˢz}$MmE9;>j2(@~DOEJ+V<&Np0de9"")"*"I4R9k) N˪hm˾V,EW㍣{֍wqUe=ɓTwTO=>|6x6Q>]KlVP SmLi1A?=x4n~ݲ*T|(W40YN\c*QaZٺMT$-J>Ѿ-7#_Xl FV|(ƩI `N<$χbxCWlwxqT%T3Zwc@N]΍U 0"#2Һ?*bEk7G[Uj[#"O8 7y>UN=TWe#`tRT/]svQYw١m%I]S.GZ$Wvbxe՛f1Ͳ\mHp˥kN!1,z,m*%s9j:Nx<[n~GOeYD: ,VJDb>}h:m7rֶV.t(ᐙRjkko ps1]~#+D "#AUE͍֖|ĵ֍f(V9z|ۼSU'L 4),V;AIY6w9Z-#@4ͤ {Y߮YBT15r'{N>"BEdP)&@ICe2bm Yj ($ B( ʘ夵Q?u_s߾^=۷_::~񟁳rttr&Woq`ks" Y.̧ǁ4 wG vn(zY9ڶ @ϕ-?c%#\1D 0[.|;w=}r+W{O>}r뺶iF0 jrt4kdA''VSFyѣbVzi z1;~1&Tz=z&V D""0u[V'aߘ9A6<ԈH)`Y ̒0Xp"dDa A"ˆ D*"u 5#_9U~R0ifm:#Uf{w/>{U=g?Qnnn* l~7eaB#"1:T.HcC i^~0 tZunƘ w;\k=@Gs й(J,'gUiݴj~`5z-<`$u:W7|#՛a$`}Y3T|mkVin }\J'ƨ*x6aڢmug|BEYGeU%sT8s(wOEB.8tlRbH*?t6]~ͷo\5{_}|MUٔeQUEby#nlBk|egH5M3\\ 1ZFe 6cg!8GFX2I H'A@D!x&@r&m0O@:U{m֕k-@(&* ݺ޶mf>_fll4Ey~aT7)"un/~?3<=<<Mi;w ,rEQGKY,*;ϕi4USV4Mwww`Z4:|S.yu¹âIuI'`ꫜIڊwYeyڶm]/|P ئL4n"5 {F)(Zۮ8!];5ܺzh9VlGڢ:ڽQ@л U[E܂s O€!#QxD(=(i_GF_(vyATā-J DREUUK(O*9ʢMO'_ДNn. Ν:ΕOGw{r1Y.ctπIѿ=Sӧ866UَGFGb%&HZ^rGO_Xy.gVru{^E)f>= i YDH8(*ˢbtb࣏v6FykoVϾc yGuvq<ۺ'*FRO;_|z<_](-(_>1 FH{a+fU.SgY"οo%9B[m]+ ViM5 rUA`pB6UӶmj}Qïrw'{϶"g5T)M@ΌoN?0bdbR c7~(Iuj*(&?8Jgof͖?~=cw8/!Fk۷y"rͭb1L˺X,<9BHӤui8MRBOMZ@DA HafF֞q>@QӶGGEU +׮}uemmnne]7mUTY޼~j9O&;ۛo߹)$~~Y._ar$Wo*ԏ=A?]&8ti(6P tUBFQ۶M8笭CZwdGF(fiqh0c$J(Γ =(fBpf !VHE -ƪQz(j7BkN}S1]{Ńdz9 CtjOʾ$-9Mwy<QI( wH~>"vݱ:t#heNfWq^Z1 @ ~_vG_-acsxp-uOkWoYS{Yzeo?O_53RRbZyﷶvE咙(J$M,>|HZst=+AN#aAhaNk=`ammri?x vy&T|c8n;"BE.4P8[*hj~𸜘'F&wR|mA8H(McVupa.lXumX(|DQ$Q)&R!Vs,Wd݃YU5MSUŲMMֻ3X=S58#RcI":BG|L/xi_ Jm,s0&l1p|ews/Mf"=d<䣻Uz#v( zq1߹5"fbeR*j5D$+W^]MDQTe$Iy,wetxB|p- B6!ڶux{{%؜NZP7WeݬreIllmnv^D| V}T-:HW.چĐ1J8.YƨlhtYEP#U;,mgaΆQ4…gw[c"(2(Yo4r=`e@`[hS{>"|׳k27Gt9%gR7ӗ.KB.r&$(W"Lo|{wt[7j]OwtҔlz8>j{.E$c}UU> q۶t\i:_հm[kp84ƌF4M88 tZe'd Bݙ!BÞUFZ%!R_{ܺq3J3f|>ͧQ1I<{ӧ[;{4A$ض&Hb ̛֋ ֭m2ژYpR`3?"Ɓ&d^H>"(Z/ ZGF= ŪZ. BIBs!KTjA/6y-@Oɵ$1ZicfR!'xc**y%+tN)tUwMcEe,1Y6O|zwW_~5FcPo~6zw_,v>_2sO&<8aQJk=ܼr 凇Ϟ= ]{s%tl'2D:p+6Ԥ1i(lVWՍ7?\I1qV|lj;+[Ez m]GAg޿+`s׃$5η:iw]g4꺮F)2&fP}g"f*ZQ(YJun 8ZENB)mH؟=A"k>BA!'MSJuypѨY{|ǣeEWJ4Tl,L2TJ(rŪm3F{Whg?O>ϟ~x٧_nݺo~O1e 8O>Q5Mӹժ(nu?je풋i{ A $@1šYGB`hS=X4- Ċ4٪̦Ւѫ|jc9::Y֋L(Yi1j'oaX_|ּ? ƻ̢+;(vV ~?R% 8D:f+Ncǻ*GIƙ@y^?6y5va/x]oٹC8(-zIl K9<7,ZSh×];\sףd 9 eZE&!b%Eݴm1oޕ7x>~G-&n|ږK OF|6`EQEsoj⮡-"uWWi/'O1IhRK vhKteI :BG1aWJΉ,峯uۍ`P1#!"-G4Q \q u0'.,4o&bSFp]UY^Hֻ;M㧋U`dѶ XWy?Һ.+!IJ\ $k,RH(R+ fy%hCML]ИH+(D)ն<9{{Wx}|ᑉpc$Fru'O]nwzh[Um竺?~[id^fGXWEEQ-YMo 0'52iѶ+ɳ*Q=4Y'FE7Z%`hvt +lz罍ͭ;KPD(tP x"8<:< @B@>Ofxq@>H]/,;si dǽ~H+p؞tengFBBB—38gʹsPnpayQw{۟,Z@[_ \6z㍝v,ʪ"P]]6*HfZW[dYoLZ+IEi#" ΎI[aD֖@*JQEg~kQϲ|9>5"O 8*QzSnڨߏjz<{4qY]Mp3XcYY{$Ց1Cdu/Kb1F$L@%3 @&NG9qY!Φ[8"% ٓl3_WnϹoZK\ > )|3 6f/|Y {q>xΗ&GR*6uzߤ_|==|p1xadmxUzp.Dx`۶^quή;]_BD$@ XE E A>GOzݽ'EU03C`A/4WuڦIʨ- dmUXpqU"k$Rܴ H>j+ \N3I.Ĭ"EM+I9u]ue=^{.RB osN~E.%*" >"E87' v=u- ݃W^{_?+Ӧ6\mC(Vr@fADWuQQY{Sc""ΆbUmo_R.@8 IDAT4m,GOu%JQX D.8[KgRmGEURst8qePД څNgtd1DQ4qʩJ/4/"bZ뺮˲LٝhNX JcsȒ{RKIt A97o&1yW>]n|_y󍯿?aQ QF˯mSWwb9M|2[kh*h4ielӼ<_VSH9'Bp> ?`%et#k7߼u3˲'ժpMٶu1+ aĊdďiξbm^EFF9!"j/Y (Y89#1 4;m3]16"AEܩW3D*IseY^h/8H.$I]mf),aQ^ÃY "U@T_4wdcu铇}xI׶v{O?޽iB $qZ(JDZ$I㗓baA w(#50R=zET˶~|xdOˢ*bkcSd>zpx|d]5m(Z| 쌇ygon2@D U`"Qq{ˢ@'(ENo?7rzYse]] owżD&ϓټ,b[v.t/.ϏCk?{ZRl@Nh(fuQ{V'Ev{k>ytӏ?'>AY7hkkW]ΧdH񍭋jsB$c/ I0t^13)SB@QH ?XuȒhw{;I/Mzwo<.3iX˦܌#Cd[,GYld[f[b)X3QDb%` e(֍?nZ,ץ9`W{yӲ.꺃]J픿{3QuLC]- 8&"$Y`,t I?osq.h K1]Ys#Gr̪$3rWl$˱}p8b8=a?X:-9Ho`:r 9uGX lʪ/)LQcF ,4VR-/ ~D&:m\oappoZ/.-o n&W׮>y%P,4=:: Ht4y4"ea0J|a:z &cB v3 ͬVBQ a^Lol\ӧ67׆+iꦛvåk׮6UϞLӕ'GJ('1l51#"/D Z뷦$B5Mk-K)VQ*cuKAhB,caL>vrbOEp&"2h0A2d5@RE<ԥnk)% XQ>%p%uvz}{Dt}V̱|`-/?m|ս9S^R@9뢼\)0O|V'a 9sC!123H.P/>x`'O>zhZkMYd^{:Ãñi( ٧ozaa!"_J4MQB8˲9#MÀ9w< Ay $(j.wde}{Da ㈔̧U1Ҹ4X(I*nZbeP۶HE.ƚ8/uV"a~ᳺmB%dξ0 C% $u;k֧)C$9kR/sgpր"}_îZMi^4`߽e;Uqjs|>sK| >OT~Y 9oO<a l|'4 vA6m9fHZvok?~yՎN[t,k?A Z]>mH;cLI9L666ֻmQەyx&)o`!4 @1N2J:kѨk'OO"S3"ʐիkRba)UNH8v D6)AE"$14ֱZ 2m?>ݝ2{K;O[L搭-.2όmYu$wp˷o__aDZ1-^p8;|!g'- X 8{2==ɴ\^ZzU?; e8/U4eQ<&Q A2k.te H"NRэK]n#(̍F.}~Iϼo+AJǃ|tzg(ry&{u'ޯ.?} `3:33gl];oKm:݁5-m`bY^Yλq}>|8 ŕVKd2Z^^Օ,vvv(ꋏ?[WG'(,PBdYV`x:ʲ4$I)"fYR뺶u:_^* Es6"Λ" u9Yպ(dt-7?xh|lέ}kc@&Mw;=4RQZd||rb\f8:|q4jl-HY !Jg/<%dQ,6VtgOIhmoxTaW z(<`< C*?U~N3C pɧyլ21\lLytW1d8I&gRrh\U7}~7_~W,%]tgx4Ji <_r/?M8MӝjͦW8Fy" 0hg}'bOY^8P ZMA$t,$fU]Ϙ1{wxu-2IǓBf*pbj[Y5v<JAO'.J IC+s|qAm8} iUK`h dp43v"YL8+Tm Qܙ gW D(L;qQ-XPXk8(?p.?"g~˺N#ȑ#' ϔFt /9$1A" Y!Kd,Py2MeuHQ(ΑJxQr0X}ڦ nP%uQBll\ycv<>IinNlyuw.J e E[+QqEeiWM쐀E1 ccH "$ P1quE]wzںز8 I_29=X]ں͍Gj I6%ZdI Ł2˚N$M:" Y T'i;lZܾsg4:h{"30"r4O T*eBaOF$yNDI{zISB$ 6 :>9ŅC6~膑gϺ G3G렞_% +e׹<8=_}zօFf`/ lJX~8p:IȟGPWJ <. @N"CH`xo޺sͯG&DMw^??LC<6M~8R>zmQL=z4- l$ (0.@Z`eB(j$Έ|قYpXlqδ6u]eYv^U^t^S_} B˶%Qٴƭl MK"azS aW Zmi%CcEBF@Ш4)CB $Y(Au sLkq眺pf87]VذHcǀ?@<K %ˑd﮴ 3K_I8n ,Yu!<R9vJIXP@I( ޳3$4$_P{rZ3}xM z ۻv/ݺdv/]>L>_VAZzWWA I+܈ˀ6Ib\[_{<1)J[TztcMԊ;c+M(I4xeQyYd*O{=c$*J"olǏ]׿qOݽzZDsPU+nYQ-Mqr"T9VGAt@ !hDϑ"6q3g"ltZ,,E{2fnjdifZIn\wd{랖"M?:۽$Vq%awu88$7 H HS6kiS${dspmY xwܿ{%b޽,o\"XRq[Z*Жvuk\eli t Ke:kZ~4@ON p(U$!zOk IBAjڡs8z$I'pA9,3` Ð 9+/E|Wg_eHE'L}SY2Rq#Ej24//_zߺ UN=_Wo쥽ИckD @ e5Ś]TQ?2y?5[V6V08>;wݽkW/l ,M$xDPk4M$n$Q?zJ+Z'T m_uMJ %=g yq. A ^$Ą$π7JD[UDEg8Dֺ4v^=rl3zD;;;<V \uF^Mr_Ekeo'k+ä!(MJ66?8>~wq+)S(. ~΋R!2@]W?|/_~?<tHՌu^u{LU[ks6IOǝN'R+~z`c{% (Og)6 ֌( S}'`j[ `-ESZj@9 /ϴ2&:hyW?1x8_`Vd;`Y)D*B$N$awLLt@c)+W NφIQV@EIG[w~CR֦}D ^`owڕk=0Unjq+v܅ϠdR:px2&!Z97!iIO+So\v?A[߰֝*/N'[Rjw?KS8w>ؓLRE ˲ Ad*=:X|-$͕f' $GQd:/A*Ġ2t@RIo8:K$u)Et! $I+RH$ Q%y.ܬ*I~~[>-rEE̋m){-9H394o oi@0B@A"ͭjmt<΂ᄙ7vvvw0280aH$ ӗa'k IDATFf:UDNR,IO{^ۿ>sy:iw7hd*5$ƻZJ!7 <^dJ,Bv=<ʲlem9_j,V*3 _||vo/& >,78GS: O(Q {Ffp(/ W?y}d%E^''C[R ʬ'2˕RHjvs53r/8߰[O,+yt:e\|5'ӓ*Koܸ1<9,]|g 8 İR{;?ju??ɣn'?"$*fp:Y^]` h4y.(Rbw:y~ӺnTUèy Ѕygl3y)q*%ڠ t{1 oFóYǽkɰ{ݻb}}3zuo 9q !EQ@͞o3TpXf3)'{ks ~\f_o=vCZOacΪ9=ed߻7Il>_ucG~g?{_zw~}i4`09W8nn /981.YWZ?v`n<fD`W@ ^իvkc䫲Y-i\n{IQ/ׯ_~ͬo^|y.ի ۫m٨7._͛.6bbGlI o(gv:Ng N#%1^C4"9{?b\? h}AYuDLyK3"(2L k #hdfl6_+ 5?]4}_ݯ_7~qn?>ԥ/=3gwB4rCj!WA3ɈbF1qLb15)6I[R))mªiu;.fK幋OO߿٩O_$<‹MД977"I{"ovWff?CX1% EFHD'Fb*fbʖX^ ,<: %gz #dD%R2kU}9*|I,!Yv@蘅+#>$4N\ș6& fa0"of]2 ]J;y:Vtg 2|)\?FQ^'H p]@&d>7Ho0<5>֛o 󗝓sχ ffBd2;+AU:863gg;;45DJ*K㭲7[]5]F|R:PE5 QF瑈N)2ԈϞIשR낸Cw?YβNzcQx+=WԘفR^25e~&JQJ 9S\}?WƗcE339<,]pa\fRN]E۶D. DpʪFM$VDŽ.fBq`e~sհկ * o2B6h^پ'|м?9}ԅH"Q$2*b!:$% RU}RMswmSJnVD!"'M7g7;sN3s۶157ҏh^RXUٹ6Љ[ې0p{v$- D24G5+Ԙ B@aG'<~QjWxi2 L2eCm7<}ٟ,&䓽6,+>3k׮ssQ 1E>spp49"ҴtRUϐ'&bJks.>!u]1$PcڻӰwzhDfM=cNDd)6 epiӫl!mK)HfD:7k;T љDz]=D2c;_u]@ %c&BcK4s~ҿ,6ƺ؏G~m1%3҅ºQR5 Rfىa'-)u51Ԓ1e+ LXAlt6Zkbc(Os{fOƖb6-l6 ;gv?>3.L3Ǜu33 7/Chkkݺ^u k(J 2"jb`%cmLZ)<j YHTٽ0b1ó1^ug^xp+WbjwwwWU AL)9SJ˄rWp\Ukb1|1p`(>dfhcSU5+m\.G-R9YtwZ86Jd%6%N!*YR RҜ0X3P:f/ Z":S[:~&") '2(E%KD%Kkm]O8*+Iݤ]̒ڽ"H*<2(7MW+{oݾsc8޼u!RUj!D3t0q?ZPeTfc̞(,(Y NӲSJL/pпW͍vklc)y# !rQPeښ8t\v (8.'U)TALR<'IDHI^fwYd+~bgs}{.OjYEpm!D@f`jq(j%MUpl&) aI]L-Q-Kv&cT5d1^6j?aoڮ>~!9@br$ff:$$MԔ@ )p!"_r]6V#()*jy1q?5mA5_v(1nb<D"<3#dF슪[o/~_ŋة$U3lYujZu&jkK @@H BzӶm,_-ϟg~vG$;Yպ6m}ꚃdRǟ~wyδY,qy/-&V/_-_aJŴ*hٴ\ Ⱦ/6H}\ ㋨)ÓJ94߸@7WǔSyHeQ9;U2Ux&p 9Ͻ3r7yAB<329 ۸9Oٝ@@ D2CBIhqֈ' dfFG UQ =33 ^;>Î>)C ׏ʢ^-ףrZVLsUUFs{"岶,;Q cF"@PuIR)MF6[o6G'sg<<}zlV/v>ӓ'wnuG_Nv],U*s1v'{ _$pX>{q ׏B(^Hn΅촪݋'P\IRzXf]^~t#d(1FUދ~37oo}uxo_𺈗ucNd)=f!#eP$s3Gl(j&wf`S@Sͽ!Ķ˱5ս 7_YDo(׈, _:4A@ cE92o{h )M]l7f0?8:yXn̸xQeQ$.8TSNDEFQ-` q0Tc"aDٽG?pڻ޺6mvݵEEZXxu{{RcMV2狥 TZDn]?Zm<d#UZڶU˛yK)!BnlkF/3fisoXYJ/М OYHYybCG=fĒ"#g"F4Dr,f(fHTHC֒@T6GPMСf)&"" Ҩ h&Z,.^d԰KҶ]lgZb=*U,=8<{^72w ֻǔfaiϘ%+%DyJY'K~||'sL<{nFH΃w4/?;meJ]Ymn@0|5ӣ7h6Kٿh.RkW9&qM/'pDGf WF`c05lj(1m !~ B&@DH"d`$*.Sk٠<2)e]$&=eX QbWzVUQByzR;t\hcREQd2ka*Qji{08}hTr͌l9.BЩ-cz$kf;o>fh h8t)vӋv3l:DkɤPsa?ٴU6|P "k!dfz4EEQ@( }^QgYa2u\VF "bkw2>g)RĬ!XWК:0!e xNWނ?zE23 S3$dT,f~"&bh"& TQHMcVԁMd{E}-C0Wr~LL f쑝~Ə~tImM,ճQ1+ ~q۵Y5x.'ψP(h~.7lЂ-[{E :-]7CD(,(B¦*fsr( DL(*= 1,0r@0R a G(&)1Lwg??>~wb=ogxZ>yggggg,hc̊fCza@NR(FluQcS݌/\_g޻_r$P=8 $`S)tjO|RtoƷK:OeZW0tN|'I­ۚ )"+iU].R ̈XUUQy^VȐ|ڔB3T wtھ&zaZXDX (b iIصكv ?/I$IbM*Kt:L\]&Pլc Ý~/?}87~v\[S*DA\QȈaEQ&ÝO졾ڸ_qJ,1c r@567 \V V>ʇKp2-!\:统"c_5(m!DW b("/<~ Hkv55Bw$iǎHT9"0JoĈJ8qŹJ,0v#u/NYͶO?[%>ʸC`{F'ZSE".4eU."@i_(EfU#8 X"J t8X+Gr1 =d?0L Rl0 c%wt}4Q -VmUU&{{G/~g{4 6./Jk-}Io(+]z`ew[ΐڼ]._ /4BU AwOJ<` CU[4ab4-ǧ35qě늝RdM$}tXxrnlj`gyƠ߃n6*b1\YAY*Vc?$ m6`o9e>}Amąq= w]UsA`xW_GH{s`kkO,ۏ,VW:-!vQysˢH^h3ba#7<7p+" Zk`n pq7DF|t%iEwsw]$+Pk1pU6!1;L X`Fmډg_у scLEА/22bӽb|fry1c1Ơ6$mr5kky:;szi|1F[{vNGGq38}ugݛw=}>y"Y ޻$o<},0lrl'8Zdil%I Ų( }ٲ٭לhڱ:4 9Yl a !0z fgixuG""$EPz#iT\M ؟L^4)k_$+voo0쭰>£DG%qQ|&SV?LbxEH< >/ U'ٵ߿4,+r8 s`2l ]Y̿b#\W WCU{AA.3[/cIY<)AtښADPXe(iNM 4c^2((t"hs7>{"]L4e($ϗcL̋D$b4" `DRq]r݋DQ1Ԏ 5I`@aqI%W^1~v 6"-"onoQ/0(<ׁ52 =_e߼wo޹hNuwf&A? YauG{OSuH]ge#bI#qAI1,ؠHD;PQo]MJZ3' @w" "Ȯו#cFtȆ! "iZUUQJ)эwu͎@"P9tdu$09cz~Ӣ+kL?pgXSQTe&Ԝgӗn=/owvlLϦ'lǻoQ1Ɩ% \rwS\޿o4M;Ͽ~;0|.b߿F쇥c&"3srؿ"$A|؁0AB'pH.E,"BNg#/>oI۸w7=yDR(KN$;v'ةrRrU'-XĩQ$;R*NɢhQ(tGk;tw>`vnn"YbggǯgqE"̋1hLest!""Eͭ?[_իW_kXEz1$~u!*XKb,JFjrGĴ*)Am5xYYݰͰjXӉi)~ڥk$S_WRme֝<4uƪCGD T>9o7oܸCŠ\;oӤtbQ\p~t3e$ġK B jI4)>`k-NG3_dxϥ-(HXV=,/p rqhܫ-4sK:k+ۂbGs#Mu"~,kc T$ GUj\?gEV60H`6qd('g$d(M Oe:U 2Z"Z5 li6iL[%PUSk$`,`g0K'^ұri["QbJ!I1TRgڝ`J>$Ǐ&b֪zbSBjד\3 !=#{~OXܼ}ι+#J:-{H*%C.ی,Oecc4H8kb6Abe/hӛ|z__-DCQsW?SU,ͫ#2Lbc!tR heifI6AQB$Ԁ: %x8owx q/@^ԇ2Rg퟾ミwٖas,{ޞ_ĊDb75Pٯ0F-fbDUH`n^:*?/*)PP~2;Gp󟐝(WiETCﴂ/p&p?UO'OHqPRK'YUfOwQ.E9DXGhg@\Nafw^KT }gw}׾RWR2DSQF",tRjL A*( z &aYL0Mf8jx2m5rD g?ugMwX9s͍r<M; b!PD[,u)'{Q3gHDbGTaKf^% euff]L&We)ᶋ4ˣ)_~]sJq (U-Աvf%zDBRDRR`TBU9Iμ uB1hʓJƚ%&YgUM8~z_.fs{?|͏zFCg:dRIA/^FS8-KX2he daU$7nmlv7ȸV3L2a^mgÃ{Avxfv/EU8E"ruPN}LV3Ӵe>r:a9s ~]\F`\U owIr$DQAy蕿}Jvv|s;%kuњ?zwZX")D|YK PQ4mZIƘ ̠1PKS` h<( NKDQx_()M2!4oiPM6{?PoJ ȈȠ@E9 lyXiwV+f e3|?g1a\<3 k_cl@ @T|+Oy;Ӎy)PK 0s!"h'J:7gd{֬P "T'w}q{1LP@K{/LPJJAek/מş~M޵/?y;/Iһg۽F]X &da ̡%fs.!4X2I4Z" ϪA8E Ro4֠.98?\j0i7~LH>z3K6:-&QBň٬BYucɑ#"׹y={1f O<!7^XZ5F{6w[2#xȪӧϩHBQy꜊̈22"OMN~ۛo9x?sy֙.D S?/"]Ia#e@g؏ TV*E[oƚg=O pݧE~d]/pdp0~;VL<ߘf*)[-XډJ+ %l'j]e IaB/d瑺sZcM; p86Ɗ@E8|ķn}E/|7_yZe+|k/HݏZsgϼ_Ӈ/_Q"sc4M7Fa@d#B-l0j/^ DZYkY-Z(qL?; V+Ăq3&Ԟ_='<_d4 |'(@, a)d0MVt똌@jVCV ~#:oD]AN8K'x 6MN^Mz]HB \.@7 [` -iQ#Y$ a7U!Dh;߼nFݸ'ˏ=4Bp6uT8|~;靍wze<ƃ-Q *I]TU! aPVy6$sk2ʙt4.B)lքT{AY^ڋek`al ||.]yQ0*F-}_Rtv01~%jN5'7L zi0eʹAbzgc;*+':AW5KT@܁T> C5aWJy[o*=JsOk_lfVZݐ4* i?`/V^z|A'0{QYb-)AZP*(Gҝ|5t5@e&5|0L1O=~y g0 8h;7oݕյKt䡎t,@RJ+WY51v@d (a\cHZf߁q%%W#lJcjEI۩5i[ta}j|քAL8,@*TPYE֖$y/|wk`_u(3a-0Ej=?w4x|`wogwuvZ E h)=|b!@t*i00F2ⳁ<+<\I2 ZfcJ ewQ@%E@y!Z+dx>3 $/"m/F&b۷?_zWcD͌V˗oݺb$T:0Qg9sݠr:&Cv~yP䄠\?dt"s6iצ6T\˜ɘT@]peʺ\;Dpہ/RUb-u 9e/U;z D$`U7omD-K xL~6'Q,t؃qʃ|&w|OJذ`-PX.=v u~ "<bELHD(A83$^,-N`Ӵ&O%J䓈+ )*@?P %V/,h~Ӄe $Pp'(_7 15)@1RC Ɍ?8蟞K+ Iäje,nl֘o\\zrc oNSw!KIFˌ@4&R]Dw4FeRj{W$ORhL ZcEVL$@6` &!-ý+ `]mn޼ :< `e3<{굫o~voYi~6ĽC?\[`,Y>R9 8Vm?@VvI2ڝa={hk_D`*50,M$:`ں7\QM4Na3mz*=$ 8v-8bu.,/Nf,+--.Cݵu\sfrwIQ%',˒-qiZ1/-HѠ@|/->>S>M ZlYY%Z]r_93fwZ*Mqqwxל9gwr9̵!Jed0t1ܩo%*#INZ"tq6,Fuiiao~+ҬL㎒rY. Gb׳zHN} @SR Q(sms΄Zivm}O=T1JҭKbDA+Zԙ:zmKu#s]75*6p?G6Г{-*5m?= #u$ZS;۞:{+m2c)Tܔ6S Ta.ڍ,| B!e p#ILfq^Rztę7>QnKť(pH&3 57 A#( Ih BZq-ƍ2P$<닍NbaF^ x؍s$ԀF Pk^~fśP 3 &|?q^Ov]kYKD~dfg,!۶nI䖲T陹sNqqNқ38pRq#( q@?Xg7Q"b>A2-',!aَE lY)?ƃn'wB~ @#HCLzkٲܱm.ж%(:./͕Z\X)%ϳ‚Q+lHЇDMO{߿ec|Ǐ$%6~M7tXv`~x$9=sc/s' pi` TIɄ]WjXYYEcFD2zK^-#R4jDHQv$qVq{c;w]A!IeL+.8bm ׾ݳg^޻yT9[>hC5Chۍ5c6ﵣƦbc!7k^/m~֝rHeiuR.4nQ3 ֈ 6lC3;&b蟠2Sye?@pWz$jFzLlj!Jٲ=eFkg/V)802\ *I_u}cUU<ݩw$ /ĺl~xfmw(fܚeq5KbqR9",rviTEf"#2RI KneZ1?rJLQ=2r^) ZN3˓3!HFv+nm<~5Uġ+}ϥ-5&F[pk?h> Pk)yE&|8a4IA=ιOژ:,|ߏxh7~wY@nw"2vL/4[:os s뛛rv' p{y^xQH/Z_{ڮ׊Vo{ . A9 Έ"h OB'9(lM@|Ǔq`V[Y}si4\a\v3??y&s.,̲ql齕bHBAHdXPtO\h GpfŁ kI p@^>OL(ç?懏lMDѣB@ũѥţOR'r!s#3>{+TAqPBrU۾O_833kzfyDA04֨M0F OY.e.Euz jQU gGʭO6V,[[UZkIsx"DT.s!q=bA86&%!Vq|M <}izN^ m!4I0 M&ZLxx/2Қ!ӽ1ctl]fi L '3nK1? ?@l/^"f'vB4pcsT9ʷDn6V/|͕~Zչ+O]86fm<{N9RicG73#lBe18 QXJ^%! B&%UxNIRT:{ҷ;W33,,R#ÅI0Z"&cӉ% 0Qt-,fyLtpvuҲ4=MWgKWՒ&,aZK"MWFlP#2`ĈQ/;7?%0` P=lZ@rH1H tEKDԈR*K,gw꛿ſ|Qm~~0pl?,;Lz>iCn5%N=s/XUJW3sG0d21Ӏg̒LBdI"e{ N$rȑ#33'O|_ys$#q4\Gn;Щ~z,&eqykJR.W|限\/j'Kc8T=70k5abV߸` 2ڿ~^b.'< dV\Ov#`anVn_x B:"W^zR,jI?_|W8K kR*)A 1*빦%+M[Gk%22Ef1xX YkEDLj!l'N4Ms#mAQ1ب׻xfȉO?7n߹j^K"َZQ}st/0R_@#XF#yt3&ǻK{xKW0?xdg##|B!IqnM7VntwuTpW_ywnvK/ !>߾&Lmutxpfc斥4n t0sDdReHP58*SVĸԹR[vU;ſo޽~Õ;sӥ:S?,ϏXr')j5[me9ڲ9:|f!ad)#Sw#)%KӼՉ:84Ik})%˒𣮣$u m?hhяKA>mmَ,KPيdɲDٙ{90%Csc9X\,{gg_CC_>OE5(POh2FT^k% hˋV?yh-8N'NX׾sf?uQlȪ!0JX$31A$iXmf(ǽPI\3Dc "̾"XX2'zLGוO{ z$I4,ҴTJ("$s"ucy@ W:_4#KʧWrt92|9^_[Ka6uP94/$NL bҠb`Q}#JaP@t,.w8FD%HU6xS'Vx~!Zk4i% i6,E`reӂy%cG p%K^yS`#[oKQ\1 |ψ^JBf&ED$^8QbQeWeF*a;U IDAT zߓOڍeoXE+1bdXm* +Qp Pв#+*~<2T`iX5E39~^SkbZ\$8OF(D\V<ߺoutپssVˮ5o:X B(4 !8(0f=(LȀ LsD7Jg烀ǾR㩧Μ{o@k}yU-/w"h0Q:/=k_2Wo4;C܈ֻ/>3(%=dDPIb(F+eCD4D""(?BxōF]k9x5ǎ//EW~tkkkN(%(FXk5DM4Cq\7&2DCظ :JB(nG1{ǞpR1Te^Oo 0:>-䧭:fytU٪RyrL4̀&.Rhꔋeqв3GTrCd8?L~r+\^o,[ZZj HŧO5j.$5 Ah%2(d%* p(l#;i0 b"B(kg}aŋ^v[B}`0F._MVkDgWl1DF'5446JDJ)2@A *P}:$fO﫼L^v~<}lq`)3`hæq̣-&P})if,ngV${~Qr'> x#!A{ +`"!RY?PFc?͍lDm[ͥ/Gx\yƍ7oZZZ$egX)S8yQdĞ(϶7nJVKL]sXBw>8 B4DTU~U4K|3MW4u2e~2P'(9K(A aFPDz[KZd;ۛiJH("(d'9vg"R?Q< )a֌1B<Ы<͕#"cĶ׻!HǏxlSk.uR6:p|!5%|+e@Zll+ py])K-ke5hC$3&4qC3oFD0-0=F0ݸo;Ea"x@`0ݸx|׉5sڨnדh[\z_|Ag*JxK @@ e@I2.G\UQcDdfddB6Qle!I'_e{ԩs^ٸuQdHCT @PEf""4Aum֒zIrDG!8,QA焩|˔rgc[NoJQu>VuBSj9Z7Bqំi]:A!K/0 $%~p{^n.4//;}g ;+;Sē0Ʉ}!Tz\X beKi_2@P~۷(JZkuEek^jɉ'O<_tav 3Z&C2d`˕Vc.ང" @e,QMdt2J)9`颖}vqC^m҅|4f3ȥl1( v!Ɍ߅0uY-*d~7zw\1\EZ( 2lNLD)+lQ!/zЦѕn\y?ܹYYYyoC+G{?}7wF盍 Dl4̀ $Hj5cLU5漇tŬ˖^ ɨ{:2ԪYe %ƒphyaa%f=~՗/‚o7>=\5\/ǿ>}7lk"uTvUKd{{* EQdY_g`]΄V1{ؗmNœoȘGߕ䠔VF"%eO]_\:tK_]\\p?wfs3"K/| cjM&xnz ˆ|\|<32F_A'/q̬A_?(ۿc."0Q'J*I+8,̘|`bdJf Ug6 4*g (e)ByEqVW7wzՉ͗~מW׷#ZD|t.q F5HjPʘ³(VK<t\Fl sqAb~uU:a*+adq$c_ɯpFgq;&ǡ%,ʍZ#usyV5޾Ww}n3o~r.E[QX%(ziQcx9Eum3kf=31X@H }EJHV< !3fٱݾL_vߪ*/D'3!Q9Ϊ?u'ú8i\ rKXYd(1Q|ƃA~pg޼ye4+?~w[`pl19S?OGH:40ĘLŢVF lz2&_L̫~%rK9E t]Uޛ,w>^xf 5.˳EӀ#Q1[s21 M Z *WkDZG]y1r58֩.o/~noפNOezO[j|%ݽw'O~F`2 "y^|g/|'ǻ/7~G&Ij>4} lFb1[ԵiRG0%L^pN^DT`fAѨbAs{)~L>bq|6E9(<+TtQ֡17ʶp8Lbu1ƺu rygOV ǚ¿]-k5~Ut r8n$FbU@%+){! m{CudAWu^OQ*QXKdJ-"mꭝy]}y[;Ě?/iy7{_>Ý雃h,8 9.OOoM&V JUA9{Ge99i AI `.7KDԢ/KhH<"b,6)߿}vwwc[nlo||6S f#N }S#Eӄ`4\TB2t3C4! B: FD SeU8h7n 7b&8.dǛ'M@fjn TDїO#^'\X,Z<]#,1U5{920u1e9q*Qj9;˽ϲ(U4"JRhfvlpĔRD$iS ^=1=VG|E37>c?8Ye(j&[GO ?rb~m,̜ӜR 0bnQPkAYBT@(Ʃ|C*fP-`YB &%rԵLoakg0[̀͞{ٽ;_AݣRx< nRU766Ӳ,}t4hS6dm Yv~zw6aƶXT HQ̃]R4'brZ=uy>TUWPz&-1 q]ɋO [`U{ QRv)s p¸:` K$R*/H6nٟ: FS^b&JA^5*!Ú '"fuHl5W4.2dI-uq] =W89vػyǓ_T ry MT8ӭd(>P,D;#1@`11I;B}B dBR l71t#F@-ۉ^cm=8҃×Y,cfݻ񸪪/@D糭C#_gFsxAUc@n` k &3Qk@e4pR5;/0v,QhD9ZJlX)j+CNT"3'8!*61}T[U7sΙY XD16&UsJm}__v-Ɇܼa@UUWu3olT76&|E|<3Q 76'&fik&qe09fO 4JDIY$Ć.U jԒCMw1qiF}Vb. ];mGGG, (!\|>TDDB,ҁRPHVU:A1ih4lwy%mmk{+@vk0?ݤ 7IM7kHhq2R4bG7*HK~ډ PO"פ%]_4Uh(3v)G]ö,ee?՜SxLMÏcH4K"uI-y(bn|8ټ9>;=0Y0 ѱ.slR6eV~c4DLi6TT)ITk;T x*@J+MO|tjZMԈ_bVNdrdh!cP4B3UѠnDVE@/mocIɢf̌ʪa]v 3¿@x#x7 '`d7=U[D/o1SUAݟgW-SU?dޭhfj`D^ᙐK$//iX)C$|渂OTgb jj"65>:Oօ!MnHP0տJ1#1!ZK&7Ps)dDȌqNԡI[zBs-j)(lZڬwCELbo0O8:lw_yS>ݚRTժ0q̩hJP E-Ԕa@PbB X4˪९qݼ6xY3ŭ躏-@n~.d0Y|23}߿qk>u)IDLǒ$s߭ݠ2Q Ӂg \lQq˕>75E}F 0uئ6,<'؛gxf[#~wU?1Ybx8BhGRk5f&@ sh U\?#~T\̓d~F2q-fadonn^tO×//ndqiH543J"gPGn{ȅ0X:v!F6`F hN`EUfdzϬ7OOQ̾:]םRݻw5;B1R\:1wb@B3ADVE PK$6?xϒ0\9{nAD Zq!#BD"%n=3b9gw#5w:MȣD,1AJ-?0];38Hsd t>lS:P-fBhPEb:<7ٿ7ńg_fUPuտ/^j_o6Ov]*ruuUN# m.3ݢ 2aQ IDATQьLؐ@S`/Ρ?Qc?XI~Xɉ[v:e T3s*TWWW@aVm-KD!c.FYE^s1(zH?a(sG<ou,ri!uZk-;b(DoTC\=u&~X)>6wVTU ?(RD @q(Cw{"ꡐ<ÑU+'Zt*=E|<c-e U425jE՛+x̓vB0Y@NNK^T߼ڿ}U9nn~: Q\Վs&U7Yt}LxGOhٶ'mG-+ַ=ڙn&z@tx$EYmSE*3 Gz[JE`@V VJFj6o ^EջϑHx;N$ET3$ ƈ"*RJ/8hsg`fƄ ѸAt"f ae2mf _$~y { UU:MR6 `gUuDHs[\]gXyModS9cjuy`egT;`#j8P `#*xgPMraFi:ILRE$U) "nSV+<$UY 0xu}H]8ޏ8MȐR@)0 Ps”ۛʎ)!:@O7Pv!9M9ȟFlEf1U@0ŠV@y2#x dhO1 `X0CJ?ĿkD] ~i̿="V!")AιO]72!80}(,2<"V)BQOd1vL"q" „^,Cx{^e^/Jm>sxt@p.:q,b';Ǒ"dZ0ɷ:z{3 X7v|f꽶:.J~h`N5!}J&"Yk=MDc)R#jck>?rF$BF5*G@\5"Z}w_.lv b`DTLj-"y, MfSac@Duˣ7e:,040íKBRPJ,"⩙`f &J>Պ&oijf=`uMbj6#н LxhAQ"~䊿6tj]t,)HT( x^ y>"m^?? ?^SGP0vLp:S3":sX2Paf* ^nR`)oS B fZ1@̩e:n;L K}@4"1 p>Ux߼￿:)%on?~i{ K%`Fݶl(tA$fn32j lPwHF@JJFGV HC54@P@ET5Qʼn+1mF 7_e`¬|⻳ILSk8R#Ja:Ry]ƶCtRUS .ȁOƏC.ׅz~F^}qΞ0HD!qp<|vޗ^恲E+~T2$9{]5o9y$"DB y>"\H~@f~a@D6戂bC<4a~͗CR2NS-ew9gN<T0zE zͯ~}ëtwO@x5 C RM!IQTNuն̿?cfosN-Ew=>)vkסߖ$`͒I9"RUqtQRje__}aR4G jdfA*R:%VK˃:y:u}{`Y5TR#0HҾ:k)twwẁrmE"n|_3#oHU."|[蚋Ӟ"Rjuxo\inoo!?c @8?Y{B(Ý~GoWQ tN!)m\]'po^=wpA{J'7ëWv~?T;>ee2uJB"Zz6=79`Kjs IQ@sy^$Xu돴bK0#keLwG2)e&UlhxBDZUADUJLVi#/"B BDh#~c5`Xu>VyX3ϖBɰœeVy1(x7]׵sN)@"Bh&`mJXV gn"GEǹ8J}TB8;|Hav'2uDt4E/^_?_$W8Z)]LP87wS0xH)0~Wū[% L㧾'F3)b0ĴX%皳 WE˿j!2UF9 j *U ts Cs I{&?,cLQL,]̖ψpCq糙7.{Ã%6%9͕|Z5HYSx,]dJ͢ $}E6}G"֊k:m}WZk !z2'~ [KvƋ6 Ÿxt;`drqXS.!W]8D)!X"8pGS%3+e:2WJLȳN^С\SB"X?Ez߻OWqD6jUMy79U;L3t<|N7b fsSu /7# sohA3E (G0DDCBǚaN%WBܶ8xHlbvsΧkP"MLt8yWU,Z@\N8HߧS)ZZR8oBaTǩrx9gl_e@N0j^ {Ĉ@HsY^S\*H @PU3!VK'8px/` O-k̨zKu)! )䚻7SQ+5S7Dn_f) ɜQunB@dxLp:bKsD.lg -zڎ'&[^#v KU\>q^:cv_1l^1PME/gnY8qs+7"v]=z74.t,W&x۝a}a޼ysB$0lͦ|:RJ_|oo|믿ۿ7ool:1qo?0 w]6\JI JhlJbt]B>󎰄@ K͵R+3^BSCDRJll+#Vv #xZ:uE 8qB<܉(Nh5uLy!"h@3?a-xDT }"xp_߮}>DKi?ިBH @i:cS)J89߻?_LywvN'قR+4!nl6Dt:jXHXi~4H#ojʰ'"\+̨ ϔ vR?`=m<#zfR7A)\ۻ9olNiX NfֈqUDL)N%K-.b1DBjxh[KBp$!FVH`c ) !g"fL>U [z@ Ϥ!̪ ,<]em'ķ{Y\kUod2wa (dR"Lֵ/fuDZF,] E¬UvWz>m *} ?;8OZ-hi,ыٸc|>;1rxF|Ǖ~ji63C 2qmIr]D|z49yDDH‚"tݖԚ8 $.*d)GO1ga36 NSSr?_-kMN%blgdfq?(l,D(#M>J 1-"Ad B ^0O @l0 8)tz!5UcWs*Cz1,՜~B̳צ|n 9T`{`uZ|眝=sr~EEi8|Fuԅn5O%;`S>C53@!8 u !x,GSM3؏^D$X)q+|~|MĦ4Q{RX{c,%Xl3X)?iQZ```XEX5e@hJ۾19?^>)ЇԞPAi/"j*5,{II S]Suit>0G"P/aFHm4"&դxE493o\NJeS# J+HjNww>$SYt캭7Vt8u{5W,lmdY)n DPJ5%s?J0Z"<@j\f">J=Qu1j "b*}8;8 (UCz=Pԋh^_ Pɣ/|N]_1'\x|3RT23 jqyH(l,quحӮ|.ӔwA%q`@f``jb ` PJ@͋!APdRAVj1Z>ϮsH1QYH7b:dO&}8m.95.3͙l708ϮDx<JJRt_뢃y6M.kQT|* nǫ-놈V%we} \Uso\(8[9g7 jQ2s)CAc `fOZxЋĞj771,M0p T4&L%8q DP0S37vג,ĿO4ko _ K)Rޅ󚹴:aY)k- CK;Izu#tBī}< 11r@fLD̑ C.0āѐx>n6,v6}il`js5"bM~x߄Es+r4;wh6?EUnB^d4~my9 rG|_x IDATo߿5n>}w>}wDt< 1͡kbܛKOӴnk>},b.<Ԕ UŔScx9g"LSi^̀c @puu^5 K=n>V!zVk>.YKbYuEK__k.kє(X}_d~ 4͎%0g2@THUC, CXEslc|>o7}.S@b !`` DLS&鑚6ӿD@ 2` N)t]SZkQd]Slq~Zw|Zsk*<6k]Z2X?s\uru4 G=yݺ<-kVjC۷/7Cg&~]S.B)`D5nB}4M޽93|7 Ç/L>*jBnvIm /.J׎c!!(3bۡlrl"p;fW"LD{T,n1'r7\q!g8PD259^k"2^wJU5d;pK!ZXsл>RZW復t(22rYpEztB@.4Tʀf8L$͛w|:D8d2HD蒟RcȚ(peYcgdoHbhH02F$r5^B\I3Ƃ! "ZWF "$UV*}ld-hq4#3$o"Bgf@OG ! ð%*35n{@3W\Fow~xA- ~ow/pL#t:OBBZURT !69"@UAإ/޾1v NGXjU Lfc=74l:\!bBHDU<㯾nvD_?'*|9A͙"S@ J.bPM%j9uj.U8<.k˥'.`3Nx|՗9R+i辢fnHdDn>]zGӧ~I!Ms a<e$/1tT$Bl#O\Z=Y)̻f߳i|>!WBxv5Hp~z\V լ8"EÃ1E"t]6^Ʃ㘧45vY7M9O!vE)ʨEƒ:?Y/S.ݍsj)&¬o߾mu޽l6mꆪUB}84o)]cC!iH^_}˒ps|u|#X7zT%KE5 ܅ԋpu┈ T)4;ׯ5?z܄q괇S`-qA=KCTf.EZ|駟noo]Z<ל !x.['{w ^creRtww??t:Z.P@DWh<ҢWRJ$\o,EEJDһwwީPks)% Do Kq_56fs<>.l:>ܟwjf[^~/[V$N}+23lOǏf.Oオv^8IHk-qomURmY,Z* I4J ~ږAMmHm?LԞc n,F՜i3_qTsq ? `%LD̵Vm<Dt g+ ["@~Lpq ?xY[F@ut)7͘|78XH42c]X}UˤO R!fI}S7?Z vm:olCݳ nooӘs>O#R$"~_[|'tZz "}GDZWZܾcUi2̥^uřj?S z<6{X>'wʬ ~v'u꾷Z#6M'ݜmL80n{<x@3Y_"~xqۼ_bl<v6#h\%VxlW;WAlRZ ~D_G16V_6'fޑv}Zw[|vz'''ϾK7PV*L'US-X=~L2v>#}v;W51D.^6\o?sˁ EVJ|իW-R޾!z.YfŪ<1KS_]]{3n{dv31faa!՞q̹uQt(O '?!d!'']x:>k eSS*i+p:ifK|;ߔa)p&@,>|h*.3w}l~ۺ{󧛏?~~ɉ___*0Lw}7)t!CoF }#Dĸ6jRVS i H -TY1)mӰl~^ZsU5놘5ۣѡ?֒}[n:蠎ƶ]^~ &:9Mn\݂X&i:BnL] j8r0. 5 `$1CD H1* T-f 7L[\[mmmibh*t])F:1쩈Ru"t˿BV&N\__Zi`Ǐhc7Cc$.Zƒ3SpKAVM!RMy͕xU]D7JZu-o8bfv>VE-Xk.~quFv؋EK ]? i}K?{^z \ ,-PTse=7Cn!H@^ߘLLM(D[~0[|]YYܘ|Ocz~?Y"8*Q}J5,?3ˮIMCKy gE^iG!Ex~-YW'Dh_/I#f/aS{2ʒXS@ċW=ɮ7 36:]KxNM]gUF<$A-e'栋B\d5my>V o޼-V. 'xFbx80ӔX?^"~w}nN^\<P' {N'ǢS+O䞋z)2i{&b ?7QkZ6y 3 ^-GUk44cfjHsK#@ùk< .H>'mv Cf1"ykH`b̏%% /}xi//.K_b ౐U}{a%?KRxLQZ Wܥ亼㙺UaEIw.N.eEL L˯E0x vҀ xxD"gCx4S bFηLUgue:uQ#B^ Ϯ\ `}x| Z(T!`Z}qď/ۋP?~1Dx/s3o[I\~0u"8fIS&bq~Sܘť<|*'s:U\j'tL0^2>8IDP{vt3ُLC~]K,jN`@1Q{I ;v p ExHߴxn,S0|PW6Mf?G]3M4{."`ZoaYJMxq&HU4h;L">u6;–Ȅ/X 2/gddi B bFV:-g@`>aK1%$FEn3VWs5=O0Tv- "$ǯ^lTcŨɷZvPDTʃ_zttK|Ofc^SOZZkK xYLGhď/p.nܔG)>s^tըR321y/KZ\(.-g"zG37@?kW#*RϾ`s\!@|/73-ʇ"ԞD6hY)ʪbTUC$vS\`QX,ŪR׭E]31@VLiط_9UB5R7Pt2A; _Κom}mnU19,ƾmkH{mg'~d@V71*5±_jd\V3>*R '" 9_XXY87I>a4m6>,RHTAC:S@n`ƿ`i$s$%: $[R6wi߁a-KUt:KQ*ėsn/ʊo%Vz FQ=Kwn#/0^\9*SsSe]UӍ~RimD?0;\kQS ,S*4ֽZߪv9%|-:-)l-siU#%ʺ0ȂƉUh[Z311bXBP9@7 Ρ8״r1 MnDDH"Vkbk& Cl1QJ5y^A%/)c "b GD$\kԊ'z|g"BAj(FNyi/D\&rofR@|:`L,3֢W Goئu(̱UmkLbʋk>9PhLcn}JɹlK"2ȘUɽuOS!~ZH7xʛfC0{ ș77624dp7j0T$sc'ZXlYj(҈!徿 JP.Si 4+ ,IIDQR! R:P*[G:)w¥[M7+jv AgDT8iUҪZ-_]EĮL˰ML mUo[{~JvBEE7Jvvvᶟ9kh-ٸT .nD>ƴ@CfM^mu#M u>ܭ`"t/H#$%ZT[ڔ5^@p (l,mӾE;@܌"Τ DE+~# T/4WWuSR]xvv|6|<&7Pz#tw)+ի= 32hW뎺> G/\D }}5#?zo H CvѼݬ8. 58o;ӹ&тbӎD.0F@um_s TOp2ci̤"M}/NM+U#BAl$4L*ov5B w>}$2@;e$eEWͩh3%,iRv!!~bd1<\X^rDt}5|(]rsibwb+ga޿)@XhʘKnHgz鴠>|x)!N֡Si,}Ib7,؉\OQ$vr%TYC_ZqK )HW=-7m)nذV"kuݍw-̢.7(b:[R;ͥw`Wڭ|6G`ycBHNtjv{ͷ+I'"8ĚLuee ض|xx1k =dej^fESBo@fΩ5tc1F`pcwV0M+ޝXKϣZd@Ho," %EF0bao6O)MaI֡ *QI)"ϟ?`f+ aESXm^t:rJNJHJ֝Zi)I P ק)[EM, }Hh{_^^SZb!P%9n޾}x|UCNnlwB֠ u>S'|IMqOPm[RmHMrHD@&s d5n`,5}NBeSlLv* 8M!~(rΙjp^;=?i^뫓+*el \ 6ݽc\dTpbs+nFJ!׀-J0*2dK( T:;KRf(Rffo 3of0a˲՜Kj%|2$"BACӴ0sdaea;'C 0?}y|/ϧy榴 14+Q#܊kڃ3'" D]l`Tʛ][Z :|dz9x)d \AdmK?aQVBIzmVyU54RF`X&0AT5miъ:ODVw! ˔Ma4Mimf իq;jã[bFв,AUMUyzz !B}j=eiYOӴ Lj6id+m3nC0 -PQ?H}v!><|_^#/Գo8~Y^\*/+-'s0) ida\lۣ ؕ垇/b?t]=;V!-Tnu; cO{jM 떔}]^ckU_t^~cwu5 tTPAq(< Z~bkOv/^vGK- GK*%B=7a j&bh"|?f(uN'76[.~bZߴlVeE1VEDHkd`,@[2+9/8'ѫx- rs&zhl 9zʼC///ƌYmtZZ7M`MDr_ J vfCH޽{g,r>vh&O>珿|ڄt}PSPF˲,ӔnHjM Υ oN9ٌDd'߽y}lj-,4g3C'I)-tر"X@@1(GPK9sV!yT?N/_kiH^]#y 찮X?I>]3W=A,"LfIv篾Zjǻ^@^ * G *q@K@$Q<"<#u>"`~(@q)9jS x$6 1|PY/l~a/¥rZ }uKb<{Y6*p;?ͦ5݉!J`WW+ˡ*K~=ٳ^a 2Xc{i3X9g,#wG_.JIe/e&f%3ΒHg, =<`|;c#4.KN@<0#ILaWW%m@UU!2mf@! 0T4]3!\PHнzJIZHtl;}QhH^g 3xt]I]E^ﻦ;RCƸ֘hi5XY,^Q'L12@" :GRECClCw0Q!W5۵,AGY,VĪȵ2@w}@!`\ZϚA4H590 YWu]k}dvYQ˪-dgSK16[˺,mw|~|<|!jP=UYLdE A>0*e3nV8Hxr7(0"FؐY;~J"@d!QD4" f@D?mD痾d}ޛb.,Ĉ^b%g>Ò*'8ͬ%.qH;OOO11@jsb(fb_0ܑ(w+ZCWIGpb4$̀!P`quAcGAv վʲ`C@ qwm6_XkVU< Rdd˺,}۶E^o>>!o_ϺTgHJ^<Jѝ`,90s~ $>l~%!›CQg_LYWWfN 1MzPt׋L2ams<5qzSτ { m&϶^s.QTφMA)wߡl!g4Ƙ.HCaC*2'GbiDz m[Ƙ($#V+9bPN$5Y]Vvn imEYAJx{E=ӊ^eGD| 䛝}?+iO'u!͍鉨^9,ͬl6im=>gm1Kmz]I_oug""vմ?SAƋs׉*PT&}Z82Fza-M`c>a9ZCa_×xLĎ~9%D_ChN_0 Â~>DFHG`"1!]3)D@9/Rj~0]/ԝ&SfeȨ~?L{7=9Z0gYn,«"qy$0s4i1tϹxhқx$SiI4rZ) ~zf{SL2 OO12#e2X0KTQ777yV+SF)Dv^V Vr\y,=b]DO>H4]֊M<|)bM j:wK?/56mx%>qc\RN|V|"!IKץ{ S Ea=(1]zZ: J1AQ4Z\=|nqd I1]#@p&-"pIǥFt2s4)Bk33 DzKB #eP> 0?0F1n3G(eYWUB_zyYo:"ZW,˫r%!բ~?pcc:IcmVhO߉$F"&ޞ23im~/ķpAw}8 Xaodi +oJL$axy',ÙqaW9$BD4 "c1'G@@Rm~{s$bw{tl6En k~H>Q ho-FqVSцz` Q 9NRͳ9sEe@ZLӹ1#ԇݻn߭,KVXWEș+t]]]et>=rHhM}|\XU/% 0L>DMu"z̜g%~WVz׿{Kx-cǥѹc`P-8&=' tZ҉ 3L[DP oJ1#S?p֘/T$5F_(i}[v8.Mw+_i#Z D0BDT׵>.u93w]G(OQ^eJJK.nOњ nWF1/kͻw֫o1ۺ.}۶s;3o6r}:@~ /O_$"ѷ~r(L–ld郷Dx$0*lB,,ΆS+eY}_>/\F΢@]ه."gʐjUij\\QT2wH\,Xv8&W?- `s8As0/ sQE^ Daa` K6Mrd,:UF `Y(Nc W+u{$_;U1S^u]mKof===-Wsb]ckm cj9[i_q}xxhI)r.a,@XҋtkM4.ƨ/M{C~}j9x8υ1۷}c7o޴9#s1B۶(\k1".9e.UeQ8bsjwyQXc0Hq` $F,xHƹ]beq.ql9GΊHvK]׋jcm۶ámxlRg*:F:7-<ڟvIzL/N \!p+dxvDD3{̃ q=|ަ웧Hai{1zߙ2/Ѥ4)è0faFlL<#矙 Du"<˲,Ҏ`f5d,BHfO:( jRQ4?|{{mۮV+ka/\.q$'r84777}+Jz-"~!f_R]{Cu 7ohBľ1P__~w|\n\qZl˥r֑ E(ZQ L}}X.&ǮTc:M۳`Yy!0]V,WuGĪR ,sι W~SLw-kp/y >)}`-rϾQ% Ɓ/cz$ɲ3s/$SE43bC=AB#Inv:rόw.G"2 `p;xưq9~m+/tAV+=<ْ@iNܥ<V+(Kֈeeo|~y7x2`f2 0_PFaa^9O6/'\O_U`0h:&I۽jzqeA8f<_6Jm]f@kGD HŢ(JW.1;/IڔyRH*$(ucf΁ֺ*6qZ(KZ\W鉶Rp#"!")ar$[~3 &Xɣ.] lGԽ]z%DD:"ݟOOO+ݵ7P1S'j] # o"(T,Kk]Qu]RncaUF+$<SB )P~%%2Xt@F㴕 o|UUu^sUSQyǛKApy%MF_e^qcEmczqqUj%~:d#"Ǐwo\.B`'òEۈzMQ cx??q\)www= 4( r>_U!|D3,!$b7Ytum<žvUU0+TA!-+B!"*? pβśm½;םT ?tMsɯ g~ wsgړJ=|^}1m"Gg[`IsS%O5 Vl9q$-FYЌ7lXiɹ# ċex˩Ip0_I~eekӐeYh<1& 6bG0 eYp2IG|#-0F~_Uշ~!4ZV(bS w{J g^&0C>rj=V[X-%_C\y+퉺@4DظӁ;kd}Fȋι \V޽xos"Ľ"˼H^F}Z"Si/MbR 6"gDO &dE\U֑}F j3O/.Rǧ^o>;0Hq{aEWe羯I'a?â(,[.:NO?}Y! <"+%Y,|\ގH JC xq3 83¥M_/ՇwoEUi<)/ޏ|٬wW< RpsUq<󞮻[G4m?АA+4ad5`+/c r5g)4^ ɡbZGpMe o8 p9+)UᆲiQ5l@+fܨuta j1x̉9?[ <+l>sϱs.(tY4 ߯j<SS}0o 5w sQ?<9QJMFgZ ^by^,'O~z\]QϞ={'O6 =x`+f30ƌF#剪8{H)T^8I *2s"꧃`zQ-=LUoO8N~` ]w"!DYUyYUYkNƘRJ-]kdjõusFĀϴYUU60@km8dJ4M FDuB Rz ggg'?Ie|Iqq-p8|a]׻ɄO<9woW$eEP*GQZԞ%I mkcʲ֎Fh vgg'0 {a3a^J%mVrEYo6P }^!c *<}plv79WJVNONP/WU1a N [ zf{doUn 9]UM)e$A(_zhW%5, z*pe[޽)$wwB/Z9%`B[#vz@f*5"bg5霅eM^we[ l@G_ˤ2^Y-ASd4#T?C[9FJMk]I䌯іIgj]mjk (=)׿Ʀ~`^?UicuK'GkrrIHRR=zbQUUAewߕYEfyy[ $QG^n(Rʣo_i:,eYs/g:{6ݝôDA0<<'vLC"޸O}9ڪc]}6 rn>Ѡׯ_$Ó^rƵ1i_Q!ΖrWޝ&}߲+`{cN n1n<|kf$t ]/A7|pM\y>QvCVvUkZ]IsQj:eg. A(+PO@_PBI|?}e")=E3)UYigy5w2|D۷>+лw<JwCU[T!֕uZ85缻F~EQ,*7Hv2L&# #\zI?y}m~/Nzq;p~ۏiWx3oc#{2GqE|ODAbQZ6=~ 73FESS}ÿ& 'zΑs!JSma4s@ 19~poAziQ}L>qCQdaoy |_y^ %ZKŝ3+ 猔soG+4P$o6QFWy^KmxaB%P~??\._ ?/GGA(/_N&q(˲/_Nýׯ_cZ_zӧO9?x?ÿo?_< ¢(d?HGy'HTUE:do6\PU-F$-e/˲MQZ!7߿AI, TIt1:b1'ᰏ®V|mQdY6R(ok9oRݶHRIlZ]N6e.uq'M܈ *݌u!\ .OEw U pWYtl] 31έ{ z\[hp8 ֚?5<4hյ*iu}k!Aܝ2}n6O͛7t0pW$I& b8L&.Ϟ=^,b?ݭ˪A2P:4NRd8ߒdМ 0$,+ 1ňPUUku(}zY1ekՋt^VUQȡrDD7tPpz+ RֽĦj+l}ZyhUZ<ȆU6`#[!yϭZl|K~k7=v6ڮVS*o)wT3ʸ- X'^J!pz$ywӍi| @ֶeuݨP_$ rd㶵93;O9B[V9T[/*DP(P T|8>>ӣ88

BWrqm_V_s˭ش?|gg d?7N$ngzjxlY14UJqOs;;,zsI^ڜov(j7Zs? 6/z;./MUik##`,7.km˲'!@Hp 9g# nn1p{v]*S RZ}A nߌMji]=u'(u@Β7ޱn-n↏P+m‹cybUqka^U"]y~mWl] jD8V>ZIZH'uԩ@rDAX}ɜORʭ@`̿Da?Um]-gӋ|yz*6f<|j~?ɗ$ZJx}6h4r_~j~a\㝝N?WJyRZRUUiy왵b'e(A2<_K3TU5(F~YZAndA8~vΕV !<ߏQ(RBJ!6-KGd+R-X/Yn򕨲O8n{ĭCwd "a8HA}aTggg?hZi1gHquuŝeYfy4(h8fZ;N.ɷoc)d&um_ V*x*|>/P)kp̽\oShm#]sWK#_,A 3{RJltʎ1t# lyudY.$9hJX" }!!֠Y[sYCa;y}nQ72ofK`SqY@@n\ck cdyLΝ`'ʍR-uK}.k =3ZHsZ:a%f-Y+}B@"g,I! !=)rtKR3ZDe](@ mI!U")+ 0gg<{Ɔz8Fϗ8GlyR~鳪i!E2;;;\~/0oxpxrxvA?gf;F I]o^Q|ږf8 .v={ yƏZ;!k %8.t)xs9v9[gH!@JT}9&s:0pH ~n%Zco AhFķs¶k RH(yxap(QKuz I{QR D+[ǎsĪ-9}L%sQimXG@JypG|}Fo MRǬ[z[9<@γ>r""a- 5 ^(H:ܷ۲ _N2M(]MV/|>O<Ͳ*k10Pz=c ##\.ƓɄ6z꺮tJ`0Zg>|>Z;cL]ڬVRJSAB:Y]xgŋN0M4j%`4IQ PWPTUDA@rwwtm>~%R*UTWE]E1Izggg~bͫe*rgpŎD$ o[{=խev>:nDujÀ | HDmÄ-eݒmܑͦF򟡧]Y掌6:OsD:C)e 8gw זY ¶%>>:x/j媺稒m5PG!Dym@APL7/""O<;[KM#d:HL-Z[*ScUoU%̲l4FQ[\k+s" %!Pk]Auˢ(Es˽D$&1svdYѣh:-FED6سxg U]UfR "J,묮kgɡ 5q$ O`cK(i ^|BDt =aޭΑݞƿH p4k2MEA۞6o|Yiڹn/ƨ[+A\2;c4 #^m<>Oḭ,˸KX u㍣l6N^,=,{]Yxooˆ`0ȲmWt<ޞsݻwDdN;;ockW|?>95گ(J,zqjDD< $ϴeUuu+u8 dՙyR$b1litH)#Ǣv_.}Uw ?qw67 o&o]sF~,eYd9\ a"d0܍Z5!Qȭ2lOi| r:Yg!<&r9r^{G@@NJX2 Jʚ$ArYkumsT~kr<{g }y9-˪,+%zM IZP?"( .s-7tV \6l?q>IܳC"n㘿:2QכLSVͪNDeYU(&/MV?fr69k1VU&[gYfLIr6^ !z^):dᎻ M omu_]vB@ %[?xYcOU 9ny'\.Bɶ^/†ci/˒K0UUeقs5UFd^m"ZzY AD:57޹#פp Z%gFJ/v}orUb;9дi"EA V*~KRc1TJܐ cι0Zk!`6mgYVGl#.FQ'".pyflIT "&I[9xOLᡒjիW;ݢ(fDC@ $gUUU5M4cb笕R}!{y Ǐ{|tvsPW%y]=.Ń&=u?|*M䛶nFݟCI'tБu-XmqiT=M~ B:D"W\f<< (wNHs`ӶJ;J5ZdEh)T rG Vl7yKk|*aS {ٌ bWie( hdK=j%]б%nh͒7~pسym6@4&BQsB$$LU4α*60(+c%<%y,k~쐭m픴V1m)w ^-vT?[jS9 \Wm ݖQIE0=U]XCI$fb9Q / c"lFH%.O?'WWWi2O:_|vpBn6[g?RrZ/b!L&'{l6;88NyXdmE.kX,8+bEIqHEǣd$BbQ׎eY-XR@DƱyWuADLm)ʒ0 kk)xnA:^.9t(*Zl6b< 4M{qy,|>EQ\\]Ih4R׫j.u]azlbzX̌1BO>d>7??)ݻw&wwwOoyq jorQ6Q7FQ|N!^x7#98޼OB^-]}yn`ODmm-nywb`mkR$( ]D_.{>Mifu ׎hGrd@n :-舻`ȈX%xDTIpF uj1fww7Mfi*)fsW#q9²_zǽ^0ꈘd2<χ1eYd2*8~۳3~ q˫Gqf q?b\^^^yypXAگ3>frv(4'''\ I0{ ~۰!XVmlG|C9/4r("9 n% ׯ$I2N6a/4o߾Rord&rqvƧcy޼y`0Rn6j56u Rý#h2 `ZHӞֆkoy^m<-w&I%67UUz\dUJ[snw@0 Rb<r:$I7vcѶ=iܒO~Dyg]O;߳s1s OM՚eVEǠC ?^!_Df< C|qd\u$ Dpn݄⴯8 f`$D" ;݃f\ID =h>>gDVLvhlnmDDB*kC8g!)UUy^$}] mHy޻w?LxsNJOUFYi pD\.q6MX,=}itVQ;9~qq1NGbvxqqquuQ W xvhee^aߓ2In b,9B4M'Tq u]2S !EM(.LH)4< XUYUEQh3Z벮Ey*R~/9"KO=|pZ\^]|ggι`0j=z!G& 9Lv:m(&~gBJ)Ɂsuar~= Rhkg)bQ`0L#:0TRa/ 0 p8z=kLFCUQJ0TJ 'S|_!*)θk&TAt:e]"!,X%,S꺮,p8(bŋ/^(1ְ88Ke^PsV9Nȭ}BDA͈E (c$lO('9t# P"HoACom֒` aϑRBkFiKҦN;پ!aǏ=j⢮몪,t8ggg͆zrǘR*I 'Z2X X%XhDaFiL(OdZ ϟi$Yv%V|w}ɨ\l̨AĀ$@M?Ai?@@G a ;+;|m͇nQ@D 22#=s߽{\.,99=L&ٌo޼L&ka( hqc`F5FZx=^z?uuA#S1rB{ZMeߍu57u дqM|EЎ nz5c U|w侫SJ׀"$D1B]6x0fgh͒B7iJ`bٓ'O֛%Xf ]= %Ԋ L-9{6n6ۮa#MUBJ))ǫPqE~77svvvppmWy*ũx!Eli޼z}?7Rv{pt6m6$S|ٜ (/_2$YrrvDZwnzJrx#lxx6 _x V6e EER6_%,K(E=MSEi%JX 2Mn[VyUU4,f[yz|]"vZY6g_}[v~B5t?^j/ @H1E5 |Dabn\/B>A𞈃 Pl7>qGG]Ak lRB0){wc @19Bsf 5XJ0Ѓ6mk#IF;>HÝ^UU=^}4I8G77pZgYvzzd2Kl,dPh)F~Ϟ^fŷ߾r(GGgM&tQӵm'( \7ɟn9_>:{Yn6MEV(!~p~zh60Fxyv]|\}{]T%clf[el43Baݛwf"jrC,/˯O߱ IDAT+iwڝϟ?nnnt:nn NeRJ۶7#N0,6n6B$I\.C˱޿{Whxݮߣ+dc[N`8Hwztx¢Uݦͣg>~ɛ7o7ReQiTJ06m;,ƨFT6 4J)-)„\j)RU0wH!!AJk#L ǏF#4Fj#Z ҂1F2=v\2lq]϶]((-$iSi-.εJ d4DH-Ōbg>JadA0b(0F"m0ưŸũJD;4/=P@0Z)RFk*Ye91x`ZL"L8 Yh])UJUJYY Y Q !*R(%,-5 :(ê* cZ1y_|a4YZAzBeYkwGo2SJ(FA{Rs\-(i^znԣqUR@b?==uc$ `Z몪J^Hq zg-%`0vjl׉xX(P:5&$q޼{?/.....zv0c0bӲju}vʀݏm5HiẙWJݮ4,Nӱ,ak_-Q~يF[V)=hۭu]c,5z` 0'Pm⽦u_bC FQq%Ƹ%1$wB?%>WJ`lQjl#kPmN(/T숮(66C6/ !wlG1 lB 1^ @[ 1EJUIUI%BJ3Zcw=cd=z=<,8AJRJp!㓣N9e )^Ǯ0IcAl6_O>=9=?BcgYjʳ3(0=uY7,1eYq "QJɲvBCXfYvwww}} lhtrr:uc޾}yeYi&IU@`">c~ƺ.t ~Aky8*eeyeI !KDZwz& 15C_ÄoU_OMiTtu fX t :jb|g`ˡzs}l+"j4ѓRpg(tӝ\ׇM GQYV8:jn&I8u'~~WOHvz{~prq|}} ;0Uuxxi` mzm7 X@"F@YV>}[Rէx0#)f1scL~x1~PBս&~ 2 Rn[B) XP IYAw`m۴˥hԁ{n,:" e~Y|H?<+ +FzGhv寇+P2fYE)4cLHKy;[ s~??S?aR?jsLa_[ ,kQt?!Poc4F;{Lc+׏ cܶ,KBIFAwtq{{mv FFcJiUJcVWaЈ2嗞ld{,<_x>0Byw: 휞V!D,u$ N1B @N16N)d\-Iq=S)ywRmZO>p\ aBg< UJARIV!^#A0ì(cB)B,˪*}?ZaLFQ=~R眍FڪJ !"˲,=iG8[w @=V=Nfɳ3'F#c˲Էo8;;q¥E1Ͷ-!>z=ʹ+(cs~xxqw2YX$ }R .}A:! O?Z'IrttRop(+8痗o߾}uݾ?/RpZ޿Lv J:aJ)Ea/e>nۖEB")b`_I˒1VT * *s~ww[zvm|믿IZ޿/˿v;BHwA7ah4:qC )N5Ȳ T@ƓrA yrj8QAPC0Vk0BFjni[LRbWB|\W۶}ttnu;qk c!$;mSbѾ0ƿQӱm^facHcL}׶m81ƌq .b0`aAg!DUI R07KIcRfiA(bbpfS+l9 fy!01M ?s۶ТR۔69eY73˗o.֞Φn{zz24ɵBt>߈Zƃ.&6vTc0^(wzg;J)*0PSrMO`pvv5y5 vp !Vc$FfY燝 Bhsԧػ !AR> - WB pB+Im>,RJm8v{m MJsĴFBqKJyن\ Tɞlj=%@^8VJ8)\eY:[g":y`=8%>XCy|38)C˲ 1DvR[H'0 eH~=C TOAN;T#FԱ=hEٶ]Ub uY6Pk { ƴnBf'Mr@&IRLF~XJ\- ls>a]D)J1j,nE {M|wjsuufUpl 36a}bZbU%hKۭz69B&>Q<0ԑRSH7c߿&q@u!ѣGeXuxxH)EϞ=_v] )eEw<ρS B?H+`)5JJQG)wBTf1XJz^=%Y0Y’$=@>e|\a!( BR P88!vT_u IP0 ?0nÃ1իW0ѣG_ob&|jBJ"#:|^x"J =YEQ et:et:xh4m10&x8Sf3K%Iٮ RB'c PR >-˪>/z@ I(0a5B RQ^_EY485DQC eEe), DQdvDQ=Kd !D 66!}lRtj7*F̶Vۈn4c-$.yy; ҖLp[ ^ !BHdrF[W@a邑FQA^00hzFԉ1g:Iqqqq~*BD~L{ JCAnly^Eqqqh4a2shFjDJTUcl !ay.fÇUUm,FBzޟ韂-Bna)I})!v 1#sY eEGRA9}DŴ,K׵h'''7-.Qt:@>NvEU zc<ύHyUu :wzs·@ wCG?} l׵[ .De6fY6Ng=s*X?T͏|:;H,$4(qݎb9G$WUupp6Y.d^ G׍F2 | '=?$Ѱcj|S]G>l ptG3# 1gYІR ./ -'yߍuFgggVjo^r΂ z208R0z0&"IdI}߇-Pl.Z`l:9uO>O lUYMSJi<_xqww a!i R)a n\A>!Ҫ( ?b-`=3*IpEGGGQ x 8qg8~w*a\.$}nBkQ jӞ\|ׯD:6|aו0 RVBsp1cl"Z0ha$jj¾:pvYAe63{1i8eB16-ǖeqñqfFNwrzivV>99 㜜<{ ,,WVMeC i'%\*w@3:SCATUP"ϟf3`qn_^^0yo tr鴮$=:: `X!c\=(t9??;Kt1YoNۻ5M(kvd$(!C- P(,=GW?ad}(2u?~hb8V-Tm+4/$Y,}t6܀w⦔!9y^w IDAT_EQAgLiLv,׳<'ڈv!*l4W-TkU0<S!+Lm[o߼0|!e_(JVyQ1(ӣ㓣<˦I=??7'mgib0zvzzyym7==eZ,ҽN2N˹"Il6ʲ Bo6FEO~wv~0J!( ߳)B+aF#FHTh9gӥsh"9㼪Dc9Tb\\\z]jN'N;Ng-4ێTyc#u?,Jn!A( Qͦjvvwdx.j8/+iYVZnnP[6yTYR Ƹm9Y` FV(G#1&Q^ "DJUIi ”v#B02NvhcF <׳JdIIUH#Img0f3 }d2iJY̚Mfo^ݏIdfKVRF1E1\qK\+N9cF;f1g ?wmvʬ,^]x+Egq#򖋩_'y]yślt?xMRSb.Jxa3خʼF6]?om_]Z<͖EZ'OTZ4Y,Eٶe &2F*]z%"ɟ1--fٜsF)1Fߎ'01iӪ*E^e@9}1VeYb1d2N@(mF ˲d23.#j- v21 `Cm6a#^#RUsccۖeQBY&I"C0v]ǶfF*,($I߾yݻbi.//(%l>y\̯?gO\Km\NjFm <7-F ;<~_?Vwp2Z骬&VO<$SR Z+1 1j0 ArEJ/x*j es. ~>[_jZ* !5v d۬Ƙ(u B8c|{sFGQ$nPGQjEY&8F8SVBj P!$-+y> yYXIJ [1 eq l˵ p7 2 RAwx˲/KU+0$I,;"86PKcBT,eQ 9 !@Dqt`[E;@B\ݝ(7?al!R0PifZ+ `T$!@P0pdg*0Bfb `$aYVw89Wj°qzzjh4BaH)'x}ꫯN) =::?v?,K YUG}:#N'|bWJ]\\_ů~wE=k6nkjk-؉J!(&1(}U\UU]]]HxXOk0FBt q۶t`*vVwaOOO=FN'cPv<۶;&!(dR%40lZ5ڹl U83fO{gJijs5`Yr33ε־Q)u4W{[*k$)[6_J)DbwA'5'!9 o_JyyyX,aUUl6bAP i6#,X#-J-` QQJ]rbj4yCc BҽIBIh_A.PSүRJL 1 J5Ì)b<>ymp4EQ`~:fv>ON)t\שJʊoM)!RRJja*!DQjaf{oQ"Tk-KYn7(ą кZw:MB^W`ߝo*c|o6oqam 8) DGY `; xli6ڌ8N Y4-۶i*%9EU!5:5hO(@VGeYj-w6!DōA#hw]BX !l\:f,V7cLB ~-$hF1"HzZpEQyaj0V#*4 "abDsJ0Ac0gTBh;kp<*Qql"PBeIYm ZVQشmw;8Gt:mZB()42;]pHTe =1>agzz9Vzx7QJ}'ύ( 7rDz"Mk` A)z$j;^z5̀lC%a`-,$ɲ,pUq!DHd, Cؤn4*A%rnNӢ9(JZphl6GFpJO)Fkp!nfjFuۓsٳ,f-4oy^U !0%hP˲<88P m,cF9QJ)-[kDFASv"*]S d2]x@eD-R`08<<=t6 AR,FQyr]_)2ަTȲrӹh{Q@)=X`{_#WDZkhDf(1R !K!TUU`SgSZs|t1_V>{1,t3Sؖš_3A9.Br\)P ضH)?|`i4#HqttbLSxm VիC iBl6C(# ,C,1F],RRLZfsƆM6%jEeeYn6hB@Pj $r9 1~720;7V߇ X(!MebvФ!"0NE6mFR})5h(,˹(!c$!HRTsιQ!%_UPv|rc }DZ!J)j3|OL'Hh =f YYٶE!fZ!y^}˶|)ZY$e1j5myU)1Fc121K)EyM/E;FԶRN(4 !R{aRJ+xV@vWl@ $ͫJ.˲|OO^WW{uA8J65Xi:l P۴<{988'Ivz.oV#ZYZv zAAʲDAUUCZEŶ0jQ¡w][JYmuM%Dh76m cOKF=}d2*Q9tu@F^%PWcg48`'L|UU>} x0,b^?W𰡺- pRaADBUFpY"''jHڿ/ ʲ]# МVH+øʫF&jT-@SƢw =j^`mۢ" EFe|>PJ Wj6i+2/`J٤n64MS$缨8HӴC- cvdƱO./qniu,[6EQ(eBVXU4Y8mf2U$ 0o6lm0,;f)*!\3^d86JkϢO0B߼~77F i1斒 !,999>>fA ~1lÇcمB0䜄*TxV}`CYe)gq \T<ƘvMw0!3$ ׃XUEΕP4#w'e`rZH46 NT_J5@mYF,jÕRh p@&|^BFhz?"߲!0BrZpa)%p!۶U107-@a ȳڱy+l[b1~hs6H 6h7Tufj6gm#m y^ [ܕ97+i1..dtEQa^È;pA)KLSTWFA7d!lY۷/..4,DF,ˋӓs S@6L6I9-y3ftQ. cap0ȵm|dYRkDzeQAťO./7kU h'|d /ܶm0#HE ! >Yn۶BE{tt&qJ Hߺ~0y턐O?~, ɒz4X/cĹejLJETU1A8_ANlԟNdWJߏa*B̲̲88I4M9ZI`€T\(V Ȍ8NӴR@(.3QJDVŔf#P8C F<`Y >ls`X60Kٴǖj1f3t.*J!i!vf0Ѿқ{2`j 9ёQuTϼ12 eo5HhKJBx.JA]x!L@]M))}) 9eTdZK, !iX4M< !)ҿtG8v }wxrھdYX,m йNcwi1;A&pR= v\F),+gѮ 8r6% A5' M3 0DlVe dŢBU^pz[&[uQثMQ15 v,},OzggoJ:Ӟ>}_bÇan6(p2Miq5A=HbT ѺuΕE(8J9 {EQiRJL:/-U{0/cuc9+ ׻$kqaWs2c pẅ#w^ (!pT 6Iɂ Xgisڢ(QuQTČ8[(RJLI1M8qO{HX~.؎" IDATu,jXl0 !!z!j `><8`h>6n* WRzyyn˲RF >mDStR. ܜ1Agd^ LrA#d(HGgqG`Xk Rjڶ*|}85F)e?x,Fb&v&l!Z'pHpyyu1-?::۟:gQy&v G8p)Vph\H)(Mz3_ֺýmҀ$ɱX)Ȉv(UUmzN?=կ~1p{?ilZrM=Oik"ڶNhD1_}v2ƒQb-ciީ5➷ AD!^{5E?pIt:]؀;n6DElq v_Pp>P-<[QS` g*!t]7pw0rphu*!W^MC}lVydLDQprz<)MD y `Xh4P8G8aQ;t"EVU !sF~U{\P_@(]u;J 1c$ᡵ>ӧggg#y^<@XJ9N/.b!%dYִZV+_PUe@jR?wzz\ U88`uX pA=A(UjTc$K6AzBBFa8RFx:T@<(@MRVE]5mp4x8IBl,>/pљF#i *SrfN,,K gyhGZck--IQfׯOáVe&6ƨVch3PK1F,aǜqCŦisqR}'}"(h¾ sa*8.d7}'$ t T[~>,(mm dect4MBV5BCfJ.ǃQYVy &VՃ{g'gW|/$\P"Z5 Q: Q>@0`| jH]ByultǓ&YVeY򓏯}? vf8!3 Џ`ϟi|AzgQ,%z"DC)#(҅0µq@%>q1:e;cD"Z1niaZɨ8M]t#zeQQG"'QF8%EgXvJhx,.qJ9 B(j ֺn4M)أ) `\ڛDBޣ/X{y#ޘx o0)ɝsR ~tt2뭷#㓓pB#齑4BI%1 N:;{P5MƘ][TrSJ}u~g~m|~3ʗX>7&)}FիW"JIUEQegGͺ(N^hUacL)z>!8 dgJIVVb 9t22v{G#Zp@#Cι{mg0 %I=iڶU;о[ P7 (4b1kUiKUL'٦i;6au]eLn XT CR(K1J)#!21.)r{},v2N(@;?LIA:>ZD "st=XYԗj1 'B؎B\__c)gggޞJ,^1KQ!*߆a#v4Ni+d2988 p+:\'0 (Ǐu5h /,Ǔ]=ASΊv/of7׳$`XEa;?|wsgEtƨ(6M;-2 FBtU5zXVf4 aᇌG8ZkI޷͜NNNP{`sIu1DQ$IA"vZka40H`.R4H0Nv1Q!RVWn۪*/l6~O˙ujoo7jU#N8ja+x蜳z$U^gRz!-4lѯۡ$댃QEh<䠸`S.gwN۱pNJ#F$e\iY* Gy8LS:pUS~w <^ o{eOs{](b'=>>JaaR~{o)eu|6X<0E`4o621hx||||8?2˒{u9}_~ɉ 0LF?ACyv]Vͧ9 h()%?>>F^{{{_i8vC>ON\8\L;jW =ɏ '$I?N\'; ,˪כMUԡ{\"_HR(_ CXMYgb1f/^>{%cĨ % . ɇUiG0(ԎE۶777FAAqa7f'4*P겪KKPp`<0oX;{9u@ R*c~ʰɂEwĥ s#.</9g*,0̒Z͈RROӶ~~YuR DiZ3aBNϰG Ԋ\/..G,ܤixnz}l!l!g&TeY`4=9쇣x~Q8J5֊+Aֈ8 _c l[j WZ}:'%t<|h4RP1"DJ*jh05- q! xβ8uӔ&@/N`;w3 07͜F(ZFՄaճ0ƖyLp9|\_2M|){d<>Z'IJhP)X]6pf;әlp8 qDWZVK߷@k ONNpy!2c!PN_;1!dƨjHFyTf"Ϛrr^z٤iM0imתZo O2)`.=8v!( 3"r" % ú.-j)wV(0%Zcd2Z۶5TJ l1#1@\v] Sqsn@3!2 poo2F#(! +>ql08c5!D2JGt)p!- 7S(E5@|i"C0\"PE}&u;Äa Z5=/ת-"$u]FaXt,<[-seBG,򲨟}G geay;/_D.a<886n;~+2X#Ҩy^Sr~XެΫ2/\J>*놂դE(ê?mUˤ0Ijj=p5*",IgjcLdyLiӴJ)n$B)anU C0Aʽs<}=OJ)-%v7[fBYSWH繄h]6@ ֍p|vvgA5Z%M6NIVMY8qU{PrB #~/~`QcL TUuqF9P1P8g̭n2ksY`C8ڶG#O{QzHuB<|pFGxM`Եlb~vvvus|qSp zD1/Ozq0( d$ 'j#95f ^EOJ3`j@7@2%bEd.zy󗄸|92]s.>O)퇣`Mpśޘts>CifX#\v 6unS:UL8E)PfCOk6|ٯ?¨f<*4ߘaq@GK 3M#1E)XjMq1*QN`G@ QmuSVb9 #Z}pp4O4E@RcRPb PB<};*ܷ.og]~w~<~%qqpvjZTMUMYU]e^̧,IQ- ò,27Pf7&h)B'AxW>/i+Ʒm[E,l>y(lGι1& 9gqqs+1f8D+HKbZ`dv1F/DLW׊vӇoYgx39|6ų/^̮ƨmM"9/ʤ3FQaQJ:\sQgL[lʲa$/S 5dzПsVf` ð(J5!1ƙ> !]QsŢz{wwẃ?t|~yG:}=:W8⭈eXaQA9j6Yuݮ#S|]c9I7%x ΋ !d8wVsh-+wp,s)yDAq4(sw<;k-~]~ONkR^^2/F#qn˲D\JКTUřG;2rYN,_gϿ|IY0<EY'`4gƘ(f:zwmՃ9RzUUIu;h[fLH) @lB(b*Qcw2v@j zڥ{oq׎}Wxהog@U~G_.}yC~BN }m۴ȵM[tf`!LH'?!{Z2/NH3MPuq5(,8DZDZt`vENÂs#()9kyT> `/ e vCXkmX,/7g|YCPx4HVs) ι[j'8`**0AIU);I23g )!r뜔V.MUG?rWp0NW,t㮬훲ߑ=㟗Eݾ^pE2B9`KhۚK!=jb-pJ"x?ZUFHb}vF5j4MQdVc Vi8eA)ܛWHA`Oox'0Db~&j~|_`5irX,Pt]NZGA,ܬAᛶF5MXsr|q3*(AUM0"XkShB8Ѻusƪkk4 IDAT0J M'ṯ?}wLͰxIG7m}úy3/|uKa8 Qee :c0dHɁ*!)mJv] uh:QuN5:JxdwVݙRF;ϰhe͎b/)/Vؕy i1'tMYęWg_|O|t< ^߼ꫯP1,zyDմudYjnD JVyю9jߟ*?!vB1:SA[Be$qNN=|d8a2!v`kv;& PBq(L u h 8g9]GCgkFQmug4,"M0N9WWכME .p΋*m (u`o:Ri"v(iJGQ%!RJ:֚qу|7S ݇ww8|w󝇣2pj۶D{~/x9WEٜR axt|7q̮g٫W/fuSaL8,91$kc8cAJ!UYJ P.F9;_?^'@)PJ1оf\ϓ2p3{X,f?1K.b=~9 ECˆz,R !@%d"$iujHFs XWu)s/FQ8nqe P@de]ƄA{0)k9J8!!ݘ"RҒ]5Gշ'nS~0f7z)%p*,tREVsi4ɳ,|? ,k-b<Kw\IezJS 39җVZk]5H)JAzskpؾkWs|>蓾7pPZ;N)gHւ΋ t_LcyQc?ucB\<ȏ(I6m[7MszzF.UM0J9cшv2e 0njeL۸F-(.ݒL(I xugLQfdo_׿$(jC`n6gϞ6aoAiB7:6#2գW_ d-Ik\RJ<0*9gZF ࢮ$YAG!R+3oi{wJ/i3jw(XqoX*ڶ!Hc${(.({lX!VmnΑEb+C3ѶsI |?$PuS׵R{%sڷ!Fizl)Yr嗟ǟ~˫fn7дc'6M l':`M%wQ!m[@\=^$!#ޚxǽV(>>==}?MSZccu{%r Vy}l6D096sn GÉrJ#ovoܵ ]' ݯ9{Y8]뜫U^/p8z1_q,%?yx؁yެ(fҍ+d2NmK)C-I}B-\X(r, e8ۃVݩ};:%|o>/rZ_<۲,, p@Pu ܞ3vl{qN)e-嶋<[-Sn#J)Oʪ*F3&NFQ`b5jF/(j4\oGw?B !',8G?;29:#1qA 1%vBpN2#<X1朩װUP^E~&~fG>-[G ^J> }#8;; b{7 ΎNN&jo$4*#Ri(!?h4zzG{K],W7udLx@ R^I<|_b#˦-PP֖ VVM@zbӄ: +=6Mmjg}F8JB5Mc sd牊r0~ԍL2V;bЪ! )(ϯ.nORJyңEQF['!x4s:^]$*0ˢb 0Ǟ/}|s~as9Ǚ g ?O뺎RniPJ8o>98{nsyG*[Z$܍ѾuĻ1WUKqW/#~81P2mQwRp>m[j6biӓggg'ǣL*73N ޿~hyi:]X?[g(e΁FMm,p2xu~Q !n'&ы$ (VZbl\=Kb]PJ9J)Oo!yE^a%iQx)\ :꺾hf=)q#Pso9Q `)b9@QdUUi3Ȳ,IkvGN6d)x+[|>O, Ç>|Hy,8w[}(blv8c__:;rA)JUC(bgO??:eUi(,˔jR )3Ι*6QUոbݗp(; h=xFCaEY^cݬ֦,+)=Ms4ifggϪFx %lsƄg@(Tu]h^1_фau]/uDڶE_0 "Z0Fj/.αF9[k,]Wi&4KA9˲gR8iu&)حFý=YYMSbO)a"g(eu]B(2&IR6Mқ6_`\&IU[:4nϴ0‰RKo%cS%03Umۘ2F+W9;__]]iZūʺ|Փ4MʲX.rttD)i:󺮴6X6<~1w~_r8h4?G{{{q{Ym_s BV9#\_7O8s.I$I<ym>}"K .1 J:9wW|>WJe!prʌEm՗/^?~/2/ q0B^$RGxgXD4,>4`sdy^/Be 4[Zg2mk(݄aXUmY-i*eʲ0M'iz9 z 61J)d3(vfaJ!{qSJĺ8̤à-ʾC(S yʉgryZz`f,sƘCT9 պ===VJ)e0뤔AXO>yͫWqYf |YYJWV'@UmG1aQz><_.:>etSUfr4(l.˺i!5JkJDJiN}xouv!:XHD&6JBJ,k8<::PJie/i* m[o6b4*dEMjBh0D<0y_8j趸~Ù_vf~߿xx=;fM[4m+B9S5sӽ! nUÜ3-O~)hKP)c1@KB@kMJ)vY!#˲=,ˮsכtYՍnpM$M )^H/$A M.>zs 9Ⱦu;9gַ> !}[?< ;w"kLX,lz⸢(qJp BQՙs, L\zWU5M+L1;QB& ԱZX&A(BqA4YYdeY'UZ.<cO~o< ]/,|kc49SE^qܧcDqYV(U+KƸ #4~5F}W|psA`D)aУ&u[$I$78rJu]u vW)e ðXkFYkMc3J4;,!D)#>G>0=?YpHԃMf>jZO/<{, C=R 'A<^ZjۇQokqiR!R$><XuSwB0ƌsK^"[BJ)|>zh<!{2O6n7bT2GsN8 r }d<7Bj1N;T)eJ}QW( 9EQׅ|$I6u]o6ƞQ8 '9.ɔG#N)cdlMc9ZH0Re/^xX,0!5PaLR•ʵBvhF+e2iQyȰu?5tTAݮr\ c ûsFu[)hGu:|z6Il60Tւ4<@\G㾾j}ujhXX,t`0CX{yUv{0/VEB1frjӔenBRp8[1 $gEJ8 1vMmYTB9i~gI~zoϟ^^^FQ"!qY+=B^HXa- N(I׋t^;650iJiY(:jZ}e=Q1%#i "(]FzCބAr8/v8mU29$! WeT@w=#q|\I A4 1uj)%7xk} bqVlYY^=;MӬj5 `YV^yJy dn98bono߾}MySVx) IDAT/z$a]޻F91F`XGQ{9zvѬBIڇXmhYg'(2$&z¹LV+,t7Bj a_|? A.~~6:pj{~n:9=>\YNmg'g3l1"[ uNBGykav:(<_VyAj1_:{" corQo eLGpyrvvzh\^^M$"g\Yi1¦i^9j2FG){|C{;!BH^rBq]ۼ0Ʃ,/QU\K1"UwaX#6+LM^Ei+xJaL y!ǘp.(eJ(FB@`l7P Sʐar^8'`a(RrETf[%9S1J0.%!GAmͶirl$:nFXJT,|Ei/2J"Ћ;I^n vY+PF~U󋷌ҳ'Pz>CI}s)ee 28*bZ^QNzt>0 uf\Xl[UeY#h bϗu] !l6_֌$IJ;8aa GrE"w\ۃ'fS}u[/,+ۭ"ھw?7U}8?E x8FQ* D"Dz, 84̹lEV:t~洛~OF9G(9(!uQaE|ZV^gOz=)?99Wz^a&9YUUe EBc8?|P+B!YSmC8"RpFN#L;9hIǡTJYc`wk;N 0MS lNDd8CF`kMrܻOO={VW6M뻛ƨ0F#D0lf}|Z86fznc 2a0㓓be!Y݋o1Fr^˫w."( ; ; IV,k-DaLZie5iZѨnyX,VUաaaC=" !K!0G>x`am0A '֘8 /vEI0N ~[JYyYeYGac2 0 1%1CEQ#DX:ޓdnVA$UU4mUUͻ^1%89<=3v:4_h;</˯v>Gn2 !mu(o{c8FZ-&՚bfUM be$d&aiLQWmIΜߓYy9i@QOӲ,|j֗!ٳg|i }/ meYBN[$im$JssΜf~[[HyPYtPĀK? S7jcܐ@{LJWZI–yM3y< (A6onnRiҎ68;wSRrLDq8h<Ӫ.sRQ%!RJ&{E2!d- R˲9Jc7Uo*˒RʙA+2Se%qM'DQC"ܿ|?K$P$!˗~na^-}Tb3QB0FSRVJ :=9M!^w}}M)=;;yH½x]?D?Jnʛٙ1 akgEYI|Vk}ppzd2j3AsVeYeEȭkƈ1.D}]JmK&x GNAV#9JJuQ0f.zuu5 h_}B`}ssN)eUU۬X- LrA ~l P6'@\, __E9 RN~Zee1nRqv|ƿ{UgzX7h0N6t:ޗeYB 4=0R\__}S uZ} Dvk!BqcB0&PL(F`1+BB(sdR؏``_||}p OG 5j2kTUhN|褮j봒.Mke=dUUƘ֌cfVU5 s}j23.uTRRB}ʲ[SJY{& L(P(( !c{tٮc6UhJ鋗ϥiJ(ιng(!J(%#yEڬ(RiZuZkk5B(mi"f {4>l˜FcBl6@ҦUVG])9ve6ª*6_ٳ, Bxv ߇b[Bȟ?gc@<{l-/\^^||^rߧIk DԷ|[TeT{z[ #k/狻?]΂`g8(2kry<08t ])%r4B==.C~#g}S2x\E!iJ)o`h5L(:իWwww7EIDqR6Msw71F< hxYO1k-?wmRql%!($0Fe^Vy;9=39s>EZf㜃,yHORw2 T7774Mo@ͧ,yqZk6sۭ.cL)ZoWρ3Vp4jZX̼yqiU?o~mvssZ !2޽a.hݻ LsyÍ6ke-c 03N9jh49}m\)1,1㰮Ds@baR0]kpE+)si*Dq~v;"qr&/..0FBi^\ܴ[̡2Lŕ:(0 O?Jt8o~'c)˗/;7s<$B~?9'U!l6UUO>Vq'|R)5L~_ {?-&aG)#%A=e0 =n]:S1A~ܾ]Ue֚6r1epݖeiOBϵ֛f:>^BI}uϪ*/GQj!@Fp+'IYO>F1m MS)8"04WgBt?m~Z'Z;͆a@4MYmiQ߮VçN//ϛ& v}=kj0y^ BZ4M77 Ce%H9MƸi9eTp 2kK $K{%H8^.z}uuxW/ip)9GGG󻻻i4Ys$uS IfRr{{syyaN8¦wZ+kMV+%eYY]Wu?vJk z_c6J(^y<|耤Κiey.97Zg *!8#xXΧMS=MDQ9'j~6x2 !Vu]c"_WjMTnwx0+08 "H)9pju(8(QQ{Aq"D(enu0Jz`J;<:B(`Pa1ƅ3wo_X,fa?sε:c16M[Icγg=yrE1D!<8gVxˢ߃,ޝ]#==3|W :0 ?dRV%TQl6zh4Nw~OϞ]\ϟ?-4j aG1dY#3&I^֌￿GYw?*1KmۭrX!,Npy0?Q$`Y5\9oQ7 *|u~~@.$C0<߫@'!i^@b^ayC(~nWWP8瀵c{I0+*LRjcb9IvݶHsd<ϡĒRv]Jd2٫`E;aeY\z;@1 v7774!JqU@mE~&d-A~ !2j`mS0F`wQEnYy{IRVeZe *`t8qOii(G~>J!֚,TJqXUc<ϳnr|:uonʢ&q[HX"dP@UPFaJ)vހgezI8n(b4Qk >*@(E!kRL)PJsL,sǤB]9EQM$@ ]EmAnqt:I/x8n﮵V!4ֲ͊iqs6gi26^z|>L$2|d>I3Vw?#aD0?!$I,KTF뺮8a)R`<'sZ}Ȋ-@eM&zno$60f=F Bp?,1)BZ-h4t:{gl(q'i1]WpC ,v}vvna9 B~g ?ꁙ?.@~ppACir4IeYySb9cThDJ3B`єR1"FqZǑzL0 •I8vN`mۭZ0CA;"/RD !!D<3D) !rz<.y'cD3Z7R_78+]N6ݓ0 EQ:-@]ynn4:2|L)C!f3cLQa.+p}0qw)I[v5ϲ>y' CrBtZWC)aOQH1Nvĭpq x|tt:P)yX54Ii2(Ab})JiHHgYTE#Siz10뺤LzR>{@)BlZ>x" 1"CgRJ5n7f{oZ 6xzl6o4mw:iV+Im6lJ<*IBygoO&`&o9t{3&QUY6a(;~4A 㿵.:iU+hePtJ-+qYԔpJ#^x4<~{c`c%=mvNH&qsDQe1R\`P: sn:;Ȱ@=!3cmBa;L&@w ;`Of#Kw*z0`E* IDAT|]Z-c E{ݽ$> VtbE!MgeYRʤݴbvr\,V4R;lG0pq^]3N@$I)тGAWHA!GQ B( #)C@.[IOUW y"D x c` lb zr JG3F`woR#ȀPĨ8??fkd:|4Q0g[5!{͛z]!1ڿ/ (<ϡ<==[Lvr۝/Ye%I4ZF|1lw}{w;s:All60>دyr$q S-(νbSU9SUMN\5t;#~1ŏ'SB֚ssSDZ6* b:) cFp@[fb.^@t:!A ˲@"??sF)qJ))%@xr:/%>ՙq[ԏ,ggg;~ :P􌡽~G1&I BTN'74z6ie(j 4yʶe04˲Jy3 BH!k+O(ek \QZkB#90q& FL0"x9Ah{cw_g}t$!d-Bk +!'%fy.r8G}êv,(0EeO4R!Tj>׵(ϷO>AM&(={u[]}ad\/FQ^_5d: gN}ۈ<ڱ u%InQUeEpˢ6RuZYk5^kGו?Q8灌HkJJ@<2ha 0w"J?HĜEVU'.ʬBl?gG[$ɭO&w0nas.U>yD)#NMyݖe1 C?>>99(_j5!l-zʲUeY׵BQ?umA4 0.Z\ #)BP D~i8fTD":1c{=N@L 0XN{. 9!!PS0 4FO>$jcY3`0l *A[BA>`xpG?( oA>$y~EMݕe qA%i$Ecʋ"SJA qp0 8c|?*IZ8H)˲nPFk-#in6.rZ[*Q2JPV,l )%@kڝ6Bh'2Ni&wWo)2jMai0qT2l kp8ÎII 2 cTUXl\\\^N*fZUU\cR؍A xA`K$sn* vzfŋ~oX,@]EQu]^x2t /^|Od2ϖU]k8S^Sk(] `8:}4!LJ@ZG ʋj !e2(=~+a B0NZqQf@q ]1 !X'ea1Q\fބ1 l^{1-b&r {2EjlZjmSMH);mp*xBV76v1 j)$$ NJy||$ Mn ;<8zF+㴔2bePF19m꺮Uc^};!1U\.vK)LfzM95VnX LEhxi7bNRJ0̽jj{||L)-0DkyjTYnɲ݌9TUpfSpmZ@q4ol2>^\_!@׷^{ONGնjqa ?ެɲ:Ͻ9Q@A$[ @{ԊVt_g3:P8{LmQQQ@eַ֝cL%ITe ͙;nݺ.*bx+̲oFŋWu@ c)v;`Z "L)'IK!!(i:3o,}6fcI ˁ|W72!`.1B"J)B7_hn 'p#t{@Æ"_k pE PPQU7tny% 1y |2~ GDu]`ba[ (BpఀjYuP[B1wV) 3y }Zh4 zq+%0"'O>W#[[;aO&W5(8gY $} oR' \QU5uݬiUվx$gpp؀Wqqq1㸓u]KM.U+~:!ʨw{:Yv:qz^UWWL$Y,t2ƨV+jv~l~gB(L F)18g%cxAu? a4XCaVlyZw٥M܎(RF6MΗQJQJiv' b]0"۾znm`Fa8685J|/䜏^?::zU<_*,UX9~?V1I}~geYVW^q :֝;wn߾ՓQ/W4]??nn0! =`)",F F"P7YY*%?>~맇eYE.FIEc &2 Dk#bApRιSUM4Znyٽ{wcu]y zڠ^woھH0ONOݿ/..~**>??O_J)y^%/Ngˤs]w];۷V7@Da::ggg`0N%!K(צqS"RAM )pGQx]5ЦQw=mgϬJ/>?O~_hoEFtMuvujuV>\.WusbAa3 9CYaz~\l63:yE7#ڹ2BȪJ\F˜Z۷gE3kLь1 8GAoO\)%"aM *ּ~1Zv1FsbᤃZh·A:Q:C pLZuBu^!;4 Bwzdwwwgg' Cm1(JrcP%*QYM(%"q4&R녡o5Va=yg痽$tҦv;agIQqfZfhϻ≱Z?+oxom9XԵX.ggn3FZxEQ_~փ7CPG#) eim=σ 3LE##ڪp\8 !һ,8_SbMʲb[Up8(˳j|ٺ8<8 W%06fB (ҡZy+xX@`:|l0vm 9766߿yg}V%".yp ! ڢVg<vzr<+,2auvDԡ/Rƃ^ׯOAYk;~3 EW8+˪(JK)ŢvAeZeR^y+7[^8@j=!r{ovΝ;Z@(9<:<c$MKu9Q cAZX,2#+]clJՍ(Ie R@99?<<<;;v3vvv\,/ON?~;]ϧ cTuY`h{^d6NB4+vv^|ñJ4B#k|>eQd"eU}?l:M]Gm-60P6+E뺆k@KU5M%Uy~_NNNN_j^|3Bp4gH)o;ȄKB.&s82$ˌsΘ{jbԠ{s]!jnT,+0|WkБb auhuÍq(,*;R6olnWUպAmeCJ"̷?~$jRZmkW6>f!*jáF~rY`0IډN;l&In'\ZȭӅy;xܡqn"cAXuQ,ul8j9%o*+EҦ*(떺,pD4Z[Z'pxngZL bܞ]L67޽|rzttFNZŧ''Ϟ=ͳeYQkv.CJc|v9iEB(pl#L- g2R0X)U,j!j^!vTUA.l:TJEA89>-\府1Gʦi$ k5!ӣ JxZ,Su~BUJVF)S)\)鴆ñj=O!.dd2+rcceYQUBNʦ&ŭ#Z5X wvFgR$I8wcqo6c/x1 ޺u/jͦ q R|;}h,Zq"8e]7ڤ C!TUBi+pW55u= gjbȫpni+׳(ПJ!1BJZ٢faK}έݝ[Q8sWqܢ(fA7qTc,ү_^=h#UY'sRJ!Dc ! 0ſٳsk|14Jr`d%I, 0vVų~\Z7xK }VZKc@̔eYUw]+|K aOaO~,/,`;< ɼۘz:~ROunIjm֐[0c1ʌ572X/DymG='Q2W>ndQQ+~zj8Ȳ,/2}nFۊ@z$]#kuZ*Wr9ϋ <%d0`TZ[Rhb1È#1EYlr19_f(]~?QIYƃ<_EӔAySrϧ3 Xka\)Qi PJkGṀqfY 7ȶi];sT@z b|sx[;ݽY''O|/_n FEQYk 2*ɳg<܄)T: <,BJ"o޽=)0 % 8j>AH&RJY%Z1[Ld]I(7QZl RJ) *J]yÔ $Gcq \gf.NBE]\\EGcS7RJRb nIiE3 Ͼo0F֜ӣ#mdYx2 ;W(l8nBAyiQ y^7Bh{{?ޑJLpH* dP^:===zŋn1y?ڙMϴFxk5~yub ժih:RʄGGGˋa7)!$êOl:|'I.j +c +fZ(a41KmT*IyQ{ZVӳcNVԕ`5\sv{# Pm>uɹ$mE] `Y!bk4V)CsN9w1 ew[cg%!$(vwH7w޿sÇo=|0b1Ef@Yx|| B\.>m$I;&dRCBܹe)Zf`7ft-(Rt]-5<9V݅/,c!ԈHYMƘ.\a\ו&A?H+Uc h{5hpp9ηs}\Q!?@M&K!;SVɫW<ϡ6Z;ccî,UV)?1fӫ$E^oϗ/ܹqcHgY QǭPȺnADeNtI aV'hۏBkz~}tx[+k C{n?::d4K죏>߿+9//g<}7$fp?G;{kyM4|> 8Kt\Q/ÕU*PbZ|3ϋ,D#tpGjI)&|ryy8}d29?UU-`WJוPº u85*(6U#x#$xwE"mLPU]Eшzss[Ah!TTNh(R"]ІԵPm G<$TUn;;u]^U܉s?o,cJV?3 ㍍n 4Mu< ?1jz~~>Naju `:x v`#9Cޫs(Ȋk'rJ1";Jz)Z Cqڇ) -BA&< b&r1.r:.(Z.,|x;_yT7Z0tΨc-D*#1F4`εZ"WiƸO w]:^:xV7a(=::CRi/.&S_%I :Ν8S)L7x1|wcXJbLo a24zף^2r~~~~y9=88qE'z[n|RN)vAivq'?rqvwwBf:pRxk5u4+OTB,*f>Fp8 Ycbal|^qˏ1(HB0#8 l>(.s>Y,y꺵hX Sk@)R)a-vy11ƬVk-qxnjAZ{wˢ|!z y{є?+0οt:0cEIdwww0ݻHq#,BVʊ,c4K !`7LʲMVӁ* "߿)AG;8B@m҈i}0ZkbY.R*w(%>g?O.7ƤrZc8dzsY]eSKEJTb2-҅ܨɻyaxY>]p]/=?\(Yf9s}v!>L'_*e<[kt8?geZ9c*(u}Q Gc燽0E4F*1R?{^;p\&6VQ'K4+k(m$qrvv1˜D8w0:u8xA{_Uj–cApn !aI|u^lov}Jiռ0 !.QFx,#]l6H2auQat|O( C oa ܌3<+])1"!lQ((kք#nua+ cyRƩrkE `B0a0tԩ]9,ϖ˥ ^tI$IqI)ػed]J.;<d2Iӌs8`FR'GF[{766{F<}_f>ֻ?!-׋atg-eSn,;?V\,[nSJa7d>;>=BsZSzem{QjZaϩRH)o`Q@|FBWETK:B) !^>\.;;[7IX]ׯ^Z-jVܮO|ORyV©͓'O..߿@{wIz}u}/ VSh#ӓjj_|eUZ4Z4]SJ,t]oZX\_W]qU hv{ssw!9!{#8n qrrZ-aFQ wRJ@1aF\ocv||aR,KLB`icgj9β,ˋ PkA֭PK &SQF`vA8l6j4/q7@(DA? s1uUu3fZvwvvR.҅뺻;N(3@ڥxooo\\\\t81u].r !qsƍ5'''7/K $7ppaav1LRHJcssBZcJ)cEZk4+MRR qA6Ԣ!6iŘTmQdIOtX/iVU 9$vc]`YReYN);uáӊ1&8 cX<>M `6{N71F].SQ_~Ix½s\[9BtYYIɥ1F:tâ*t0Xݰ8ض=yhn7@;RǙh9w]7ڶe9CuM/KydVJA V`߈{IENDB` Oh+'0H  (08@ssAdidiNormalAdi2iMicrosoft Word 8.0@F#@3h@ևWh ՜.+,D՜.+,, hp| asdj Title 6> _PID_GUIDAN{49B71F20-636C-11D0-9B6E-F2DD9249D539}1TableGxSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 (CompObjq   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~܋;`$#I04tE)jH0A N8$~Yӳjr~nyNӣ4=Le2y^B*Ո)$jJDF4+`C Vt2@t"24G#w/()w gNrw/rx_-yEd?wV}"Bz.GaXgcL9"Rb6հl]GݳMgUHȅvXwmGCZްnj]y$*uYemEDqP aA 8@(p@#+]@t,&j5i?|[۾~_}ǿo+uu}7X'UJGG>o6EE5 b{ N;h=oj9n~3~ y/=ƈ.gggMӌ_DDD̽aԘn;A@)TWR^7U8˼n]uzl7d2懓p2=zbtE3}x6oҢ}@2 德>SJTJppK @i8H|"6ٴ < NRcVկ\?wί|t};N|>HHmmn7%cbդډ>0 ٴH{>Ho:٭6;8m/51a_˻07O2ƀ򟜜ܐ_5vw 1fֵܣNA7O}xu <'gNSUxhkːjW+& N3)n Eoᅾw\TEFX2bT"#gcs,C^]^-&ӣYh.}Wd>Sj Z b)Vt"!9 a;# {ړWynF8A37i8NםVwᯘwBDnBfBqPn\ (9+Rh}C6gVUTh⁕yh__<}jyaãf2;88:MEB l!7KHT1M-妳a7WXT̑8){;0;o-"o FnE HPgU(ً3U8==z䣏Xn|}Eb8<:N}hfZf3 qR׬feP*`N>Rع$I(Laٸ?c:7y;tXX˫׵ 4 ,w}׶)(Y1,D;a.TG'G;+Ikw<Pϡl$C04xkfu7tu3ʹq@-Tl2[ūЃhP%ߟeyp/{jbxCzoJ2 (Iq70ܝ B]UK]ׁ`jc.BT He}="WTxzp򸔲]o../ϟttt4M0dtek/pqSxhtwbTu5|'m?0wsн8p2d0zOi*Noqu`4X(>>88pR$}n!jb9gcA3dCU5$m>ݽƒȪ\)%ƨ> C)$4^Bi{OQݛ'@[:Ng}uϽ1%GWovk-~Ƭ8pvCgb&, a2f&24?;;WIڬST թҼ|^T<ͲQ )wk 4M89ryf1/>oP D^L1.ײ5~lQ<;:!& J`s\)EQ(..N㝘m?KҸ@ : oѡ0q#P s/ }c$ҁ]d zݾL@Ndpf9^]^YoWeC4}?]s$r̬},91#lsbhf*ED,0hutV~=9Z2y9HFG`Z9V=+"dDH8X;`()$!a !D0Z @A1FH KtakYiw7Qa{fP/d(zv4M77ח^F "bZR"$3Jqh"3DhXῳl*=?we;.Q]<<݇_򳯇#Z~WbXdD~R䗎z骚nA`]Sߧ-!⳿y\wΧ)_˰^ܭ|;D:{S N!QESBL!wq$ Ȳ̰)@SUPhbbN̵b6t 4p~fzgVnߗ'+?S!SB*BЌ4cC6xD%^ =BumB(ӗ2zXDP!fC;M}U&os:3S[$oNMB%kz!Pd ZP8r!.|w/A%,-/%GR`8B$B" (fp])CYw<͇囒4Oz9Y *id5[u63ISNdPr!M"U~;婖!OQ) Q Kz᠋"BE- Z% nBE{V@9B:H%H$j0 z3gˡ_bAޜt?BIM4:(pަ!G~,Qt(7H fk.!t%"&I u8${-N#p@wC??{mor/AwJׯgޯp(x(oR̬y> ÐS߇_[~C0?(b{4_ y,eE6ᯁ%hKߒ/3$U2$@U@ɜ,P됲.sؔɤSH C #\< ~{f_9NNW'Y>=;fLh@>A@X@$Pͧ֡YP<؊#~of)%U gDLlXe]JpS?tO gG2yn/..Vo]auvrJ)*9WoŠ{}JIb<ԾO3Xn{of$ |K O'|y\{e/w镻B؏)}?%ޓIֲ$U!T^#%R aHb|Eh eN&%.RJ̶.6[Y)SuarꤝZZm[϶SkLjyWĎ?9 *<%%IQQo qܝn?+uTڟhfM} 9*"L)-猖[u]{zx 9Ym6]6yFt6Cbw7iD:a}q[#$!!/Ϊ,wҀG>tp H I H.)$(E]94PHT@M#}:&lΘ_?}S-oxzyv,1MSVޖI A m):pi GckxsH׭yEl cEFo.dKZfAJz}=fv99[}dIu4wN [c'G-.I`$ 䡻6Q`I3E/|~};锦Ŭ˦ kG16'kuF!;FRo"PMTuIe}bK~{/JU:QZ ɜM.Out$9a1 UG4m[ hKf[Z$*Մh aSTrW0g+jDƐ9q]_]~V]L?9=[v .<{Wȯ75}z+p!QO8ʿ&ZIAԮRFwwG4z_f]Fk%g. oV7-I4 ITUJ1/ AQ@6Z5nG֫O$ jFG=, |<1>k,o_4ȱNCS )Y뛅5&fߩN>Hw@7îJ)R4ϱۍi<KZ,45ųB`e.ld?\7$hF%իHȦќ d*G/{WFk[8I[[uTv$>IgؒrLm&3(ܦ6 AnwruJc*@>vUAy9y͠{I:F1'x eX &T_ߌ7VKLٕ6oFsyy+G#Um⇢ u&1yFO)[Ρ{riшDd1f 5B@EHE;PaڽkuNo~zvuߗw<vY$V FU?n=x >lٲ (NDİB5LA PI+M+5%)`^ކ m\۸Y/6cιðrεV'Di2nb׹M;ltZq1$%1FE61Ɛ2d\9>1oPF6mʮmm䇍+{1?Lvdu4L`}Q||ʏuX'nI£3 IRjCb]Ub:,N7/FQ+"ytlhz:=B[&Z,(9Td "֌4RMr4ȯ?*^[+2öO?~C߄T-סr-ZK_tUҟ]{W[&bWU9wg_#Ժ+0)t:)w *.}Hi7UHT֨ ILJEQ""@LtE 4 &GIM]P̮d!ô+zܕ߿KQnV)u9Tw ~o" j)|?dDU(\MiLCΪkr/?r}R1%Esf5\ QK*8?.SJl畤N~:OYt.]jt|Jt$gt5Bٔ5!Ae)xrP$ՁҦ=3璂I,!%,jbϼ LL(҄mASI4UFpe 1hWm$Tڅ?=qta`|șR3TYqɼ\>~vjpUDg Y ѩ =kJ\FݧӫۣAB,&FY:f:yXUJ߉0)#JJx `IDSvЛ T !R@E&pa9+Wsm?3}fw?hHn\u,$T5|[^PaE@=XH (zL&,2k 0 H%!S !-uiA Dhk#^H+rCRSGsX,3Z&ɡ>'lcSU^h(_aP;&TC:R!* ʾ)7uć@ l)iѦN"Tw\ELL0MښM 9 w1ƴmEB/.ǫ88w(_E<%%_'+?XSrc# V3fk}QhȬF*{: !hCaY IDATDͬngpf 3EVлATaNoJᚓ=A _zKtטKqRirfڪVLT&% k W+ :-O>Ѓ}.81^-Vr,*X*e[GF [C؟V 2HDm atr9 $CT @T)E/Х@Ȣ@)$h 0QQA ]"PKW7k+ib--h&}K5G &d&ĉ-0^n؊͵L`=|aД`5W̄u\?9+_#tI\~.?jyu)(?M\$9%$-3@\&*t*U.tQVS)L}0z]Hr@cսi3r5"Kh%"q6Tcplj.*k Rj &#6%| @B\ 2$B!!QĪֹEK뜱9 6뫘n۷ǬSpիgU+w28fӤiD$A% hN5|.nRi^x{?9߿\o7^޼|ca6R^>T4Y} (K12D0Q x|H9/Vq~|? C>tT(TL+]z#d.#H::cPJOIJw{])D2 >OtBNH#sc9F 22k Ñ悐Hcف.)@{<(TկM)`M2JO#FKjbD4tePTB(C8!wq$}4] jRDkjEJ)h)ބd~}NPRݣl 0 ~_űL*4T}(L ^8~Uh^F_> CE" spڞs_r$Ba0qquM~߮7PՔR͓a@Jn\SJ㸾mVq5Wmw4pR<χt̳N4K E. ˹OUI7i8/{v=ÿȟߗnB 眘vwo/o\ƹZ~ZucuJ)^[4kaXjTx!n-zbP4Ru$sEI=yX`?Y ew|LKU}IѶdK=E}/nuW9g'6[½<N}15=yfG8j5Q@e]}>rWc)HLvզMQ iRέ uyPfD)=ǘy 7H%d9v 2Bv sζ)f&n]as~m2"a,4ma{㼛fMLj)nhjSJ?{>IC$ {pa<<ɇ Ad"5շM8kˡRX%/^cᒚȭ2mA}i:jpImPOR(a8VRj_ -ǥP쁚 w 39(n%H]EKW8JVJ]5f/ϿLF2";bRVF)8p">IDiE<شiEwmn|7$y{ {I}Nzyﻔuh}>_qj=8ᓂZ!A(C&K{6k18' jO8$3Tx;znhܑX۾Xa%*mIfO'\A}śh$2[X$m[.Կ7ifJ $XzO_FEJDPQʸwt,h6"q$[9xܷ ^o>7&ف~2> @#&QiluΒgI ]q[tkw#0zI"s Hv]|5KU53b 'xlSq #aTU9SSnRv /*NLO{N.0r"'$0@A+q9N1൳vjO7X~*?10ٽ(A':ݰq􄹗LK =#DQA A 1Ӂ*:nBT)X?0N|,X_"f0w73^fYf:D_ϯ~1+B@R*~)E/T8d J(!"fk68'=+ x=6ǭr%49g۳> E"tݑ^{R5|x=kOgS;,/QM\i*N!*i2 VNdBB| _Ք;U-<<wp730ܶfsSkEQZ#5-̏vS KM4`!$Q(ӞnTuL RYTe\"yX᪊t_wȷj$pL% рr`(*I5Km_8 tc@ABE3Khq^ t޴@ x t(3 K1Lri* Dg3%G -ubA$%xQui5]&b/_/.VUv*lҢoL}d)ƭ4(F>*f؀2*Q푻(no|uue)Bfn"rgXiwϻuxeq2'E U%+ZM]H+lqyzq*%ɰ|uTf1 F##HQ^M$!y~޼/R}ETO2yH|j??#,w%!^DaC$D$mŋD(< 1X5Qk=jeo!n!݇n:K?%6 }*_c\\ۆ)W>ՔRbR~x04Q.u\C0j#C.֫~ׇ%NY>o l)w2';֑G]K>.MomC+8X^X\A/L.ຈ.%X7\ΌUqXx|>{>W8G,g' MC)?{W#ɑ\ms\j$*@I`DrK-]-9lv5D"-{PkW'6<|2x:rۅhQC(~7e8n;9?3" 9PP+um7l7qz^ƾQnLU/(_dj<9hLNVKc)i}} AMsC-Ol%J PD!K@u/"8j?b{7-{C `v $DӪe*:Mes`*pFi@@eڑKHSčQgPZ:4WTW h,D$D[DyRpH)Zoooի!j{%\˫?EU/sw΁1-kq)nj 9~ދ$, 1Z;G8>leKJ )Lm=(*'My#w@*R]o%)~ƣŽj" c(ZC3tnnqZ,Sq +;(HrZ -ũV)B 2L`e\kA fwfV98rU@(DC $f󼺸S zқeg{y7b D!p4N.7 vHUip'"B$?K}J@Bnz~5t4ySY'lthH?8D$f8tӃ P`-gw'baQZ #()`1beff>@PQsVTl{Ep`+BJ)v]HqrZO3&(U?/4Nn NH :[ee!lq`/^`믿_=y xqOߗOO^Pu6Juԝ@u`aɧiy}ץ}ѯyS>xZZ̝<גJ%CUOn*.g#UHGfU)u+U}fSf0(7}`}-S$Oa3NZQ3ma"s9#g3>S9ȳx&tJ̜<咳+F*b>DD6%ys>ix٩pdf2ݰ˫}2)Ӭ,q~E~'ՠ"_YH S RDͷI fԌɘ9Ƙsa 9|*1ZI_)~БFƢw0*b@0ExgfV' ðRVZ9"@ITtf&mŮ 2q->ۭGch YL4vt?e7dͦèB.x^x_T>rvUSR{ʑ{Q32N[$?$%ˇb#}h4m~*|o7e?@)Vߝ 'i s#Gb)uf4ɣo>BƓ2vJ]f!)Y$+ s,* A &洴 q6dB(<&TI w (0*E!( ˜"2EcdFiٍ!]Cnx:WB*2ePw>ܤtQ3 ^_tI Nrh@u߽>=~j]8YUFU#1"*,?V?Nm}vdgiUUikf4icF!tr{U-DL'9e[3+À|ݾA7/^־ R᪋a 5?V%87Fr\*@.4YR :E 4@L$B޼{aOmk眙Fil!ab!\ӊ5BC0}R]1U2^:l_N.._O8 L^\3TlyW;N\;sܓz4Ă b653~lkxC{) ðX,V~f5tlj^ CGhk_? ן*^bofc$+_>@ ޥS>Tբ<3&﨔3n:Šb``1ߞcf!3݃Sˋ0ԺQfd9eHو(LѰ:~vSQ$I)ߧߍf?lx2U)uB Bpb\r~aHi@23A\sٗB*<3S(]f?M=_S>y<{NQo/_#^]^0(Y݅0eq10(bQkUԒ:@kcn "D{K1CNIA%" vJJdDuˠ.XId%"$"C{.23 j4P0ԍY3eʙrХzGJd%/tcHHཧL1F,uu16q=[s9tq #! ">}㓓7-.m62D׾U8o 14 bʉMUz32Umfk+?-t_U31xTED֭pM Ȣi̩:RjQ)fT])͘PQ| x>z{;{/}ϟ?C\EDV& 0, 8)JNY5,5{9SXYuV[l|~f&bF&?0߶o* 5ވ M iͼUFHkPD-s5˦ݪ /f.!eW~<Dk W>innq[#^y_ e*_7"vh~H.֣j'[}$&\Oc[w710;<{fD]T Q@DL&Yb߷yb@A/!߶<PDx2T E 'I۶*ѾO?N_΂,cjϞ~7,/|R""_50^-,/S47y$QѤXۡkq Ē*yϻ+N4"_P S/X/NnY"nj>r63lu)XUd2US5mUR/UnWUN,iOyE㚟eD[Jm|{Eq^|n x0Jq=\\-/Lq~Y5xfmh[\U w0x.W~ko^5\0ϞLrˆl鎛^mwlvWjιQSQM}%GO ~CDYb]jq@dbt;&Dmrr2AƞG9"Pdkxj?=ͧ~#;z"J-c`$@<c ekLq[/UuCS9h`'C,>}pLenN_-O_HU 벮18ߊl M97L@)v]a5\X;T|+Y42P kۄzNUM9gE{۶vowP@M2)G2WE5{?)+%efC~:Nk .zu]EօDe=]w֯7 hh]frѤm'Y"pb>]5Orhӹ.PNdNUPbCNE"`bb 2Dmvq44fy{zwmzw^u;&7!#" 4}Ax]vƦUb{ etɋw + +\)ah633$|%rOp)n{okj5{M kMok)RJnu$P_?*B**>"9EO7i.g7MƄ|M+߿)ǫMab0lHb.Њ"0dĈpU~y#~C7 @2Q`K,- 0TD5DUȶ{VԡJz0,ZmA @_}4D6@콓Q=d\A.3 k*SQ 2vDIPT|| Ysڻ~C|>qm ꃚ*BLYP3vYsDaKFxIp)?^[,ܫ/!WX,Ϟ=s&ٙmv)s̹> #hN.?I :>%3Sc  >n PzH=_z{c ,wyϋٴO?|wxt6/>Ms0WHՋzz`d'^<"LL%t6:o7+WջCl'"C%H`'뵽d=|!%9+gȊ0h4︜?=:2wQCj0%B(UoAH 5b!|^S5'I~ӓF@ffd5~:҈B`,XDPJ CYzL"23oCk:]_Y\_ԚR )tMjY%X_}_ΜEQ,3:z0 +[pnכii=l5ΒV's$G4d F*WBaA-`l9_ n[l\U,K=:pO~MiZ o?x=B>J_2?}ns~ߞѓlƘrl۴Z`Ϗt $Πr,c6DW-ĔsNbHN6|8ٿ;,qk?#30p"`EyC _Djq®m&,IRBLۜ6ݽ)i +gRU\ a:-9k iV׮hKֈmLt[OkF?CQG H 1 fIY,o&3{7_/>?~G.K {!X\ƫ`"G/k,ܙ|򉭫j8~{|vVTP i.VwӲ^e\ue0H9mLь(9.1[|Thzd;fYJ0 Z o$ߦ7{. ![׀ !-B[T DVt,˪t,0*R::NHABoE$d+9I8%P(v5ᝈ$l>;/wxNM GGGܻ۔EqI(HGJ)!1jYl?{9:}U;h'o:X2Uc "7M2 CEԋՕt(\dYr֫ǒBV :,7vB֐HD@gڹ{ߓVn;+ׄ?٥=ua%g)$!Hފ a3M3PdHTwT 41)#"k煵B/ܼDrF %I Q` J7[CTX"❴+>_;on/f7Clӣ'<,+y:ýɾ_铓:txx,K:B&kle]=h]^7(k|n׫`pqȹ ٳGʕ@EUeafKv#} pk~ IDAT]_ 1bFH .76fk-h'D@QY'EeDY1]dp&PH "7J8 1 9`iu]a+"A ^ Ǐ8tҔu]W{ߵoгpc3ܟ /՝N<~ʪ)zv5[.fMaBSZ|X$j694CB"Ҫo&9bF{".v L$DPiNV".\!3GDTZtfUdD[t9(ǜxޮhh(HpZHi9pLEYu[曏!RŞu{wz4_͞?ԍ_oMM1PVW⇇?=~~L FqKWmVNI&Qwz(N ܙ4{{liəeW[ @^c^Sdxѣ/pe;@$n{$A G DH;ּ !~$WNzSno =0)Y@/_,; Z؃@4 j@02uScScPBE.)! RHPdRDQK[40qzz-O H =ZzHDEI(kVs0{% "?oDx(_X/HBQ 2 f IBYN+svڄe=<8' 4lVL'w}"~p2[.'Gʡ+ܯzԶ }UL[yY;4YU8h )EZ]ܻ5jJ=[Y;*gmj0*JK+DaIf,8u`$vLȜuH&ی!Gxt D"ED(MJ$(m4bfjQ4d̒@)47 2#!V`5kkG Y6tyVLօSv.v+,u cLwu3 s L-Wr霫ˢ* K!)$WԈjvܢK%SJD$ lN>sX-Ι`8NYY" `X"z"P YXDv- ?A'rk_o#z79Di~O?QSrh*6ڭҸZIŠ ns^UMe mMbR+r]*^/߬K ve3hxЊel{}ʢ0BO5 o\^L'x[`1bێre6W6n܆rv2X[2䗘hl]Jޕq-:kwm(R,ٱ8CǼ54/A77vm˲dZpfz;KUzHɶlX+$*İ1hNsηp( P,"f@W)^r Ĝھc۬w(d&}vuvuZ=8|۲JNigB '\kK 65i(ݷW11Fc#W_>&qU5N50=}iz}xRV{媩G>LP9$ )6e@ɝ6gI r2ZJT&WvoR2ijQw6rP’3~:N}5c!" _sAPVju=Ű Q2F.ƓR9]3Z.WG{w`6)CbehBQTP~ogԧIl69M؛nޜL&j\;9ҸJMW~*󕑲Juz '9*Fjqk#(*g͉BNm&&bL#g-LEHK(٠l92ZՅ$sl%9BY]U?VD^x xkm/뷄x&FpVk6 H!{?<9.mi^LM6gO<1? ]6 &<+e?x￸wϖ=ڻ'G9a7=V9[봉uhC5;>MW(@J+ɜ%GOc5'Zk@ J`WHD$^=֨ib:]w;B~g|ЮSz݃tg_<>k7jƳ *fL 4yS],)/OG>#2hDD1:0 VDH)%J`$!R @HRJn^m;B( 7+|A܇_uzyU/5u 4D4@BMZiP+7~xMWF8GqϞ5ڭ|ma RrU {>zX8_>yV(FEok`F䰂vTmb,1`-SQo/BTH?!-n7 Q `U߾h}YGh)qY) DT 4ptr3LZإn8'" #g0 HƘB@D#W yR?P3$(!r8[,V7nNlOy Βplycں NNnwvvuOCxTT~tf4'E9f䜀ò*[2ǾEgu:竤v! мnlc$L Ѵ8sZh3Q`Ix D"P9AF=AESݓBP+TD@PqB9aKBDzSJMӠו?KjJJL3NuN)HQ.$)kλۧ᝷9|p7NyhHtfuٮդΡmr >>09E m060w2u$4]K*vdGN$O9s+U_Z#Y^ F""RFʒ>EF?b7eV9K%13.}Y Z땁u;)犬dQ@jhvcrőN_~YkʲlijV-J1j\Ww|Qh-9YE4O)g !!Dʇܬ6M⽮ywoݾ]GO.g{xZrܝQ%{/"D:8W<}W}/.R 10ǴLݽVr)6AαG mDDy5o2$$v`S92x3(Ny0T4 cF$94ܛz]J3F=O G|Ϸ"RUUׅ˜BHBV}_h՜ H!,".F蚳{_ի'x2Jov;;;ѣG_~"8EFgϞgSeM`am'H`mk-i) *2zLU录}S3!3" 0KDEPQ!!**OY&\a˪K9Q!" 0C< 'Q)6p\UYe%B8@9#9QLERuX>W7X+aQEIqL_U~Jt2Q鬬K|p8Z.ͳBʫ_ҁlqIذGڈ]) #yAk۾[|幟C)e1FM9?gg.bF0ݦllVqpΑ@E2o |=8N|(&k.O$Ue9殮dIRnMi}r-ɇ7~I͒Hbq(1 J,2<|Ѳ٧`٬lb ,wLF4TU`50 iUŪ 1ƢܱkočFW1 }Hln(=L!y,fnZi ??y>}M} / _ŋ'T5Ӫ(K@vDŠ<{#8UrL^n9=yEF#D^hpVeG̀ 0**"&2SL4 Ă!XAm;0 űݔ;ĘcLk]xLdu"X舐 MFRO|2Xd9"1m``bT jȊh&&DCCPE`Wtݡ+!!9hH(,%B3K``d.r vkrkF540\QLץ?Ia=9e5Lb Acm!cgb'˓8{o|:R|<??? hD;ܟTP}Q]/e%$'O>~w]7g,]toc9_l1a(5Qމȝzi<$@"ESQ 'e(Ρñf9g9(J#Q2bguw3dr;cY{f\}鮏L@E r7ӗgGgCǻoc0 ayr\yp^K|g] gevqqڵۓ)+[ɲF.`Y|C6P!.K})B$uv5,ݚsS̡F0]c IAH(f `Dٻٚ&U5b~&7}w빟5Mo=LH Yω9i&0::CP$;6Ueqy枾“~qsن8ۛ}b0+,3A 2gӳ<.Z焦+J!^Ɂ&d%y79D RP%4$U@i1qt ^Hk;uFˍ[N&BG Xp"L2;plޛ8\פ]:zŜDQ!K'煜5$UTP!|ϰP̀94I,3A ׉ mÅ0g \]-nڿ!'t^ﵛ)WrǠhk5 `:Rl9\Ǿ5}{ 0o#wDԸj#Euz|>K)*3iŢL h0$Q<;:]bbgkWN syN4D 1C-lmf3X\cẦ a><M'>i-eK]Ov 5GIb2dqEli@PD2V˲W/6~35\e=~13=5Mc˪{s?cxkk]¶aW3mJJ޻ 9CP8?[,v}A{>~t4U[ȁprv,.%RY$n HL<`2cͪ1 6<$5~#c#3ecS[QɈFgf3f`hf.j}V[r?O5l )qڮkW.Ϛ_&c"=äs&4#yv1)*w;p~5U}KUq8 aԡnfȀzP1!:cDUA:Ȕ05$3˅4 QyRM)y?8K#:lՙ?=9׶meu]7]߶m=zF=-=?9G$)_;C1$/i Shg)*hKȨ 8@*ٴ;[) ʏ7Ɋ/׳m1\^}bJ!sM}3,wvekˑ̘ 22 )2 {#h}4al{BpGU_Xϛ; l6;9;o6kZօ2 0bc423fY9eb>=|i/_x~eR?>~{p㯆(g{HgeخB/OOm`㲘lx?O{|o,K4~(Q;Y=iH$,C*1b"##&)qPczC{b"KYꋢO IDAT]D9Zʇe4UY\ rZEf뺟LDdL)_9kfy޶-( Ma|b__DzEed]%o QP# 02@hb,u||\e4cjjjm̰r_[62o뷔 =:7܉wvz2x O^3>?G à?M'7,*"٤8_grXGuP9:@GG; ~͋~=io$7v=ŪRekذc8{ ?#_l`7Al쮏F3{Vf< J*v;F r)׫a;tأӓcܬ榪 $v:b%lv^$>߬. C+j]y;`$ސ( ,0ZhL^\%\e!=}EvB6bOD,+Y~T݁A>|Vm Fo6Tz:iinhrv|6Li0M^lώƃQ~H4'[ܺ25!ԴP,dkcAb%UѲ]phގxx0s<$M$I|!7uyWxoc|b؏1{$I/nO{ާ^wt_aQt4!?OzIܐG@-^D{sAHd?ɳ:`ϲ̑8w?^oqeȫF)b28C,G p/~[98f }BCc'xG0,h4z_| \~z_Y}avg3 @F(18W ʃx` $2v{^ߐ)F7~6Jwr O?7xzU{)Uzm'u8tIx2[KP[ĉ7BЦPt'Q,E F]ޓ zGEm=sl*[59[`p<^ H-qը| mu "Zm =4ByB8FD&j@' 0Xkm(*:@!kF?< o_s-wɲ`D X|ɝ$~'ǗOQ*e 0zCIYGL"$sP @ˆ i&`T ) HXbH!#lٲF}9{K>z(a]'GGg׍wǓzaS pGM 9L^||/;L3_͜Cc`cbqԡT%MZu::WQ?ZSt>p։1 "!eP#ҊN$I]|P]\ɪe/ݡx6*t!=A5Mm{ݞQ5-diRjbtHimTQlM݄lS zLuک[Ox% $p[ԦmSkzt !@)b 8 iK,qqz]W6-D5ґ p#BPq? p[E.p@D}eG ZĬ/Y~U^adk"$QwzXX_8m*eI'uҵmdD@ &ޚI@PF7^[3 #D,!w`:cϐ?Y.f|z4N&'lU 0t]QO>pִM8.ZaZ٦Yu l/>}lAZvmhZmYs=vO{:N:M!!5;Bv~ qַ-5) 1*L@eD2 %&=a""5"PVjS̋'ѾnJ QFWMEY"$@\ҭ1Ŵ#D3"P­7 pSz^ݽ2\X@5?/Dg<}1v~#9I^+￘Ll08EQifZ D ʻ"n@D E$*0 "趸V| V ȹf^^<.JNΎǃ| : (P |5P湵 ^pMjMAPa<>djSV^DYD BѷÉ?ZQ4)Q||-9$ 4f1Vb>4$9̓ue14M% Zjz8|#"(baAA޶cDAYe^Wz9=Y͉lr ΢[~pk%%⸝D!"!^*=Jwt]]~72Wo-YUMi_}DZD !wW$3Lه{}=wK [}k]E?ҳufmV7 /aom.nq'K<7,ȍրf}"ZV*񸛚bx]{2-|3eJabp!$ƊhFkRu0r@! 2#! Ff˂aY2/eEFےv b HDZa F@ YCHQ9MͲQf}, ͪ]8Td,=PxB~Vv!)6^M9+ks'!~Y"4dOӋ.h]H֚%CB %aKw00dWz^/no~5H{.wz]֙MYʾZ IB] 2iٳz5N$K%ǙGY{V{7h )$!LI_z Nyd8 FյoyfVVuf niQnތ{6ps²*ɹDk.de|C4" _xBn媀Dʥ .!( isoЇ`XdVn0 Lp/xV † ,벶96he㸿CTy88z#p`fCa̓)BҤi~Nt]BKʯ qi>oj|Eiomn7@Ic_:?yT[ p="aݿq8vP~kgQE:{(?}֭??:|+,ISIJ5|P>^45yfvYli60Ҫ Ʊ"ԡZDN6[H,Œr?H6~^ocC66󽯿Bn "7^: х {Y>HX8lEx0F*L2=89?ҫ,?uΡB"k02{F?'Gϖϸib;fK*"Dc-IS+d:ߒR,Bv;8 g#hl$6:Mǻ BHTk"dCiL(DPtsZPEhD(c䖭@p, hv | !4M-.(ɭ :Uh3@:DD1i<$0]KZEvepʿ\.$1m/ Q .dz!QA$zψ]qkq\HqJRL IL'^=_|ŝdww7y>!tpBޱ`c{^={xv5H:&*\MYjڲJBјk3!ݰN!: J0(;YrZ X ޱmݪ,XjSCk9 bDDaA3"f fTF 1ڋA7$^o[Ίrֲ@AyBw)L+??3B/H"H `=} %oH^x94Vh6,=g|_]l6)D um"NxXj1"ē4so:!g2J.6'\gBVuSe]P: =:Rx\٠JfS)j>mꂅ,nldbmU:m<;4!J ,@GD2G$IbYB@B"Fi>)JuН Iݷ> yӣ1Qx\sa]]eg?p:KrQ^ v"zoou0VM4|>U jCqfgO4iNP dOCz/I?ܼFpb>{"jF45YOgO|7^/x~(~ѕAȣG? 0:RF)cSLf&VtҵRK"&6MqpF(m[pb e=GDK;_oaOQ"EQgrUU~iݔMӬV,ϷF`41iڟL&,WRTIkQ)tx1ItBt H. H6H\ɴodhop8ݹtuiSɴ/)[GQ4G3uY;{I|"42I!wήRt}Eۦ;ODNZ.`s? w&OІL̮dYjOmӢ޻oKl2<@#+ "Md:VO3Y@v0x3:E؇F윜0D*¥j$DQb$< ;kSt ?_-' EQǑm+EQ3缵-(EJi%!3g*K_1x7Kv"y9}ay+ڮ9>ky7~iG| V?_R&;\.6\9xGmr6Y23Ndss~~'?ɝo߾Eh8{vNd]'E,ڧ3?qV`(HB4#ʠcׯ_'e-n!UXyũe XW3"o{AbUu3,HC dD)xƐNWޅU\\@@B,*BYfO]S.C$iP1b,8cd A48!$2HZ2y&&P^yׂ4F+b (x1> %-$XYQiݝ|womr~^H[Y.}yFkYVΆ.翽$?z{?8 Q/v77[Ldk?N/Z& (4Bm[CMDvYx3ͲǓkָh?ޛ]zڵ,}=6I>=^޺Zߢmp IDAT6H{k7{.v_BA5-'<_.6o,Ƣη8LuW.) H(th\E10zPP 3*(V6|PZͫβ0m[֠1ŔЭ8f'e[tu^$j;pw:(sΎN^<#!PZ B!8^P 9_NI:**OWvMc `dbO|^jp.gu׭*N { D{, 8M'Sˢz}$MmE9;>j2(@~DOEJ+V<&Np0de9"")"*"I4R9k) N˪hm˾V,EW㍣{֍wqUe=ɓTwTO=>|6x6Q>]KlVP SmLi1A?=x4n~ݲ*T|(W40YN\c*QaZٺMT$-J>Ѿ-7#_Xl FV|(ƩI `N<$χbxCWlwxqT%T3Zwc@N]΍U 0"#2Һ?*bEk7G[Uj[#"O8 7y>UN=TWe#`tRT/]svQYw١m%I]S.GZ$Wvbxe՛f1Ͳ\mHp˥kN!1,z,m*%s9j:Nx<[n~GOeYD: ,VJDb>}h:m7rֶV.t(ᐙRjkko ps1]~#+D "#AUE͍֖|ĵ֍f(V9z|ۼSU'L 4),V;AIY6w9Z-#@4ͤ {Y߮YBT15r'{N>"BEdP)&@ICe2bm Yj ($ B( ʘ夵Q?u_s߾^=۷_::~񟁳rttr&Woq`ks" Y.̧ǁ4 wG vn(zY9ڶ @ϕ-?c%#\1D 0[.|;w=}r+W{O>}r뺶iF0 jrt4kdA''VSFyѣbVzi z1;~1&Tz=z&V D""0u[V'aߘ9A6<ԈH)`Y ̒0Xp"dDa A"ˆ D*"u 5#_9U~R0ifm:#Uf{w/>{U=g?Qnnn* l~7eaB#"1:T.HcC i^~0 tZunƘ w;\k=@Gs й(J,'gUiݴj~`5z-<`$u:W7|#՛a$`}Y3T|mkVin }\J'ƨ*x6aڢmug|BEYGeU%sT8s(wOEB.8tlRbH*?t6]~ͷo\5{_}|MUٔeQUEby#nlBk|egH5M3\\ 1ZFe 6cg!8GFX2I H'A@D!x&@r&m0O@:U{m֕k-@(&* ݺ޶mf>_fll4Ey~aT7)"un/~?3<=<<Mi;w ,rEQGKY,*;ϕi4USV4Mwww`Z4:|S.yu¹âIuI'`ꫜIڊwYeyڶm]/|P ئL4n"5 {F)(Zۮ8!];5ܺzh9VlGڢ:ڽQ@л U[E܂s O€!#QxD(=(i_GF_(vyATā-J DREUUK(O*9ʢMO'_ДNn. Ν:ΕOGw{r1Y.ctπIѿ=Sӧ866UَGFGb%&HZ^rGO_Xy.gVru{^E)f>= i YDH8(*ˢbtb࣏v6FykoVϾc yGuvq<ۺ'*FRO;_|z<_](-(_>1 FH{a+fU.SgY"οo%9B[m]+ ViM5 rUA`pB6UӶmj}Qïrw'{϶"g5T)M@ΌoN?0bdbR c7~(Iuj*(&?8Jgof͖?~=cw8/!Fk۷y"rͭb1L˺X,<9BHӤui8MRBOMZ@DA HafF֞q>@QӶGGEU +׮}uemmnne]7mUTY޼~j9O&;ۛo߹)$~~Y._ar$Wo*ԏ=A?]&8ti(6P tUBFQ۶M8笭CZwdGF(fiqh0c$J(Γ =(fBpf !VHE -ƪQz(j7BkN}S1]{Ńdz9 CtjOʾ$-9Mwy<QI( wH~>"vݱ:t#heNfWq^Z1 @ ~_vG_-acsxp-uOkWoYS{Yzeo?O_53RRbZyﷶvE咙(J$M,>|HZst=+AN#aAhaNk=`ammri?x vy&T|c8n;"BE.4P8[*hj~𸜘'F&wR|mA8H(McVupa.lXumX(|DQ$Q)&R!Vs,Wd݃YU5MSUŲMMֻ3X=S58#RcI":BG|L/xi_ Jm,s0&l1p|ews/Mf"=d<䣻Uz#v( zq1߹5"fbeR*j5D$+W^]MDQTe$Iy,wetxB|p- B6!ڶux{{%؜NZP7WeݬreIllmnv^D| V}T-:HW.چĐ1J8.YƨlhtYEP#U;,mgaΆQ4…gw[c"(2(Yo4r=`e@`[hS{>"|׳k27Gt9%gR7ӗ.KB.r&$(W"Lo|{wt[7j]OwtҔlz8>j{.E$c}UU> q۶t\i:_հm[kp84ƌF4M88 tZe'd Bݙ!BÞUFZ%!R_{ܺq3J3f|>ͧQ1I<{ӧ[;{4A$ض&Hb ̛֋ ֭m2ژYpR`3?"Ɓ&d^H>"(Z/ ZGF= ŪZ. BIBs!KTjA/6y-@Oɵ$1ZicfR!'xc**y%+tN)tUwMcEe,1Y6O|zwW_~5FcPo~6zw_,v>_2sO&<8aQJk=ܼr 凇Ϟ= ]{s%tl'2D:p+6Ԥ1i(lVWՍ7?\I1qV|lj;+[Ez m]GAg޿+`s׃$5η:iw]g4꺮F)2&fP}g"f*ZQ(YJun 8ZENB)mH؟=A"k>BA!'MSJuypѨY{|ǣeEWJ4Tl,L2TJ(rŪm3F{Whg?O>ϟ~x٧_nݺo~O1e 8O>Q5Mӹժ(nu?je풋i{ A $@1šYGB`hS=X4- Ċ4٪̦Ւѫ|jc9::Y֋L(Yi1j'oaX_|ּ? ƻ̢+;(vV ~?R% 8D:f+Ncǻ*GIƙ@y^?6y5va/x]oٹC8(-zIl K9<7,ZSh×];\sףd 9 eZE&!b%Eݴm1oޕ7x>~G-&n|ږK OF|6`EQEsoj⮡-"uWWi/'O1IhRK vhKteI :BG1aWJΉ,峯uۍ`P1#!"-G4Q \q u0'.,4o&bSFp]UY^Hֻ;M㧋U`dѶ XWy?Һ.+!IJ\ $k,RH(R+ fy%hCML]ИH+(D)ն<9{{Wx}|ᑉpc$Fru'O]nwzh[Um竺?~[id^fGXWEEQ-YMo 0'52iѶ+ɳ*Q=4Y'FE7Z%`hvt +lz罍ͭ;KPD(tP x"8<:< @B@>Ofxq@>H]/,;si dǽ~H+p؞tengFBBB—38gʹsPnpayQw{۟,Z@[_ \6z㍝v,ʪ"P]]6*HfZW[dYoLZ+IEi#" ΎI[aD֖@*JQEg~kQϲ|9>5"O 8*QzSnڨߏjz<{4qY]Mp3XcYY{$Ց1Cdu/Kb1F$L@%3 @&NG9qY!Φ[8"% ٓl3_WnϹoZK\ > )|3 6f/|Y {q>xΗ&GR*6uzߤ_|==|p1xadmxUzp.Dx`۶^quή;]_BD$@ XE E A>GOzݽ'EU03C`A/4WuڦIʨ- dmUXpqU"k$Rܴ H>j+ \N3I.Ĭ"EM+I9u]ue=^{.RB osN~E.%*" >"E87' v=u- ݃W^{_?+Ӧ6\mC(Vr@fADWuQQY{Sc""ΆbUmo_R.@8 IDAT4m,GOu%JQX D.8[KgRmGEURst8qePД څNgtd1DQ4qʩJ/4/"bZ뺮˲LٝhNX JcsȒ{RKIt A97o&1yW>]n|_y󍯿?aQ QF˯mSWwb9M|2[kh*h4ielӼ<_VSH9'Bp> ?`%et#k7߼u3˲'ժpMٶu1+ aĊdďiξbm^EFF9!"j/Y (Y89#1 4;m3]16"AEܩW3D*IseY^h/8H.$I]mf),aQ^ÃY "U@T_4wdcu铇}xI׶v{O?޽iB $qZ(JDZ$I㗓baA w(#50R=zET˶~|xdOˢ*bkcSd>zpx|d]5m(Z| 쌇ygon2@D U`"Qq{ˢ@'(ENo?7rzYse]] owżD&ϓټ,b[v.t/.ϏCk?{ZRl@Nh(fuQ{V'Ev{k>ytӏ?'>AY7hkkW]ΧdH񍭋jsB$c/ I0t^13)SB@QH ?XuȒhw{;I/Mzwo<.3iX˦܌#Cd[,GYld[f[b)X3QDb%` e(֍?nZ,ץ9`W{yӲ.꺃]J픿{3QuLC]- 8&"$Y`,t I?osq.h K1]Ys#Gr̪$3rWl$˱}p8b8=a?X:-9Ho`:r 9uGX lʪ/)LQcF ,4VR-/ ~D&:m\oappoZ/.-o n&W׮>y%P,4=:: Ht4y4"ea0J|a:z &cB v3 ͬVBQ a^Lol\ӧ67׆+iꦛvåk׮6UϞLӕ'GJ('1l51#"/D Z뷦$B5Mk-K)VQ*cuKAhB,caL>vrbOEp&"2h0A2d5@RE<ԥnk)% XQ>%p%uvz}{Dt}V̱|`-/?m|ս9S^R@9뢼\)0O|V'a 9sC!123H.P/>x`'O>zhZkMYd^{:Ãñi( ٧ozaa!"_J4MQB8˲9#MÀ9w< Ay $(j.wde}{Da ㈔̧U1Ҹ4X(I*nZbeP۶HE.ƚ8/uV"a~ᳺmB%dξ0 C% $u;k֧)C$9kR/sgpր"}_îZMi^4`߽e;Uqjs|>sK| >OT~Y 9oO<a l|'4 vA6m9fHZvok?~yՎN[t,k?A Z]>mH;cLI9L666ֻmQەyx&)o`!4 @1N2J:kѨk'OO"S3"ʐիkRba)UNH8v D6)AE"$14ֱZ 2m?>ݝ2{K;O[L搭-.2όmYu$wp˷o__aDZ1-^p8;|!g'- X 8{2==ɴ\^ZzU?; e8/U4eQ<&Q A2k.te H"NRэK]n#(̍F.}~Iϼo+AJǃ|tzg(ry&{u'ޯ.?} `3:33gl];oKm:݁5-m`bY^Yλq}>|8 ŕVKd2Z^^Օ,vvv(ꋏ?[WG'(,PBdYV`x:ʲ4$I)"fYR뺶u:_^* Es6"Λ" u9Yպ(dt-7?xh|lέ}kc@&Mw;=4RQZd||rb\f8:|q4jl-HY !Jg/<%dQ,6VtgOIhmoxTaW z(<`< C*?U~N3C pɧyլ21\lLytW1d8I&gRrh\U7}~7_~W,%]tgx4Ji <_r/?M8MӝjͦW8Fy" 0hg}'bOY^8P ZMA$t,$fU]Ϙ1{wxu-2IǓBf*pbj[Y5v<JAO'.J IC+s|qAm8} iUK`h dp43v"YL8+Tm Qܙ gW D(L;qQ-XPXk8(?p.?"g~˺N#ȑ#' ϔFt /9$1A" Y!Kd,Py2MeuHQ(ΑJxQr0X}ڦ nP%uQBll\ycv<>IinNlyuw.J e E[+QqEeiWM쐀E1 ccH "$ P1quE]wzںز8 I_29=X]ں͍Gj I6%ZdI Ł2˚N$M:" Y T'i;lZܾsg4:h{"30"r4O T*eBaOF$yNDI{zISB$ 6 :>9ŅC6~膑gϺ G3G렞_% +e׹<8=_}zօFf`/ lJX~8p:IȟGPWJ <. @N"CH`xo޺sͯG&DMw^??LC<6M~8R>zmQL=z4- l$ (0.@Z`eB(j$Έ|قYpXlqδ6u]eYv^U^t^S_} B˶%Qٴƭl MK"azS aW Zmi%CcEBF@Ш4)CB $Y(Au sLkq眺pf87]VذHcǀ?@<K %ˑd﮴ 3K_I8n ,Yu!<R9vJIXP@I( ޳3$4$_P{rZ3}xM z ۻv/ݺdv/]>L>_VAZzWWA I+܈ˀ6Ib\[_{<1)J[TztcMԊ;c+M(I4xeQyYd*O{=c$*J"olǏ]׿qOݽzZDsPU+nYQ-Mqr"T9VGAt@ !hDϑ"6q3g"ltZ,,E{2fnjdifZIn\wd{랖"M?:۽$Vq%awu88$7 H HS6kiS${dspmY xwܿ{%b޽,o\"XRq[Z*Жvuk\eli t Ke:kZ~4@ON p(U$!zOk IBAjڡs8z$I'pA9,3` Ð 9+/E|Wg_eHE'L}SY2Rq#Ej24//_zߺ UN=_Wo쥽ИckD @ e5Ś]TQ?2y?5[V6V08>;wݽkW/l ,M$xDPk4M$n$Q?zJ+Z'T m_uMJ %=g yq. A ^$Ą$π7JD[UDEg8Dֺ4v^=rl3zD;;;<V \uF^Mr_Ekeo'k+ä!(MJ66?8>~wq+)S(. ~΋R!2@]W?|/_~?<tHՌu^u{LU[ks6IOǝN'R+~z`c{% (Og)6 ֌( S}'`j[ `-ESZj@9 /ϴ2&:hyW?1x8_`Vd;`Y)D*B$N$awLLt@c)+W NφIQV@EIG[w~CR֦}D ^`owڕk=0Unjq+v܅ϠdR:px2&!Z97!iIO+So\v?A[߰֝*/N'[Rjw?KS8w>ؓLRE ˲ Ad*=:X|-$͕f' $GQd:/A*Ġ2t@RIo8:K$u)Et! $I+RH$ Q%y.ܬ*I~~[>-rEE̋m){-9H394o oi@0B@A"ͭjmt<΂ᄙ7vvvw0280aH$ ӗa'k IDATFf:UDNR,IO{^ۿ>sy:iw7hd*5$ƻZJ!7 <^dJ,Bv=<ʲlem9_j,V*3 _||vo/& >,78GS: O(Q {Ffp(/ W?y}d%E^''C[R ʬ'2˕RHjvs53r/8߰[O,+yt:e\|5'ӓ*Koܸ1<9,]|g 8 İR{;?ju??ɣn'?"$*fp:Y^]` h4y.(Rbw:y~ӺnTUèy Ѕygl3y)q*%ڠ t{1 oFóYǽkɰ{ݻb}}3zuo 9q !EQ@͞o3TpXf3)'{ks ~\f_o=vCZOacΪ9=ed߻7Il>_ucG~g?{_zw~}i4`09W8nn /981.YWZ?v`n<fD`W@ ^իvkc䫲Y-i\n{IQ/ׯ_~ͬo^|y.ի ۫m٨7._͛.6bbGlI o(gv:Ng N#%1^C4"9{?b\? h}AYuDLyK3"(2L k #hdfl6_+ 5?]4}_ݯ_7~qn?>ԥ/=3gwB4rCj!WA3ɈbF1qLb15)6I[R))mªiu;.fK幋OO߿٩O_$<‹MД977"I{"ovWff?CX1% EFHD'Fb*fbʖX^ ,<: %gz #dD%R2kU}9*|I,!Yv@蘅+#>$4N\ș6& fa0"of]2 ]J;y:Vtg 2|)\?FQ^'H p]@&d>7Ho0<5>֛o 󗝓sχ ffBd2;+AU:863gg;;45DJ*K㭲7[]5]F|R:PE5 QF瑈N)2ԈϞIשR낸Cw?YβNzcQx+=WԘفR^25e~&JQJ 9S\}?WƗcE339<,]pa\fRN]E۶D. DpʪFM$VDŽ.fBq`e~sհկ * o2B6h^پ'|м?9}ԅH"Q$2*b!:$% RU}RMswmSJnVD!"'M7g7;sN3s۶157ҏh^RXUٹ6Љ[ې0p{v$- D24G5+Ԙ B@aG'<~QjWxi2 L2eCm7<}ٟ,&䓽6,+>3k׮ssQ 1E>spp49"ҴtRUϐ'&bJks.>!u]1$PcڻӰwzhDfM=cNDd)6 epiӫl!mK)HfD:7k;T љDz]=D2c;_u]@ %c&BcK4s~ҿ,6ƺ؏G~m1%3҅ºQR5 Rfىa'-)u51Ԓ1e+ LXAlt6Zkbc(Os{fOƖb6-l6 ;gv?>3.L3Ǜu33 7/Chkkݺ^u k(J 2"jb`%cmLZ)<j YHTٽ0b1ó1^ug^xp+WbjwwwWU AL)9SJ˄rWp\Ukb1|1p`(>dfhcSU5+m\.G-R9YtwZ86Jd%6%N!*YR RҜ0X3P:f/ Z":S[:~&") '2(E%KD%Kkm]O8*+Iݤ]̒ڽ"H*<2(7MW+{oݾsc8޼u!RUj!D3t0q?ZPeTfc̞(,(Y NӲSJL/pпW͍vklc)y# !rQPeښ8t\v (8.'U)TALR<'IDHI^fwYd+~bgs}{.OjYEpm!D@f`jq(j%MUpl&) aI]L-Q-Kv&cT5d1^6j?aoڮ>~!9@br$ff:$$MԔ@ )p!"_r]6V#()*jy1q?5mA5_v(1nb<D"<3#dF슪[o/~_ŋة$U3lYujZu&jkK @@H BzӶm,_-ϟg~vG$;Yպ6m}ꚃdRǟ~wyδY,qy/-&V/_-_aJŴ*hٴ\ Ⱦ/6H}\ ㋨)ÓJ94߸@7WǔSyHeQ9;U2Ux&p 9Ͻ3r7yAB<329 ۸9Oٝ@@ D2CBIhqֈ' dfFG UQ =33 ^;>Î>)C ׏ʢ^-ףrZVLsUUFs{"岶,;Q cF"@PuIR)MF6[o6G'sg<<}zlV/v>ӓ'wnuG_Nv],U*s1v'{ _$pX>{q ׏B(^Hn΅촪݋'P\IRzXf]^~t#d(1FUދ~37oo}uxo_𺈗ucNd)=f!#eP$s3Gl(j&wf`S@Sͽ!Ķ˱5ս 7_YDo(׈, _:4A@ cE92o{h )M]l7f0?8:yXn̸xQeQ$.8TSNDEFQ-` q0Tc"aDٽG?pڻ޺6mvݵEEZXxu{{RcMV2狥 TZDn]?Zm<d#UZڶU˛yK)!BnlkF/3fisoXYJ/М OYHYybCG=fĒ"#g"F4Dr,f(fHTHC֒@T6GPMСf)&"" Ҩ h&Z,.^d԰KҶ]lgZb=*U,=8<{^72w ֻǔfaiϘ%+%DyJY'K~||'sL<{nFH΃w4/?;meJ]Ymn@0|5ӣ7h6Kٿh.RkW9&qM/'pDGf WF`c05lj(1m !~ B&@DH"d`$*.Sk٠<2)e]$&=eX QbWzVUQByzR;t\hcREQd2ka*Qji{08}hTr͌l9.BЩ-cz$kf;o>fh h8t)vӋv3l:DkɤPsa?ٴU6|P "k!dfz4EEQ@( }^QgYa2u\VF "bkw2>g)RĬ!XWК:0!e xNWނ?zE23 S3$dT,f~"&bh"& TQHMcVԁMd{E}-C0Wr~LL f쑝~Ə~tImM,ճQ1+ ~q۵Y5x.'ψP(h~.7lЂ-[{E :-]7CD(,(B¦*fsr( DL(*= 1,0r@0R a G(&)1Lwg??>~wb=ogxZ>yggggg,hc̊fCza@NR(FluQcS݌/\_g޻_r$P=8 $`S)tjO|RtoƷK:OeZW0tN|'I­ۚ )"+iU].R ̈XUUQy^VȐ|ڔB3T wtھ&zaZXDX (b iIصكv ?/I$IbM*Kt:L\]&Pլc Ý~/?}87~v\[S*DA\QȈaEQ&ÝO졾ڸ_qJ,1c r@567 \V V>ʇKp2-!\:统"c_5(m!DW b("/<~ Hkv55Bw$iǎHT9"0JoĈJ8qŹJ,0v#u/NYͶO?[%>ʸC`{F'ZSE".4eU."@i_(EfU#8 X"J t8X+Gr1 =d?0L Rl0 c%wt}4Q -VmUU&{{G/~g{4 6./Jk-}Io(+]z`ew[ΐڼ]._ /4BU AwOJ<` CU[4ab4-ǧ35qě늝RdM$}tXxrnlj`gyƠ߃n6*b1\YAY*Vc?$ m6`o9e>}Amąq= w]UsA`xW_GH{s`kkO,ۏ,VW:-!vQysˢH^h3ba#7<7p+" Zk`n pq7DF|t%iEwsw]$+Pk1pU6!1;L X`Fmډg_у scLEА/22bӽb|fry1c1Ơ6$mr5kky:;szi|1F[{vNGGq38}ugݛw=}>y"Y ޻$o<},0lrl'8Zdil%I Ų( }ٲ٭לhڱ:4 9Yl a !0z fgixuG""$EPz#iT\M ؟L^4)k_$+voo0쭰>£DG%qQ|&SV?LbxEH< >/ U'ٵ߿4,+r8 s`2l ]Y̿b#\W WCU{AA.3[/cIY<)AtښADPXe(iNM 4c^2((t"hs7>{"]L4e($ϗcL̋D$b4" `DRq]r݋DQ1Ԏ 5I`@aqI%W^1~v 6"-"onoQ/0(<ׁ52 =_e߼wo޹hNuwf&A? YauG{OSuH]ge#bI#qAI1,ؠHD;PQo]MJZ3' @w" "Ȯו#cFtȆ! "iZUUQJ)эwu͎@"P9tdu$09cz~Ӣ+kL?pgXSQTe&Ԝgӗn=/owvlLϦ'lǻoQ1Ɩ% \rwS\޿o4M;Ͽ~;0|.b߿F쇥c&"3srؿ"$A|؁0AB'pH.E,"BNg#/>oI۸w7=yDR(KN$;v'ةrRrU'-XĩQ$;R*NɢhQ(tGk;tw>`vnn"YbggǯgqE"̋1hLest!""Eͭ?[_իW_kXEz1$~u!*XKb,JFjrGĴ*)Am5xYYݰͰjXӉi)~ڥk$S_WRme֝<4uƪCGD T>9o7oܸCŠ\;oӤtbQ\p~t3e$ġK B jI4)>`k-NG3_dxϥ-(HXV=,/p rqhܫ-4sK:k+ۂbGs#Mu"~,kc T$ GUj\?gEV60H`6qd('g$d(M Oe:U 2Z"Z5 li6iL[%PUSk$`,`g0K'^ұri["QbJ!I1TRgڝ`J>$Ǐ&b֪zbSBjד\3 !=#{~OXܼ}ι+#J:-{H*%C.ی,Oecc4H8kb6Abe/hӛ|z__-DCQsW?SU,ͫ#2Lbc!tR heifI6AQB$Ԁ: %x8owx q/@^ԇ2Rg퟾ミwٖas,{ޞ_ĊDb75Pٯ0F-fbDUH`n^:*?/*)PP~2;Gp󟐝(WiETCﴂ/p&p?UO'OHqPRK'YUfOwQ.E9DXGhg@\Nafw^KT }gw}׾RWR2DSQF",tRjL A*( z &aYL0Mf8jx2m5rD g?ugMwX9s͍r<M; b!PD[,u)'{Q3gHDbGTaKf^% euff]L&We)ᶋ4ˣ)_~]sJq (U-Աvf%zDBRDRR`TBU9Iμ uB1hʓJƚ%&YgUM8~z_.fs{?|͏zFCg:dRIA/^FS8-KX2he daU$7nmlv7ȸV3L2a^mgÃ{Avxfv/EU8E"ruPN}LV3Ӵe>r:a9s ~]\F`\U owIr$DQAy蕿}Jvv|s;%kuњ?zwZX")D|YK PQ4mZIƘ ̠1PKS` h<( NKDQx_()M2!4oiPM6{?PoJ ȈȠ@E9 lyXiwV+f e3|?g1a\<3 k_cl@ @T|+Oy;Ӎy)PK 0s!"h'J:7gd{֬P "T'w}q{1LP@K{/LPJJAek/מş~M޵/?y;/Iһg۽F]X &da ̡%fs.!4X2I4Z" ϪA8E Ro4֠.98?\j0i7~LH>z3K6:-&QBň٬BYucɑ#"׹y={1f O<!7^XZ5F{6w[2#xȪӧϩHBQy꜊̈22"OMN~ۛo9x?sy֙.D S?/"]Ia#e@g؏ TV*E[oƚg=O pݧE~d]/pdp0~;VL<ߘf*)[-XډJ+ %l'j]e IaB/d瑺sZcM; p86Ɗ@E8|ķn}E/|7_yZe+|k/HݏZsgϼ_Ӈ/_Q"sc4M7Fa@d#B-l0j/^ DZYkY-Z(qL?; V+Ăq3&Ԟ_='<_d4 |'(@, a)d0MVt똌@jVCV ~#:oD]AN8K'x 6MN^Mz]HB \.@7 [` -iQ#Y$ a7U!Dh;߼nFݸ'ˏ=4Bp6uT8|~;靍wze<ƃ-Q *I]TU! aPVy6$sk2ʙt4.B)lքT{AY^ڋek`al ||.]yQ0*F-}_Rtv01~%jN5'7L zi0eʹAbzgc;*+':AW5KT@܁T> C5aWJy[o*=JsOk_lfVZݐ4* i?`/V^z|A'0{QYb-)AZP*(Gҝ|5t5@e&5|0L1O=~y g0 8h;7oݕյKt䡎t,@RJ+WY51v@d (a\cHZf߁q%%W#lJcjEI۩5i[ta}j|քAL8,@*TPYE֖$y/|wk`_u(3a-0Ej=?w4x|`wogwuvZ E h)=|b!@t*i00F2ⳁ<+<\I2 ZfcJ ewQ@%E@y!Z+dx>3 $/"m/F&b۷?_zWcD͌V˗oݺb$T:0Qg9sݠr:&Cv~yP䄠\?dt"s6iצ6T\˜ɘT@]peʺ\;Dpہ/RUb-u 9e/U;z D$`U7omD-K xL~6'Q,t؃qʃ|&w|OJذ`-PX.=v u~ "<bELHD(A83$^,-N`Ӵ&O%J䓈+ )*@?P %V/,h~Ӄe $Pp'(_7 15)@1RC Ɍ?8蟞K+ Iäje,nl֘o\\zrc oNSw!KIFˌ@4&R]Dw4FeRj{W$ORhL ZcEVL$@6` &!-ý+ `]mn޼ :< `e3<{굫o~voYi~6ĽC?\[`,Y>R9 8Vm?@VvI2ڝa={hk_D`*50,M$:`ں7\QM4Na3mz*=$ 8v-8bu.,/Nf,+--.Cݵu\sfrwIQ%',˒-qiZ1/-HѠ@|/->>S>M ZlYY%Z]r_93fwZ*Mqqwxל9gwr9̵!Jed0t1ܩo%*#INZ"tq6,Fuiiao~+ҬL㎒rY. Gb׳zHN} @SR Q(sms΄Zivm}O=T1JҭKbDA+Zԙ:zmKu#s]75*6p?G6Г{-*5m?= #u$ZS;۞:{+m2c)Tܔ6S Ta.ڍ,| B!e p#ILfq^Rztę7>QnKť(pH&3 57 A#( Ih BZq-ƍ2P$<닍NbaF^ x؍s$ԀF Pk^~fśP 3 &|?q^Ov]kYKD~dfg,!۶nI䖲T陹sNqqNқ38pRq#( q@?Xg7Q"b>A2-',!aَE lY)?ƃn'wB~ @#HCLzkٲܱm.ж%(:./͕Z\X)%ϳ‚Q+lHЇDMO{߿ec|Ǐ$%6~M7tXv`~x$9=sc/s' pi` TIɄ]WjXYYEcFD2zK^-#R4jDHQv$qVq{c;w]A!IeL+.8bm ׾ݳg^޻yT9[>hC5Chۍ5c6ﵣƦbc!7k^/m~֝rHeiuR.4nQ3 ֈ 6lC3;&b蟠2Sye?@pWz$jFzLlj!Jٲ=eFkg/V)802\ *I_u}cUU<ݩw$ /ĺl~xfmw(fܚeq5KbqR9",rviTEf"#2RI KneZ1?rJLQ=2r^) ZN3˓3!HFv+nm<~5Uġ+}ϥ-5&F[pk?h> Pk)yE&|8a4IA=ιOژ:,|ߏxh7~wY@nw"2vL/4[:os s뛛rv' p{y^xQH/Z_{ڮ׊Vo{ . A9 Έ"h OB'9(lM@|Ǔq`V[Y}si4\a\v3??y&s.,̲ql齕bHBAHdXPtO\h GpfŁ kI p@^>OL(ç?懏lMDѣB@ũѥţOR'r!s#3>{+TAqPBrU۾O_833kzfyDA04֨M0F OY.e.Euz jQU gGʭO6V,[[UZkIsx"DT.s!q=bA86&%!Vq|M <}izN^ m!4I0 M&ZLxx/2Қ!ӽ1ctl]fi L '3nK1? ?@l/^"f'vB4pcsT9ʷDn6V/|͕~Zչ+O]86fm<{N9RicG73#lBe18 QXJ^%! B&%UxNIRT:{ҷ;W33,,R#ÅI0Z"&cӉ% 0Qt-,fyLtpvuҲ4=MWgKWՒ&,aZK"MWFlP#2`ĈQ/;7?%0` P=lZ@rH1H tEKDԈR*K,gw꛿ſ|Qm~~0pl?,;Lz>iCn5%N=s/XUJW3sG0d21Ӏg̒LBdI"e{ N$rȑ#33'O|_ys$#q4\Gn;Щ~z,&eqykJR.W|限\/j'Kc8T=70k5abV߸` 2ڿ~^b.'< dV\Ov#`anVn_x B:"W^zR,jI?_|W8K kR*)A 1*빦%+M[Gk%22Ef1xX YkEDLj!l'N4Ms#mAQ1ب׻xfȉO?7n߹j^K"َZQ}st/0R_@#XF#yt3&ǻK{xKW0?xdg##|B!IqnM7VntwuTpW_ywnvK/ !>߾&Lmutxpfc斥4n t0sDdReHP58*SVĸԹR[vU;ſo޽~Õ;sӥ:S?,ϏXr')j5[me9ڲ9:|f!ad)#Sw#)%KӼՉ:84Ik})%˒𣮣$u m?hhяKA>mmَ,KPيdɲDٙ{90%Csc9X\,{gg_CC_>OE5(POh2FT^k% hˋV?yh-8N'NX׾sf?uQlȪ!0JX$31A$iXmf(ǽPI\3Dc "̾"XX2'zLGוO{ z$I4,ҴTJ("$s"ucy@ W:_4#KʧWrt92|9^_[Ka6uP94/$NL bҠb`Q}#JaP@t,.w8FD%HU6xS'Vx~!Zk4i% i6,E`reӂy%cG p%K^yS`#[oKQ\1 |ψ^JBf&ED$^8QbQeWeF*a;U IDAT zߓOڍeoXE+1bdXm* +Qp Pв#+*~<2T`iX5E39~^SkbZ\$8OF(D\V<ߺoutپssVˮ5o:X B(4 !8(0f=(LȀ LsD7Jg烀ǾR㩧Μ{o@k}yU-/w"h0Q:/=k_2Wo4;C܈ֻ/>3(%=dDPIb(F+eCD4D""(?BxōF]k9x5ǎ//EW~tkkkN(%(FXk5DM4Cq\7&2DCظ :JB(nG1{ǞpR1Te^Oo 0:>-䧭:fytU٪RyrL4̀&.Rhꔋeqв3GTrCd8?L~r+\^o,[ZZj HŧO5j.$5 Ah%2(d%* p(l#;i0 b"B(kg}aŋ^v[B}`0F._MVkDgWl1DF'5446JDJ)2@A *P}:$fO﫼L^v~<}lq`)3`hæq̣-&P})if,ngV${~Qr'> x#!A{ +`"!RY?PFc?͍lDm[ͥ/Gx\yƍ7oZZZ$egX)S8yQdĞ(϶7nJVKL]sXBw>8 B4DTU~U4K|3MW4u2e~2P'(9K(A aFPDz[KZd;ۛiJH("(d'9vg"R?Q< )a֌1B<Ы<͕#"cĶ׻!HǏxlSk.uR6:p|!5%|+e@Zll+ py])K-ke5hC$3&4qC3oFD0-0=F0ݸo;Ea"x@`0ݸx|׉5sڨnדh[\z_|Ag*JxK @@ e@I2.G\UQcDdfddB6Qle!I'_e{ԩs^ٸuQdHCT @PEf""4Aum֒zIrDG!8,QA焩|˔rgc[NoJQu>VuBSj9Z7Bqំi]:A!K/0 $%~p{^n.4//;}g ;+;Sē0Ʉ}!Tz\X beKi_2@P~۷(JZkuEek^jɉ'O<_tav 3Z&C2d`˕Vc.ང" @e,QMdt2J)9`颖}vqC^m҅|4f3ȥl1( v!Ɍ߅0uY-*d~7zw\1\EZ( 2lNLD)+lQ!/zЦѕn\y?ܹYYYyoC+G{?}7wF盍 Dl4̀ $Hj5cLU5漇tŬ˖^ ɨ{:2ԪYe %ƒphyaa%f=~՗/‚o7>=\5\/ǿ>}7lk"uTvUKd{{* EQdY_g`]΄V1{ؗmNœoȘGߕ䠔VF"%eO]_\:tK_]\\p?wfs3"K/| cjM&xnz ˆ|\|<32F_A'/q̬A_?(ۿc."0Q'J*I+8,̘|`bdJf Ug6 4*g (e)ByEqVW7wzՉ͗~מW׷#ZD|t.q F5HjPʘ³(VK<t\Fl sqAb~uU:a*+adq$c_ɯpFgq;&ǡ%,ʍZ#usyV5޾Ww}n3o~r.E[QX%(ziQcx9Eum3kf=31X@H }EJHV< !3fٱݾL_vߪ*/D'3!Q9Ϊ?u'ú8i\ rKXYd(1Q|ƃA~pg޼ye4+?~w[`pl19S?OGH:40ĘLŢVF lz2&_L̫~%rK9E t]Uޛ,w>^xf 5.˳EӀ#Q1[s21 M Z *WkDZG]y1r58֩.o/~noפNOezO[j|%ݽw'O~F`2 "y^|g/|'ǻ/7~G&Ij>4} lFb1[ԵiRG0%L^pN^DT`fAѨbAs{)~L>bq|6E9(<+TtQ֡17ʶp8Lbu1ƺu rygOV ǚ¿]-k5~Ut r8n$FbU@%+){! m{CudAWu^OQ*QXKdJ-"mꭝy]}y[;Ě?/iy7{_>Ý雃h,8 9.OOoM&V JUA9{Ge99i AI `.7KDԢ/KhH<"b,6)߿}vwwc[nlo||6S f#N }S#Eӄ`4\TB2t3C4! B: FD SeU8h7n 7b&8.dǛ'M@fjn TDїO#^'\X,Z<]#,1U5{920u1e9q*Qj9;˽ϲ(U4"JRhfvlpĔRD$iS ^=1=VG|E37>c?8Ye(j&[GO ?rb~m,̜ӜR 0bnQPkAYBT@(Ʃ|C*fP-`YB &%rԵLoakg0[̀͞{ٽ;_AݣRx< nRU766Ӳ,}t4hS6dm Yv~zw6aƶXT HQ̃]R4'brZ=uy>TUWPz&-1 q]ɋO [`U{ QRv)s p¸:` K$R*/H6nٟ: FS^b&JA^5*!Ú '"fuHl5W4.2dI-uq] =W89vػyǓ_T ry MT8ӭd(>P,D;#1@`11I;B}B dBR l71t#F@-ۉ^cm=8҃×Y,cfݻ񸪪/@D糭C#_gFsxAUc@n` k &3Qk@e4pR5;/0v,QhD9ZJlX)j+CNT"3'8!*61}T[U7sΙY XD16&UsJm}__v-Ɇܼa@UUWu3olT76&|E|<3Q 76'&fik&qe09fO 4JDIY$Ć.U jԒCMw1qiF}Vb. ];mGGG, (!\|>TDDB,ҁRPHVU:A1ih4lwy%mmk{+@vk0?ݤ 7IM7kHhq2R4bG7*HK~ډ PO"פ%]_4Uh(3v)G]ö,ee?՜SxLMÏcH4K"uI-y(bn|8ټ9>;=0Y0 ѱ.slR6eV~c4DLi6TT)ITk;T x*@J+MO|tjZMԈ_bVNdrdh!cP4B3UѠnDVE@/mocIɢf̌ʪa]v 3¿@x#x7 '`d7=U[D/o1SUAݟgW-SU?dޭhfj`D^ᙐK$//iX)C$|渂OTgb jj"65>:Oօ!MnHP0տJ1#1!ZK&7Ps)dDȌqNԡI[zBs-j)(lZڬwCELbo0O8:lw_yS>ݚRTժ0q̩hJP E-Ԕa@PbB X4˪९qݼ6xY3ŭ躏-@n~.d0Y|23}߿qk>u)IDLǒ$s߭ݠ2Q Ӂg \lQq˕>75E}F 0uئ6,<'؛gxf[#~wU?1Ybx8BhGRk5f&@ sh U\?#~T\̓d~F2q-fadonn^tO×//ndqiH543J"gPGn{ȅ0X:v!F6`F hN`EUfdzϬ7OOQ̾:]םRݻw5;B1R\:1wb@B3ADVE PK$6?xϒ0\9{nAD Zq!#BD"%n=3b9gw#5w:MȣD,1AJ-?0];38Hsd t>lS:P-fBhPEb:<7ٿ7ńg_fUPuտ/^j_o6Ov]*ruuUN# m.3ݢ 2aQ IDATQьLؐ@S`/Ρ?Qc?XI~Xɉ[v:e T3s*TWWW@aVm-KD!c.FYE^s1(zH?a(sG<ou,ri!uZk-;b(DoTC\=u&~X)>6wVTU ?(RD @q(Cw{"ꡐ<ÑU+'Zt*=E|<c-e U425jE՛+x̓vB0Y@NNK^T߼ڿ}U9nn~: Q\Վs&U7Yt}LxGOhٶ'mG-+ַ=ڙn&z@tx$EYmSE*3 Gz[JE`@V VJFj6o ^EջϑHx;N$ET3$ ƈ"*RJ/8hsg`fƄ ѸAt"f ae2mf _$~y { UU:MR6 `gUuDHs[\]gXyModS9cjuy`egT;`#j8P `#*xgPMraFi:ILRE$U) "nSV+<$UY 0xu}H]8ޏ8MȐR@)0 Ps”ۛʎ)!:@O7Pv!9M9ȟFlEf1U@0ŠV@y2#x dhO1 `X0CJ?ĿkD] ~i̿="V!")AιO]72!80}(,2<"V)BQOd1vL"q" „^,Cx{^e^/Jm>sxt@p.:q,b';Ǒ"dZ0ɷ:z{3 X7v|f꽶:.J~h`N5!}J&"Yk=MDc)R#jck>?rF$BF5*G@\5"Z}w_.lv b`DTLj-"y, MfSac@Duˣ7e:,040íKBRPJ,"⩙`f &J>Պ&oijf=`uMbj6#н LxhAQ"~䊿6tj]t,)HT( x^ y>"m^?? ?^SGP0vLp:S3":sX2Paf* ^nR`)oS B fZ1@̩e:n;L K}@4"1 p>Ux߼￿:)%on?~i{ K%`Fݶl(tA$fn32j lPwHF@JJFGV HC54@P@ET5Qʼn+1mF 7_e`¬|⻳ILSk8R#Ja:Ry]ƶCtRUS .ȁOƏC.ׅz~F^}qΞ0HD!qp<|vޗ^恲E+~T2$9{]5o9y$"DB y>"\H~@f~a@D6戂bC<4a~͗CR2NS-ew9gN<T0zE zͯ~}ëtwO@x5 C RM!IQTNuն̿?cfosN-Ew=>)vkסߖ$`͒I9"RUqtQRje__}aR4G jdfA*R:%VK˃:y:u}{`Y5TR#0HҾ:k)twwẁrmE"n|_3#oHU."|[蚋Ӟ"Rjuxo\inoo!?c @8?Y{B(Ý~GoWQ tN!)m\]'po^=wpA{J'7ëWv~?T;>ee2uJB"Zz6=79`Kjs IQ@sy^$Xu돴bK0#keLwG2)e&UlhxBDZUADUJLVi#/"B BDh#~c5`Xu>VyX3ϖBɰœeVy1(x7]׵sN)@"Bh&`mJXV gn"GEǹ8J}TB8;|Hav'2uDt4E/^_?_$W8Z)]LP87wS0xH)0~Wū[% L㧾'F3)b0ĴX%皳 WE˿j!2UF9 j *U ts Cs I{&?,cLQL,]̖ψpCq糙7.{Ã%6%9͕|Z5HYSx,]dJ͢ $}E6}G"֊k:m}WZk !z2'~ [KvƋ6 Ÿxt;`drqXS.!W]8D)!X"8pGS%3+e:2WJLȳN^С\SB"X?Ez߻OWqD6jUMy79U;L3t<|N7b fsSu /7# sohA3E (G0DDCBǚaN%WBܶ8xHlbvsΧkP"MLt8yWU,Z@\N8HߧS)ZZR8oBaTǩrx9gl_e@N0j^ {Ĉ@HsY^S\*H @PU3!VK'8px/` O-k̨zKu)! )䚻7SQ+5S7Dn_f) ɜQunB@dxLp:bKsD.lg -zڎ'&[^#v KU\>q^:cv_1l^1PME/gnY8qs+7"v]=z74.t,W&x۝a}a޼ysB$0lͦ|:RJ_|oo|믿ۿ7ool:1qo?0 w]6\JI JhlJbt]B>󎰄@ K͵R+3^BSCDRJll+#Vv #xZ:uE 8qB<܉(Nh5uLy!"h@3?a-xDT }"xp_߮}>DKi?ިBH @i:cS)J89߻?_LywvN'قR+4!nl6Dt:jXHXi~4H#ojʰ'"\+̨ ϔ vR?`=m<#zfR7A)\ۻ9olNiX NfֈqUDL)N%K-.b1DBjxh[KBp$!FVH`c ) !g"fL>U [z@ Ϥ!̪ ,<]em'ķ{Y\kUod2wa (dR"Lֵ/fuDZF,] E¬UvWz>m *} ?;8OZ-hi,ыٸc|>;1rxF|Ǖ~ji63C 2qmIr]D|z49yDDH‚"tݖԚ8 $.*d)GO1ga36 NSSr?_-kMN%blgdfq?(l,D(#M>J 1-"Ad B ^0O @l0 8)tz!5UcWs*Cz1,՜~B̳צ|n 9T`{`uZ|眝=sr~EEi8|Fuԅn5O%;`S>C53@!8 u !x,GSM3؏^D$X)q+|~|MĦ4Q{RX{c,%Xl3X)?iQZ```XEX5e@hJ۾19?^>)ЇԞPAi/"j*5,{II S]Suit>0G"P/aFHm4"&դxE493o\NJeS# J+HjNww>$SYt캭7Vt8u{5W,lmdY)n DPJ5%s?J0Z"<@j\f">J=Qu1j "b*}8;8 (UCz=Pԋh^_ Pɣ/|N]_1'\x|3RT23 jqyH(l,quحӮ|.ӔwA%q`@f``jb ` PJ@͋!APdRAVj1Z>ϮsH1QYH7b:dO&}8m.95.3͙l708ϮDx<JJRt_뢃y6M.kQT|* nǫ-놈V%we} \Uso\(8[9g7 jQ2s)CAc `fOZxЋĞj771,M0p T4&L%8q DP0S37vג,ĿO4ko _ K)Rޅ󚹴:aY)k- CK;Izu#tBī}< 11r@fLD̑ C.0āѐx>n6,v6}il`js5"bM~x߄Es+r4;wh6?EUnB^d4~my9 rG|_x IDATo߿5n>}w>}wDt< 1͡kbܛKOӴnk>},b.<Ԕ UŔScx9g"LSi^̀c @puu^5 K=n>V!zVk>.YKbYuEK__k.kє(X}_d~ 4͎%0g2@THUC, CXEslc|>o7}.S@b !`` DLS&鑚6ӿD@ 2` N)t]SZkQd]Slq~Zw|Zsk*<6k]Z2X?s\uru4 G=yݺ<-kVjC۷/7Cg&~]S.B)`D5nB}4M޽93|7 Ç/L>*jBnvIm /.J׎c!!(3bۡlrl"p;fW"LD{T,n1'r7\q!g8PD259^k"2^wJU5d;pK!ZXsл>RZW復t(22rYpEztB@.4Tʀf8L$͛w|:D8d2HD蒟RcȚ(peYcgdoHbhH02F$r5^B\I3Ƃ! "ZWF "$UV*}ld-hq4#3$o"Bgf@OG ! ð%*35n{@3W\Fow~xA- ~ow/pL#t:OBBZURT !69"@UAإ/޾1v NGXjU Lfc=74l:\!bBHDU<㯾nvD_?'*|9A͙"S@ J.bPM%j9uj.U8<.k˥'.`3Nx|՗9R+i辢fnHdDn>]zGӧ~I!Ms a<e$/1tT$Bl#O\Z=Y)̻f߳i|>!WBxv5Hp~z\V լ8"EÃ1E"t]6^Ʃ㘧45vY7M9O!vE)ʨEƒ:?Y/S.ݍsj)&¬o߾mu޽l6mꆪUB}84o)]cC!iH^_}˒ps|u|#X7zT%KE5 ܅ԋpu┈ T)4;ׯ5?z܄q괇S`-qA=KCTf.EZ|駟noo]Z<ל !x.['{w ^creRtww??t:Z.P@DWh<ҢWRJ$\o,EEJDһwwީPks)% Do Kq_56fs<>.l:>ܟwjf[^~/[V$N}+23lOǏf.Oオv^8IHk-qomURmY,Z* I4J ~ږAMmHm?LԞc n,F՜i3_qTsq ? `%LD̵Vm<Dt g+ ["@~Lpq ?xY[F@ut)7͘|78XH42c]X}UˤO R!fI}S7?Z vm:olCݳ nooӘs>O#R$"~_[|'tZz "}GDZWZܾcUi2̥^uřj?S z<6{X>'wʬ ~v'u꾷Z#6M'ݜmL80n{<x@3Y_"~xqۼ_bl<v6#h\%VxlW;WAlRZ ~D_G16V_6'fޑv}Zw[|vz'''ϾK7PV*L'US-X=~L2v>#}v;W51D.^6\o?sˁ EVJ|իW-R޾!z.YfŪ<1KS_]]{3n{dv31faa!՞q̹uQt(O '?!d!'']x:>k eSS*i+p:ifK|;ߔa)p&@,>|h*.3w}l~ۺ{󧛏?~~ɉ___*0Lw}7)t!CoF }#Dĸ6jRVS i H -TY1)mӰl~^ZsU5놘5ۣѡ?֒}[n:蠎ƶ]^~ &:9Mn\݂X&i:BnL] j8r0. 5 `$1CD H1* T-f 7L[\[mmmibh*t])F:1쩈Ru"t˿BV&N\__Zi`Ǐhc7Cc$.Zƒ3SpKAVM!RMy͕xU]D7JZu-o8bfv>VE-Xk.~quFv؋EK ]? i}K?{^z \ ,-PTse=7Cn!H@^ߘLLM(D[~0[|]YYܘ|Ocz~?Y"8*Q}J5,?3ˮIMCKy gE^iG!Ex~-YW'Dh_/I#f/aS{2ʒXS@ċW=ɮ7 36:]KxNM]gUF<$A-e'栋B\d5my>V o޼-V. 'xFbx80ӔX?^"~w}nN^\<P' {N'ǢS+O䞋z)2i{&b ?7QkZ6y 3 ^-GUk44cfjHsK#@ùk< .H>'mv Cf1"ykH`b̏%% /}xi//.K_b ౐U}{a%?KRxLQZ Wܥ亼㙺UaEIw.N.eEL L˯E0x vҀ xxD"gCx4S bFηLUgue:uQ#B^ Ϯ\ `}x| Z(T!`Z}qď/ۋP?~1Dx/s3o[I\~0u"8fIS&bq~Sܘť<|*'s:U\j'tL0^2>8IDP{vt3ُLC~]K,jN`@1Q{I ;v p ExHߴxn,S0|PW6Mf?G]3M4{."`ZoaYJMxq&HU4h;L">u6;–Ȅ/X 2/gddi B bFV:-g@`>aK1%$FEn3VWs5=O0Tv- "$ǯ^lTcŨɷZvPDTʃ_zttK|Ofc^SOZZkK xYLGhď/p.nܔG)>s^tըR321y/KZ\(.-g"zG37@?kW#*RϾ`s\!@|/73-ʇ"ԞD6hY)ʪbTUC$vS\`QX,ŪR׭E]31@VLiط_9UB5R7Pt2A; _Κom}mnU19,ƾmkH{mg'~d@V71*5±_jd\V3>*R '" 9_XXY87I>a4m6>,RHTAC:S@n`ƿ`i$s$%: $[R6wi߁a-KUt:KQ*ėsn/ʊo%Vz FQ=Kwn#/0^\9*SsSe]UӍ~RimD?0;\kQS ,S*4ֽZߪv9%|-:-)l-siU#%ʺ0ȂƉUh[Z311bXBP9@7 Ρ8״r1 MnDDH"Vkbk& Cl1QJ5y^A%/)c "b GD$\kԊ'z|g"BAj(FNyi/D\&rofR@|:`L,3֢W Goئu(̱UmkLbʋk>9PhLcn}JɹlK"2ȘUɽuOS!~ZH7xʛfC0{ ș77624dp7j0T$sc'ZXlYj(҈!徿 JP.Si 4+ ,IIDQR! R:P*[G:)w¥[M7+jv AgDT8iUҪZ-_]EĮL˰ML mUo[{~JvBEE7Jvvvᶟ9kh-ٸT .nD>ƴ@CfM^mu#M u>ܭ`"t/H#$%ZT[ڔ5^@p (l,mӾE;@܌"Τ DE+~# T/4WWuSR]xvv|6|<&7Pz#tw)+ի= 32hW뎺> G/\D }}5#?zo H CvѼݬ8. 58o;ӹ&тbӎD.0F@um_s TOp2ci̤"M}/NM+U#BAl$4L*ov5B w>}$2@;e$eEWͩh3%,iRv!!~bd1<\X^rDt}5|(]rsibwb+ga޿)@XhʘKnHgz鴠>|x)!N֡Si,}Ib7,؉\OQ$vr%TYC_ZqK )HW=-7m)nذV"kuݍw-̢.7(b:[R;ͥw`Wڭ|6G`ycBHNtjv{ͷ+I'"8ĚLuee ض|xx1k =dej^fESBo@fΩ5tc1F`pcwV0M+ޝXKϣZd@Ho," %EF0bao6O)MaI֡ *QI)"ϟ?`f+ aESXm^t:rJNJHJ֝Zi)I P ק)[EM, }Hh{_^^SZb!P%9n޾}x|UCNnlwB֠ u>S'|IMqOPm[RmHMrHD@&s d5n`,5}NBeSlLv* 8M!~(rΙjp^;=?i^뫓+*el \ 6ݽc\dTpbs+nFJ!׀-J0*2dK( T:;KRf(Rffo 3of0a˲՜Kj%|2$"BACӴ0sdaea;'C 0?}y|/ϧy榴 14+Q#܊kڃ3'" D]l`Tʛ][Z :|dz9x)d \AdmK?aQVBIzmVyU54RF`X&0AT5miъ:ODVw! ˔Ma4Mimf իq;jã[bFв,AUMUyzz !B}j=eiYOӴ Lj6id+m3nC0 -PQ?H}v!><|_^#/Գo8~Y^\*/+-'s0) ida\lۣ ؕ垇/b?t]=;V!-Tnu; cO{jM 떔}]^ckU_t^~cwu5 tTPAq(< Z~bkOv/^vGK- GK*%B=7a j&bh"|?f(uN'76[.~bZߴlVeE1VEDHkd`,@[2+9/8'ѫx- rs&zhl 9zʼC///ƌYmtZZ7M`MDr_ J vfCH޽{g,r>vh&O>珿|ڄt}PSPF˲,ӔnHjM Υ oN9ٌDd'߽y}lj-,4g3C'I)-tر"X@@1(GPK9sV!yT?N/_kiH^]#y 찮X?I>]3W=A,"LfIv篾Zjǻ^@^ * G *q@K@$Q<"<#u>"`~(@q)9jS x$6 1|PY/l~a/¥rZ }uKb<{Y6*p;?ͦ5݉!J`WW+ˡ*K~=ٳ^a 2Xc{i3X9g,#wG_.JIe/e&f%3ΒHg, =<`|;c#4.KN@<0#ILaWW%m@UU!2mf@! 0T4]3!\PHнzJIZHtl;}QhH^g 3xt]I]E^ﻦ;RCƸ֘hi5XY,^Q'L12@" :GRECClCw0Q!W5۵,AGY,VĪȵ2@w}@!`\ZϚA4H590 YWu]k}dvYQ˪-dgSK16[˺,mw|~|<|!jP=UYLdE A>0*e3nV8Hxr7(0"FؐY;~J"@d!QD4" f@D?mD痾d}ޛb.,Ĉ^b%g>Ò*'8ͬ%.qH;OOO11@jsb(fb_0ܑ(w+ZCWIGpb4$̀!P`quAcGAv վʲ`C@ qwm6_XkVU< Rdd˺,}۶E^o>>!o_ϺTgHJ^<Jѝ`,90s~ $>l~%!›CQg_LYWWfN 1MzPt׋L2ams<5qzSτ { m&϶^s.QTφMA)wߡl!g4Ƙ.HCaC*2'GbiDz m[Ƙ($#V+9bPN$5Y]Vvn imEYAJx{E=ӊ^eGD| 䛝}?+iO'u!͍鉨^9,ͬl6im=>gm1Kmz]I_oug""vմ?SAƋs׉*PT&}Z82Fza-M`c>a9ZCa_×xLĎ~9%D_ChN_0 Â~>DFHG`"1!]3)D@9/Rj~0]/ԝ&SfeȨ~?L{7=9Z0gYn,«"qy$0s4i1tϹxhқx$SiI4rZ) ~zf{SL2 OO12#e2X0KTQ777yV+SF)Dv^V Vr\y,=b]DO>H4]֊M<|)bM j:wK?/56mx%>qc\RN|V|"!IKץ{ S Ea=(1]zZ: J1AQ4Z\=|nqd I1]#@p&-"pIǥFt2s4)Bk33 DzKB #eP> 0?0F1n3G(eYWUB_zyYo:"ZW,˫r%!բ~?pcc:IcmVhO߉$F"&ޞ23im~/ķpAw}8 Xaodi +oJL$axy',ÙqaW9$BD4 "c1'G@@Rm~{s$bw{tl6En k~H>Q ho-FqVSцz` Q 9NRͳ9sEe@ZLӹ1#ԇݻn߭,KVXWEș+t]]]et>=rHhM}|\XU/% 0L>DMu"z̜g%~WVz׿{Kx-cǥѹc`P-8&=' tZ҉ 3L[DP oJ1#S?p֘/T$5F_(i}[v8.Mw+_i#Z D0BDT׵>.u93w]G(OQ^eJJK.nOњ nWF1/kͻw֫o1ۺ.}۶s;3o6r}:@~ /O_$"ѷ~r(L–ld郷Dx$0*lB,,ΆS+eY}_>/\F΢@]ه."gʐjUij\\QT2wH\,Xv8&W?- `s8As0/ sQE^ Daa` K6Mrd,:UF `Y(Nc W+u{$_;U1S^u]mKof===-Wsb]ckm cj9[i_q}xxhI)r.a,@XҋtkM4.ƨ/M{C~}j9x8υ1۷}c7o޴9#s1B۶(\k1".9e.UeQ8bsjwyQXc0Hq` $F,xHƹ]beq.ql9GΊHvK]׋jcm۶ámxlRg*:F:7-<ڟvIzL/N \!p+dxvDD3{̃ q=|ަ웧Hai{1zߙ2/Ѥ4)è0faFlL<#矙 Du"<˲,Ҏ`f5d,BHfO:( jRQ4?|{{mۮV+ka/\.q$'r84777}+Jz-"~!f_R]{Cu 7ohBľ1P__~w|\n\qZl˥r֑ E(ZQ L}}X.&ǮTc:M۳`Yy!0]V,WuGĪR ,sι W~SLw-kp/y >)}`-rϾQ% Ɓ/cz$ɲ3s/$SE43bC=AB#Inv:rόw.G"2 `p;xưq9~m+/tAV+=<ْ@iNܥ<V+(Kֈeeo|~y7x2`f2 0_PFaa^9O6/'\O_U`0h:&I۽jzqeA8f<_6Jm]f@kGD HŢ(JW.1;/IڔyRH*$(ucf΁ֺ*6qZ(KZ\W鉶Rp#"!")ar$[~3 &Xɣ.] lGԽ]z%DD:"ݟOOO+ݵ7P1S'j] # o"(T,Kk]Qu]RncaUF+$<SB )P~%%2Xt@F㴕 o|UUu^sUSQyǛKApy%MF_e^qcEmczqqUj%~:d#"Ǐwo\.B`'òEۈzMQ cx??q\)www= 4( r>_U!|D3,!$b7Ytum<žvUU0+TA!-+B!"*? pβśm½;םT ?tMsɯ g~ wsgړJ=|^}1m"Gg[`IsS%O5 Vl9q$-FYЌ7lXiɹ# ċex˩Ip0_I~eekӐeYh<1& 6bG0 eYp2IG|#-0F~_Uշ~!4ZV(bS w{J g^&0C>rj=V[X-%_C\y+퉺@4DظӁ;kd}Fȋι \V޽xos"Ľ"˼H^F}Z"Si/MbR 6"gDO &dE\U֑}F j3O/.Rǧ^o>;0Hq{aEWe羯I'a?â(,[.:NO?}Y! <"+%Y,|\ގH JC xq3 83¥M_/ՇwoEUi<)/ޏ|٬wW< RpsUq<󞮻[G4m?АA+4ad5`+/c r5g)4^ ɡbZGpMe o8 p9+)UᆲiQ5l@+fܨuta j1x̉9?[ <+l>sϱs.(tY4 ߯j<SS}0o 5w sQ?<9QJMFgZ ^by^,'O~z\]QϞ={'O6 =x`+f30ƌF#剪8{H)T^8I *2s"꧃`zQ-=LUoO8N~` ]w"!DYUyYUYkNƘRJ-]kdjõusFĀϴYUU60@km8dJ4M FDuB Rz ggg'?Ie|Iqq-p8|a]׻ɄO<9woW$eEP*GQZԞ%I mkcʲ֎Fh vgg'0 {a3a^J%mVrEYo6P }^!c *<}plv79WJVNONP/WU1a N [ zf{doUn 9]UM)e$A(_zhW%5, z*pe[޽)$wwB/Z9%`B[#vz@f*5"bg5霅eM^we[ l@G_ˤ2^Y-ASd4#T?C[9FJMk]I䌯іIgj]mjk (=)׿Ʀ~`^?UicuK'GkrrIHRR=zbQUUAewߕYEfyy[ $QG^n(Rʣo_i:,eYs/g:{6ݝôDA0<<'vLC"޸O}9ڪc]}6 rn>Ѡׯ_$Ó^rƵ1i_Q!ΖrWޝ&}߲+`{cN n1n<|kf$t ]/A7|pM\y>QvCVvUkZ]IsQj:eg. A(+PO@_PBI|?}e")=E3)UYigy5w2|D۷>+лw<JwCU[T!֕uZ85缻F~EQ,*7Hv2L&# #\zI?y}m~/Nzq;p~ۏiWx3oc#{2GqE|ODAbQZ6=~ 73FESS}ÿ& 'zΑs!JSma4s@ 19~poAziQ}L>qCQdaoy |_y^ %ZKŝ3+ 猔soG+4P$o6QFWy^KmxaB%P~??\._ ?/GGA(/_N&q(˲/_Nýׯ_cZ_zӧO9?x?ÿo?_< ¢(d?HGy'HTUE:do6\PU-F$-e/˲MQZ!7߿AI, TIt1:b1'ᰏ®V|mQdY6R(ok9oRݶHRIlZ]N6e.uq'M܈ *݌u!\ .OEw U pWYtl] 31έ{ z\[hp8 ֚?5<4hյ*iu}k!Aܝ2}n6O͛7t0pW$I& b8L&.Ϟ=^,b?ݭ˪A2P:4NRd8ߒdМ 0$,+ 1ňPUUku(}zY1ekՋt^VUQȡrDD7tPpz+ RֽĦj+l}ZyhUZ<ȆU6`#[!yϭZl|K~k7=v6ڮVS*o)wT3ʸ- X'^J!pz$ywӍi| @ֶeuݨP_$ rd㶵93;O9B[V9T[/*DP(P T|8>>ӣ88

BWrqm_V_s˭ش?|gg d?7N$ngzjxlY14UJqOs;;,zsI^ڜov(j7Zs? 6/z;./MUik##`,7.km˲'!@Hp 9g# nn1p{v]*S RZ}A nߌMji]=u'(u@Β7ޱn-n↏P+m‹cybUqka^U"]y~mWl] jD8V>ZIZH'uԩ@rDAX}ɜORʭ@`̿Da?Um]-gӋ|yz*6f<|j~?ɗ$ZJx}6h4r_~j~a\㝝N?WJyRZRUUiy왵b'e(A2<_K3TU5(F~YZAndA8~vΕV !<ߏQ(RBJ!6-KGd+R-X/Yn򕨲O8n{ĭCwd "a8HA}aTggg?hZi1gHquuŝeYfy4(h8fZ;N.ɷoc)d&um_ V*x*|>/P)kp̽\oShm#]sWK#_,A 3{RJltʎ1t# lyudY.$9hJX" }!!֠Y[sYCa;y}nQ72ofK`SqY@@n\ck cdyLΝ`'ʍR-uK}.k =3ZHsZ:a%f-Y+}B@"g,I! !=)rtKR3ZDe](@ mI!U")+ 0gg<{Ɔz8Fϗ8GlyR~鳪i!E2;;;\~/0oxpxrxvA?gf;F I]o^Q|ږf8 .v={ yƏZ;!k %8.t)xs9v9[gH!@JT}9&s:0pH ~n%Zco AhFķs¶k RH(yxap(QKuz I{QR D+[ǎsĪ-9}L%sQimXG@JypG|}Fo MRǬ[z[9<@γ>r""a- 5 ^(H:ܷ۲ _N2M(]MV/|>O<Ͳ*k10Pz=c ##\.ƓɄ6z꺮tJ`0Zg>|>Z;cL]ڬVRJSAB:Y]xgŋN0M4j%`4IQ PWPTUDA@rwwtm>~%R*UTWE]E1Izggg~bͫe*rgpŎD$ o[{=խev>:nDujÀ | HDmÄ-eݒmܑͦF򟡧]Y掌6:OsD:C)e 8gw זY ¶%>>:x/j媺稒m5PG!Dym@APL7/""O<;[KM#d:HL-Z[*ScUoU%̲l4FQ[\k+s" %!Pk]Auˢ(Es˽D$&1svdYѣh:-FED6سxg U]UfR "J,묮kgɡ 5q$ O`cK(i ^|BDt =aޭΑݞƿH p4k2MEA۞6o|Yiڹn/ƨ[+A\2;c4 #^m<>Oḭ,˸KX u㍣l6N^,=,{]Yxooˆ`0ȲmWt<ޞsݻwDdN;;ockW|?>95گ(J,zqjDD< $ϴeUuu+u8 dՙyR$b1litH)#Ǣv_.}Uw ?qw67 o&o]sF~,eYd9\ a"d0܍Z5!Qȭ2lOi| r:Yg!<&r9r^{G@@NJX2 Jʚ$ArYkumsT~kr<{g }y9-˪,+%zM IZP?"( .s-7tV \6l?q>IܳC"n㘿:2QכLSVͪNDeYU(&/MV?fr69k1VU&[gYfLIr6^ !z^):dᎻ M omu_]vB@ %[?xYcOU 9ny'\.Bɶ^/†ci/˒K0UUeقs5UFd^m"ZzY AD:57޹#פp Z%gFJ/v}orUb;9дi"EA V*~KRc1TJܐ cι0Zk!`6mgYVGl#.FQ'".pyflIT "&I[9xOLᡒjիW;ݢ(fDC@ $gUUU5M4cb笕R}!{y Ǐ{|tvsPW%y]=.Ń&=u?|*M䛶nFݟCI'tБu-XmqiT=M~ B:D"W\f<< (wNHs`ӶJ;J5ZdEh)T rG Vl7yKk|*aS {ٌ bWie( hdK=j%]б%nh͒7~pسym6@4&BQsB$$LU4α*60(+c%<%y,k~쐭m픴V1m)w ^-vT?[jS9 \Wm ݖQIE0=U]XCI$fb9Q / c"lFH%.O?'WWWi2O:_|vpBn6[g?RrZ/b!L&'{l6;88NyXdmE.kX,8+bEIqHEǣd$BbQ׎eY-XR@DƱyWuADLm)ʒ0 kk)xnA:^.9t(*Zl6b< 4M{qy,|>EQ\\]Ih4R׫j.u]azlbzX̌1BO>d>7??)ݻw&wwwOoyq jorQ6Q7FQ|N!^x7#98޼OB^-]}yn`ODmm-nywb`mkR$( ]D_.{>Mifu ׎hGrd@n :-舻`ȈX%xDTIpF uj1fww7Mfi*)fsW#q9²_zǽ^0ꈘd2<χ1eYd2*8~۳3~ q˫Gqf q?b\^^^yypXAگ3>frv(4'''\ I0{ ~۰!XVmlG|C9/4r("9 n% ׯ$I2N6a/4o߾Rord&rqvƧcy޼y`0Rn6j56u Rý#h2 `ZHӞֆkoy^m<-w&I%67UUz\dUJ[snw@0 Rb<r:$I7vcѶ=iܒO~Dyg]O;߳s1s OM՚eVEǠC ?^!_Df< C|qd\u$ Dpn݄⴯8 f`$D" ;݃f\ID =h>>gDVLvhlnmDDB*kC8g!)UUy^$}] mHy޻w?LxsNJOUFYi pD\.q6MX,=}itVQ;9~qq1NGbvxqqquuQ W xvhee^aߓ2In b,9B4M'Tq u]2S !EM(.LH)4< XUYUEQh3Z벮Ey*R~/9"KO=|pZ\^]|ggι`0j=z!G& 9Lv:m(&~gBJ)Ɂsuar~= Rhkg)bQ`0L#:0TRa/ 0 p8z=kLFCUQJ0TJ 'S|_!*)θk&TAt:e]"!,X%,S꺮,p8(bŋ/^(1ְ88Ke^PsV9Nȭ}BDA͈E (c$lO('9t# P"HoACom֒` aϑRBkFiKҦN;پ!aǏ=j⢮몪,t8ggg͆zrǘR*I 'Z2X X%XhDaFiL(OdZ ϟi$Yv%V|w}ɨ\l̨AĀ$@M?Ai?@@G a ;+;|m͇nQ@D 22#=s߽{\.,99=L&ٌo޼L&ka( hqc`F5FZx=^z?uuA#S1rB{ZMeߍu57u дqM|EЎ nz5c U|w侫SJ׀"$D1B]6x0fgh͒B7iJ`bٓ'O֛%Xf ]= %Ԋ L-9{6n6ۮa#MUBJ))ǫPqE~77svvvppmWy*ũx!Eli޼z}?7Rv{pt6m6$S|ٜ (/_2$YrrvDZwnzJrx#lxx6 _x V6e EER6_%,K(E=MSEi%JX 2Mn[VyUU4,f[yz|]"vZY6g_}[v~B5t?^j/ @H1E5 |Dabn\/B>A𞈃 Pl7>qGG]Ak lRB0){wc @19Bsf 5XJ0Ѓ6mk#IF;>HÝ^UU=^}4I8G77pZgYvzzd2Kl,dPh)F~Ϟ^fŷ߾r(GGgM&tQӵm'( \7ɟn9_>:{Yn6MEV(!~p~zh60Fxyv]|\}{]T%clf[el43Baݛwf"jrC,/˯O߱ IDAT+iw   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?ABCDEFPHIJKLMNO@QRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmopqrstuvwxyz{|}~ϟ?nnnt:nn NeRJ۶7#N0,6n6B$I\.C˱޿{Whxݮߣ+dc[N`8Hwztx¢Uݦͣg>~ɛ7o7ReQiTJ06m;,ƨFT6 4J)-)„\j)RU0wH!!AJk#L ǏF#4Fj#Z ҂1F2=v\2lq]϶]((-$iSi-.εJ d4DH-Ōbg>JadA0b(0F"m0ưŸũJD;4/=P@0Z)RFk*Ye91x`ZL"L8 Yh])UJUJYY Y Q !*R(%,-5 :(ê* cZ1y_|a4YZAzBeYkwGo2SJ(FA{Rs\-(i^znԣqUR@b?==uc$ `Z몪J^Hq zg-%`0vjl׉xX(P:5&$q޼{?/.....zv0c0bӲju}vʀݏm5HiẙWJݮ4,Nӱ,ak_-Q~يF[V)=hۭu]c,5z` 0'Pm⽦u_bC FQq%Ƹ%1$wB?%>WJ`lQjl#kPmN(/T숮(66C6/ !wlG1 lB 1^ @[ 1EJUIUI%BJ3Zcw=cd=z=<,8AJRJp!㓣N9e )^Ǯ0IcAl6_O>=9=?BcgYjʳ3(0=uY7,1eYq "QJɲvBCXfYvwww}} lhtrr:uc޾}yeYi&IU@`">c~ƺ.t ~Aky8*eeyeI !KDZwz& 15C_ÄoU_OMiTtu fX t :jb|g`ˡzs}l+"j4ѓRpg(tӝ\ׇM GQYV8:jn&I8u'~~WOHvz{~prq|}} ;0Uuxxi` mzm7 X@"F@YV>}[Rէx0#)f1scL~x1~PBս&~ 2 Rn[B) XP IYAw`m۴˥hԁ{n,:" e~Y|H?<+ +FzGhv寇+P2fYE)4cLHKy;[ s~??S?aR?jsLa_[ ,kQt?!Poc4F;{Lc+׏ cܶ,KBIFAwtq{{mv FFcJiUJcVWaЈ2嗞ld{,<_x>0Byw: 휞V!D,u$ N1B @N16N)d\-Iq=S)ywRmZO>p\ aBg< UJARIV!^#A0ì(cB)B,˪*}?ZaLFQ=~R眍FڪJ !"˲,=iG8[w @=V=Nfɳ3'F#c˲Էo8;;q¥E1Ͷ-!>z=ʹ+(cs~xxqw2YX$ }R .}A:! O?Z'IrttRop(+8痗o߾}uݾ?/RpZ޿Lv J:aJ)Ea/e>nۖEB")b`_I˒1VT * *s~ww[zvm|믿IZ޿/˿v;BHwA7ah4:qC )N5Ȳ T@ƓrA yrj8QAPC0Vk0BFjni[LRbWB|\W۶}ttnu;qk c!$;mSbѾ0ƿQӱm^facHcL}׶m81ƌq .b0`aAg!DUI R07KIcRfiA(bbpfS+l9 fy!01M ?s۶ТR۔69eY73˗o.֞Φn{zz24ɵBt>߈Zƃ.&6vTc0^(wzg;J)*0PSrMO`pvv5y5 vp !Vc$FfY燝 Bhsԧػ !AR> - WB pB+Im>,RJm8v{m MJsĴFBqKJyن\ Tɞlj=%@^8VJ8)\eY:[g":y`=8%>XCy|38)C˲ 1DvR[H'0 eH~=C TOAN;T#FԱ=hEٶ]Ub uY6Pk { ƴnBf'Mr@&IRLF~XJ\- ls>a]D)J1j,nE {M|wjsuufUpl 36a}bZbU%hKۭz69B&>Q<0ԑRSH7c߿&q@u!ѣGeXuxxH)EϞ=_v] )eEw<ρS B?H+`)5JJQG)wBTf1XJz^=%Y0Y’$=@>e|\a!( BR P88!vT_u IP0 ?0nÃ1իW0ѣG_ob&|jBJ"#:|^x"J =YEQ et:et:xh4m10&x8Sf3K%Iٮ RB'c PR >-˪>/z@ I(0a5B RQ^_EY485DQC eEe), DQdvDQ=Kd !D 66!}lRtj7*F̶Vۈn4c-$.yy; ҖLp[ ^ !BHdrF[W@a邑FQA^00hzFԉ1g:Iqqqq~*BD~L{ JCAnly^Eqqqh4a2shFjDJTUcl !ay.fÇUUm,FBzޟ韂-Bna)I})!v 1#sY eEGRA9}DŴ,K׵h'''7-.Qt:@>NvEU zc<ύHyUu :wzs·@ wCG?} l׵[ .De6fY6Ng=s*X?T͏|:;H,$4(qݎb9G$WUupp6Y.d^ G׍F2 | '=?$Ѱcj|S]G>l ptG3# 1gYІR ./ -'yߍuFgggVjo^r΂ z208R0z0&"IdI}߇-Pl.Z`l:9uO>O lUYMSJi<_xqww a!i R)a n\A>!Ҫ( ?b-`=3*IpEGGGQ x 8qg8~w*a\.$}nBkQ jӞ\|ׯD:6|aו0 RVBsp1cl"Z0ha$jj¾:pvYAe63{1i8eB16-ǖeqñqfFNwrzivV>99 㜜<{ ,,WVMeC i'%\*w@3:SCATUP"ϟf3`qn_^^0yo tr鴮$=:: `X!c\=(t9??;Kt1YoNۻ5M(kvd$(!C- P(,=GW?ad}(2u?~hb8V-Tm+4/$Y,}t6܀w⦔!9y^w IDAT_EQAgLiLv,׳<'ڈv!*l4W-TkU0<S!+Lm[o߼0|!e_(JVyQ1(ӣ㓣<˦I=??7'mgib0zvzzyym7==eZ,ҽN2N˹"Il6ʲ Bo6FEO~wv~0J!( ߳)B+aF#FHTh9gӥsh"9㼪Dc9Tb\\\z]jN'N;Ng-4ێTyc#u?,Jn!A( Qͦjvvwdx.j8/+iYVZnnP[6yTYR Ƹm9Y` FV(G#1&Q^ "DJUIi ”v#B02NvhcF <׳JdIIUH#Img0f3 }d2iJY̚Mfo^ݏIdfKVRF1E1\qK\+N9cF;f1g ?wmvʬ,^]x+Egq#򖋩_'y]yślt?xMRSb.Jxa3خʼF6]?om_]Z<͖EZ'OTZ4Y,Eٶe &2F*]z%"ɟ1--fٜsF)1Fߎ'01iӪ*E^e@9}1VeYb1d2N@(mF ˲d23.#j- v21 `Cm6a#^#RUsccۖeQBY&I"C0v]ǶfF*,($I߾yݻbi.//(%l>y\̯?gO\Km\NjFm <7-F ;<~_?Vwp2Z骬&VO<$SR Z+1 1j0 ArEJ/x*j es. ~>[_jZ* !5v d۬Ƙ(u B8c|{sFGQ$nPGQjEY&8F8SVBj P!$-+y> yYXIJ [1 eq l˵ p7 2 RAwx˲/KU+0$I,;"86PKcBT,eQ 9 !@Dqt`[E;@B\ݝ(7?al!R0PifZ+ `T$!@P0pdg*0Bfb `$aYVw89Wj°qzzjh4BaH)'x}ꫯN) =::?v?,K YUG}:#N'|bWJ]\\_ů~wE=k6nkjk-؉J!(&1(}U\UU]]]HxXOk0FBt q۶t`*vVwaOOO=FN'cPv<۶;&!(dR%40lZ5ڹl U83fO{gJijs5`Yr33ε־Q)u4W{[*k$)[6_J)DbwA'5'!9 o_JyyyX,aUUl6bAP i6#,X#-J-` QQJ]rbj4yCc BҽIBIh_A.PSүRJL 1 J5Ì)b<>ymp4EQ`~:fv>ON)t\שJʊoM)!RRJja*!DQjaf{oQ"Tk-KYn7(ą кZw:MB^W`ߝo*c|o6oqam 8) DGY `; xli6ڌ8N Y4-۶i*%9EU!5:5hO(@VGeYj-w6!DōA#hw]BX !l\:f,V7cLB ~-$hF1"HzZpEQyaj0V#*4 "abDsJ0Ac0gTBh;kp<*Qql"PBeIYm ZVQشmw;8Gt:mZB()42;]pHTe =1>agzz9Vzx7QJ}'ύ( 7rDz"Mk` A)z$j;^z5̀lC%a`-,$ɲ,pUq!DHd, Cؤn4*A%rnNӢ9(JZphl6GFpJO)Fkp!nfjFuۓsٳ,f-4oy^U !0%hP˲<88P m,cF9QJ)-[kDFASv"*]S d2]x@eD-R`08<<=t6 AR,FQyr]_)2ަTȲrӹh{Q@)=X`{_#WDZkhDf(1R !K!TUU`SgSZs|t1_V>{1,t3Sؖš_3A9.Br\)P ضH)?|`i4#HqttbLSxm VիC iBl6C(# ,C,1F],RRLZfsƆM6%jEeeYn6hB@Pj $r9 1~720;7V߇ X(!MebvФ!"0NE6mFR})5h(,˹(!c$!HRTsιQ!%_UPv|rc }DZ!J)j3|OL'Hh =f YYٶE!fZ!y^}˶|)ZY$e1j5myU)1Fc121K)EyM/E;FԶRN(4 !R{aRJ+xV@vWl@ $ͫJ.˲|OO^WW{uA8J65Xi:l P۴<{988'Ivz.oV#ZYZv zAAʲDAUUCZEŶ0jQ¡w][JYmuM%Dh76m cOKF=}d2*Q9tu@F^%PWcg48`'L|UU>} x0,b^?W𰡺- pRaADBUFpY"''jHڿ/ ʲ]# МVH+øʫF&jT-@SƢw =j^`mۢ" EFe|>PJ Wj6i+2/`J٤n64MS$缨8HӴC- cvdƱO./qniu,[6EQ(eBVXU4Y8mf2U$ 0o6lm0,;f)*!\3^d86JkϢO0B߼~77F i1斒 !,999>>fA ~1lÇcمB0䜄*TxV}`CYe)gq \T<ƘvMw0!3$ ׃XUEΕP4#w'e`rZH46 NT_J5@mYF,jÕRh p@&|^BFhz?"߲!0BrZpa)%p!۶U107-@a ȳڱy+l[b1~hs6H 6h7Tufj6gm#m y^ [ܕ97+i1..dtEQa^È;pA)KLSTWFA7d!lY۷/..4,DF,ˋӓs S@6L6I9-y3ftQ. cap0ȵm|dYRkDzeQAťO./7kU h'|d /ܶm0#HE ! >Yn۶BE{tt&qJ Hߺ~0y턐O?~, ɒz4X/cĹejLJETU1A8_ANlԟNdWJߏa*B̲̲88I4M9ZI`€T\(V Ȍ8NӴR@(.3QJDVŔf#P8C F<`Y >ls`X60Kٴǖj1f3t.*J!i!vf0Ѿқ{2`j 9ёQuTϼ12 eo5HhKJBx.JA]x!L@]M))}) 9eTdZK, !iX4M< !)ҿtG8v }wxrھdYX,m йNcwi1;A&pR= v\F),+gѮ 8r6% A5' M3 0DlVe dŢBU^pz[&[uQثMQ15 v,},OzggoJ:Ӟ>}_bÇan6(p2Miq5A=HbT ѺuΕE(8J9 {EQiRJL:/-U{0/cuc9+ ׻$kqaWs2c pẅ#w^ (!pT 6Iɂ Xgisڢ(QuQTČ8[(RJLI1M8qO{HX~.؎" IDATu,jXl0 !!z!j `><8`h>6n* WRzyyn˲RF >mDStR. ܜ1Agd^ LrA#d(HGgqG`Xk Rjڶ*|}85F)e?x,Fb&v&l!Z'pHpyyu1-?::۟:gQy&v G8p)Vph\H)(Mz3_ֺýmҀ$ɱX)Ȉv(UUmzN?=կ~1p{?ilZrM=Oik"ڶNhD1_}v2ƒQb-ciީ5➷ AD!^{5E?pIt:]؀;n6DElq v_Pp>P-<[QS` g*!t]7pw0rphu*!W^MC}lVydLDQprz<)MD y `Xh4P8G8aQ;t"EVU !sF~U{\P_@(]u;J 1c$ᡵ>ӧggg#y^<@XJ9N/.b!%dYִZV+_PUe@jR?wzz\ U88`uX pA=A(UjTc$K6AzBBFa8RFx:T@<(@MRVE]5mp4x8IBl,>/pљF#i *SrfN,,K gyhGZck--IQfׯOáVe&6ƨVch3PK1F,aǜqCŦisqR}'}"(h¾ sa*8.d7}'$ t T[~>,(mm dect4MBV5BCfJ.ǃQYVy &VՃ{g'gW|/$\P"Z5 Q: Q>@0`| jH]ByultǓ&YVeY򓏯}? vf8!3 Џ`ϟi|AzgQ,%z"DC)#(҅0µq@%>q1:e;cD"Z1niaZɨ8M]t#zeQQG"'QF8%EgXvJhx,.qJ9 B(j ֺn4M)أ) `\ڛDBޣ/X{y#ޘx o0)ɝsR ~tt2뭷#㓓pB#齑4BI%1 N:;{P5MƘ][TrSJ}u~g~m|~3ʗX>7&)}FիW"JIUEQegGͺ(N^hUacL)z>!8 dgJIVVb 9t22v{G#Zp@#Cι{mg0 %I=iڶU;о[ P7 (4b1kUiKUL'٦i;6au]eLn XT CR(K1J)#!21.)r{},v2N(@;?LIA:>ZD "st=XYԗj1 'B؎B\__c)gggޞJ,^1KQ!*߆a#v4Ni+d2988 p+:\'0 (Ǐu5h /,Ǔ]=ASΊv/of7׳$`XEa;?|wsgEtƨ(6M;-2 FBtU5zXVf4 aᇌG8ZkI޷͜NNNP{`sIu1DQ$IA"vZka40H`.R4H0Nv1Q!RVWn۪*/l6~O˙ujoo7jU#N8ja+x蜳z$U^gRz!-4lѯۡ$댃QEh<䠸`S.gwN۱pNJ#F$e\iY* Gy8LS:pUS~w <^ o{eOs{](b'=>>JaaR~{o)eu|6X<0E`4o621hx||||8?2˒{u9}_~ɉ 0LF?ACyv]Vͧ9 h()%?>>F^{{{_i8vC>ON\8\L;jW =ɏ '$I?N\'; ,˪כMUԡ{\"_HR(_ CXMYgb1f/^>{%cĨ % . ɇUiG0(ԎE۶777FAAqa7f'4*P겪KKPp`<0oX;{9u@ R*c~ʰɂEwĥ s#.</9g*,0̒Z͈RROӶ~~YuR DiZ3aBNϰG Ԋ\/..G,ܤixnz}l!l!g&TeY`4=9쇣x~Q8J5֊+Aֈ8 _c l[j WZ}:'%t<|h4RP1"DJ*jh05- q! xβ8uӔ&@/N`;w3 07͜F(ZFՄaճ0ƖyLp9|\_2M|){d<>Z'IJhP)X]6pf;әlp8 qDWZVK߷@k ONNpy!2c!PN_;1!dƨjHFyTf"Ϛrr^z٤iM0imתZo O2)`.=8v!( 3"r" % ú.-j)wV(0%Zcd2Z۶5TJ l1#1@\v] Sqsn@3!2 poo2F#(! +>ql08c5!D2JGt)p!- 7S(E5@|i"C0\"PE}&u;Äa Z5=/ת-"$u]FaXt,<[-seBG,򲨟}G geay;/_D.a<886n;~+2X#Ҩy^Sr~XެΫ2/\J>*놂դE(ê?mUˤ0Ijj=p5*",IgjcLdyLiӴJ)n$B)anU C0Aʽs<}=OJ)-%v7[fBYSWH繄h]6@ ֍p|vvgA5Z%M6NIVMY8qU{PrB #~/~`QcL TUuqF9P1P8g̭n2ksY`C8ڶG#O{QzHuB<|pFGxM`Եlb~vvvus|qSp zD1/Ozq0( d$ 'j#95f ^EOJ3`j@7@2%bEd.zy󗄸|92]s.>O)퇣`Mpśޘts>CifX#\v 6unS:UL8E)PfCOk6|ٯ?¨f<*4ߘaq@GK 3M#1E)XjMq1*QN`G@ QmuSVb9 #Z}pp4O4E@RcRPb PB<};*ܷ.og]~w~<~%qqpvjZTMUMYU]e^̧,IQ- ò,27Pf7&h)B'AxW>/i+Ʒm[E,l>y(lGι1& 9gqqs+1f8D+HKbZ`dv1F/DLW׊vӇoYgx39|6ų/^̮ƨmM"9/ʤ3FQaQJ:\sQgL[lʲa$/S 5dzПsVf` ð(J5!1ƙ> !]QsŢz{wwẃ?t|~yG:}=:W8⭈eXaQA9j6Yuݮ#S|]c9I7%x ΋ !d8wVsh-+wp,s)yDAq4(sw<;k-~]~ONkR^^2/F#qn˲D\JКTUřG;2rYN,_gϿ|IY0<EY'`4gƘ(f:zwmՃ9RzUUIu;h[fLH) @lB(b*Qcw2v@j zڥ{oq׎}Wxהog@U~G_.}yC~BN }m۴ȵM[tf`!LH'?!{Z2/NH3MPuq5(,8DZDZt`vENÂs#()9kyT> `/ e vCXkmX,/7g|YCPx4HVs) ι[j'8`**0AIU);I23g )!r뜔V.MUG?rWp0NW,t㮬훲ߑ=㟗Eݾ^pE2B9`KhۚK!=jb-pJ"x?ZUFHb}vF5j4MQdVc Vi8eA)ܛWHA`Oox'0Db~&j~|_`5irX,Pt]NZGA,ܬAᛶF5MXsr|q3*(AUM0"XkShB8Ѻusƪkk4 IDAT0J M'ṯ?}wLͰxIG7m}úy3/|uKa8 Qee :c0dHɁ*!)mJv] uh:QuN5:JxdwVݙRF;ϰhe͎b/)/Vؕy i1'tMYęWg_|O|t< ^߼ꫯP1,zyDմudYjnD JVyю9jߟ*?!vB1:SA[Be$qNN=|d8a2!v`kv;& PBq(L u h 8g9]GCgkFQmug4,"M0N9WWכME .p΋*m (u`o:Ri"v(iJGQ%!RJ:֚qу|7S ݇ww8|w󝇣2pj۶D{~/x9WEٜR axt|7q̮g٫W/fuSaL8,91$kc8cAJ!UYJ P.F9;_?^'@)PJ1оf\ϓ2p3{X,f?1K.b=~9 ECˆz,R !@%d"$iujHFs XWu)s/FQ8nqe P@de]ƄA{0)k9J8!!ݘ"RҒ]5Gշ'nS~0f7z)%p*,tREVsi4ɳ,|? ,k-b<Kw\IezJS 39җVZk]5H)JAzskpؾkWs|>蓾7pPZ;N)gHւ΋ t_LcyQc?ucB\<ȏ(I6m[7MszzF.UM0J9cшv2e 0njeL۸F-(.ݒL(I xugLQfdo_׿$(jC`n6gϞ6aoAiB7:6#2գW_ d-Ik\RJ<0*9gZF ࢮ$YAG!R+3oi{wJ/i3jw(XqoX*ڶ!Hc${(.({lX!VmnΑEb+C3ѶsI |?$PuS׵R{%sڷ!Fizl)Yr嗟ǟ~˫fn7дc'6M l':`M%wQ!m[@\=^$!#ޚxǽV(>>==}?MSZccu{%r Vy}l6D096sn GÉrJ#ovoܵ ]' ݯ9{Y8]뜫U^/p8z1_q,%?yx؁yެ(fҍ+d2NmK)C-I}B-\X(r, e8ۃVݩ};:%|o>/rZ_<۲,, p@Pu ܞ3vl{qN)e-嶋<[-Sn#J)Oʪ*F3&NFQ`b5jF/(j4\oGw?B !',8G?;29:#1qA 1%vBpN2#<X1朩װUP^E~&~fG>-[G ^J> }#8;; b{7 ΎNN&jo$4*#Ri(!?h4zzG{K],W7udLx@ R^I<|_b#˦-PP֖ VVM@zbӄ: +=6Mmjg}F8JB5Mc sd牊r0~ԍL2V;bЪ! )(ϯ.nORJyңEQF['!x4s:^]$*0ˢb 0Ǟ/}|s~as9Ǚ g ?O뺎RniPJ8o>98{nsyG*[Z$܍ѾuĻ1WUKqW/#~81P2mQwRp>m[j6biӓggg'ǣL*73N ޿~hyi:]X?[g(e΁FMm,p2xu~Q !n'&ы$ (VZbl\=Kb]PJ9J)Oo!yE^a%iQx)\ :꺾hf=)q#Pso9Q `)b9@QdUUi3Ȳ,IkvGN6d)x+[|>O, Ç>|Hy,8w[}(blv8c__:;rA)JUC(bgO??:eUi(,˔jR )3Ι*6QUոbݗp(; h=xFCaEY^cݬ֦,+)=Ms4ifggϪFx %lsƄg@(Tu]h^1_фau]/uDڶE_0 "Z0Fj/.αF9[k,]Wi&4KA9˲gR8iu&)حFý=YYMSbO)a"g(eu]B(2&IR6Mқ6_`\&IU[:4nϴ0‰RKo%cS%03Umۘ2F+W9;__]]iZūʺ|Փ4MʲX.rttD)i:󺮴6X6<~1w~_r8h4?G{{{q{Ym_s BV9#\_7O8s.I$I<ym>}"K .1 J:9wW|>WJe!prʌEm՗/^?~/2/ q0B^$RGxgXD4,>4`sdy^/Be 4[Zg2mk(݄aXUmY-i*eʲ0M'iz9 z 61J)d3(vfaJ!{qSJĺ8̤à-ʾC(S yʉgryZz`f,sƘCT9 պ===VJ)e0뤔AXO>yͫWqYf |YYJWV'@UmG1aQz><_.:>etSUfr4(l.˺i!5JkJDJiN}xouv!:XHD&6JBJ,k8<::PJie/i* m[o6b4*dEMjBh0D<0y_8j趸~Ù_vf~߿xx=;fM[4m+B9S5sӽ! nUÜ3-O~)hKP)c1@KB@kMJ)vY!#˲=,ˮsכtYՍnpM$M )^H/$A M.>zs 9Ⱦu;9gַ> !}[?< ;w"kLX,lz⸢(qJp BQՙs, L\zWU5M+L1;QB& ԱZX&A(BqA4YYdeY'UZ.<cO~o< ]/,|kc49SE^qܧcDqYV(U+KƸ #4~5F}W|psA`D)aУ&u[$I$78rJu]u vW)e ðXkFYkMc3J4;,!D)#>G>0=?YpHԃMf>jZO/<{, C=R 'A<^ZjۇQokqiR!R$><XuSwB0ƌsK^"[BJ)|>zh<!{2O6n7bT2GsN8 r }d<7Bj1N;T)eJ}QW( 9EQׅ|$I6u]o6ƞQ8 '9.ɔG#N)cdlMc9ZH0Re/^xX,0!5PaLR•ʵBvhF+e2iQyȰu?5tTAݮr\ c ûsFu[)hGu:|z6Il60Tւ4<@\G㾾j}ujhXX,t`0CX{yUv{0/VEB1frjӔenBRp8[1 $gEJ8 1vMmYTB9i~gI~zoϟ^^^FQ"!qY+=B^HXa- N(I׋t^;650iJiY(:jZ}e=Q1%#i "(]FzCބAr8/v8mU29$! WeT@w=#q|\I A4 1uj)%7xk} bqVlYY^=;MӬj5 `YV^yJy dn98bono߾}MySVx) IDAT/z$a]޻F91F`XGQ{9zvѬBIڇXmhYg'(2$&z¹LV+,t7Bj a_|? A.~~6:pj{~n:9=>\YNmg'g3l1"[ uNBGykav:(<_VyAj1_:{" corQo eLGpyrvvzh\^^M$"g\Yi1¦i^9j2FG){|C{;!BH^rBq]ۼ0Ʃ,/QU\K1"UwaX#6+LM^Ei+xJaL y!ǘp.(eJ(FB@`l7P Sʐar^8'`a(RrETf[%9S1J0.%!GAmͶirl$:nFXJT,|Ei/2J"Ћ;I^n vY+PF~U󋷌ҳ'Pz>CI}s)ee 28*bZ^QNzt>0 uf\Xl[UeY#h bϗu] !l6_֌$IJ;8aa GrE"w\ۃ'fS}u[/,+ۭ"ھw?7U}8?E x8FQ* D"Dz, 84̹lEV:t~洛~OF9G(9(!uQaE|ZV^gOz=)?99Wz^a&9YUUe EBc8?|P+B!YSmC8"RpFN#L;9hIǡTJYc`wk;N 0MS lNDd8CF`kMrܻOO={VW6M뻛ƨ0F#D0lf}|Z86fznc 2a0㓓be!Y݋o1Fr^˫w."( ; ; IV,k-DaLZie5iZѨnyX,VUաaaC=" !K!0G>x`am0A '֘8 /vEI0N ~[JYyYeYGac2 0 1%1CEQ#DX:ޓdnVA$UU4mUUͻ^1%89<=3v:4_h;</˯v>Gn2 !mu(o{c8FZ-&՚bfUM be$d&aiLQWmIΜߓYy9i@QOӲ,|j֗!ٳg|i }/ meYBN[$im$JssΜf~[[HyPYtPĀK? S7jcܐ@{LJWZI–yM3y< (A6onnRiҎ68;wSRrLDq8h<Ӫ.sRQ%!RJ&{E2!d- R˲9Jc7Uo*˒RʙA+2Se%qM'DQC"ܿ|?K$P$!˗~na^-}Tb3QB0FSRVJ :=9M!^w}}M)=;;yH½x]?D?Jnʛٙ1 akgEYI|Vk}ppzd2j3AsVeYeEȭkƈ1.D}]JmK&x GNAV#9JJuQ0f.zuu5 h_}B`}ssN)eUU۬X- LrA ~l P6'@\, __E9 RN~Zee1nRqv|ƿ{UgzX7h0N6t:ޗeYB 4=0R\__}S uZ} Dvk!BqcB0&PL(F`1+BB(sdR؏``_||}p OG 5j2kTUhN|褮j봒.Mke=dUUƘ֌cfVU5 s}j23.uTRRB}ʲ[SJY{& L(P(( !c{tٮc6UhJ鋗ϥiJ(ιng(!J(%#yEڬ(RiZuZkk5B(mi"f {4>l˜FcBl6@ҦUVG])9ve6ª*6_ٳ, Bxv ߇b[Bȟ?gc@<{l-/\^^||^rߧIk DԷ|[TeT{z[ #k/狻?]΂`g8(2kry<08t ])%r4B==.C~#g}S2x\E!iJ)o`h5L(:իWwww7EIDqR6Msw71F< hxYO1k-?wmRql%!($0Fe^Vy;9=39s>EZf㜃,yHORw2 T7774Mo@ͧ,yqZk6sۭ.cL)ZoWρ3Vp4jZX̼yqiU?o~mvssZ !2޽a.hݻ LsyÍ6ke-c 03N9jh49}m\)1,1㰮Ds@baR0]kpE+)si*Dq~v;"qr&/..0FBi^\ܴ[̡2Lŕ:(0 O?Jt8o~'c)˗/;7s<$B~?9'U!l6UUO>Vq'|R)5L~_ {?-&aG)#%A=e0 =n]:S1A~ܾ]Ue֚6r1epݖeiOBϵ֛f:>^BI}uϪ*/GQj!@Fp+'IYO>F1m MS)8"04WgBt?m~Z'Z;͆a@4MYmiQ߮VçN//ϛ& v}=kj0y^ BZ4M77 Ce%H9MƸi9eTp 2kK $K{%H8^.z}uuxW/ip)9GGG󻻻i4Ys$uS IfRr{{syyaN8¦wZ+kMV+%eYY]Wu?vJk z_c6J(^y<|耤Κiey.97Zg *!8#xXΧMS=MDQ9'j~6x2 !Vu]c"_WjMTnwx0+08 "H)9pju(8(QQ{Aq"D(enu0Jz`J;<:B(`Pa1ƅ3wo_X,fa?sε:c16M[Icγg=yrE1D!<8gVxˢ߃,ޝ]#==3|W :0 ?dRV%TQl6zh4Nw~OϞ]\ϟ?-4j aG1dY#3&I^֌￿GYw?*1KmۭrX!,Npy0?Q$`Y5\9oQ7 *|u~~@.$C0<߫@'!i^@b^ayC(~nWWP8瀵c{I0+*LRjcb9IvݶHsd<ϡĒRv]Jd2٫`E;aeY\z;@1 v7774!JqU@mE~&d-A~ !2j`mS0F`wQEnYy{IRVeZe *`t8qOii(G~>J!֚,TJqXUc<ϳnr|:uonʢ&q[HX"dP@UPFaJ)vހgezI8n(b4Qk >*@(E!kRL)PJsL,sǤB]9EQM$@ ]EmAnqt:I/x8n﮵V!4ֲ͊iqs6gi26^z|>L$2|d>I3Vw?#aD0?!$I,KTF뺮8a)R`<'sZ}Ȋ-@eM&zno$60f=F Bp?,1)BZ-h4t:{gl(q'i1]WpC ,v}vvna9 B~g ?ꁙ?.@~ppACir4IeYySb9cThDJ3B`єR1"FqZǑzL0 •I8vN`mۭZ0CA;"/RD !!D<3D) !rz<.y'cD3Z7R_78+]N6ݓ0 EQ:-@]ynn4:2|L)C!f3cLQa.+p}0qw)I[v5ϲ>y' CrBtZWC)aOQH1Nvĭpq x|tt:P)yX54Ii2(Ab})JiHHgYTE#Siz10뺤LzR>{@)BlZ>x" 1"CgRJ5n7f{oZ 6xzl6o4mw:iV+Im6lJ<*IBygoO&`&o9t{3&QUY6a(;~4A 㿵.:iU+hePtJ-+qYԔpJ#^x4<~{c`c%=mvNH&qsDQe1R\`P: sn:;Ȱ@=!3cmBa;L&@w ;`Of#Kw*z0`E* IDAT|]Z-c E{ݽ$> VtbE!MgeYRʤݴbvr\,V4R;lG0pq^]3N@$I)тGAWHA!GQ B( #)C@.[IOUW y"D x c` lb zr JG3F`woR#ȀPĨ8??fkd:|4Q0g[5!{͛z]!1ڿ/ (<ϡ<==[Lvr۝/Ye%I4ZF|1lw}{w;s:All60>دyr$q S-(νbSU9SUMN\5t;#~1ŏ'SB֚ssSDZ6* b:) cFp@[fb.^@t:!A ˲@"??sF)qJ))%@xr:/%>ՙq[ԏ,ggg;~ :P􌡽~G1&I BTN'74z6ie(j 4yʶe04˲Jy3 BH!k+O(ek \QZkB#90q& FL0"x9Ah{cw_g}t$!d-Bk +!'%fy.r8G}êv,(0EeO4R!Tj>׵(ϷO>AM&(={u[]}ad\/FQ^_5d: gN}ۈ<ڱ u%InQUeEpˢ6RuZYk5^kGו?Q8灌HkJJ@<2ha 0w"J?HĜEVU'.ʬBl?gG[$ɭO&w0nas.U>yD)#NMyݖe1 C?>>99(_j5!l-zʲUeY׵BQ?umA4 0.Z\ #)BP D~i8fTD":1c{=N@L 0XN{. 9!!PS0 4FO>$jcY3`0l *A[BA>`xpG?( oA>$y~EMݕe qA%i$Ecʋ"SJA qp0 8c|?*IZ8H)˲nPFk-#in6.rZ[*Q2JPV,l )%@kڝ6Bh'2Ni&wWo)2jMai0qT2l kp8ÎII 2 cTUXl\\\^N*fZUU\cR؍A xA`K$sn* vzfŋ~oX,@]EQu]^x2t /^|Od2ϖU]k8S^Sk(] `8:}4!LJ@ZG ʋj !e2(=~+a B0NZqQf@q ]1 !X'ea1Q\fބ1 l^{1-b&r {2EjlZjmSMH);mp*xBV76v1 j)$$ NJy||$ Mn ;<8zF+㴔2bePF19m꺮Uc^};!1U\.vK)LfzM95VnX LEhxi7bNRJ0̽jj{||L)-0DkyjTYnɲ݌9TUpfSpmZ@q4ol2>^\_!@׷^{ONGնjqa ?ެɲ:Ͻ9Q@A$[ @{ԊVt_g3:P8{LmQQQ@eַ֝cL%ITe ͙;nݺ.*bx+̲oFŋWu@ c)v;`Z "L)'IK!!(i:3o,}6fcI ˁ|W72!`.1B"J)B7_hn 'p#t{@Æ"_k pE PPQU7tny% 1y |2~ GDu]`ba[ (BpఀjYuP[B1wV) 3y }Zh4 zq+%0"'O>W#[[;aO&W5(8gY $} oR' \QU5uݬiUվx$gpp؀Wqqq1㸓u]KM.U+~:!ʨw{:Yv:qz^UWWL$Y,t2ƨV+jv~l~gB(L F)18g%cxAu? a4XCaVlyZw٥M܎(RF6MΗQJQJiv' b]0"۾znm`Fa8685J|/䜏^?::zU<_*,UX9~?V1I}~geYVW^q :֝;wn߾ՓQ/W4]??nn0! =`)",F F"P7YY*%?>~맇eYE.FIEc &2 Dk#bApRιSUM4Znyٽ{wcu]y zڠ^woھH0ONOݿ/..~**>??O_J)y^%/Ngˤs]w];۷V7@Da::ggg`0N%!K(צqS"RAM )pGQx]5ЦQw=mgϬJ/>?O~_hoEFtMuvujuV>\.WusbAa3 9CYaz~\l63:yE7#ڹ2BȪJ\F˜Z۷gE3kLь1 8GAoO\)%"aM *ּ~1Zv1FsbᤃZh·A:Q:C pLZuBu^!;4 Bwzdwwwgg' Cm1(JrcP%*QYM(%"q4&R녡o5Va=yg痽$tҦv;agIQqfZfhϻ≱Z?+oxom9XԵX.ggn3FZxEQ_~փ7CPG#) eim=σ 3LE##ڪp\8 !һ,8_SbMʲb[Up8(˳j|ٺ8<8 W%06fB (ҡZy+xX@`:|l0vm 9766߿yg}V%".yp ! ڢVg<vzr<+,2auvDԡ/Rƃ^ׯOAYk;~3 EW8+˪(JK)ŢvAeZeR^y+7[^8@j=!r{ovΝ;Z@(9<:<c$MKu9Q cAZX,2#+]clJՍ(Ie R@99?<<<;;v3vvv\,/ON?~;]ϧ cTuY`h{^d6NB4+vv^|ñJ4B#k|>eQd"eU}?l:M]Gm-60P6+E뺆k@KU5M%Uy~_NNNN_j^|3Bp4gH)o;ȄKB.&s82$ˌsΘ{jbԠ{s]!jnT,+0|WkБb auhuÍq(,*;R6olnWUպAmeCJ"̷?~$jRZmkW6>f!*jáF~rY`0IډN;l&In'\ZȭӅy;xܡqn"cAXuQ,ul8j9%o*+EҦ*(떺,pD4Z[Z'pxngZL bܞ]L67޽|rzttFNZŧ''Ϟ=ͳeYQkv.CJc|v9iEB(pl#L- g2R0X)U,j!j^!vTUA.l:TJEA89>-\府1Gʦi$ k5!ӣ JxZ,Su~BUJVF)S)\)鴆ñj=O!.dd2+rcceYQUBNʦ&ŭ#Z5X wvFgR$I8wcqo6c/x1 ޺u/jͦ q R|;}h,Zq"8e]7ڤ C!TUBi+pW55u= gjbȫpni+׳(ПJ!1BJZ٢faK}έݝ[Q8sWqܢ(fA7qTc,ү_^=h#UY'sRJ!Dc ! 0ſٳsk|14Jr`d%I, 0vVų~\Z7xK }VZKc@̔eYUw]+|K aOaO~,/,`;< ɼۘz:~ROunIjm֐[0c1ʌ572X/DymG='Q2W>ndQQ+~zj8Ȳ,/2}nFۊ@z$]#kuZ*Wr9ϋ <%d0`TZ[Rhb1È#1EYlr19_f(]~?QIYƃ<_EӔAySrϧ3 Xka\)Qi PJkGṀqfY 7ȶi];sT@z b|sx[;ݽY''O|/_n FEQYk 2*ɳg<܄)T: <,BJ"o޽=)0 % 8j>AH&RJY%Z1[Ld]I(7QZl RJ) *J]yÔ $Gcq \gf.NBE]\\EGcS7RJRb nIiE3 Ͼo0F֜ӣ#mdYx2 ;W(l8nBAyiQ y^7Bh{{?ޑJLpH* dP^:===zŋn1y?ڙMϴFxk5~yub ժih:RʄGGGˋa7)!$êOl:|'I.j +c +fZ(a41KmT*IyQ{ZVӳcNVԕ`5\sv{# Pm>uɹ$mE] `Y!bk4V)CsN9w1 ew[cg%!$(vwH7w޿sÇo=|0b1Ef@Yx|| B\.>m$I;&dRCBܹe)Zf`7ft-(Rt]-5<9V݅/,c!ԈHYMƘ.\a\ו&A?H+Uc h{5hpp9ηs}\Q!?@M&K!;SVɫW<ϡ6Z;ccî,UV)?1fӫ$E^oϗ/ܹqcHgY QǭPȺnADeNtI aV'hۏBkz~}tx[+k C{n?::d4K죏>߿+9//g<}7$fp?G;{kyM4|> 8Kt\Q/ÕU*PbZ|3ϋ,D#tpGjI)&|ryy8}d29?UU-`WJוPº u85*(6U#x#$xwE"mLPU]Eшzss[Ah!TTNh(R"]ІԵPm G<$TUn;;u]^U܉s?o,cJV?3 ㍍n 4Mu< ?1jz~~>Naju `:x v`#9Cޫs(Ȋk'rJ1";Jz)Z Cqڇ) -BA&< b&r1.r:.(Z.,|x;_yT7Z0tΨc-D*#1F4`εZ"WiƸO w]:^:xV7a(=::CRi/.&S_%I :Ν8S)L7x1|wcXJbLo a24zף^2r~~~~y9=88qE'z[n|RN)vAivq'?rqvwwBf:pRxk5u4+OTB,*f>Fp8 Ycbal|^qˏ1(HB0#8 l>(.s>Y,y꺵hX Sk@)R)a-vy11ƬVk-qxnjAZ{wˢ|!z y{є?+0οt:0cEIdwww0ݻHq#,BVʊ,c4K !`7LʲMVӁ* "߿)AG;8B@m҈i}0ZkbY.R*w(%>g?O.7ƤrZc8dzsY]eSKEJTb2-҅ܨɻyaxY>]p]/=?\(Yf9s}v!>L'_*e<[kt8?geZ9c*(u}Q Gc燽0E4F*1R?{^;p\&6VQ'K4+k(m$qrvv1˜D8w0:u8xA{_Uj–cApn !aI|u^lov}Jiռ0 !.QFx,#]l6H2auQat|O( C oa ܌3<+])1"!lQ((kք#nua+ cyRƩrkE `B0a0tԩ]9,ϖ˥ ^tI$IqI)ػed]J.;<d2Iӌs8`FR'GF[{766{F<}_f>ֻ?!-׋atg-eSn,;?V\,[nSJa7d>;>=BsZSzem{QjZaϩRH)o`Q@|FBWETK:B) !^>\.;;[7IX]ׯ^Z-jVܮO|ORyV©͓'O..߿@{wIz}u}/ VSh#ӓjj_|eUZ4Z4]SJ,t]oZX\_W]qU hv{ssw!9!{#8n qrrZ-aFQ wRJ@1aF\ocv||aR,KLB`icgj9β,ˋ PkA֭PK &SQF`vA8l6j4/q7@(DA? s1uUu3fZvwvvR.҅뺻;N(3@ڥxooo\\\\t81u].r !qsƍ5'''7/K $7ppaav1LRHJcssBZcJ)cEZk4+MRR qA6Ԣ!6iŘTmQdIOtX/iVU 9$vc]`YReYN);uáӊ1&8 cX<>M `6{N71F].SQ_~Ix½s\[9BtYYIɥ1F:tâ*t0Xݰ8ض=yhn7@;RǙh9w]7ڶe9CuM/KydVJA V`߈{IENDB`pPvPzP{P|P}PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQQQQQQQQ Q Q Q Q QQQQQQQQ(QQQQQQQR R{R|RRRRS8SUSVSXSZS\S^S`SaSbSjSkSlSmSnStSSSSSSSSSSSSS TT$T%T&T,T?@ARYyBQ? Dv !U[iqy{} =CLRXZ\^`bdfhij"EfM46; (2Sno=`bdhlptvwxy|jkd=zm!htBFGu;\}~348:<=> Oh ,-SM $ 0UXnm00000000000000000@@@Normal_HmHnHsH6tH uZ@Z Heading 1$<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ B@B Heading 2$$@&a$5CJV@VSk Heading 3$<@&5CJOJQJ\^JaJJ@JZ Heading 4$<@&5CJ\aJH@HZ Heading 6 <@&5CJ\aJB@B Heading 7 <@&CJaJDA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k(No List4@4Header !8B@8 Body Text$a$CJB>@B Title$a$5CJmH sH tHuFJ@"F Subtitle$a$CJmH sH tHuH2HL Balloon TextCJOJQJ^JaJ4 @B4qFFooter !HC@RHSkBody Text Indenthx^h.Oa. Sk ln2talineat*W@q* SkStrong5\j@j y Table Grid7:V0 aH !"XYCDSTUh$%*RSUV*9[p 4` +,-CDETUjk  c GHXaWBY3)* #/017RSTUVvwHvwV|}A !*!!!"###U$V$$$4%%%%&C&D&E&F&Y&[&l&m&&&&'p')))()))))))**I,J,K,j,E------W.w.....//////00)0203060H0l000001#1%1&1/101213161J1X1b111112$2H2T2V2W2X2Y2a2b2d2e2h2}2222393`3s3u3v3w3333333333 424[44444444444 5X5q55555656768696A6B6C6E6F6I6^6t66666777777777X7777777K8L888]99:r::+;;;/<<<7===U>>>d??%@@@UAABxBBCCC=DDDKELEYEjEkEEEEEFFFSFTFFFFF,GPGlGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG H H HH:HCHMHNHOHRHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIBIsIII JpJsJJKLLLLLLLLLMMMMMM=MkMMMHTb T z < B"'''(^((8*(3:@D2GHJHdI`JJKLEMNN/SL\^^^^ _C____``deifggXgpgghUj`jmjjj%kOkkowΆhVz.V &> 2$$,%%L&&'F'>*R9^;DVWrX~YZ2\\]^_iwjx=?@ABCDEFGIJKLMNOPQRSUVWXYZ[\]^_`acdhx :/XR$uL2n=.JCb$oTqE%E@Z( ^ C .AROAD-antetZ s *A ? ?B S ?X (#404 _913582946@ #|#  W Q tBGSOGSV*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplacehttp://www.5iantlavalamp.com/8*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsCity  ` d . / ; = f g ?B)))))******** + ++++ +&+'+1+2+=+A+L+O+U+W+]+^+i+j+s+u+|+}+++++++++++++++++++++++++++, ,,,,,&,2,4,K,T,U,^,_,i,r,w,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,- - ----.-7-8-B-E-O-P-U-V-`-a-f-g-r-v-x-~-------------------------.....#.,.I.S.\.f.g.i.j.u.|................ݔ "%>?ϘИ{|FGȞɞΞϞŸßFI աܡbcɦͦ &'23KLXYdg01 ު"QRTUQRvx^`lmȰʰɱʱ24UX˲̲ѲӲ KL̶ѻӻ޻25$'04`aG"WY BDR^gp#%)>Q)*89Z[op 34_`ESUik   b d FIWX`aVWABXY24(* "#.167QVuwGHuyUZ{}@ A !!)!*!!!""####T$V$$$$$3%4%%%%%%%&&B&F&X&[&k&m&&&&&''o'p'))')()))))***,,v-x---I.U...kE~EEEEEFFFRFTFFFFFFF+G,GOGPGkGlGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGH H HH9H:HBHCHLHOHQHRHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIAIBIrIsIIIII JdJoJsJJJKKLLLLLLMMMM\@\\\^\\\t^v^^^^_____A`B`````)a*aCaEaaaRbTbbbc cNcOcfchcdddd#e$e]e^eeeffkfmfgg_gbgugwggghhhhmioiiifjgjkk?l@lll3n5n*o,oooooppHqJqqrrrssss u uOuQuuuvvwwwwxxxxxxpyryyyyyyyzz+z1zazcz5{7{~{{B|D|q|s|}}c~f~~~~~~~TU~ 8: 24{}jl8:΋ϋ<>ލ34TUqrEGۏߏ 45vw ݔ!%<=PQdeǖȖABz|š ŸßHI VWաܡ89z{WXͤΤopȦͦݦަ %'+,23DEKLQRXY]^dg/1 `a׬ج<=deSU./ux()jk JLdeCDvw˶ٶ&(ȷʷFH_`ݹ޹/0rsTU߻ABijUWܽ޽lnپ۾XZ$&$'AQRXYxyACPR12Microsoft Office Word@> @ݘ&@b{$@C,8$v՜.+,0 hp| ms|2 MEMORIU TEHNIC Title FMicrosoft Office Word Document >@ CEux TUZ[hipqxy <=BEKLQRWXhj!#DEegLN37:< '(12RSmo<=_`ghklopstv}ilce<>y{ln "gisuABEGt}%:C[d|~!2478<? NOgp +.RTLN #$ /1TYmoln333333VXY[...7 < <<<<<<===BBBB CnCCCYEYEjEkENOQQ-R{RW =?WmILwy{AAJRTj|Lpw >Q)^h,(edxN^LXG »VIK o »VI»VI?d~5X+3r6»VILCa»VIK»VI| DV#B[U%|<Jo*W+»VI _&0pj 2»VIS!2I?5<B67»VI9d8J QAre8o=FB\B,P( M ]N^(E y`hdbvE(?,ee\wDgj>"(zlmv~loqX2p^|:q»VIY-Kq. 5pqBOr< f9y0jJzP*M^`Mo(.0^`0o(..p0p^p`0o(... ^ `o(.... xx^x`o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... ^`o(........ ^`o(.........^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHll^l`OJQJ^Jo(hHo<<^<`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH 7^`7OJQJo(-z^`zo(.808^8`0o(..0^`0o(...pp^p`o(....  ^ `o( ..... ` ^ ``o( ...... `^``o(....... ^`o(........ ^`o(......... 7^`7OJQJo(- 7^`7OJQJo(-^`o(.^`o(..^`o(...^`o(.... ^`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... pp^p`o(........  ^ `o(.........^`OJPJQJ^Jo(hH-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH\ \ ^\ `OJQJo(hH,,^,`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoll^l`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh\ \ ^\ `OJQJo(hHh,,^,`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohll^l`OJQJo(hH 7^`7OJQJo(- 7^`7OJQJo(- 7^`7OJQJo(- hh^h`OJQJo(88^8`o()h^`OJPJQJ^Jo(- L ^ `L. ^ `.xx^x`.HLH^H`L.^`.^`.L^`L.z^`zo(.808^8`0o(..0^`0o(...pp^p`o(....  ^ `o( ..... ` ^ ``o( ...... `^``o(....... ^`o(........ ^`o(.........88^8`o(- 7^`7OJQJo(-^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH 7^`7OJQJo(-^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHk^`ko( 0^`0o(.0^`0o(..^`o(... ` ^ ``o( .... , `, ^, ``o( .....  ^ `o( ...... ^`o(....... PP^P`o(........ 7^`7OJQJo(-^`o(.h^`OJQJo(hH L^`LhH.  ^ `hH. [[^[`hH. +L+^+`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-TT^T`OJQJ^Jo(hHo$ $ ^$ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHdd^d`OJQJo(hH44^4`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHh,,^,`OJPJQJ^Jo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhll^l`OJQJ^Jo(hHoh<<^<`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH hh^h`OJQJo(++^+`o( 0^`0o(.0^`0o(..^`o(... ` ^ ``o( .... , `, ^, ``o( .....  ^ `o( ...... ^`o(....... PP^P`o(........^`o(.}}^}`o(.0^`0o(..88^8`o(... 88^8`o( .... `^``o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... pp^p`o(........^`OJPJQJ^Jo(-TT^T`OJQJ^Jo(hHo$ $ ^$ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHdd^d`OJQJo(hH44^4`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`o(.808^8`0o(..808^8`0o(...^`o(.... ^`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... pp^p`o(........  ^ `o(.........^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.k^`ko(0^`0o(.0^`0o(..88^8`o(... `^``o( .... `^``o( ..... ^`o( ...... ^`o(....... pp^p`o(........z^`zo(0^`0o(.0^`0o(..88^8`o(... `^``o( .... `^``o( ..... ^`o( ...... ^`o(....... pp^p`o(........h^`OJQJo(hH ^ `OJPJQJ^Jo(- L ^ `LhH. xx^x`hH. HH^H`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH. 7^`7OJQJo(-88^8`o(.,N^`No(.0^`0o(..^`o(... ^`o( .... p`p^p``o( ..... p`p^p``o( ......  ^ `o(....... @ @ ^@ `o(........ ^` 5o(.0^`05o(..0^`05o(...88^8`5o(.... `^``5o( ..... `^``5o( ...... ^`5o(....... pp^p`5o(........ pp^p`5o(.........88^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHxx^x`OJQJ^Jo(hHoHH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`o(.DND^D`No(.b0b^b`0o(..^`o(... ^`o( .... 2`2^2``o( ..... 2`2^2``o( ......  ^ `o(.......  ^ `o(........h^`OJPJQJ^Jo(hH-h ^`o(hH.hAp^A`OJQJo(hH@ @ ^@ `o()h^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH) y` 5pqDV#9d82p _&0zl]NeOr| ~lo?5Jz?S!2Dgj,ee QAo=FB^+db[U%K 4f9yP( MY-Kq |:q 2 6LCaG W+KB67Jo*@ @OJQJ^Jo(-,`1U0))8cM         *ΐƸNJ    F         ȿ~I    n<    *ΐXR             PJH*HJ0UA@9x`xqaU 6 xc%Kyz3l52768BA:;tADoF"HRU]VSX~[dKVgLjJ'kSk"os1t ~L p(qF]YNn26d$=P%!J\%XUS$"NZL;A#{VuC #/017RST///00)0203060H0#1213161b1T2d2e2h2}2s333334444 556E6F6I6t6777ETFFFF,GPGlGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG H H HH:HCHMHNHOHRHHHHHHHHHHHHHIIIIIMOOOOOPPP P P PPPPPPPWPXPYPZPiPjPpPvPzP{P|P}PPPPPPPPPPPPPPPP|RRRS8SUSVSXSZS\S^S`SaSbSjSkSlSmSnStSSSSSSSSSSSSS TT$T%T&T,T

BWrqm_V_s˭ش?|gg d?7N$ngzjxlY14UJqOs;;,zsI^ڜov(j7Zs? 6/z;./MUik##`,7.km˲'!@Hp 9g# nn1p{v]*S RZ}A nߌMji]=u'(u@Β7ޱn-n↏P+m‹cybUqka^U"]y~mWl] jD8V>ZIZH'uԩ@rDAX}ɜORʭ@`̿Da?Um]-gӋ|yz*6f<|j~?ɗ$ZJx}6h4r_~j~a\㝝N?WJyRZRUUiy왵b'e(A2<_K3TU5(F~YZAndA8~vΕV !<ߏQ(RBJ!6-KGd+R-X/Yn򕨲O8n{ĭCwd "a8HA}aTggg?hZi1gHquuŝeYfy4(h8fZ;N.ɷoc)d&um_ V*x*|>/P)kp̽\oShm#]sWK#_,A 3{RJltʎ1t# lyudY.$9hJX" }!!֠Y[sYCa;y}nQ72ofK`SqY@@n\ck cdyLΝ`'ʍR-uK}.k =3ZHsZ:a%f-Y+}B@"g,I! !=)rtKR3ZDe](@ mI!U")+ 0gg<{Ɔz8Fϗ8GlyR~鳪i!E2;;;\~/0oxpxrxvA?gf;F I]o^Q|ږf8 .v={ yƏZ;!k %8.t)xs9v9[gH!@JT}9&s:0pH ~n%Zco AhFķs¶k RH(yxap(QKuz I{QR D+[ǎsĪ-9}L%sQimXG@JypG|}Fo MRǬ[z[9<@γ>r""a- 5 ^(H:ܷ۲ _N2M(]MV/|>O<Ͳ*k10Pz=c ##\.ƓɄ6z꺮tJ`0Zg>|>Z;cL]ڬVRJSAB:Y]xgŋN0M4j%`4IQ PWPTUDA@rwwtm>~%R*UTWE]E1Izggg~bͫe*rgpŎD$ o[{=խev>:nDujÀ | HDmÄ-eݒmܑͦF򟡧]Y掌6:OsD:C)e 8gw זY ¶%>>:x/j媺稒m5PG!Dym@APL7/""O<;[KM#d:HL-Z[*ScUoU%̲l4FQ[\k+s" %!Pk]Auˢ(Es˽D$&1svdYѣh:-FED6سxg U]UfR "J,묮kgɡ 5q$ O`cK(i ^|BDt =aޭΑݞƿH p4k2MEA۞6o|Yiڹn/ƨ[+A\2;c4 #^m<>Oḭ,˸KX u㍣l6N^,=,{]Yxooˆ`0ȲmWt<ޞsݻwDdN;;ockW|?>95گ(J,zqjDD< $ϴeUuu+u8 dՙyR$b1litH)#Ǣv_.}Uw ?qw67 o&o]sF~,eYd9\ a"d0܍Z5!Qȭ2lOi| r:Yg!<&r9r^{G@@NJX2 Jʚ$ArYkumsT~kr<{g }y9-˪,+%zM IZP?"( .s-7tV \6l?q>IܳC"n㘿:2QכLSVͪNDeYU(&/MV?fr69k1VU&[gYfLIr6^ !z^):dᎻ M omu_]vB@ %[?xYcOU 9ny'\.Bɶ^/†ci/˒K0UUeقs5UFd^m"ZzY AD:57޹#פp Z%gFJ/v}orUb;9дi"EA V*~KRc1TJܐ cι0Zk!`6mgYVGl#.FQ'".pyflIT "&I[9xOLᡒjիW;ݢ(fDC@ $gUUU5M4cb笕R}!{y Ǐ{|tvsPW%y]=.Ń&=u?|*M䛶nFݟCI'tБu-XmqiT=M~ B:D"W\f<< (wNHs`ӶJ;J5ZdEh)T rG Vl7yKk|*aS {ٌ bWie( hdK=j%]б%nh͒7~pسym6@4&BQsB$$LU4α*60(+c%<%y,k~쐭m픴V1m)w ^-vT?[jS9 \Wm ݖQIE0=U]XCI$fb9Q / c"lFH%.O?'WWWi2O:_|vpBn6[g?RrZ/b!L&'{l6;88NyXdmE.kX,8+bEIqHEǣd$BbQ׎eY-XR@DƱyWuADLm)ʒ0 kk)xnA:^.9t(*Zl6b< 4M{qy,|>EQ\\]Ih4R׫j.u]azlbzX̌1BO>d>7??)ݻw&wwwOoyq jorQ6Q7FQ|N!^x7#98޼OB^-]}yn`ODmm-nywb`mkR$( ]D_.{>Mifu ׎hGrd@n :-舻`ȈX%xDTIpF uj1fww7Mfi*)fsW#q9²_zǽ^0ꈘd2<χ1eYd2*8~۳3~ q˫Gqf q?b\^^^yypXAگ3>frv(4'''\ I0{ ~۰!XVmlG|C9/4r("9 n% ׯ$I2N6a/4o߾Rord&rqvƧcy޼y`0Rn6j56u Rý#h2 `ZHӞֆkoy^m<-w&I%67UUz\dUJ[snw@0 Rb<r:$I7vcѶ=iܒO~Dyg]O;߳s1s OM՚eVEǠC ?^!_Df< C|qd\u$ Dpn݄⴯8 f`$D" ;݃f\ID =h>>gDVLvhlnmDDB*kC8g!)UUy^$}] mHy޻w?LxsNJOUFYi pD\.q6MX,=}itVQ;9~qq1NGbvxqqquuQ W xvhee^aߓ2In b,9B4M'Tq u]2S !EM(.LH)4< XUYUEQh3Z벮Ey*R~/9"KO=|pZ\^]|ggι`0j=z!G& 9Lv:m(&~gBJ)Ɂsuar~= Rhkg)bQ`0L#:0TRa/ 0 p8z=kLFCUQJ0TJ 'S|_!*)θk&TAt:e]"!,X%,S꺮,p8(bŋ/^(1ְ88Ke^PsV9Nȭ}BDA͈E (c$lO('9t# P"HoACom֒` aϑRBkFiKҦN;پ!aǏ=j⢮몪,t8ggg͆zrǘR*I 'Z2X X%XhDaFiL(OdZ ϟi$Yv%V|w}ɨ\l̨AĀ$@M?Ai?@@G a ;+;|m͇nQ@D 22#=s߽{\.,99=L&ٌo޼L&ka( hqc`F5FZx=^z?uuA#S1rB{ZMeߍu57u дqM|EЎ nz5c U|w侫SJ׀"$D1B]6x0fgh͒B7iJ`bٓ'O֛%Xf ]= %Ԋ L-9{6n6ۮa#MUBJ))ǫPqE~77svvvppmWy*ũx!Eli޼z}?7Rv{pt6m6$S|ٜ (/_2$YrrvDZwnzJrx#lxx6 _x V6e EER6_%,K(E=MSEi%JX 2Mn[VyUU4,f[yz|]"vZY6g_}[v~B5t?^j/ @H1E5 |Dabn\/B>A𞈃 Pl7>qGG]Ak lRB0){wc @19Bsf 5XJ0Ѓ6mk#IF;>HÝ^UU=^}4I8G77pZgYvzzd2Kl,dPh)F~Ϟ^fŷ߾r(GGgM&tQӵm'( \7ɟn9_>:{Yn6MEV(!~p~zh60Fxyv]|\}{]T%clf[el43Baݛwf"jrC,/˯O߱ IDAT+iwڝϟ?nnnt:nn NeRJ۶7#N0,6n6B$I\.C˱޿{Whxݮߣ+dc[N`8Hwztx¢Uݦͣg>~ɛ7o7ReQiTJ06m;,ƨFT6 4J)-)„\j)RU0wH!!AJk#L ǏF#4Fj#Z ҂1F2=v\2lq]϶]((-$iSi-.εJ d4DH-Ōbg>JadA0b(0F"m0ưŸũJD;4/=P@0Z)RFk*Ye91x`ZL"L8 Yh])UJUJYY Y Q !*R(%,-5 :(ê* cZ1y_|a4YZAzBeYkwGo2SJ(FA{Rs\-(i^znԣqUR@b?==uc$ `Z몪J^Hq zg-%`0vjl׉xX(P:5&$q޼{?/.....zv0c0bӲju}vʀݏm5HiẙWJݮ4,Nӱ,ak_-Q~يF[V)=hۭu]c,5z` 0'Pm⽦u_bC FQq%Ƹ%1$wB?%>WJ`lQjl#kPmN(/T숮(66C6/ !wlG1 lB 1^ @[ 1EJUIUI%BJ3Zcw=cd=z=<,8AJRJp!㓣N9e )^Ǯ0IcAl6_O>=9=?BcgYjʳ3(0=uY7,1eYq "QJɲvBCXfYvwww}} lhtrr:uc޾}yeYi&IU@`">c~ƺ.t ~Aky8*eeyeI !KDZwz& 15C_ÄoU_OMiTtu fX t :jb|g`ˡzs}l+"j4ѓRpg(tӝ\ׇM GQYV8:jn&I8u'~~WOHvz{~prq|}} ;0Uuxxi` mzm7 X@"F@YV>}[Rէx0#)f1scL~x1~PBս&~ 2 Rn[B) XP IYAw`m۴˥hԁ{n,:" e~Y|H?<+ +FzGhv寇+P2fYE)4cLHKy;[ s~??S?aR?jsLa_[ ,kQt?!Poc4F;{Lc+׏ cܶ,KBIFAwtq{{mv FFcJiUJcVWaЈ2嗞ld{,<_x>0Byw: 휞V!D,u$ N1B @N16N)d\-Iq=S)ywRmZO>p\ aBg< UJARIV!^#A0ì(cB)B,˪*}?ZaLFQ=~R眍FڪJ !"˲,=iG8[w @=V=Nfɳ3'F#c˲Էo8;;q¥E1Ͷ-!>z=ʹ+(cs~xxqw2YX$ }R .}A:! O?Z'IrttRop(+8痗o߾}uݾ?/RpZ޿Lv J:aJ)Ea/e>nۖEB")b`_I˒1VT * *s~ww[zvm|믿IZ޿/˿v;BHwA7ah4:qC )N5Ȳ T@ƓrA yrj8QAPC0Vk0BFjni[LRbWB|\W۶}ttnu;qk c!$;mSbѾ0ƿQӱm^facHcL}׶m81ƌq .b0`aAg!DUI R07KIcRfiA(bbpfS+l9 fy!01M ?s۶ТR۔69eY73˗o.֞Φn{zz24ɵBt>߈Zƃ.&6vTc0^(wzg;J)*0PSrMO`pvv5y5 vp !Vc$FfY燝 Bhsԧػ !AR> - WB pB+Im>,RJm8v{m MJsĴFBqKJyن\ Tɞlj=%@^8VJ8)\eY:[g":y`=8%>XCy|38)C˲ 1DvR[H'0 eH~=C TOAN;T#FԱ=hEٶ]Ub uY6Pk { ƴnBf'Mr@&IRLF~XJ\- ls>a]D)J1j,nE {M|wjsuufUpl 36a}bZbU%hKۭz69B&>Q<0ԑRSH7c߿&q@u!ѣGeXuxxH)EϞ=_v] )eEw<ρS B?H+`)5JJQG)wBTf1XJz^=%Y0Y’$=@>e|\a!( BR P88!vT_u IP0 ?0nÃ1իW0ѣG_ob&|jBJ"#:|^x"J =YEQ et:et:xh4m10&x8Sf3K%Iٮ RB'c PR >-˪>/z@ I(0a5B RQ^_EY485DQC eEe), DQdvDQ=Kd !D 66!}lRtj7*F̶Vۈn4c-$.yy; ҖLp[ ^ !BHdrF[W@a邑FQA^00hzFԉ1g:Iqqqq~*BD~L{ JCAnly^Eqqqh4a2shFjDJTUcl !ay.fÇUUm,FBzޟ韂-Bna)I})!v 1#sY eEGRA9}DŴ,K׵h'''7-.Qt:@>NvEU zc<ύHyUu :wzs·@ wCG?} l׵[ .De6fY6Ng=s*X?T͏|:;H,$4(qݎb9G$WUupp6Y.d^ G׍F2 | '=?$Ѱcj|S]G>l ptG3# 1gYІR ./ -'yߍuFgggVjo^r΂ z208R0z0&"IdI}߇-Pl.Z`l:9uO>O lUYMSJi<_xqww a!i R)a n\A>!Ҫ( ?b-`=3*IpEGGGQ x 8qg8~w*a\.$}nBkQ jӞ\|ׯD:6|aו0 RVBsp1cl"Z0ha$jj¾:pvYAe63{1i8eB16-ǖeqñqfFNwrzivV>99 㜜<{ ,,WVMeC i'%\*w@3:SCATUP"ϟf3`qn_^^0yo tr鴮$=:: `X!c\=(t9??;Kt1YoNۻ5M(kvd$(!C- P(,=GW?ad}(2u?~hb8V-Tm+4/$Y,}t6܀w⦔!9y^w IDAT_EQAgLiLv,׳<'ڈv!*l4W-TkU0<S!+Lm[o߼0|!e_(JVyQ1(ӣ㓣<˦I=??7'mgib0zvzzyym7==eZ,ҽN2N˹"Il6ʲ Bo6FEO~wv~0J!( ߳)B+aF#FHTh9gӥsh"9㼪Dc9Tb\\\z]jN'N;Ng-4ێTyc#u?,Jn!A( Qͦjvvwdx.j8/+iYVZnnP[6yTYR Ƹm9Y` FV(G#1&Q^ "DJUIi ”v#B02NvhcF <׳JdIIUH#Img0f3 }d2iJY̚Mfo^ݏIdfKVRF1E1\qK\+N9cF;f1g ?wmvʬ,^]x+Egq#򖋩_'y]yślt?xMRSb.Jxa3خʼF6]?om_]Z<͖EZ'OTZ4Y,Eٶe &2F*]z%"ɟ1--fٜsF)1Fߎ'01iӪ*E^e@9}1VeYb1d2N@(mF ˲d23.#j- v21 `Cm6a#^#RUsccۖeQBY&I"C0v]ǶfF*,($I߾yݻbi.//(%l>y\̯?gO\Km\NjFm <7-F ;<~_?Vwp2Z骬&VO<$SR Z+1 1j0 ArEJ/x*j es. ~>[_jZ* !5v d۬Ƙ(u B8c|{sFGQ$nPGQjEY&8F8SVBj P!$-+y> yYXIJ [1 eq l˵ p7 2 RAwx˲/KU+0$I,;"86PKcBT,eQ 9 !@Dqt`[E;@B\ݝ(7?al!R0PifZ+ `T$!@P0pdg*0Bfb `$aYVw89Wj°qzzjh4BaH)'x}ꫯN) =::?v?,K YUG}:#N'|bWJ]\\_ů~wE=k6nkjk-؉J!(&1(}U\UU]]]HxXOk0FBt q۶t`*vVwaOOO=FN'cPv<۶;&!(dR%40lZ5ڹl U83fO{gJijs5`Yr33ε־Q)u4W{[*k$)[6_J)DbwA'5'!9 o_JyyyX,aUUl6bAP i6#,X#-J-` QQJ]rbj4yCc BҽIBIh_A.PSүRJL 1 J5Ì)b<>ymp4EQ`~:fv>ON)t\שJʊoM)!RRJja*!DQjaf{oQ"Tk-KYn7(ą кZw:MB^W`ߝo*c|o6oqam 8) DGY `; xli6ڌ8N Y4-۶i*%9EU!5:5hO(@VGeYj-w6!DōA#hw]BX !l\:f,V7cLB ~-$hF1"HzZpEQyaj0V#*4 "abDsJ0Ac0gTBh;kp<*Qql"PBeIYm ZVQشmw;8Gt:mZB()42;]pHTe =1>agzz9Vzx7QJ}'ύ( 7rDz"Mk` A)z$j;^z5̀lC%a`-,$ɲ,pUq!DHd, Cؤn4*A%rnNӢ9(JZphl6GFpJO)Fkp!nfjFuۓsٳ,f-4oy^U !0%hP˲<88P m,cF9QJ)-[kDFASv"*]S d2]x@eD-R`08<<=t6 AR,FQyr]_)2ަTȲrӹh{Q@)=X`{_#WDZkhDf(1R !K!TUU`SgSZs|t1_V>{1,t3Sؖš_3A9.Br\)P ضH)?|`i4#HqttbLSxm VիC iBl6C(# ,C,1F],RRLZfsƆM6%jEeeYn6hB@Pj $r9 1~720;7V߇ X(!MebvФ!"0NE6mFR})5h(,˹(!c$!HRTsιQ!%_UPv|rc }DZ!J)j3|OL'Hh =f YYٶE!fZ!y^}˶|)ZY$e1j5myU)1Fc121K)EyM/E;FԶRN(4 !R{aRJ+xV@vWl@ $ͫJ.˲|OO^WW{uA8J65Xi:l P۴<{988'Ivz.oV#ZYZv zAAʲDAUUCZEŶ0jQ¡w][JYmuM%Dh76m cOKF=}d2*Q9tu@F^%PWcg48`'L|UU>} x0,b^?W𰡺- pRaADBUFpY"''jHڿ/ ʲ]# МVH+øʫF&jT-@SƢw =j^`mۢ" EFe|>PJ Wj6i+2/`J٤n64MS$缨8HӴC- cvdƱO./qniu,[6EQ(eBVXU4Y8mf2U$ 0o6lm0,;f)*!\3^d86JkϢO0B߼~77F i1斒 !,999>>fA ~1lÇcمB0䜄*TxV}`CYe)gq \T<ƘvMw0!3$ ׃XUEΕP4#w'e`rZH46 NT_J5@mYF,jÕRh p@&|^BFhz?"߲!0BrZpa)%p!۶U107-@a ȳڱy+l[b1~hs6H 6h7Tufj6gm#m y^ [ܕ97+i1..dtEQa^È;pA)KLSTWFA7d!lY۷/..4,DF,ˋӓs S@6L6I9-y3ftQ. cap0ȵm|dYRkDzeQAťO./7kU h'|d /ܶm0#HE ! >Yn۶BE{tt&qJ Hߺ~0y턐O?~, ɒz4X/cĹejLJETU1A8_ANlԟNdWJߏa*B̲̲88I4M9ZI`€T\(V Ȍ8NӴR@(.3QJDVŔf#P8C F<`Y >ls`X60Kٴǖj1f3t.*J!i!vf0Ѿқ{2`j 9ёQuTϼ12 eo5HhKJBx.JA]x!L@]M))}) 9eTdZK, !iX4M< !)ҿtG8v }wxrھdYX,m йNcwi1;A&pR= v\F),+gѮ 8r6% A5' M3 0DlVe dŢBU^pz[&[uQثMQ15 v,},OzggoJ:Ӟ>}_bÇan6(p2Miq5A=HbT ѺuΕE(8J9 {EQiRJL:/-U{0/cuc9+ ׻$kqaWs2c pẅ#w^ (!pT 6Iɂ Xgisڢ(QuQTČ8[(RJLI1M8qO{HX~.؎" IDATu,jXl0 !!z!j `><8`h>6n* WRzyyn˲RF >mDStR. ܜ1Agd^ LrA#d(HGgqG`Xk Rjڶ*|}85F)e?x,Fb&v&l!Z'pHpyyu1-?::۟:gQy&v G8p)Vph\H)(Mz3_ֺýmҀ$ɱX)Ȉv(UUmzN?=կ~1p{?ilZrM=Oik"ڶNhD1_}v2ƒQb-ciީ5➷ AD!^{5E?pIt:]؀;n6DElq v_Pp>P-<[QS` g*!t]7pw0rphu*!W^MC}lVydLDQprz<)MD y `Xh4P8G8aQ;t"EVU !sF~U{\P_@(]u;J 1c$ᡵ>ӧggg#y^<@XJ9N/.b!%dYִZV+_PUe@jR?wzz\ U88`uX pA=A(UjTc$K6AzBBFa8RFx:T@<(@MRVE]5mp4x8IBl,>/pљF#i *SrfN,,K gyhGZck--IQfׯOáVe&6ƨVch3PK1F,aǜqCŦisqR}'}"(h¾ sa*8.d7}'$ t T[~>,(mm dect4MBV5BCfJ.ǃQYVy &VՃ{g'gW|/$\P"Z5 Q: Q>@0`| jH]ByultǓ&YVeY򓏯}? vf8!3 Џ`ϟi|AzgQ,%z"DC)#(҅0µq@%>q1:e;cD"Z1niaZɨ8M]t#zeQQG"'QF8%EgXvJhx,.qJ9 B(j ֺn4M)أ) `\ڛDBޣ/X{y#ޘx o0)ɝsR ~tt2뭷#㓓pB#齑4BI%1 N:;{P5MƘ][TrSJ}u~g~m|~3ʗX>7&)}FիW"JIUEQegGͺ(N^hUacL)z>!8 dgJIVVb 9t22v{G#Zp@#Cι{mg0 %I=iڶU;о[ P7 (4b1kUiKUL'٦i;6au]eLn XT CR(K1J)#!21.)r{},v2N(@;?LIA:>ZD "st=XYԗj1 'B؎B\__c)gggޞJ,^1KQ!*߆a#v4Ni+d2988 p+:\'0 (Ǐu5h /,Ǔ]=ASΊv/of7׳$`XEa;?|wsgEtƨ(6M;-2 FBtU5zXVf4 aᇌG8ZkI޷͜NNNP{`sIu1DQ$IA"vZka40H`.R4H0Nv1Q!RVWn۪*/l6~O˙ujoo7jU#N8ja+x蜳z$U^gRz!-4lѯۡ$댃QEh<䠸`S.gwN۱pNJ#F$e\iY* Gy8LS:pUS~w <^ o{eOs{](b'=>>JaaR~{o)eu|6X<0E`4o621hx||||8?2˒{u9}_~ɉ 0LF?ACyv]Vͧ9 h()%?>>F^{{{_i8vC>ON\8\L;jW =ɏ '$I?N\'; ,˪כMUԡ{\"_HR(_ CXMYgb1f/^>{%cĨ % . ɇUiG0(ԎE۶777FAAqa7f'4*P겪KKPp`<0oX;{9u@ R*c~ʰɂEwĥ s#.</9g*,0̒Z͈RROӶ~~YuR DiZ3aBNϰG Ԋ\/..G,ܤixnz}l!l!g&TeY`4=9쇣x~Q8J5֊+Aֈ8 _c l[j WZ}:'%t<|h4RP1"DJ*jh05- q! xβ8uӔ&@/N`;w3 07͜F(ZFՄaճ0ƖyLp9|\_2M|){d<>Z'IJhP)X]6pf;әlp8 qDWZVK߷@k ONNpy!2c!PN_;1!dƨjHFyTf"Ϛrr^z٤iM0imתZo O2)`.=8v!( 3"r" % ú.-j)wV(0%Zcd2Z۶5TJ l1#1@\v] Sqsn@3!2 poo2F#(! +>ql08c5!D2JGt)p!- 7S(E5@|i"C0\"PE}&u;Äa Z5=/ת-"$u]FaXt,<[-seBG,򲨟}G geay;/_D.a<886n;~+2X#Ҩy^Sr~XެΫ2/\J>*놂դE(ê?mUˤ0Ijj=p5*",IgjcLdyLiӴJ)n$B)anU C0Aʽs<}=OJ)-%v7[fBYSWH繄h]6@ ֍p|vvgA5Z%M6NIVMY8qU{PrB #~/~`QcL TUuqF9P1P8g̭n2ksY`C8ڶG#O{QzHuB<|pFGxM`Եlb~vvvus|qSp zD1/Ozq0( d$ 'j#95f ^EOJ3`j@7@2%bEd.zy󗄸|92]s.>O)퇣`Mpśޘts>CifX#\v 6unS:UL8E)PfCOk6|ٯ?¨f<*4ߘaq@GK 3M#1E)XjMq1*QN`G@ QmuSVb9 #Z}pp4O4E@RcRPb PB<};*ܷ.og]~w~<~%qqpvjZTMUMYU]e^̧,IQ- ò,27Pf7&h)B'AxW>/i+Ʒm[E,l>y(lGι1& 9gqqs+1f8D+HKbZ`dv1F/DLW׊vӇoYgx39|6ų/^̮ƨmM"9/ʤ3FQaQJ:\sQgL[lʲa$/S 5dzПsVf` ð(J5!1ƙ> !]QsŢz{wwẃ?t|~yG:}=:W8⭈eXaQA9j6Yuݮ#S|]c9I7%x ΋ !d8wVsh-+wp,s)yDAq4(sw<;k-~]~ONkR^^2/F#qn˲D\JКTUřG;2rYN,_gϿ|IY0<EY'`4gƘ(f:zwmՃ9RzUUIu;h[fLH) @lB(b*Qcw2v@j zڥ{oq׎}Wxהog@U~G_.}yC~BN }m۴ȵM[tf`!LH'?!{Z2/NH3MPuq5(,8DZDZt`vENÂs#()9kyT> `/ e vCXkmX,/7g|YCPx4HVs) ι[j'8`**0AIU);I23g )!r뜔V.MUG?rWp0NW,t㮬훲ߑ=㟗Eݾ^pE2B9`KhۚK!=jb-pJ"x?ZUFHb}vF5j4MQdVc Vi8eA)ܛWHA`Oox'0Db~&j~|_`5irX,Pt]NZGA,ܬAᛶF5MXsr|q3*(AUM0"XkShB8Ѻusƪkk4 IDAT0J M'ṯ?}wLͰxIG7m}úy3/|uKa8 Qee :c0dHɁ*!)mJv] uh:QuN5:JxdwVݙRF;ϰhe͎b/)/Vؕy i1'tMYęWg_|O|t< ^߼ꫯP1,zyDմudYjnD JVyю9jߟ*?!vB1:SA[Be$qNN=|d8a2!v`kv;& PBq(L u h 8g9]GCgkFQmug4,"M0N9WWכME .p΋*m (u`o:Ri"v(iJGQ%!RJ:֚qу|7S ݇ww8|w󝇣2pj۶D{~/x9WEٜR axt|7q̮g٫W/fuSaL8,91$kc8cAJ!UYJ P.F9;_?^'@)PJ1оf\ϓ2p3{X,f?1K.b=~9 ECˆz,R !@%d"$iujHFs XWu)s/FQ8nqe P@de]ƄA{0)k9J8!!ݘ"RҒ]5Gշ'nS~0f7z)%p*,tREVsi4ɳ,|? ,k-b<Kw\IezJS 39җVZk]5H)JAzskpؾkWs|>蓾7pPZ;N)gHւ΋ t_LcyQc?ucB\<ȏ(I6m[7MszzF.UM0J9cшv2e 0njeL۸F-(.ݒL(I xugLQfdo_׿$(jC`n6gϞ6aoAiB7:6#2գW_ d-Ik\RJ<0*9gZF ࢮ$YAG!R+3oi{wJ/i3jw(XqoX*ڶ!Hc${(.({lX!VmnΑEb+C3ѶsI |?$PuS׵R{%sڷ!Fizl)Yr嗟ǟ~˫fn7дc'6M l':`M%wQ!m[@\=^$!#ޚxǽV(>>==}?MSZccu{%r Vy}l6D096sn GÉrJ#ovoܵ ]' ݯ9{Y8]뜫U^/p8z1_q,%?yx؁yެ(fҍ+d2NmK)C-I}B-\X(r, e8ۃVݩ};:%|o>/rZ_<۲,, p@Pu ܞ3vl{qN)e-嶋<[-Sn#J)Oʪ*F3&NFQ`b5jF/(j4\oGw?B !',8G?;29:#1qA 1%vBpN2#<X1朩װUP^E~&~fG>-[G ^J> }#8;; b{7 ΎNN&jo$4*#Ri(!?h4zzG{K],W7udLx@ R^I<|_b#˦-PP֖ VVM@zbӄ: +=6Mmjg}F8JB5Mc sd牊r0~ԍL2V;bЪ! )(ϯ.nORJyңEQF['!x4s:^]$*0ˢb 0Ǟ/}|s~as9Ǚ g ?O뺎RniPJ8o>98{nsyG*[Z$܍ѾuĻ1WUKqW/#~81P2mQwRp>m[j6biӓggg'ǣL*73N ޿~hyi:]X?[g(e΁FMm,p2xu~Q !n'&ы$ (VZbl\=Kb]PJ9J)Oo!yE^a%iQx)\ :꺾hf=)q#Pso9Q `)b9@QdUUi3Ȳ,IkvGN6d)x+[|>O, Ç>|Hy,8w[}(blv8c__:;rA)JUC(bgO??:eUi(,˔jR )3Ι*6QUոbݗp(; h=xFCaEY^cݬ֦,+)=Ms4ifggϪFx %lsƄg@(Tu]h^1_фau]/uDڶE_0 "Z0Fj/.αF9[k,]Wi&4KA9˲gR8iu&)حFý=YYMSbO)a"g(eu]B(2&IR6Mқ6_`\&IU[:4nϴ0‰RKo%cS%03Umۘ2F+W9;__]]iZūʺ|Փ4MʲX.rttD)i:󺮴6X6<~1w~_r8h4?G{{{q{Ym_s BV9#\_7O8s.I$I<ym>}"K .1 J:9wW|>WJe!prʌEm՗/^?~/2/ q0B^$RGxgXD4,>4`sdy^/Be 4[Zg2mk(݄aXUmY-i*eʲ0M'iz9 z 61J)d3(vfaJ!{qSJĺ8̤à-ʾC(S yʉgryZz`f,sƘCT9 պ===VJ)e0뤔AXO>yͫWqYf |YYJWV'@UmG1aQz><_.:>etSUfr4(l.˺i!5JkJDJiN}xouv!:XHD&6JBJ,k8<::PJie/i* m[o6b4*dEMjBh0D<0y_8j趸~Ù_vf~߿xx=;fM[4m+B9S5sӽ! nUÜ3-O~)hKP)c1@KB@kMJ)vY!#˲=,ˮsכtYՍnpM$M )^H/$A M.>zs 9Ⱦu;9gַ> !}[?< ;w"kLX,lz⸢(qJp BQՙs, L\zWU5M+L1;QB& ԱZX&A(BqA4YYdeY'UZ.<cO~o< ]/,|kc49SE^qܧcDqYV(U+KƸ #4~5F}W|psA`D)aУ&u[$I$78rJu]u vW)e ðXkFYkMc3J4;,!D)#>G>0=?YpHԃMf>jZO/<{, C=R 'A<^ZjۇQokqiR!R$><XuSwB0ƌsK^"[BJ)|>zh<!{2O6n7bT2GsN8 r }d<7Bj1N;T)eJ}QW( 9EQׅ|$I6u]o6ƞQ8 '9.ɔG#N)cdlMc9ZH0Re/^xX,0!5PaLR•ʵBvhF+e2iQyȰu?5tTAݮr\ c ûsFu[)hGu:|z6Il60Tւ4<@\G㾾j}ujhXX,t`0CX{yUv{0/VEB1frjӔenBRp8[1 $gEJ8 1vMmYTB9i~gI~zoϟ^^^FQ"!qY+=B^HXa- N(I׋t^;650iJiY(:jZ}e=Q1%#i "(]FzCބAr8/v8mU29$! WeT@w=#q|\I A4 1uj)%7xk} bqVlYY^=;MӬj5 `YV^yJy dn98bono߾}MySVx) IDAT/z$a]޻F91F`XGQ{9zvѬBIڇXmhYg'(2$&z¹LV+,t7Bj a_|? A.~~6:pj{~n:9=>\YNmg'g3l1"[ uNBGykav:(<_VyAj1_:{" corQo eLGpyrvvzh\^^M$"g\Yi1¦i^9j2FG){|C{;!BH^rBq]ۼ0Ʃ,/QU\K1"UwaX#6+LM^Ei+xJaL y!ǘp.(eJ(FB@`l7P Sʐar^8'`a(RrETf[%9S1J0.%!GAmͶirl$:nFXJT,|Ei/2J"Ћ;I^n vY+PF~U󋷌ҳ'Pz>CI}s)ee 28*bZ^QNzt>0 uf\Xl[UeY#h bϗu] !l6_֌$IJ;8aa GrE"w\ۃ'fS}u[/,+ۭ"ھw?7U}8?E x8FQ* D"Dz, 84̹lEV:t~洛~OF9G(9(!uQaE|ZV^gOz=)?99Wz^a&9YUUe EBc8?|P+B!YSmC8"RpFN#L;9hIǡTJYc`wk;N 0MS lNDd8CF`kMrܻOO={VW6M뻛ƨ0F#D0lf}|Z86fznc 2a0㓓be!Y݋o1Fr^˫w."( ; ; IV,k-DaLZie5iZѨnyX,VUաaaC=" !K!0G>x`am0A '֘8 /vEI0N ~[JYyYeYGac2 0 1%1CEQ#DX:ޓdnVA$UU4mUUͻ^1%89<=3v:4_h;</˯v>Gn2 !mu(o{c8FZ-&՚bfUM be$d&aiLQWmIΜߓYy9i@QOӲ,|j֗!ٳg|i }/ meYBN[$im$JssΜf~[[HyPYtPĀK? S7jcܐ@{LJWZI–yM3y< (A6onnRiҎ68;wSRrLDq8h<Ӫ.sRQ%!RJ&{E2!d- R˲9Jc7Uo*˒RʙA+2Se%qM'DQC"ܿ|?K$P$!˗~na^-}Tb3QB0FSRVJ :=9M!^w}}M)=;;yH½x]?D?Jnʛٙ1 akgEYI|Vk}ppzd2j3AsVeYeEȭkƈ1.D}]JmK&x GNAV#9JJuQ0f.zuu5 h_}B`}ssN)eUU۬X- LrA ~l P6'@\, __E9 RN~Zee1nRqv|ƿ{UgzX7h0N6t:ޗeYB 4=0R\__}S uZ} Dvk!BqcB0&PL(F`1+BB(sdR؏``_||}p OG 5j2kTUhN|褮j봒.Mke=dUUƘ֌cfVU5 s}j23.uTRRB}ʲ[SJY{& L(P(( !c{tٮc6UhJ鋗ϥiJ(ιng(!J(%#yEڬ(RiZuZkk5B(mi"f {4>l˜FcBl6@ҦUVG])9ve6ª*6_ٳ, Bxv ߇b[Bȟ?gc@<{l-/\^^||^rߧIk DԷ|[TeT{z[ #k/狻?]΂`g8(2kry<08t ])%r4B==.C~#g}S2x\E!iJ)o`h5L(:իWwww7EIDqR6Msw71F< hxYO1k-?wmRql%!($0Fe^Vy;9=39s>EZf㜃,yHORw2 T7774Mo@ͧ,yqZk6sۭ.cL)ZoWρ3Vp4jZX̼yqiU?o~mvssZ !2޽a.hݻ LsyÍ6ke-c 03N9jh49}m\)1,1㰮Ds@baR0]kpE+)si*Dq~v;"qr&/..0FBi^\ܴ[̡2Lŕ:(0 O?Jt8o~'c)˗/;7s<$B~?9'U!l6UUO>Vq'|R)5L~_ {?-&aG)#%A=e0 =n]:S1A~ܾ]Ue֚6r1epݖeiOBϵ֛f:>^BI}uϪ*/GQj!@Fp+'IYO>F1m MS)8"04WgBt?m~Z'Z;͆a@4MYmiQ߮VçN//ϛ& v}=kj0y^ BZ4M77 Ce%H9MƸi9eTp 2kK $K{%H8^.z}uuxW/ip)9GGG󻻻i4Ys$uS IfRr{{syyaN8¦wZ+kMV+%eYY]Wu?vJk z_c6J(^y<|耤Κiey.97Zg *!8#xXΧMS=MDQ9'j~6x2 !Vu]c"_WjMTnwx0+08 "H)9pju(8(QQ{Aq"D(enu0Jz`J;<:B(`Pa1ƅ3wo_X,fa?sε:c16M[Icγg=yrE1D!<8gVxˢ߃,ޝ]#==3|W :0 ?dRV%TQl6zh4Nw~OϞ]\ϟ?-4j aG1dY#3&I^֌￿GYw?*1KmۭrX!,Npy0?Q$`Y5\9oQ7 *|u~~@.$C0<߫@'!i^@b^ayC(~nWWP8瀵c{I0+*LRjcb9IvݶHsd<ϡĒRv]Jd2٫`E;aeY\z;@1 v7774!JqU@mE~&d-A~ !2j`mS0F`wQEnYy{IRVeZe *`t8qOii(G~>J!֚,TJqXUc<ϳnr|:uonʢ&q[HX"dP@UPFaJ)vހgezI8n(b4Qk >*@(E!kRL)PJsL,sǤB]9EQM$@ ]EmAnqt:I/x8n﮵V!4ֲ͊iqs6gi26^z|>L$2|d>I3Vw?#aD0?!$I,KTF뺮8a)R`<'sZ}Ȋ-@eM&zno$60f=F Bp?,1)BZ-h4t:{gl(q'i1]WpC ,v}vvna9 B~g ?ꁙ?.@~ppACir4IeYySb9cThDJ3B`єR1"FqZǑzL0 •I8vN`mۭZ0CA;"/RD !!D<3D) !rz<.y'cD3Z7R_78+]N6ݓ0 EQ:-@]ynn4:2|L)C!f3cLQa.+p}0qw)I[v5ϲ>y' CrBtZWC)aOQH1Nvĭpq x|tt:P)yX54Ii2(Ab})JiHHgYTE#Siz10뺤LzR>{@)BlZ>x" 1"CgRJ5n7f{oZ 6xzl6o4mw:iV+Im6lJ<*IBygoO&`&o9t{3&QUY6a(;~4A 㿵.:iU+hePtJ-+qYԔpJ#^x4<~{c`c%=mvNH&qsDQe1R\`P: sn:;Ȱ@=!3cmBa;L&@w ;`Of#Kw*z0`E* IDAT|]Z-c E{ݽ$> VtbE!MgeYRʤݴbvr\,V4R;lG0pq^]3N@$I)тGAWHA!GQ B( #)C@.[IOUW y"D x c` lb zr JG3F`woR#ȀPĨ8??fkd:|4Q0g[5!{͛z]!1ڿ/ (<ϡ<==[Lvr۝/Ye%I4ZF|1lw}{w;s:All60>دyr$q S-(νbSU9SUMN\5t;#~1ŏ'SB֚ssSDZ6* b:) cFp@[fb.^@t:!A ˲@"??sF)qJ))%@xr:/%>ՙq[ԏ,ggg;~ :P􌡽~G1&I BTN'74z6ie(j 4yʶe04˲Jy3 BH!k+O(ek \QZkB#90q& FL0"x9Ah{cw_g}t$!d-Bk +!'%fy.r8G}êv,(0EeO4R!Tj>׵(ϷO>AM&(={u[]}ad\/FQ^_5d: gN}ۈ<ڱ u%InQUeEpˢ6RuZYk5^kGו?Q8灌HkJJ@<2ha 0w"J?HĜEVU'.ʬBl?gG[$ɭO&w0nas.U>yD)#NMyݖe1 C?>>99(_j5!l-zʲUeY׵BQ?umA4 0.Z\ #)BP D~i8fTD":1c{=N@L 0XN{. 9!!PS0 4FO>$jcY3`0l *A[BA>`xpG?( oA>$y~EMݕe qA%i$Ecʋ"SJA qp0 8c|?*IZ8H)˲nPFk-#in6.rZ[*Q2JPV,l )%@kڝ6Bh'2Ni&wWo)2jMai0qT2l kp8ÎII 2 cTUXl\\\^N*fZUU\cR؍A xA`K$sn* vzfŋ~oX,@]EQu]^x2t /^|Od2ϖU]k8S^Sk(] `8:}4!LJ@ZG ʋj !e2(=~+a B0NZqQf@q ]1 !X'ea1Q\fބ1 l^{1-b&r {2EjlZjmSMH);mp*xBV76v1 j)$$ NJy||$ Mn ;<8zF+㴔2bePF19m꺮Uc^};!1U\.vK)LfzM95VnX LEhxi7bNRJ0̽jj{||L)-0DkyjTYnɲ݌9TUpfSpmZ@q4ol2>^\_!@׷^{ONGնjqa ?ެɲ:Ͻ9Q@A$[ @{ԊVt_g3:P8{LmQQQ@eַ֝cL%ITe ͙;nݺ.*bx+̲oFŋWu@ c)v;`Z "L)'IK!!(i:3o,}6fcI ˁ|W72!`.1B"J)B7_hn 'p#t{@Æ"_k pE PPQU7tny% 1y |2~ GDu]`ba[ (BpఀjYuP[B1wV) 3y }Zh4 zq+%0"'O>W#[[;aO&W5(8gY $} oR' \QU5uݬiUվx$gpp؀Wqqq1㸓u]KM.U+~:!ʨw{:Yv:qz^UWWL$Y,t2ƨV+jv~l~gB(L F)18g%cxAu? a4XCaVlyZw٥M܎(RF6MΗQJQJiv' b]0"۾znm`Fa8685J|/䜏^?::zU<_*,UX9~?V1I}~geYVW^q :֝;wn߾ՓQ/W4]??nn0! =`)",F F"P7YY*%?>~맇eYE.FIEc &2 Dk#bApRιSUM4Znyٽ{wcu]y zڠ^woھH0ONOݿ/..~**>??O_J)y^%/Ngˤs]w];۷V7@Da::ggg`0N%!K(צqS"RAM )pGQx]5ЦQw=mgϬJ/>?O~_hoEFtMuvujuV>\.WusbAa3 9CYaz~\l63:yE7#ڹ2BȪJ\F˜Z۷gE3kLь1 8GAoO\)%"aM *ּ~1Zv1FsbᤃZh·A:Q:C pLZuBu^!;4 Bwzdwwwgg' Cm1(JrcP%*QYM(%"q4&R녡o5Va=yg痽$tҦv;agIQqfZfhϻ≱Z?+oxom9XԵX.ggn3FZxEQ_~փ7CPG#) eim=σ 3LE##ڪp\8 !һ,8_SbMʲb[Up8(˳j|ٺ8<8 W%06fB (ҡZy+xX@`:|l0vm 9766߿yg}V%".yp ! ڢVg<vzr<+,2auvDԡ/Rƃ^ׯOAYk;~3 EW8+˪(JK)ŢvAeZeR^y+7[^8@j=!r{ovΝ;Z@(9<:<c$MKu9Q cAZX,2#+]clJՍ(Ie R@99?<<<;;v3vvv\,/ON?~;]ϧ cTuY`h{^d6NB4+vv^|ñJ4B#k|>eQd"eU}?l:M]Gm-60P6+E뺆k@KU5M%Uy~_NNNN_j^|3Bp4gH)o;ȄKB.&s82$ˌsΘ{jbԠ{s]!jnT,+0|WkБb auhuÍq(,*;R6olnWUպAmeCJ"̷?~$jRZmkW6>f!*jáF~rY`0IډN;l&In'\ZȭӅy;xܡqn"cAXuQ,ul8j9%o*+EҦ*(떺,pD4Z[Z'pxngZL bܞ]L67޽|rzttFNZŧ''Ϟ=ͳeYQkv.CJc|v9iEB(pl#L- g2R0X)U,j!j^!vTUA.l:TJEA89>-\府1Gʦi$ k5!ӣ JxZ,Su~BUJVF)S)\)鴆ñj=O!.dd2+rcceYQUBNʦ&ŭ#Z5X wvFgR$I8wcqo6c/x1 ޺u/jͦ q R|;}h,Zq"8e]7ڤ C!TUBi+pW55u= gjbȫpni+׳(ПJ!1BJZ٢faK}έݝ[Q8sWqܢ(fA7qTc,ү_^=h#UY'sRJ!Dc ! 0ſٳsk|14Jr`d%I, 0vVų~\Z7xK }VZKc@̔eYUw]+|K aOaO~,/,`;< ɼۘz:~ROunIjm֐[0c1ʌ572X/DymG='Q2W>ndQQ+~zj8Ȳ,/2}nFۊ@z$]#kuZ*Wr9ϋ <%d0`TZ[Rhb1È#1EYlr19_f(]~?QIYƃ<_EӔAySrϧ3 Xka\)Qi PJkGṀqfY 7ȶi];sT@z b|sx[;ݽY''O|/_n FEQYk 2*ɳg<܄)T: <,BJ"o޽=)0 % 8j>AH&RJY%Z1[Ld]I(7QZl RJ) *J]yÔ $Gcq \gf.NBE]\\EGcS7RJRb nIiE3 Ͼo0F֜ӣ#mdYx2 ;W(l8nBAyiQ y^7Bh{{?ޑJLpH* dP^:===zŋn1y?ڙMϴFxk5~yub ժih:RʄGGGˋa7)!$êOl:|'I.j +c +fZ(a41KmT*IyQ{ZVӳcNVԕ`5\sv{# Pm>uɹ$mE] `Y!bk4V)CsN9w1 ew[cg%!$(vwH7w޿sÇo=|0b1Ef@Yx|| B\.>m$I;&dRCBܹe)Zf`7ft-(Rt]-5<9V݅/,c!ԈHYMƘ.\a\ו&A?H+Uc h{5hpp9ηs}\Q!?@M&K!;SVɫW<ϡ6Z;ccî,UV)?1fӫ$E^oϗ/ܹqcHgY QǭPȺnADeNtI aV'hۏBkz~}tx[+k C{n?::d4K죏>߿+9//g<}7$fp?G;{kyM4|> 8Kt\Q/ÕU*PbZ|3ϋ,D#tpGjI)&|ryy8}d29?UU-`WJוPº u85*(6U#x#$xwE"mLPU]Eшzss[Ah!TTNh(R"]ІԵPm G<$TUn;;u]^U܉s?o,cJV?3 ㍍n 4Mu< ?1jz~~>Naju `:x v`#9Cޫs(Ȋk'rJ1";Jz)Z Cqڇ) -BA&< b&r1.r:.(Z.,|x;_yT7Z0tΨc-D*#1F4`εZ"WiƸO w]:^:xV7a(=::CRi/.&S_%I :Ν8S)L7x1|wcXJbLo a24zף^2r~~~~y9=88qE'z[n|RN)vAivq'?rqvwwBf:pRxk5u4+OTB,*f>Fp8 Ycbal|^qˏ1(HB0#8 l>(.s>Y,y꺵hX Sk@)R)a-vy11ƬVk-qxnjAZ{wˢ|!z y{є?+0οt:0cEIdwww0ݻHq#,BVʊ,c4K !`7LʲMVӁ* "߿)AG;8B@m҈i}0ZkbY.R*w(%>g?O.7ƤrZc8dzsY]eSKEJTb2-҅ܨɻyaxY>]p]/=?\(Yf9s}v!>L'_*e<[kt8?geZ9c*(u}Q Gc燽0E4F*1R?{^;p\&6VQ'K4+k(m$qrvv1˜D8w0:u8xA{_Uj–cApn !aI|u^lov}Jiռ0 !.QFx,#]l6H2auQat|O( C oa ܌3<+])1"!lQ((kք#nua+ cyRƩrkE `B0a0tԩ]9,ϖ˥ ^tI$IqI)ػed]J.;<d2Iӌs8`FR'GF[{766{F<}_f>ֻ?!-׋atg-eSn,;?V\,[nSJa7d>;>=BsZSzem{QjZaϩRH)o`Q@|FBWETK:B) !^>\.;;[7IX]ׯ^Z-jVܮO|ORyV©͓'O..߿@{wIz}u}/ VSh#ӓjj_|eUZ4Z4]SJ,t]oZX\_W]qU hv{ssw!9!{#8n qrrZ-aFQ wRJ@1aF\ocv||aR,KLB`icgj9β,ˋ PkA֭PK &SQF`vA8l6j4/q7@(DA? s1uUu3fZvwvvR.҅뺻;N(3@ڥxooo\\\\t81u].r !qsƍ5'''7/K $7ppaav1LRHJcssBZcJ)cEZk4+MRR qA6Ԣ!6iŘTmQdIOtX/iVU 9$vc]`YReYN);uáӊ1&8 cX<>M `6{N71F].SQ_~Ix½s\[9BtYYIɥ1F:tâ*t0Xݰ8ض=yhn7@;RǙh9w]7ڶe9CuM/KydVJA V`߈{IENDB`Ddq ;"  (:3WMMMԔ?Proiect nr. 65/2013EuroRoman"`Dd. &W?Faza de proiectareArial BlackDdn T 8W? PIESE SCRISE SI DESENATEArial BlackDd |"W?FISA PROIECTULUIArial BlackDd-<$ J W?BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATEArial Black$$If!vh555 5#v#v#v #v:V l4 t06+++555 5f4$$If!vh555 5#v#v#v #v:V l4 t06+++555 5f4$$If!vh555 5#v#v#v #v:V l t06555 5$$If!vh555 5#v#v#v #v:V l t06555 5$$If!vh555 5#v#v#v #v:V l t06555 5$$If!vh555 5#v#v#v #v:V l4 t06555 5f4$$If!vh5s5 55p#vs#v #v#vp:Vl t655 55$$If!vh5s5 55p#vs#v #v#vp:Vl t655 55$$If!vh5s5 55p#vs#v #v#vp:Vl t655 55$$If!vh5s5 55p#vs#v #v#vp:Vl t655 55$$If!vh5s5 55p#vs#v #v#vp:Vl t655 55$$If!vh5s5 55p#vs#v #v#vp:Vl t655 55$$If!vh5s5 55p#vs#v #v#vp:Vl t655 55$$If!vh55E555n#v#vE#v#v#vn:V l t0#55E555n4$$If!vh55E555n#v#vE#v#v#vn:V l t0#55E555n4$$If!vh55E555n#v#vE#v#v#vn:V l t0#55E555n4$$If!vh55E555n#v#vE#v#v#vn:V l t0#55E555n4$$If!vh55E555n#v#vE#v#v#vn:V l t0#55E555n4$$If!vh55E555n#v#vE#v#v#vn:V l t0#55E555n4$$If!vh55E555n#v#vE#v#v#vn:V l t0#55E555n4$$If!vh55E555n#v#vE#v#v#vn:V l t0#55E555n4$$If!vh55E555n#v#vE#v#v#vn:V l t0#55E555n4$$If!vh55 555#v#v #v#v#v:V l4L0j$++++55 5554f4$$If!vh55 555#v#v #v#v#v:V l40j$++++5554f4$$If!vh55 555#v#v #v#v#v:V l40j$++++5554f49$$If!vh55 55555#v#v #v#v#v#v:V l40j$55 55554f4p<kd$$Ifl4֞7 &9!# 0j$4 laf4p<9$$If!vh55 55555#v#v #v#v#v#v:V l40j$55 55554f4p<kd$$Ifl4֞7 &9!# 0j$4 laf4p<9$$If!vh55 55555#v#v #v#v#v#v:V l40j$55 55554f4p<kd%$$Ifl4֞7 &9!# 0j$4 laf4p<$$If!vh55E555n#v#vE#v#v#vn:V l t0#55E555n/ $$If!vh55E555n#v#vE#v#v#vn:V l t0#55E555n/ $$If!vh55E555n#v#vE#v#v#vn:V l t0#55E555n/ $$If!vh55E555n#v#vE#v#v#vn:V l t0#55E555n/ $$If!vh55E555n#v#vE#v#v#vn:V l t0#55E555n/ $$If!vh55E555n#v#vE#v#v#vn:V l t0#55E555n/ $$If!vh55E555n#v#vE#v#v#vn:V l t0#55E555n/ Dd & W?CAIETE DE SARCINI Arial Black$$If!vh5P 5#vP #v:V l40+5P 54f4$$If!vh5P 555#vP #v:V l40+5P 54f4$$If!vh5P 555#vP #v:V l405P 54f4$$If!vh5P 555#vP #v:V l405P 54f4$$If!vh5P 555#vP #v:V l405P 54f4$$If!vh5P 555#vP #v:V l405P 54f4$$If!vh55 555 #v#v #v#v#v :V l4++++,55 555 / / / 4f4+$$If!vh55 555555#v#v #v#v#v#v:V l4++++,55 5555/ / / / / 4f4$$If!vh55 555555#v#v #v#v#v#v:V l,55 5555/ 4$$If!vh55 555555#v#v #v#v#v#v:V l,55 5555/ 4$$If!vh55 555555#v#v #v#v#v#v:V l,55 5555/ 4$$If!vh55J #v#vJ :V l055J 4$$If!vh55J #v#vJ :V l055J 4$$If!vh55 #v#v :V l40,55 4$$If!vh55 #v#v :V l0,55 4$$If!vh55 #v#v :V l0,55 4$$If!vh55 #v#v :V l0,55 4$$If!vh55 #v#v :V l0,55 4$$If!vh5J5 #vJ#v :V l40,5J5 4a$$If!vh5J5 #vJ#v :V l0,5J5 4a$$If!vh5J5 #vJ#v :V l0,5J5 4a$$If!vh5J5 #vJ#v :V l0,5J5 4a$$If!vh5J5 #vJ#v :V l0,5J5 4aIDdT4< C A? boTqE%DnnoTqE%PNG IHDRTagAMA pHYshh"< IDATxZk\q=w^}bW*V+1"T>HVJMr>|3$kS-Ab0@ ~?ݗ'Cns]101B# ^$rݒRRVח뫋nuaH>;|YWWC<8R5ū$J0VjP!fsMo= DH%fFpu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   '2)*+,-./789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F0+C,1@Data a(WordDocument ObjectPoolp]C,0+C,_913582946 Fp]C,` C,1Table(CompObjhObjInfo [$@$NormalmH <A@<Default Paragraph Font l,b$™ >zv @n( 6  AB S ?4t@i`@GTimes New Roman5Symbol3& Arial"hff!r0TAdiAdi  FMicrosoft Word Picture MSWordDocWord.Picture.89qOh+'0  @ L X dpxMEMORIU TEHNICBogdan AdrianNormalAlinObjectPool `C,`C,WordDocument6SummaryInformation( DocumentSummaryInformation8   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Y bjbjWW ==] UUUikkkkkk$ZN6U3"UUUiMiiiU iUiiiii L]h_ i jUmHN N!%"%#F%$F%%n™ >zvPNG IHDRTagAMA pHYshh7o. IDATxZk\q=w^}bW*V+1"T>HVJMr>|3$kS-Ab0@ ~?ݗ'Cns]101B# ^$rݒRRVח뫋nuaH>;|YWWC<8R5ū$J0VjP!fsMo= DH%fFpu܋;`$#I04tE)jH0A N8$~Yӳjr~nyNӣ4=Le2y^B*Ո)$jJDF4+`C Vt2@t"24G#w/()w gNrw/rx_-yEd?wV}"Bz.GaXgcL9"Rb6հl]GݳMgUHȅvXwmGCZްnj]y$*uYemEDqP aA 8@(p@#+]@t,&j5i?|[۾~_}ǿo+uu}7X'UJGG>o6EE5 b{ N;h=oj9n~3~ y/=ƈ.gggMӌ_DDD̽aԘn;A@)TWR^7U8˼n]uzl7d2懓p2=zbtE3}x6oҢ}@2 德>SJTJppK @i8H|"6ٴ < NRcVկ\?wί|t};N|>HHmmn7%cbդډ>0 ٴH{>Ho:٭6;8m/51a_˻07O2ƀ򟜜ܐ_5vw 1fֵܣNA7O}xu <'gNSUxhkːjW+& N3)n Eoᅾw\TEFX2bT"#gcs,C^]^-&ӣYh.}Wd>Sj Z b)Vt"!9 a;# {ړWynF8A37i8NםVwᯘwBDnBfBqPn\ (9+Rh}C6gVUTh⁕yh__<}jyaãf2;88:MEB l!7KHT1M-妳a7WXT̑8){;0;o-"o FnE HPgU(ً3U8==z䣏Xn|}Eb8<:N}hfZf3 qR׬feP*`N>Rع$I(Laٸ?c:7y;tXX˫׵ 4 ,w}׶)(Y1,D;a.TG'G;+Ikw<Pϡl$C04xkfu7tu3ʹq@-Tl2[ūЃhP%ߟeyp/{jbxCzoJ2 (Iq70ܝ B]UK]ׁ`jc.BT He}="WTxzp򸔲]o../ϟttt4M0dtek/pqSxhtwbTu5|'m?0wsн8p2d0zOi*Noqu`4X(>>88pR$}n!jb9gcA3dCU5$m>ݽƒȪ\)%ƨ> C)$4^Bi{OQݛ'@[:Ng}uϽ1%GWovk-~Ƭ8pvCgb&, a2f&24?;;WIڬST թҼ|^T<ͲQ )wk 4M89ryf1/>oP D^L1.ײ5~lQ<;:!& J`s\)EQ(..N㝘m?KҸ@ : oѡ0q#P s/ }c$ҁ]d zݾL@Ndpf9^]^YoWeC4}?]s$r̬},91#lsbhf*ED,0hutV~=9Z2y9HFG`Z9V=+"dDH8X;`()$!a !D0Z @A1FH KtakYiw7Qa{fP/d(zv4M77ח^F "bZR"$3Jqh"3DhXῳl*=?we;.Q]<<݇_򳯇#Z~WbXdD~R䗎z骚nA`]Sߧ-!⳿y\wΧ)_˰^ܭ|;D:{S N!QESBL!wq$ Ȳ̰)@SUPhbbN̵b6t 4p~fzgVnߗ'+?S!SB*BЌ4cC6xD%^ =BumB(ӗ2zXDP!fC;M}U&os:3S[$oNMB%kz!Pd ZP8r!.|w/A%,-/%GR`8B$B" (fp])CYw<͇囒4Oz9Y *id5[u63ISNdPr!M"U~;婖!OQ) Q Kz᠋"BE- Z% nBE{V@9B:H%H$j0 z3gˡ_bAޜt?BIM4:(pަ!G~,Qt(7H fk.!t%"&I u8${-N#p@wC??{mor/AwJׯgޯp(x(oR̬y> ÐS߇_[~C0?(b{4_ y,eE6ᯁ%hKߒ/3$U2$@U@ɜ,P됲.sؔɤSH C #\< ~{f_9NNW'Y>=;fLh@>A@X@$Pͧ֡YP<؊#~of)%U gDLlXe]JpS?tO gG2yn/..Vo]auvrJ)*9WoŠ{}JIb<ԾO3Xn{of$ |K O'|y\{e/w镻B؏)}?%ޓIֲ$U!T^#%R aHb|Eh eN&%.RJ̶.6[Y)SuarꤝZZm[϶SkLjyWĎ?9 *<%%IQQo qܝn?+uTڟhfM} 9*"L)-猖[u]{zx 9Ym6]6yFt6Cbw7iD:a}q[#$!!/Ϊ,wҀG>tp H I H.)$(E]94PHT@M#}:&lΘ_?}S-oxzyv,1MSVޖI A m):pi GckxsH׭yEl cEFo.dKZfAJz}=fv99[}dIu4wN [c'G-.I`$ 䡻6Q`I3E/|~};锦Ŭ˦ kG16'kuF!;FRo"PMTuIe}bK~{/JU:QZ ɜM.Out$9a1 UG4m[ hKf[Z$*Մh aSTrW0g+jDƐ9q]_]~V]L?9=[v .<{Wȯ75}z+p!QO8ʿ&ZIAԮRFwwG4z_f]Fk%g. oV7-I4 ITUJ1/ AQ@6Z5nG֫O$ jFG=, |<1>k,o_4ȱNCS )Y뛅5&fߩN>Hw@7îJ)R4ϱۍi<KZ,45ųB`e.ld?\7$hF%իHȦќ d*G/{WFk[8I[[uTv$>IgؒrLm&3(ܦ6 AnwruJc*@>vUAy9y͠{I:F1'x eX &T_ߌ7VKLٕ6oFsyy+G#Um⇢ u&1yFO)[Ρ{riшDd1f 5B@EHE;PaڽkuNo~zvuߗw<vY$V FU?n=x >lٲ (NDİB5LA PI+M+5%)`^ކ m\۸Y/6cιðrεV'Di2nb׹M;ltZq1$%1FE61Ɛ2d\9>1oPF6mʮmm䇍+{1?Lvdu4L`}Q||ʏuX'nI£3 IRjCb]Ub:,N7/FQ+"ytlhz:=B[&Z,(9Td "֌4RMr4ȯ?*^[+2öO?~C߄T-סr-ZK_tUҟ]{W[&bWU9wg_#Ժ+0)t:)w *.}Hi7UHT֨ ILJEQ""@LtE 4 &GIM]P̮d!ô+zܕ߿KQnV)u9Tw ~o" j)|?dDU(\MiLCΪkr/?r}R1%Esf5\ QK*8?.SJl畤N~:OYt.]jt|Jt$gt5Bٔ5!Ae)xrP$ՁҦ=3璂I,!%,jbϼ LL(҄mASI4UFpe 1hWm$Tڅ?=qta`|șR3TYqɼ\>~vjpUDg Y ѩ =kJ\FݧӫۣAB,&FY:f:yXUJ߉0)#JJx `IDSvЛ T !R@E&pa9+Wsm?3}fw?hHn\u,$T5|[^PaE@=XH (zL&,2k 0 H%!S !-uiA Dhk#^H+rCRSGsX,3Z&ɡ>'lcSU^h(_aP;&TC:R!* ʾ)7uć@ l)iѦN"Tw\ELL0MښM 9 w1ƴmEB/.ǫ88w(_E<%%_'+?XSrc# V3fk}QhȬF*{: !hCaY IDATDͬngpf 3EVлATaNoJᚓ=A _zKtטKqRirfڪVLT&% k W+ :-O>Ѓ}.81^-Vr,*X*e[GF [C؟V 2HDm atr9 $CT @T)E/Х@Ȣ@)$h 0QQA ]"PKW7k+ib--h&}K5G &d&ĉ-0^n؊͵L`=|aД`5W̄u\?9+_#tI\~.?jyu)(?M\$9%$-3@\&*t*U.tQVS)L}0z]Hr@cսi3r5"Kh%"q6Tcplj.*k Rj &#6%| @B\ 2$B!!QĪֹEK뜱9 6뫘n۷ǬSpիgU+w28fӤiD$A% hN5|.nRi^x{?9߿\o7^޼|ca6R^>T4Y} (K12D0Q x|H9/Vq~|? C>tT(TL+]z#d.#H::cPJOIJw{])D2 >OtBNH#sc9F 22k Ñ悐Hcف.)@{<(TկM)`M2JO#FKjbD4tePTB(C8!wq$}4] jRDkjEJ)h)ބd~}NPRݣl 0 ~_űL*4T}(L ^8~Uh^F_> CE" spڞs_r$Ba0qquM~߮7PՔR͓a@Jn\SJ㸾mVq5Wmw4pR<χt̳N4K E. ˹OUI7i8/{v=ÿȟߗnB 眘vwo/o\ƹZ~ZucuJ)^[4kaXjTx!n-zbP4Ru$sEI=yX`?Y ew|LKU}IѶdK=E}/nuW9g'6[½<N}15=yfG8j5Q@e]}>rWc)HLvզMQ iRέ uyPfD)=ǘy 7H%d9v 2Bv sζ)f&n]as~m2"a,4ma{㼛fMLj)nhjSJ?{>IC$ {pa<<ɇ Ad"5շM8kˡRX%/^cᒚȭ2mA}i:jpImPOR(a8VRj_ -ǥP쁚 w 39(n%H]EKW8JVJ]5f/ϿLF2";bRVF)8p">IDiE<شiEwmn|7$y{ {I}Nzyﻔuh}>_qj=8ᓂZ!A(C&K{6k18' jO8$3Tx;znhܑX۾Xa%*mIfO'\A}śh$2[X$m[.Կ7ifJ $XzO_FEJDPQʸwt,h6"q$[9xܷ ^o>7&ف~2> @#&QiluΒgI ]q[tkw#0zI"s Hv]|5KU53b 'xlSq #aTU9SSnRv /*NLO{N.0r"'$0@A+q9N1൳vjO7X~*?10ٽ(A':ݰq􄹗LK =#DQA A 1Ӂ*:nBT)X?0N|,X_"f0w73^fYf:D_ϯ~1+B@R*~)E/T8d J(!"fk68'=+ x=6ǭr%49g۳> E"tݑ^{R5|x=kOgS;,/QM\i*N!*i2 VNdBB| _Ք;U-<<wp730ܶfsSkEQZ#5-̏vS KM4`!$Q(ӞnTuL RYTe\"yX᪊t_wȷj$pL% рr`(*I5Km_8 tc@ABE3Khq^ t޴@ x t(3 K1Lri* Dg3%G -ubA$%xQui5]&b/_/.VUv*lҢoL}d)ƭ4(F>*f؀2*Q푻(no|uue)Bfn"rgXiwϻuxeq2'E U%+ZM]H+lqyzq*%ɰ|uTf1 F##HQ^M$!y~޼/R}ETO2yH|j??#,w%!^DaC$D$mŋD(< 1X5Qk=jeo!n!݇n:K?%6 }*_c\\ۆ)W>ՔRbR~x04Q.u\C0j#C.֫~ׇ%NY>o l)w2';֑G]K>.MomC+8X^X\A/L.ຈ.%X7\ΌUqXx|>{>W8G,g' MC)?{W#ɑ\ms\j$*@I`DrK-]-9lv5D"-{PkW'6<|2x:rۅhQC(~7e8n;9?3" 9PP+um7l7qz^ƾQnLU/(_dj<9hLNVKc)i}} AMsC-Ol%J PD!K@u/"8j?b{7-{C `v $DӪe*:Mes`*pFi@@eڑKHSčQgPZ:4WTW h,D$D[DyRpH)Zoooի!j{%\˫?EU/sw΁1-kq)nj 9~ދ$, 1Z;G8>leKJ )Lm=(*'My#w@*R]o%)~ƣŽj" c(ZC3tnnqZ,Sq +;(HrZ -ũV)B 2L`e\kA fwfV98rU@(DC $f󼺸S zқeg{y7b D!p4N.7 vHUip'"B$?K}J@Bnz~5t4ySY'lthH?8D$f8tӃ P`-gw'baQZ #()`1beff>@PQsVTl{Ep`+BJ)v]HqrZO3&(U?/4Nn NH :[ee!lq`/^`믿_=y xqOߗOO^Pu6Juԝ@u`aɧiy}ץ}ѯyS>xZZ̝<גJ%CUOn*.g#UHGfU)u+U}fSf0(7}`}-S$Oa3NZQ3ma"s9#g3>S9ȳx&tJ̜<咳+F*b>DD6%ys>ix٩pdf2ݰ˫}2)Ӭ,q~E~'ՠ"_YH S RDͷI fԌɘ9Ƙsa 9|*1ZI_)~БFƢw0*b@0ExgfV' ðRVZ9"@ITtf&mŮ 2q->ۭGch YL4vt?e7dͦèB.x^x_T>rvUSR{ʑ{Q32N[$?$%ˇb#}h4m~*|o7e?@)Vߝ 'i s#Gb)uf4ɣo>BƓ2vJ]f!)Y$+ s,* A &洴 q6dB(<&TI w (0*E!( ˜"2EcdFiٍ!]Cnx:WB*2ePw>ܤtQ3 ^_tI Nrh@u߽>=~j]8YUFU#1"*,?V?Nm}vdgiUUikf4icF!tr{U-DL'9e[3+À|ݾA7/^־ R᪋a 5?V%87Fr\*@.4YR :E 4@L$B޼{aOmk眙Fil!ab!\ӊ5BC0}R]1U2^:l_N.._O8 L^\3TlyW;N\;sܓz4Ă b653~lkxC{) ðX,V~f5tlj^ CGhk_? ן*^bofc$+_>@ ޥS>Tբ<3&﨔3n:Šb``1ߞcf!3݃Sˋ0ԺQfd9eHو(LѰ:~vSQ$I)ߧߍf?lx2U)uB Bpb\r~aHi@23A\sٗB*<3S(]f?M=_S>y<{NQo/_#^]^0(Y݅0eq10(bQkUԒ:@kcn "D{K1CNIA%" vJJdDuˠ.XId%"$"C{.23 j4P0ԍY3eʙrХzGJd%/tcHHཧL1F,uu16q=[s9tq #! ">}㓓7-.m62D׾U8o 14 bʉMUz32Umfk+?-t_U31xTED֭pM Ȣi̩:RjQ)fT])͘PQ| x>z{;{/}ϟ?C\EDV& 0, 8)JNY5,5{9SXYuV[l|~f&bF&?0߶o* 5ވ M iͼUFHkPD-s5˦ݪ /f.!eW~<Dk W>innq[#^y_ e*_7"vh~H.֣j'[}$&\Oc[w710;<{fD]T Q@DL&Yb߷yb@A/!߶<PDx2T E 'I۶*ѾO?N_΂,cjϞ~7,/|R""_50^-,/S47y$QѤXۡkq Ē*yϻ+N4"_P S/X/NnY"nj>r63lu)XUd2US5mUR/UnWUN,iOyE㚟eD[Jm|{Eq^|n x0Jq=\\-/Lq~Y5xfmh[\U w0x.W~ko^5\0ϞLrˆl鎛^mwlvWjιQSQM}%GO ~CDYb]jq@dbt;&Dmrr2AƞG9"Pdkxj?=ͧ~#;z"J-c`$@<c ekLq[/UuCS9h`'C,>}pLenN_-O_HU 벮18ߊl M97L@)v]a5\X;T|+Y42P kۄzNUM9gE{۶vowP@M2)G2WE5{?)+%efC~:Nk .zu]EօDe=]w֯7 hh]frѤm'Y"pb>]5Orhӹ.PNdNUPbCNE"`bb 2Dmvq44fy{zwmzw^u;&7!#" 4}Ax]vƦUb{ etɋw + +\)ah633$|%rOp)n{okj5{M kMok)RJnu$P_?*B**>"9EO7i.g7MƄ|M+߿)ǫMab0lHb.Њ"0dĈpU~y#~C7 @2Q`K,- 0TD5DUȶ{VԡJz0,ZmA @_}4D6@콓Q=d\A.3 k*SQ 2vDIPT|| Ysڻ~C|>qm ꃚ*BLYP3vYsDaKFxIp)?^[,ܫ/!WX,Ϟ=s&ٙmv)s̹> #hN.?I :>%3Sc  >n PzH=_z{c ,wyϋٴO?|wxt6/>Ms0WHՋzz`d'^<"LL%t6:o7+WջCl'"C%H`'뵽d=|!%9+gȊ0h4︜?=:2wQCj0%B(UoAH 5b!|^S5'I~ӓF@ffd5~:҈B`,XDPJ CYzL"23oCk:]_Y\_ԚR )tMjY%X_}_ΜEQ,3:z0 +[pnכii=l5ΒV's$G4d F*WBaA-`l9_ n[l\U,K=:pO~MiZ o?x=B>J_2?}ns~ߞѓlƘrl۴Z`Ϗt $Πr,c6DW-ĔsNbHN6|8ٿ;,qk?#30p"`EyC _Djq®m&,IRBLۜ6ݽ)i +gRU\ a:-9k iV׮hKֈmLt[OkF?CQG H 1 fIY,o&3{7_/>?~G.K {!X\ƫ`"G/k,ܙ|򉭫j8~{|vVTP i.VwӲ^e\ue0H9mLь(9.1[|Thzd;fYJ0 Z o$ߦ7{. ![׀ !-B[T DVt,˪t,0*R::NHABoE$d+9I8%P(v5ᝈ$l>;/wxNM GGGܻ۔EqI(HGJ)!1jYl?{9:}U;h'o:X2Uc "7M2 CEԋՕt(\dYr֫ǒBV :,7vB֐HD@gڹ{ߓVn;+ׄ?٥=ua%g)$!Hފ a3M3PdHTwT 41)#"k煵B/ܼDrF %I Q` J7[CTX"❴+>_;on/f7Clӣ'<,+y:ýɾ_铓:txx,K:B&kle]=h]^7(k|n׫`pqȹ ٳGʕ@EUeafKv#} pk~ IDAT]_ 1bFH .76fk-h'D@QY'EeDY1]dp&PH "7J8 1 9`iu]a+"A ^ Ǐ8tҔu]W{ߵoгpc3ܟ /՝N<~ʪ)zv5[.fMaBSZ|X$j694CB"Ҫo&9bF{".v L$DPiNV".\!3GDTZtfUdD[t9(ǜxޮhh(HpZHi9pLEYu[曏!RŞu{wz4_͞?ԍ_oMM1PVW⇇?=~~L FqKWmVNI&Qwz(N ܙ4{{liəeW[ @^c^Sdxѣ/pe;@$n{$A G DH;ּ !~$WNzSno =0)Y@/_,; Z؃@4 j@02uScScPBE.)! RHPdRDQK[40qzz-O H =ZzHDEI(kVs0{% "?oDx(_X/HBQ 2 f IBYN+svڄe=<8' 4lVL'w}"~p2[.'Gʡ+ܯzԶ }UL[yY;4YU8h )EZ]ܻ5jJ=[Y;*gmj0*JK+DaIf,8u`$vLȜuH&ی!Gxt D"ED(MJ$(m4bfjQ4d̒@)47 2#!V`5kkG Y6tyVLօSv.v+,u cLwu3 s L-Wr霫ˢ* K!)$WԈjvܢK%SJD$ lN>sX-Ι`8NYY" `X"z"P YXDv- ?A'rk_o#z79Di~O?QSrh*6ڭҸZIŠ ns^UMe mMbR+r]*^/߬K ve3hxЊel{}ʢ0BO5 o\^L'x[`1bێre6W6n܆rv2X[2䗘hl]Jޕq-:kwm(R,ٱ8CǼ54/A77vm˲dZpfz;KUzHɶlX+$*İ1hNsηp( P,"f@W)^r Ĝھc۬w(d&}vuvuZ=8|۲JNigB '\kK 65i(ݷW11Fc#W_>&qU5N50=}iz}xRV{媩G>LP9$ )6e@ɝ6gI r2ZJT&WvoR2ijQw6rP’3~:N}5c!" _sAPVju=Ű Q2F.ƓR9]3Z.WG{w`6)CbehBQTP~ogԧIl69M؛nޜL&j\;9ҸJMW~*󕑲Juz '9*Fjqk#(*g͉BNm&&bL#g-LEHK(٠l92ZՅ$sl%9BY]U?VD^x xkm/뷄x&FpVk6 H!{?<9.mi^LM6gO<1? ]6 &<+e?x￸wϖ=ڻ'G9a7=V9[봉uhC5;>MW(@J+ɜ%GOc5'Zk@ J`WHD$^=֨ib:]w;B~g|ЮSz݃tg_<>k7jƳ *fL 4yS],)/OG>#2hDD1:0 VDH)%J`$!R @HRJn^m;B( 7+|A܇_uzyU/5u 4D4@BMZiP+7~xMWF8GqϞ5ڭ|ma RrU {>zX8_>yV(FEok`F䰂vTmb,1`-SQo/BTH?!-n7 Q `U߾h}YGh)qY) DT 4ptr3LZإn8'" #g0 HƘB@D#W yR?P3$(!r8[,V7nNlOy Βplycں NNnwvvuOCxTT~tf4'E9f䜀ò*[2ǾEgu:竤v! мnlc$L Ѵ8sZh3Q`Ix D"P9AF=AESݓBP+TD@PqB9aKBDzSJMӠו?KjJJL3NuN)HQ.$)kλۧ᝷9|p7NyhHtfuٮդΡmr >>09E m060w2u$4]K*vdGN$O9s+U_Z#Y^ F""RFʒ>EF?b7eV9K%13.}Y Z땁u;)犬dQ@jhvcrőN_~YkʲlijV-J1j\Ww|Qh-9YE4O)g !!Dʇܬ6M⽮ywoݾ]GO.g{xZrܝQ%{/"D:8W<}W}/.R 10ǴLݽVr)6AαG mDDy5o2$$v`S92x3(Ny0T4 cF$94ܛz]J3F=O G|Ϸ"RUUׅ˜BHBV}_h՜ H!,".F蚳{_ի'x2Jov;;;ѣG_~"8EFgϞgSeM`am'H`mk-i) *2zLU录}S3!3" 0KDEPQ!!**OY&\a˪K9Q!" 0C< 'Q)6p\UYe%B8@9#9QLERuX>W7X+aQEIqL_U~Jt2Q鬬K|p8Z.ͳBʫ_ҁlqIذGڈ]) #yAk۾[|幟C)e1FM9?gg.bF0ݦllVqpΑ@E2o |=8N|(&k.O$Ue9殮dIRnMi}r-ɇ7~I͒Hbq(1 J,2<|Ѳ٧`٬lb ,wLF4TU`50 iUŪ 1ƢܱkočFW1 }Hln(=L!y,fnZi ??y>}M} / _ŋ'T5Ӫ(K@vDŠ<{#8UrL^n9=yEF#D^hpVeG̀ 0**"&2SL4 Ă!XAm;0 űݔ;ĘcLk]xLdu"X舐 MFRO|2Xd9"1m``bT jȊh&&DCCPE`Wtݡ+!!9hH(,%B3K``d.r vkrkF540\QLץ?Ia=9e5Lb Acm!cgb'˓8{o|:R|<??? hD;ܟTP}Q]/e%$'O>~w]7g,]toc9_l1a(5Qމȝzi<$@"ESQ 'e(Ρñf9g9(J#Q2bguw3dr;cY{f\}鮏L@E r7ӗgGgCǻoc0 ayr\yp^K|g] gevqqڵۓ)+[ɲF.`Y|C6P!.K})B$uv5,ݚsS̡F0]c IAH(f `Dٻٚ&U5b~&7}w빟5Mo=LH Yω9i&0::CP$;6Ueqy枾“~qsن8ۛ}b0+,3A 2gӳ<.Z焦+J!^Ɂ&d%y79D RP%4$U@i1qt ^Hk;uFˍ[N&BG Xp"L2;plޛ8\פ]:zŜDQ!K'煜5$UTP!|ϰP̀94I,3A ׉ mÅ0g \]-nڿ!'t^ﵛ)WrǠhk5 `:Rl9\Ǿ5}{ 0o#wDԸj#Euz|>K)*3iŢL h0$Q<;:]bbgkWN syN4D 1C-lmf3X\cẦ a><M'>i-eK]Ov 5GIb2dqEli@PD2V˲W/6~35\e=~13=5Mc˪{s?cxkk]¶aW3mJJ޻ 9CP8?[,v}A{>~t4U[ȁprv,.%RY$n HL<`2cͪ1 6<$5~#c#3ecS[QɈFgf3f`hf.j}V[r?O5l )qڮkW.Ϛ_&c"=äs&4#yv1)*w;p~5U}KUq8 aԡnfȀzP1!:cDUA:Ȕ05$3˅4 QyRM)y?8K#:lՙ?=9׶meu]7]߶m=zF=-=?9G$)_;C1$/i Shg)*hKȨ 8@*ٴ;[) ʏ7Ɋ/׳m1\^}bJ!sM}3,wvekˑ̘ 22 )2 {#h}4al{BpGU_Xϛ; l6;9;o6kZօ2 0bc423fY9eb>=|i/_x~eR?>~{p㯆(g{HgeخB/OOm`㲘lx?O{|o,K4~(Q;Y=iH$,C*1b"##&)qPczC{b"KYꋢO IDAT]D9Zʇe4UY\ rZEf뺟LDdL)_9kfy޶-( Ma|b__DzEed]%o QP# 02@hb,u||\e4cjjjm̰r_[62o뷔 =:7܉wvz2x O^3>?G à?M'7,*"٤8_grXGuP9:@GG; ~͋~=io$7v=ŪRekذc8{ ?#_l`7Al쮏F3{Vf< J*v;F r)׫a;tأӓcܬ榪 $v:b%lv^$>߬. C+j]y;`$ސ( ,0ZhL^\%\e!=}EvB6bOD,+Y~T݁A>|Vm Fo6Tz:iinhrv|6Li0M^lώƃQ~H4'[ܺ25!ԴP,dkcAb%UѲ]phގxx0s<$M$I|!7uyWxoc|b؏1{$I/nO{ާ^wt_aQt4!?OzIܐG@-^D{sAHd?ɳ:`ϲ̑8w?^oqeȫF)b28C,G p/~[98f }BCc'xG0,h4z_| \~z_Y}avg3 @F(18W ʃx` $2v{^ߐ)F7~6Jwr O?7xzU{)Uzm'u8tIx2[KP[ĉ7BЦPt'Q,E F]ޓ zGEm=sl*[59[`p<^ H-qը| mu "Zm =4ByB8FD&j@' 0Xkm(*:@!kF?< o_s-wɲ`D X|ɝ$~'ǗOQ*e 0zCIYGL"$sP @ˆ i&`T ) HXbH!#lٲF}9{K>z(a]'GGg׍wǓzaS pGM 9L^||/;L3_͜Cc`cbqԡT%MZu::WQ?ZSt>p։1 "!eP#ҊN$I]|P]\ɪe/ݡx6*t!=A5Mm{ݞQ5-diRjbtHimTQlM݄lS zLuک[Ox% $p[ԦmSkzt !@)b 8 iK,qqz]W6-D5ґ p#BPq? p[E.p@D}eG ZĬ/Y~U^adk"$QwzXX_8m*eI'uҵmdD@ &ޚI@PF7^[3 #D,!w`:cϐ?Y.f|z4N&'lU 0t]QO>pִM8.ZaZ٦Yu l/>}lAZvmhZmYs=vO{:N:M!!5;Bv~ qַ-5) 1*L@eD2 %&=a""5"PVjS̋'ѾnJ QFWMEY"$@\ҭ1Ŵ#D3"P­7 pSz^ݽ2\X@5?/Dg<}1v~#9I^+￘Ll08EQifZ D ʻ"n@D E$*0 "趸V| V ȹf^^<.JNΎǃ| : (P |5P湵 ^pMjMAPa<>djSV^DYD BѷÉ?ZQ4)Q||-9$ 4f1Vb>4$9̓ue14M% Zjz8|#"(baAA޶cDAYe^Wz9=Y͉lr ΢[~pk%%⸝D!"!^*=Jwt]]~72Wo-YUMi_}DZD !wW$3Lه{}=wK [}k]E?ҳufmV7 /aom.nq'K<7,ȍրf}"ZV*񸛚bx]{2-|3eJabp!$ƊhFkRu0r@! 2#! Ff˂aY2/eEFےv b HDZa F@ YCHQ9MͲQf}, ͪ]8Td,=PxB~Vv!)6^M9+ks'!~Y"4dOӋ.h]H֚%CB %aKw00dWz^/no~5H{.wz]֙MYʾZ IB] 2iٳz5N$K%ǙGY{V{7h )$!LI_z Nyd8 FյoyfVVuf niQnތ{6ps²*ɹDk.de|C4" _xBn媀Dʥ .!( isoЇ`XdVn0 Lp/xV † ,벶96he㸿CTy88z#p`fCa̓)BҤi~Nt]BKʯ qi>oj|Eiomn7@Ic_:?yT[ p="aݿq8vP~kgQE:{(?}֭??:|+,ISIJ5|P>^45yfvYli60Ҫ Ʊ"ԡZDN6[H,Œr?H6~^ocC66󽯿Bn "7^: х {Y>HX8lEx0F*L2=89?ҫ,?uΡB"k02{F?'Gϖϸib;fK*"Dc-IS+d:ߒR,Bv;8 g#hl$6:Mǻ BHTk"dCiL(DPtsZPEhD(c䖭@p, hv | !4M-.(ɭ :Uh3@:DD1i<$0]KZEvepʿ\.$1m/ Q .dz!QA$zψ]qkq\HqJRL IL'^=_|ŝdww7y>!tpBޱ`c{^={xv5H:&*\MYjڲJBјk3!ݰN!: J0(;YrZ X ޱmݪ,XjSCk9 bDDaA3"f fTF 1ڋA7$^o[Ίrֲ@AyBw)L+??3B/H"H `=} %oH^x94Vh6,=g|_]l6)D um"NxXj1"ē4so:!g2J.6'\gBVuSe]P: =:Rx\٠JfS)j>mꂅ,nldbmU:m<;4!J ,@GD2G$IbYB@B"Fi>)JuН Iݷ> yӣ1Qx\sa]]eg?p:KrQ^ v"zoou0VM4|>U jCqfgO4iNP dOCz/I?ܼFpb>{"jF45YOgO|7^/x~(~ѕAȣG? 0:RF)cSLf&VtҵRK"&6MqpF(m[pb e=GDK;_oaOQ"EQgrUU~iݔMӬV,ϷF`41iڟL&,WRTIkQ)tx1ItBt H. H6H\ɴodhop8ݹtuiSɴ/)[GQ4G3uY;{I|"42I!wήRt}Eۦ;ODNZ.`s? w&OІL̮dYjOmӢ޻oKl2<@#+ "Md:VO3Y@v0x3:E؇F윜0D*¥j$DQb$< ;kSt ?_-' EQǑm+EQ3缵-(EJi%!3g*K_1x7Kv"y9}ay+ڮ9>ky7~iG| V?_R&;\.6\9xGmr6Y23Ndss~~'?ɝo߾Eh8{vNd]'E,ڧ3?qV`(HB4#ʠcׯ_'e-n!UXyũe XW3"o{AbUu3,HC dD)xƐNWޅU\\@@B,*BYfO]S.C$iP1b,8cd A48!$2HZ2y&&P^yׂ4F+b (x1> %-$XYQiݝ|womr~^H[Y.}yFkYVΆ.翽$?z{?8 Q/v77[Ldk?N/Z& (4Bm[CMDvYx3ͲǓkָh?ޛ]zڵ,}=6I>=^޺Zߢmp IDAT6H{k7{.v_BA5-'<_.6o,Ƣη8LuW.) H(th\E10zPP 3*(V6|PZͫβ0m[֠1ŔЭ8f'e[tu^$j;pw:(sΎN^<#!PZ B!8^P 9_NI:**OWvMc `dbO|^jp.gu׭*N { D{, 8M'Sˢz}$MmE9;>j2(@~DOEJ+V<&Np0de9"")"*"I4R9k) N˪hm˾V,EW㍣{֍wqUe=ɓTwTO=>|6x6Q>]KlVP SmLi1A?=x4n~ݲ*T|(W40YN\c*QaZٺMT$-J>Ѿ-7#_Xl FV|(ƩI `N<$χbxCWlwxqT%T3Zwc@N]΍U 0"#2Һ?*bEk7G[Uj[#"O8 7y>UN=TWe#`tRT/]svQYw١m%I]S.GZ$Wvbxe՛f1Ͳ\mHp˥kN!1,z,m*%s9j:Nx<[n~GOeYD: ,VJDb>}h:m7rֶV.t(ᐙRjkko ps1]~#+D "#AUE͍֖|ĵ֍f(V9z|ۼSU'L 4),V;AIY6w9Z-#@4ͤ {Y߮YBT15r'{N>"BEdP)&@ICe2bm Yj ($ B( ʘ夵Q?u_s߾^=۷_::~񟁳rttr&Woq`ks" Y.̧ǁ4 wG vn(zY9ڶ @ϕ-?c%#\1D 0[.|;w=}r+W{O>}r뺶iF0 jrt4kdA''VSFyѣbVzi z1;~1&Tz=z&V D""0u[V'aߘ9A6<ԈH)`Y ̒0Xp"dDa A"ˆ D*"u 5#_9U~R0ifm:#Uf{w/>{U=g?Qnnn* l~7eaB#"1:T.HcC i^~0 tZunƘ w;\k=@Gs й(J,'gUiݴj~`5z-<`$u:W7|#՛a$`}Y3T|mkVin }\J'ƨ*x6aڢmug|BEYGeU%sT8s(wOEB.8tlRbH*?t6]~ͷo\5{_}|MUٔeQUEby#nlBk|egH5M3\\ 1ZFe 6cg!8GFX2I H'A@D!x&@r&m0O@:U{m֕k-@(&* ݺ޶mf>_fll4Ey~aT7)"un/~?3<=<<Mi;w ,rEQGKY,*;ϕi4USV4Mwww`Z4:|S.yu¹âIuI'`ꫜIڊwYeyڶm]/|P ئL4n"5 {F)(Zۮ8!];5ܺzh9VlGڢ:ڽQ@л U[E܂s O€!#QxD(=(i_GF_(vyATā-J DREUUK(O*9ʢMO'_ДNn. Ν:ΕOGw{r1Y.ctπIѿ=Sӧ866UَGFGb%&HZ^rGO_Xy.gVru{^E)f>= i YDH8(*ˢbtb࣏v6FykoVϾc yGuvq<ۺ'*FRO;_|z<_](-(_>1 FH{a+fU.SgY"οo%9B[m]+ ViM5 rUA`pB6UӶmj}Qïrw'{϶"g5T)M@ΌoN?0bdbR c7~(Iuj*(&?8Jgof͖?~=cw8/!Fk۷y"rͭb1L˺X,<9BHӤui8MRBOMZ@DA HafF֞q>@QӶGGEU +׮}uemmnne]7mUTY޼~j9O&;ۛo߹)$~~Y._ar$Wo*ԏ=A?]&8ti(6P tUBFQ۶M8笭CZwdGF(fiqh0c$J(Γ =(fBpf !VHE -ƪQz(j7BkN}S1]{Ńdz9 CtjOʾ$-9Mwy<QI( wH~>"vݱ:t#heNfWq^Z1 @ ~_vG_-acsxp-uOkWoYS{Yzeo?O_53RRbZyﷶvE咙(J$M,>|HZst=+AN#aAhaNk=`ammri?x vy&T|c8n;"BE.4P8[*hj~𸜘'F&wR|mA8H(McVupa.lXumX(|DQ$Q)&R!Vs,Wd݃YU5MSUŲMMֻ3X=S58#RcI":BG|L/xi_ Jm,s0&l1p|ews/Mf"=d<䣻Uz#v( zq1߹5"fbeR*j5D$+W^]MDQTe$Iy,wetxB|p- B6!ڶux{{%؜NZP7WeݬreIllmnv^D| V}T-:HW.چĐ1J8.YƨlhtYEP#U;,mgaΆQ4…gw[c"(2(Yo4r=`e@`[hS{>"|׳k27Gt9%gR7ӗ.KB.r&$(W"Lo|{wt[7j]OwtҔlz8>j{.E$c}UU> q۶t\i:_հm[kp84ƌF4M88 tZe'd Bݙ!BÞUFZ%!R_{ܺq3J3f|>ͧQ1I<{ӧ[;{4A$ض&Hb ̛֋ ֭m2ژYpR`3?"Ɓ&d^H>"(Z/ ZGF= ŪZ. BIBs!KTjA/6y-@Oɵ$1ZicfR!'xc**y%+tN)tUwMcEe,1Y6O|zwW_~5FcPo~6zw_,v>_2sO&<8aQJk=ܼr 凇Ϟ= ]{s%tl'2D:p+6Ԥ1i(lVWՍ7?\I1qV|lj;+[Ez m]GAg޿+`s׃$5η:iw]g4꺮F)2&fP}g"f*ZQ(YJun 8ZENB)mH؟=A"k>BA!'MSJuypѨY{|ǣeEWJ4Tl,L2TJ(rŪm3F{Whg?O>ϟ~x٧_nݺo~O1e 8O>Q5Mӹժ(nu?je풋i{ A $@1šYGB`hS=X4- Ċ4٪̦Ւѫ|jc9::Y֋L(Yi1j'oaX_|ּ? ƻ̢+;(vV ~?R% 8D:f+Ncǻ*GIƙ@y^?6y5va/x]oٹC8(-zIl K9<7,ZSh×];\sףd 9 eZE&!b%Eݴm1oޕ7x>~G-&n|ږK OF|6`EQEsoj⮡-"uWWi/'O1IhRK vhKteI :BG1aWJΉ,峯uۍ`P1#!"-G4Q \q u0'.,4o&bSFp]UY^Hֻ;M㧋U`dѶ XWy?Һ.+!IJ\ $k,RH(R+ fy%hCML]ИH+(D)ն<9{{Wx}|ᑉpc$Fru'O]nwzh[Um竺?~[id^fGXWEEQ-YMo 0'52iѶ+ɳ*Q=4Y'FE7Z%`hvt +lz罍ͭ;KPD(tP x"8<:< @B@>Ofxq@>H]/,;si dǽ~H+p؞tengFBBB—38gʹsPnpayQw{۟,Z@[_ \6z㍝v,ʪ"P]]6*HfZW[dYoLZ+IEi#" ΎI[aD֖@*JQEg~kQϲ|9>5"O 8*QzSnڨߏjz<{4qY]Mp3XcYY{$Ց1Cdu/Kb1F$L@%3 @&NG9qY!Φ[8"% ٓl3_WnϹoZK\ > )|3 6f/|Y {q>xΗ&GR*6uzߤ_|==|p1xadmxUzp.Dx`۶^quή;]_BD$@ XE E A>GOzݽ'EU03C`A/4WuڦIʨ- dmUXpqU"k$Rܴ H>j+ \N3I.Ĭ"EM+I9u]ue=^{.RB osN~E.%*" >"E87' v=u- ݃W^{_?+Ӧ6\mC(Vr@fADWuQQY{Sc""ΆbUmo_R.@8 IDAT4m,GOu%JQX D.8[KgRmGEURst8qePД څNgtd1DQ4qʩJ/4/"bZ뺮˲LٝhNX JcsȒ{RKIt A97o&1yW>]n|_y󍯿?aQ QF˯mSWwb9M|2[kh*h4ielӼ<_VSH9'Bp> ?`%et#k7߼u3˲'ժpMٶu1+ aĊdďiξbm^EFF9!"j/Y (Y89#1 4;m3]16"AEܩW3D*IseY^h/8H.$I]mf),aQ^ÃY "U@T_4wdcu铇}xI׶v{O?޽iB $qZ(JDZ$I㗓baA w(#50R=zET˶~|xdOˢ*bkcSd>zpx|d]5m(Z| 쌇ygon2@D U`"Qq{ˢ@'(ENo?7rzYse]] owżD&ϓټ,b[v.t/.ϏCk?{ZRl@Nh(fuQ{V'Ev{k>ytӏ?'>AY7hkkW]ΧdH񍭋jsB$c/ I0t^13)SB@QH ?XuȒhw{;I/Mzwo<.3iX˦܌#Cd[,GYld[f[b)X3QDb%` e(֍?nZ,ץ9`W{yӲ.꺃]J픿{3QuLC]- 8&"$Y`,t I?osq.h K1]Ys#Gr̪$3rWl$˱}p8b8=a?X:-9Ho`:r 9uGX lʪ/)LQcF ,4VR-/ ~D&:m\oappoZ/.-o n&W׮>y%P,4=:: Ht4y4"ea0J|a:z &cB v3 ͬVBQ a^Lol\ӧ67׆+iꦛvåk׮6UϞLӕ'GJ('1l51#"/D Z뷦$B5Mk-K)VQ*cuKAhB,caL>vrbOEp&"2h0A2d5@RE<ԥnk)% XQ>%p%uvz}{Dt}V̱|`-/?m|ս9S^R@9뢼\)0O|V'a 9sC!123H.P/>x`'O>zhZkMYd^{:Ãñi( ٧ozaa!"_J4MQB8˲9#MÀ9w< Ay $(j.wde}{Da ㈔̧U1Ҹ4X(I*nZbeP۶HE.ƚ8/uV"a~ᳺmB%dξ0 C% $u;k֧)C$9kR/sgpր"}_îZMi^4`߽e;Uqjs|>sK| >OT~Y 9oO<a l|'4 vA6m9fHZvok?~yՎN[t,k?A Z]>mH;cLI9L666ֻmQەyx&)o`!4 @1N2J:kѨk'OO"S3"ʐիkRba)UNH8v D6)AE"$14ֱZ 2m?>ݝ2{K;O[L搭-.2όmYu$wp˷o__aDZ1-^p8;|!g'- X 8{2==ɴ\^ZzU?; e8/U4eQ<&Q A2k.te H"NRэK]n#(̍F.}~Iϼo+AJǃ|tzg(ry&{u'ޯ.?} `3:33gl];oKm:݁5-m`bY^Yλq}>|8 ŕVKd2Z^^Օ,vvv(ꋏ?[WG'(,PBdYV`x:ʲ4$I)"fYR뺶u:_^* Es6"Λ" u9Yպ(dt-7?xh|lέ}kc@&Mw;=4RQZd||rb\f8:|q4jl-HY !Jg/<%dQ,6VtgOIhmoxTaW z(<`< C*?U~N3C pɧyլ21\lLytW1d8I&gRrh\U7}~7_~W,%]tgx4Ji <_r/?M8MӝjͦW8Fy" 0hg}'bOY^8P ZMA$t,$fU]Ϙ1{wxu-2IǓBf*pbj[Y5v<JAO'.J IC+s|qAm8} iUK`h dp43v"YL8+Tm Qܙ gW D(L;qQ-XPXk8(?p.?"g~˺N#ȑ#' ϔFt /9$1A" Y!Kd,Py2MeuHQ(ΑJxQr0X}ڦ nP%uQBll\ycv<>IinNlyuw.J e E[+QqEeiWM쐀E1 ccH "$ P1quE]wzںز8 I_29=X]ں͍Gj I6%ZdI Ł2˚N$M:" Y T'i;lZܾsg4:h{"30"r4O T*eBaOF$yNDI{zISB$ 6 :>9ŅC6~膑gϺ G3G렞_% +e׹<8=_}zօFf`/ lJX~8p:IȟGPWJ <. @N"CH`xo޺sͯG&DMw^??LC<6M~8R>zmQL=z4- l$ (0.@Z`eB(j$Έ|قYpXlqδ6u]eYv^U^t^S_} B˶%Qٴƭl MK"azS aW Zmi%CcEBF@Ш4)CB $Y(Au sLkq眺pf87]VذHcǀ?@<K %ˑd﮴ 3K_I8n ,Yu!<R9vJIXP@I( ޳3$4$_P{rZ3}xM z ۻv/ݺdv/]>L>_VAZzWWA I+܈ˀ6Ib\[_{<1)J[TztcMԊ;c+M(I4xeQyYd*O{=c$*J"olǏ]׿qOݽzZDsPU+nYQ-Mqr"T9VGAt@ !hDϑ"6q3g"ltZ,,E{2fnjdifZIn\wd{랖"M?:۽$Vq%awu88$7 H HS6kiS${dspmY xwܿ{%b޽,o\"XRq[Z*Жvuk\eli t Ke:kZ~4@ON p(U$!zOk IBAjڡs8z$I'pA9,3` Ð 9+/E|Wg_eHE'L}SY2Rq#Ej24//_zߺ UN=_Wo쥽ИckD @ e5Ś]TQ?2y?5[V6V08>;wݽkW/l ,M$xDPk4M$n$Q?zJ+Z'T m_uMJ %=g yq. A ^$Ą$π7JD[UDEg8Dֺ4v^=rl3zD;;;<V \uF^Mr_Ekeo'k+ä!(MJ66?8>~wq+)S(. ~΋R!2@]W?|/_~?<tHՌu^u{LU[ks6IOǝN'R+~z`c{% (Og)6 ֌( S}'`j[ `-ESZj@9 /ϴ2&:hyW?1x8_`Vd;`Y)D*B$N$awLLt@c)+W NφIQV@EIG[w~CR֦}D ^`owڕk=0Unjq+v܅ϠdR:px2&!Z97!iIO+So\v?A[߰֝*/N'[Rjw?KS8w>ؓLRE ˲ Ad*=:X|-$͕f' $GQd:/A*Ġ2t@RIo8:K$u)Et! $I+RH$ Q%y.ܬ*I~~[>-rEE̋m){-9H394o oi@0B@A"ͭjmt<΂ᄙ7vvvw0280aH$ ӗa'k IDATFf:UDNR,IO{^ۿ>sy:iw7hd*5$ƻZJ!7 <^dJ,Bv=<ʲlem9_j,V*3 _||vo/& >,78GS: O(Q {Ffp(/ W?y}d%E^''C[R ʬ'2˕RHjvs53r/8߰[O,+yt:e\|5'ӓ*Koܸ1<9,]|g 8 İR{;?ju??ɣn'?"$*fp:Y^]` h4y.(Rbw:y~ӺnTUèy Ѕygl3y)q*%ڠ t{1 oFóYǽkɰ{ݻb}}3zuo 9q !EQ@͞o3TpXf3)'{ks ~\f_o=vCZOacΪ9=ed߻7Il>_ucG~g?{_zw~}i4`09W8nn /981.YWZ?v`n<fD`W@ ^իvkc䫲Y-i\n{IQ/ׯ_~ͬo^|y.ի ۫m٨7._͛.6bbGlI o(gv:Ng N#%1^C4"9{?b\? h}AYuDLyK3"(2L k #hdfl6_+ 5?]4}_ݯ_7~qn?>ԥ/=3gwB4rCj!WA3ɈbF1qLb15)6I[R))mªiu;.fK幋OO߿٩O_$<‹MД977"I{"ovWff?CX1% EFHD'Fb*fbʖX^ ,<: %gz #dD%R2kU}9*|I,!Yv@蘅+#>$4N\ș6& fa0"of]2 ]J;y:Vtg 2|)\?FQ^'H p]@&d>7Ho0<5>֛o 󗝓sχ ffBd2;+AU:863gg;;45DJ*K㭲7[]5]F|R:PE5 QF瑈N)2ԈϞIשR낸Cw?YβNzcQx+=WԘفR^25e~&JQJ 9S\}?WƗcE339<,]pa\fRN]E۶D. DpʪFM$VDŽ.fBq`e~sհկ * o2B6h^پ'|м?9}ԅH"Q$2*b!:$% RU}RMswmSJnVD!"'M7g7;sN3s۶157ҏh^RXUٹ6Љ[ې0p{v$- D24G5+Ԙ B@aG'<~QjWxi2 L2eCm7<}ٟ,&䓽6,+>3k׮ssQ 1E>spp49"ҴtRUϐ'&bJks.>!u]1$PcڻӰwzhDfM=cNDd)6 epiӫl!mK)HfD:7k;T љDz]=D2c;_u]@ %c&BcK4s~ҿ,6ƺ؏G~m1%3҅ºQR5 Rfىa'-)u51Ԓ1e+ LXAlt6Zkbc(Os{fOƖb6-l6 ;gv?>3.L3Ǜu33 7/Chkkݺ^u k(J 2"jb`%cmLZ)<j YHTٽ0b1ó1^ug^xp+WbjwwwWU AL)9SJ˄rWp\Ukb1|1p`(>dfhcSU5+m\.G-R9YtwZ86Jd%6%N!*YR RҜ0X3P:f/ Z":S[:~&") '2(E%KD%Kkm]O8*+Iݤ]̒ڽ"H*<2(7MW+{oݾsc8޼u!RUj!D3t0q?ZPeTfc̞(,(Y NӲSJL/pпW͍vklc)y# !rQPeښ8t\v (8.'U)TALR<'IDHI^fwYd+~bgs}{.OjYEpm!D@f`jq(j%MUpl&) aI]L-Q-Kv&cT5d1^6j?aoڮ>~!9@br$ff:$$MԔ@ )p!"_r]6V#()*jy1q?5mA5_v(1nb<D"<3#dF슪[o/~_ŋة$U3lYujZu&jkK @@H BzӶm,_-ϟg~vG$;Yպ6m}ꚃdRǟ~wyδY,qy/-&V/_-_aJŴ*hٴ\ Ⱦ/6H}\ ㋨)ÓJ94߸@7WǔSyHeQ9;U2Ux&p 9Ͻ3r7yAB<329 ۸9Oٝ@@ D2CBIhqֈ' dfFG UQ =33 ^;>Î>)C ׏ʢ^-ףrZVLsUUFs{"岶,;Q cF"@PuIR)MF6[o6G'sg<<}zlV/v>ӓ'wnuG_Nv],U*s1v'{ _$pX>{q ׏B(^Hn΅촪݋'P\IRzXf]^~t#d(1FUދ~37oo}uxo_𺈗ucNd)=f!#eP$s3Gl(j&wf`S@Sͽ!Ķ˱5ս 7_YDo(׈, _:4A@ cE92o{h )M]l7f0?8:yXn̸xQeQ$.8TSNDEFQ-` q0Tc"aDٽG?pڻ޺6mvݵEEZXxu{{RcMV2狥 TZDn]?Zm<d#UZڶU˛yK)!BnlkF/3fisoXYJ/М OYHYybCG=fĒ"#g"F4Dr,f(fHTHC֒@T6GPMСf)&"" Ҩ h&Z,.^d԰KҶ]lgZb=*U,=8<{^72w ֻǔfaiϘ%+%DyJY'K~||'sL<{nFH΃w4/?;meJ]Ymn@0|5ӣ7h6Kٿh.RkW9&qM/'pDGf WF`c05lj(1m !~ B&@DH"d`$*.Sk٠<2)e]$&=eX QbWzVUQByzR;t\hcREQd2ka*Qji{08}hTr͌l9.BЩ-cz$kf;o>fh h8t)vӋv3l:DkɤPsa?ٴU6|P "k!dfz4EEQ@( }^QgYa2u\VF "bkw2>g)RĬ!XWК:0!e xNWނ?zE23 S3$dT,f~"&bh"& TQHMcVԁMd{E}-C0Wr~LL f쑝~Ə~tImM,ճQ1+ ~q۵Y5x.'ψP(h~.7lЂ-[{E :-]7CD(,(B¦*fsr( DL(*= 1,0r@0R a G(&)1Lwg??>~wb=ogxZ>yggggg,hc̊fCza@NR(FluQcS݌/\_g޻_r$P=8 $`S)tjO|RtoƷK:OeZW0tN|'I­ۚ )"+iU].R ̈XUUQy^VȐ|ڔB3T wtھ&zaZXDX (b iIصكv ?/I$IbM*Kt:L\]&Pլc Ý~/?}87~v\[S*DA\QȈaEQ&ÝO졾ڸ_qJ,1c r@567 \V V>ʇKp2-!\:统"c_5(m!DW b("/<~ Hkv55Bw$iǎHT9"0JoĈJ8qŹJ,0v#u/NYͶO?[%>ʸC`{F'ZSE".4eU."@i_(EfU#8 X"J t8X+Gr1 =d?0L Rl0 c%wt}4Q -VmUU&{{G/~g{4 6./Jk-}Io(+]z`ew[ΐڼ]._ /4BU AwOJ<` CU[4ab4-ǧ35qě늝RdM$}tXxrnlj`gyƠ߃n6*b1\YAY*Vc?$ m6`o9e>}Amąq= w]UsA`xW_GH{s`kkO,ۏ,VW:-!vQysˢH^h3ba#7<7p+" Zk`n pq7DF|t%iEwsw]$+Pk1pU6!1;L X`Fmډg_у scLEА/22bӽb|fry1c1Ơ6$mr5kky:;szi|1F[{vNGGq38}ugݛw=}>y"Y ޻$o<},0lrl'8Zdil%I Ų( }ٲ٭לhڱ:4 9Yl a !0z fgixuG""$EPz#iT\M ؟L^4)k_$+voo0쭰>£DG%qQ|&SV?LbxEH< >/ U'ٵ߿4,+r8 s`2l ]Y̿b#\W WCU{AA.3[/cIY<)AtښADPXe(iNM 4c^2((t"hs7>{"]L4e($ϗcL̋D$b4" `DRq]r݋DQ1Ԏ 5I`@aqI%W^1~v 6"-"onoQ/0(<ׁ52 =_e߼wo޹hNuwf&A? YauG{OSuH]ge#bI#qAI1,ؠHD;PQo]MJZ3' @w" "Ȯו#cFtȆ! "iZUUQJ)эwu͎@"P9tdu$09cz~Ӣ+kL?pgXSQTe&Ԝgӗn=/owvlLϦ'lǻoQ1Ɩ% \rwS\޿o4M;Ͽ~;0|.b߿F쇥c&"3srؿ"$A|؁0AB'pH.E,"BNg#/>oI۸w7=yDR(KN$;v'ةrRrU'-XĩQ$;R*NɢhQ(tGk;tw>`vnn"YbggǯgqE"̋1hLest!""Eͭ?[_իW_kXEz1$~u!*XKb,JFjrGĴ*)Am5xYYݰͰjXӉi)~ڥk$S_WRme֝<4uƪCGD T>9o7oܸCŠ\;oӤtbQ\p~t3e$ġK B jI4)>`k-NG3_dxϥ-(HXV=,/p rqhܫ-4sK:k+ۂbGs#Mu"~,kc T$ GUj\?gEV60H`6qd('g$d(M Oe:U 2Z"Z5 li6iL[%PUSk$`,`g0K'^ұri["QbJ!I1TRgڝ`J>$Ǐ&b֪zbSBjד\3 !=#{~OXܼ}ι+#J:-{H*%C.ی,Oecc4H8kb6Abe/hӛ|z__-DCQsW?SU,ͫ#2Lbc!tR heifI6AQB$Ԁ: %x8owx q/@^ԇ2Rg퟾ミwٖas,{ޞ_ĊDb75Pٯ0F-fbDUH`n^:*?/*)PP~2;Gp󟐝(WiETCﴂ/p&p?UO'OHqPRK'YUfOwQ.E9DXGhg@\Nafw^KT }gw}׾RWR2DSQF",tRjL A*( z &aYL0Mf8jx2m5rD g?ugMwX9s͍r<M; b!PD[,u)'{Q3gHDbGTaKf^% euff]L&We)ᶋ4ˣ)_~]sJq (U-Աvf%zDBRDRR`TBU9Iμ uB1hʓJƚ%&YgUM8~z_.fs{?|͏zFCg:dRIA/^FS8-KX2he daU$7nmlv7ȸV3L2a^mgÃ{Avxfv/EU8E"ruPN}LV3Ӵe>r:a9s ~]\F`\U owIr$DQAy蕿}Jvv|s;%kuњ?zwZX")D|YK PQ4mZIƘ ̠1PKS` h<( NKDQx_()M2!4oiPM6{?PoJ ȈȠ@E9 lyXiwV+f e3|?g1a\<3 k_cl@ @T|+Oy;Ӎy)PK 0s!"h'J:7gd{֬P "T'w}q{1LP@K{/LPJJAek/מş~M޵/?y;/Iһg۽F]X &da ̡%fs.!4X2I4Z" ϪA8E Ro4֠.98?\j0i7~LH>z3K6:-&QBň٬BYucɑ#"׹y={1f O<!7^XZ5F{6w[2#xȪӧϩHBQy꜊̈22"OMN~ۛo9x?sy֙.D S?/"]Ia#e@g؏ TV*E[oƚg=O pݧE~d]/pdp0~;VL<ߘf*)[-XډJ+ %l'j]e IaB/d瑺sZcM; p86Ɗ@E8|ķn}E/|7_yZe+|k/HݏZsgϼ_Ӈ/_Q"sc4M7Fa@d#B-l0j/^ DZYkY-Z(qL?; V+Ăq3&Ԟ_='<_d4 |'(@, a)d0MVt똌@jVCV ~#:oD]AN8K'x 6MN^Mz]HB \.@7 [` -iQ#Y$ a7U!Dh;߼nFݸ'ˏ=4Bp6uT8|~;靍wze<ƃ-Q *I]TU! aPVy6$sk2ʙt4.B)lքT{AY^ڋek`al ||.]yQ0*F-}_Rtv01~%jN5'7L zi0eʹAbzgc;*+':AW5KT@܁T> C5aWJy[o*=JsOk_lfVZݐ4* i?`/V^z|A'0{QYb-)AZP*(Gҝ|5t5@e&5|0L1O=~y g0 8h;7oݕյKt䡎t,@RJ+WY51v@d (a\cHZf߁q%%W#lJcjEI۩5i[ta}j|քAL8,@*TPYE֖$y/|wk`_u(3a-0Ej=?w4x|`wogwuvZ E h)=|b!@t*i00F2ⳁ<+<\I2 ZfcJ ewQ@%E@y!Z+dx>3 $/"m/F&b۷?_zWcD͌V˗oݺb$T:0Qg9sݠr:&Cv~yP䄠\?dt"s6iצ6T\˜ɘT@]peʺ\;Dpہ/RUb-u 9e/U;z D$`U7omD-K xL~6'Q,t؃qʃ|&w|OJذ`-PX.=v u~ "<bELHD(A83$^,-N`Ӵ&O%J䓈+ )*@?P %V/,h~Ӄe $Pp'(_7 15)@1RC Ɍ?8蟞K+ Iäje,nl֘o\\zrc oNSw!KIFˌ@4&R]Dw4FeRj{W$ORhL ZcEVL$@6` &!-ý+ `]mn޼ :< `e3<{굫o~voYi~6ĽC?\[`,Y>R9 8Vm?@VvI2ڝa={hk_D`*50,M$:`ں7\QM4Na3mz*=$ 8v-8bu.,/Nf,+--.Cݵu\sfrwIQ%',˒-qiZ1/-HѠ@|/->>S>M ZlYY%Z]r_93fwZ*Mqqwxל9gwr9̵!Jed0t1ܩo%*#INZ"tq6,Fuiiao~+ҬL㎒rY. Gb׳zHN} @SR Q(sms΄Zivm}O=T1JҭKbDA+Zԙ:zmKu#s]75*6p?G6Г{-*5m?= #u$ZS;۞:{+m2c)Tܔ6S Ta.ڍ,| B!e p#ILfq^Rztę7>QnKť(pH&3 57 A#( Ih BZq-ƍ2P$<닍NbaF^ x؍s$ԀF Pk^~fśP 3 &|?q^Ov]kYKD~dfg,!۶nI䖲T陹sNqqNқ38pRq#( q@?Xg7Q"b>A2-',!aَE lY)?ƃn'wB~ @#HCLzkٲܱm.ж%(:./͕Z\X)%ϳ‚Q+lHЇDMO{߿ec|Ǐ$%6~M7tXv`~x$9=sc/s' pi` TIɄ]WjXYYEcFD2zK^-#R4jDHQv$qVq{c;w]A!IeL+.8bm ׾ݳg^޻yT9[>hC5Chۍ5c6ﵣƦbc!7k^/m~֝rHeiuR.4nQ3 ֈ 6lC3;&b蟠2Sye?@pWz$jFzLlj!Jٲ=eFkg/V)802\ *I_u}cUU<ݩw$ /ĺl~xfmw(fܚeq5KbqR9",rviTEf"#2RI KneZ1?rJLQ=2r^) ZN3˓3!HFv+nm<~5Uġ+}ϥ-5&F[pk?h> Pk)yE&|8a4IA=ιOژ:,|ߏxh7~wY@nw"2vL/4[:os s뛛rv' p{y^xQH/Z_{ڮ׊Vo{ . A9 Έ"h OB'9(lM@|Ǔq`V[Y}si4\a\v3??y&s.,̲ql齕bHBAHdXPtO\h GpfŁ kI p@^>OL(ç?懏lMDѣB@ũѥţOR'r!s#3>{+TAqPBrU۾O_833kzfyDA04֨M0F OY.e.Euz jQU gGʭO6V,[[UZkIsx"DT.s!q=bA86&%!Vq|M <}izN^ m!4I0 M&ZLxx/2Қ!ӽ1ctl]fi L '3nK1? ?@l/^"f'vB4pcsT9ʷDn6V/|͕~Zչ+O]86fm<{N9RicG73#lBe18 QXJ^%! B&%UxNIRT:{ҷ;W33,,R#ÅI0Z"&cӉ% 0Qt-,fyLtpvuҲ4=MWgKWՒ&,aZK"MWFlP#2`ĈQ/;7?%0` P=lZ@rH1H tEKDԈR*K,gw꛿ſ|Qm~~0pl?,;Lz>iCn5%N=s/XUJW3sG0d21Ӏg̒LBdI"e{ N$rȑ#33'O|_ys$#q4\Gn;Щ~z,&eqykJR.W|限\/j'Kc8T=70k5abV߸` 2ڿ~^b.'< dV\Ov#`anVn_x B:"W^zR,jI?_|W8K kR*)A 1*빦%+M[Gk%22Ef1xX YkEDLj!l'N4Ms#mAQ1ب׻xfȉO?7n߹j^K"َZQ}st/0R_@#XF#yt3&ǻK{xKW0?xdg##|B!IqnM7VntwuTpW_ywnvK/ !>߾&Lmutxpfc斥4n t0sDdReHP58*SVĸԹR[vU;ſo޽~Õ;sӥ:S?,ϏXr')j5[me9ڲ9:|f!ad)#Sw#)%KӼՉ:84Ik})%˒𣮣$u m?hhяKA>mmَ,KPيdɲDٙ{90%Csc9X\,{gg_CC_>OE5(POh2FT^k% hˋV?yh-8N'NX׾sf?uQlȪ!0JX$31A$iXmf(ǽPI\3Dc "̾"XX2'zLGוO{ z$I4,ҴTJ("$s"ucy@ W:_4#KʧWrt92|9^_[Ka6uP94/$NL bҠb`Q}#JaP@t,.w8FD%HU6xS'Vx~!Zk4i% i6,E`reӂy%cG p%K^yS`#[oKQ\1 |ψ^JBf&ED$^8QbQeWeF*a;U IDAT zߓOڍeoXE+1bdXm* +Qp Pв#+*~<2T`iX5E39~^SkbZ\$8OF(D\V<ߺoutپssVˮ5o:X B(4 !8(0f=(LȀ LsD7Jg烀ǾR㩧Μ{o@k}yU-/w"h0Q:/=k_2Wo4;C܈ֻ/>3(%=dDPIb(F+eCD4D""(?BxōF]k9x5ǎ//EW~tkkkN(%(FXk5DM4Cq\7&2DCظ :JB(nG1{ǞpR1Te^Oo 0:>-䧭:fytU٪RyrL4̀&.Rhꔋeqв3GTrCd8?L~r+\^o,[ZZj HŧO5j.$5 Ah%2(d%* p(l#;i0 b"B(kg}aŋ^v[B}`0F._MVkDgWl1DF'5446JDJ)2@A *P}:$fO﫼L^v~<}lq`)3`hæq̣-&P})if,ngV${~Qr'> x#!A{ +`"!RY?PFc?͍lDm[ͥ/Gx\yƍ7oZZZ$egX)S8yQdĞ(϶7nJVKL]sXBw>8 B4DTU~U4K|3MW4u2e~2P'(9K(A aFPDz[KZd;ۛiJH("(d'9vg"R?Q< )a֌1B<Ы<͕#"cĶ׻!HǏxlSk.uR6:p|!5%|+e@Zll+ py])K-ke5hC$3&4qC3oFD0-0=F0ݸo;Ea"x@`0ݸx|׉5sڨnדh[\z_|Ag*JxK @@ e@I2.G\UQcDdfddB6Qle!I'_e{ԩs^ٸuQdHCT @PEf""4Aum֒zIrDG!8,QA焩|˔rgc[NoJQu>VuBSj9Z7Bqំi]:A!K/0 $%~p{^n.4//;}g ;+;Sē0Ʉ}!Tz\X beKi_2@P~۷(JZkuEek^jɉ'O<_tav 3Z&C2d`˕Vc.ང" @e,QMdt2J)9`颖}vqC^m҅|4f3ȥl1( v!Ɍ߅0uY-*d~7zw\1\EZ( 2lNLD)+lQ!/zЦѕn\y?ܹYYYyoC+G{?}7wF盍 Dl4̀ $Hj5cLU5漇tŬ˖^ ɨ{:2ԪYe %ƒphyaa%f=~՗/‚o7>=\5\/ǿ>}7lk"uTvUKd{{* EQdY_g`]΄V1{ؗmNœoȘGߕ䠔VF"%eO]_\:tK_]\\p?wfs3"K/| cjM&xnz ˆ|\|<32F_A'/q̬A_?(ۿc."0Q'J*I+8,̘|`bdJf Ug6 4*g (e)ByEqVW7wzՉ͗~מW׷#ZD|t.q F5HjPʘ³(VK<t\Fl sqAb~uU:a*+adq$c_ɯpFgq;&ǡ%,ʍZ#usyV5޾Ww}n3o~r.E[QX%(ziQcx9Eum3kf=31X@H }EJHV< !3fٱݾL_vߪ*/D'3!Q9Ϊ?u'ú8i\ rKXYd(1Q|ƃA~pg޼ye4+?~w[`pl19S?OGH:40ĘLŢVF lz2&_L̫~%rK9E t]Uޛ,w>^xf 5.˳EӀ#Q1[s21 M Z *WkDZG]y1r58֩.o/~noפNOezO[j|%ݽw'O~F`2 "y^|g/|'ǻ/7~G&Ij>4} lFb1[ԵiRG0%L^pN^DT`fAѨbAs{)~L>bq|6E9(<+TtQ֡17ʶp8Lbu1ƺu rygOV ǚ¿]-k5~Ut r8n$FbU@%+){! m{CudAWu^OQ*QXKdJ-"mꭝy]}y[;Ě?/iy7{_>Ý雃h,8 9.OOoM&V JUA9{Ge99i AI `.7KDԢ/KhH<"b,6)߿}vwwc[nlo||6S f#N }S#Eӄ`4\TB2t3C4! B: FD SeU8h7n 7b&8.dǛ'M@fjn TDїO#^'\X,Z<]#,1U5{920u1e9q*Qj9;˽ϲ(U4"JRhfvlpĔRD$iS ^=1=VG|E37>c?8Ye(j&[GO ?rb~m,̜ӜR 0bnQPkAYBT@(Ʃ|C*fP-`YB &%rԵLoakg0[̀͞{ٽ;_AݣRx< nRU766Ӳ,}t4hS6dm Yv~zw6aƶXT HQ̃]R4'brZ=uy>TUWPz&-1 q]ɋO [`U{ QRv)s p¸:` K$R*/H6nٟ: FS^b&JA^5*!Ú '"fuHl5W4.2dI-uq] =W89vػyǓ_T ry MT8ӭd(>P,D;#1@`11I;B}B dBR l71t#F@-ۉ^cm=8҃×Y,cfݻ񸪪/@D糭C#_gFsxAUc@n` k &3Qk@e4pR5;/0v,QhD9ZJlX)j+CNT"3'8!*61}T[U7sΙY XD16&UsJm}__v-Ɇܼa@UUWu3olT76&|E|<3Q 76'&fik&qe09fO 4JDIY$Ć.U jԒCMw1qiF}Vb. ];mGGG, (!\|>TDDB,ҁRPHVU:A1ih4lwy%mmk{+@vk0?ݤ 7IM7kHhq2R4bG7*HK~ډ PO"פ%]_4Uh(3v)G]ö,ee?՜SxLMÏcH4K"uI-y(bn|8ټ9>;=0Y0 ѱ.slR6eV~c4DLi6TT)ITk;T x*@J+MO|tjZMԈ_bVNdrdh!cP4B3UѠnDVE@/mocIɢf̌ʪa]v 3¿@x#x7 '`d7=U[D/o1SUAݟgW-SU?dޭhfj`D^ᙐK$//iX)C$|渂OTgb jj"65>:Oօ!MnHP0տJ1#1!ZK&7Ps)dDȌqNԡI[zBs-j)(lZڬwCELbo0O8:lw_yS>ݚRTժ0q̩hJP E-Ԕa@PbB X4˪९qݼ6xY3ŭ躏-@n~.d0Y|23}߿qk>u)IDLǒ$s߭ݠ2Q Ӂg \lQq˕>75E}F 0uئ6,<'؛gxf[#~wU?1Ybx8BhGRk5f&@ sh U\?#~T\̓d~F2q-fadonn^tO×//ndqiH543J"gPGn{ȅ0X:v!F6`F hN`EUfdzϬ7OOQ̾:]םRݻw5;B1R\:1wb@B3ADVE PK$6?xϒ0\9{nAD Zq!#BD"%n=3b9gw#5w:MȣD,1AJ-?0];38Hsd t>lS:P-fBhPEb:<7ٿ7ńg_fUPuտ/^j_o6Ov]*ruuUN# m.3ݢ 2aQ IDATQьLؐ@S`/Ρ?Qc?XI~Xɉ[v:e T3s*TWWW@aVm-KD!c.FYE^s1(zH?a(sG<ou,ri!uZk-;b(DoTC\=u&~X)>6wVTU ?(RD @q(Cw{"ꡐ<ÑU+'Zt*=E|<c-e U425jE՛+x̓vB0Y@NNK^T߼ڿ}U9nn~: Q\Վs&U7Yt}LxGOhٶ'mG-+ַ=ڙn&z@tx$EYmSE*3 Gz[JE`@V VJFj6o ^EջϑHx;N$ET3$ ƈ"*RJ/8hsg`fƄ ѸAt"f ae2mf _$~y { UU:MR6 `gUuDHs[\]gXyModS9cjuy`egT;`#j8P `#*xgPMraFi:ILRE$U) "nSV+<$UY 0xu}H]8ޏ8MȐR@)0 Ps”ۛʎ)!:@O7Pv!9M9ȟFlEf1U@0ŠV@y2#x dhO1 `X0CJ?ĿkD] ~i̿="V!")AιO]72!80}(,2<"V)BQOd1vL"q" „^,Cx{^e^/Jm>sxt@p.:q,b';Ǒ"dZ0ɷ:z{3 X7v|f꽶:.J~h`N5!}J&"Yk=MDc)R#jck>?rF$BF5*G@\5"Z}w_.lv b`DTLj-"y, MfSac@Duˣ7e:,040íKBRPJ,"⩙`f &J>Պ&oijf=`uMbj6#н LxhAQ"~䊿6tj]t,)HT( x^ y>"m^?? ?^SGP0vLp:S3":sX2Paf* ^nR`)oS B fZ1@̩e:n;L K}@4"1 p>Ux߼￿:)%on?~i{ K%`Fݶl(tA$fn32j lPwHF@JJFGV HC54@P@ET5Qʼn+1mF 7_e`¬|⻳ILSk8R#Ja:Ry]ƶCtRUS .ȁOƏC.ׅz~F^}qΞ0HD!qp<|vޗ^恲E+~T2$9{]5o9y$"DB y>"\H~@f~a@D6戂bC<4a~͗CR2NS-ew9gN<T0zE zͯ~}ëtwO@x5 C RM!IQTNuն̿?cfosN-Ew=>)vkסߖ$`͒I9"RUqtQRje__}aR4G jdfA*R:%VK˃:y:u}{`Y5TR#0HҾ:k)twwẁrmE"n|_3#oHU."|[蚋Ӟ"Rjuxo\inoo!?c @8?Y{B(Ý~GoWQ tN!)m\]'po^=wpA{J'7ëWv~?T;>ee2uJB"Zz6=79`Kjs IQ@sy^$Xu돴bK0#keLwG2)e&UlhxBDZUADUJLVi#/"B BDh#~c5`Xu>VyX3ϖBɰœeVy1(x7]׵sN)@"Bh&`mJXV gn"GEǹ8J}TB8;|Hav'2uDt4E/^_?_$W8Z)]LP87wS0xH)0~Wū[% L㧾'F3)b0ĴX%皳 WE˿j!2UF9 j *U ts Cs I{&?,cLQL,]̖ψpCq糙7.{Ã%6%9͕|Z5HYSx,]dJ͢ $}E6}G"֊k:m}WZk !z2'~ [KvƋ6 Ÿxt;`drqXS.!W]8D)!X"8pGS%3+e:2WJLȳN^С\SB"X?Ez߻OWqD6jUMy79U;L3t<|N7b fsSu /7# sohA3E (G0DDCBǚaN%WBܶ8xHlbvsΧkP"MLt8yWU,Z@\N8HߧS)ZZR8oBaTǩrx9gl_e@N0j^ {Ĉ@HsY^S\*H @PU3!VK'8px/` O-k̨zKu)! )䚻7SQ+5S7Dn_f) ɜQunB@dxLp:bKsD.lg -zڎ'&[^#v KU\>q^:cv_1l^1PME/gnY8qs+7"v]=z74.t,W&x۝a}a޼ysB$0lͦ|:RJ_|oo|믿ۿ7ool:1qo?0 w]6\JI JhlJbt]B>󎰄@ K͵R+3^BSCDRJll+#Vv #xZ:uE 8qB<܉(Nh5uLy!"h@3?a-xDT }"xp_߮}>DKi?ިBH @i:cS)J89߻?_LywvN'قR+4!nl6Dt:jXHXi~4H#ojʰ'"\+̨ ϔ vR?`=m<#zfR7A)\ۻ9olNiX NfֈqUDL)N%K-.b1DBjxh[KBp$!FVH`c ) !g"fL>U [z@ Ϥ!̪ ,<]em'ķ{Y\kUod2wa (dR"Lֵ/fuDZF,] E¬UvWz>m *} ?;8OZ-hi,ыٸc|>;1rxF|Ǖ~ji63C 2qmIr]D|z49yDDH‚"tݖԚ8 $.*d)GO1ga36 NSSr?_-kMN%blgdfq?(l,D(#M>J 1-"Ad B ^0O @l0 8)tz!5UcWs*Cz1,՜~B̳צ|n 9T`{`uZ|眝=sr~EEi8|Fuԅn5O%;`S>C53@!8 u !x,GSM3؏^D$X)q+|~|MĦ4Q{RX{c,%Xl3X)?iQZ```XEX5e@hJ۾19?^>)ЇԞPAi/"j*5,{II S]Suit>0G"P/aFHm4"&դxE493o\NJeS# J+HjNww>$SYt캭7Vt8u{5W,lmdY)n DPJ5%s?J0Z"<@j\f">J=Qu1j "b*}8;8 (UCz=Pԋh^_ Pɣ/|N]_1'\x|3RT23 jqyH(l,quحӮ|.ӔwA%q`@f``jb ` PJ@͋!APdRAVj1Z>ϮsH1QYH7b:dO&}8m.95.3͙l708ϮDx<JJRt_뢃y6M.kQT|* nǫ-놈V%we} \Uso\(8[9g7 jQ2s)CAc `fOZxЋĞj771,M0p T4&L%8q DP0S37vג,ĿO4ko _ K)Rޅ󚹴:aY)k- CK;Izu#tBī}< 11r@fLD̑ C.0āѐx>n6,v6}il`js5"bM~x߄Es+r4;wh6?EUnB^d4~my9 rG|_x IDATo߿5n>}w>}wDt< 1͡kbܛKOӴnk>},b.<Ԕ UŔScx9g"LSi^̀c @puu^5 K=n>V!zVk>.YKbYuEK__k.kє(X}_d~ 4͎%0g2@THUC, CXEslc|>o7}.S@b !`` DLS&鑚6ӿD@ 2` N)t]SZkQd]Slq~Zw|Zsk*<6k]Z2X?s\uru4 G=yݺ<-kVjC۷/7Cg&~]S.B)`D5nB}4M޽93|7 Ç/L>*jBnvIm /.J׎c!!(3bۡlrl"p;fW"LD{T,n1'r7\q!g8PD259^k"2^wJU5d;pK!ZXsл>RZW復t(22rYpEztB@.4Tʀf8L$͛w|:D8d2HD蒟RcȚ(peYcgdoHbhH02F$r5^B\I3Ƃ! "ZWF "$UV*}ld-hq4#3$o"Bgf@OG ! ð%*35n{@3W\Fow~xA- ~ow/pL#t:OBBZURT !69"@UAإ/޾1v NGXjU Lfc=74l:\!bBHDU<㯾nvD_?'*|9A͙"S@ J.bPM%j9uj.U8<.k˥'.`3Nx|՗9R+i辢fnHdDn>]zGӧ~I!Ms a<e$/1tT$Bl#O\Z=Y)̻f߳i|>!WBxv5Hp~z\V լ8"EÃ1E"t]6^Ʃ㘧45vY7M9O!vE)ʨEƒ:?Y/S.ݍsj)&¬o߾mu޽l6mꆪUB}84o)]cC!iH^_}˒ps|u|#X7zT%KE5 ܅ԋpu┈ T)4;ׯ5?z܄q괇S`-qA=KCTf.EZ|駟noo]Z<ל !x.['{w ^creRtww??t:Z.P@DWh<ҢWRJ$\o,EEJDһwwީPks)% Do Kq_56fs<>.l:>ܟwjf[^~/[V$N}+23lOǏf.Oオv^8IHk-qomURmY,Z* I4J ~ږAMmHm?LԞc n,F՜i3_qTsq ? `%LD̵Vm<Dt g+ ["@~Lpq ?xY[F@ut)7͘|78XH42c]X}UˤO R!fI}S7?Z vm:olCݳ nooӘs>O#R$"~_[|'tZz "}GDZWZܾcUi2̥^uřj?S z<6{X>'wʬ ~v'u꾷Z#6M'ݜmL80n{<x@3Y_"~xqۼ_bl<v6#h\%VxlW;WAlRZ ~D_G16V_6'fޑv}Zw[|vz'''ϾK7PV*L'US-X=~L2v>#}v;W51D.^6\o?sˁ EVJ|իW-R޾!z.YfŪ<1KS_]]{3n{dv31faa!՞q̹uQt(O '?!d!'']x:>k eSS*i+p:ifK|;ߔa)p&@,>|h*.3w}l~ۺ{󧛏?~~ɉ___*0Lw}7)t!CoF }#Dĸ6jRVS i H -TY1)mӰl~^ZsU5놘5ۣѡ?֒}[n:蠎ƶ]^~ &:9Mn\݂X&i:BnL] j8r0. 5 `$1CD H1* T-f 7L[\[mmmibh*t])F:1쩈Ru"t˿BV&N\__Zi`Ǐhc7Cc$.Zƒ3SpKAVM!RMy͕xU]D7JZu-o8bfv>VE-Xk.~quFv؋EK ]? i}K?{^z \ ,-PTse=7Cn!H@^ߘLLM(D[~0[|]YYܘ|Ocz~?Y"8*Q}J5,?3ˮIMCKy gE^iG!Ex~-YW'Dh_/I#f/aS{2ʒXS@ċW=ɮ7 36:]KxNM]gUF<$A-e'栋B\d5my>V o޼-V. 'xFbx80ӔX?^"~w}nN^\<P' {N'ǢS+O䞋z)2i{&b ?7QkZ6y 3 ^-GUk44cfjHsK#@ùk< .H>'mv Cf1"ykH`b̏%% /}xi//.K_b ౐U}{a%?KRxLQZ Wܥ亼㙺UaEIw.N.eEL L˯E0x vҀ xxD"gCx4S bFηLUgue:uQ#B^ Ϯ\ `}x| Z(T!`Z}qď/ۋP?~1Dx/s3o[I\~0u"8fIS&bq~Sܘť<|*'s:U\j'tL0^2>8IDP{vt3ُLC~]K,jN`@1Q{I ;v p ExHߴxn,S0|PW6Mf?G]3M4{."`ZoaYJMxq&HU4h;L">u6;–Ȅ/X 2/gddi B bFV:-g@`>aK1%$FEn3VWs5=O0Tv- "$ǯ^lTcŨɷZvPDTʃ_zttK|Ofc^SOZZkK xYLGhď/p.nܔG)>s^tըR321y/KZ\(.-g"zG37@?kW#*RϾ`s\!@|/73-ʇ"ԞD6hY)ʪbTUC$vS\`QX,ŪR׭E]31@VLiط_9UB5R7Pt2A; _Κom}mnU19,ƾmkH{mg'~d@V71*5±_jd\V3>*R '" 9_XXY87I>a4m6>,RHTAC:S@n`ƿ`i$s$%: $[R6wi߁a-KUt:KQ*ėsn/ʊo%Vz FQ=Kwn#/0^\9*SsSe]UӍ~RimD?0;\kQS ,S*4ֽZߪv9%|-:-)l-siU#%ʺ0ȂƉUh[Z311bXBP9@7 Ρ8״r1 MnDDH"Vkbk& Cl1QJ5y^A%/)c "b GD$\kԊ'z|g"BAj(FNyi/D\&rofR@|:`L,3֢W Goئu(̱UmkLbʋk>9PhLcn}JɹlK"2ȘUɽuOS!~ZH7xʛfC0{ ș77624dp7j0T$sc'ZXlYj(҈!徿 JP.Si 4+ ,IIDQR! R:P*[G:)w¥[M7+jv AgDT8iUҪZ-_]EĮL˰ML mUo[{~JvBEE7Jvvvᶟ9kh-ٸT .nD>ƴ@CfM^mu#M u>ܭ`"t/H#$%ZT[ڔ5^@p (l,mӾE;@܌"Τ DE+~# T/4WWuSR]xvv|6|<&7Pz#tw)+ի= 32hW뎺> G/\D }}5#?zo H CvѼݬ8. 58o;ӹ&тbӎD.0F@um_s TOp2ci̤"M}/NM+U#BAl$4L*ov5B w>}$2@;e$eEWͩh3%,iRv!!~bd1<\X^rDt}5|(]rsibwb+ga޿)@XhʘKnHgz鴠>|x)!N֡Si,}Ib7,؉\OQ$vr%TYC_ZqK )HW=-7m)nذV"kuݍw-̢.7(b:[R;ͥw`Wڭ|6G`ycBHNtjv{ͷ+I'"8ĚLuee ض|xx1k =dej^fESBo@fΩ5tc1F`pcwV0M+ޝXKϣZd@Ho," %EF0bao6O)MaI֡ *QI)"ϟ?`f+ aESXm^t:rJNJHJ֝Zi)I P ק)[EM, }Hh{_^^SZb!P%9n޾}x|UCNnlwB֠ u>S'|IMqOPm[RmHMrHD@&s d5n`,5}NBeSlLv* 8M!~(rΙjp^;=?i^뫓+*el \ 6ݽc\dTpbs+nFJ!׀-J0*2dK( T:;KRf(Rffo 3of0a˲՜Kj%|2$"BACӴ0sdaea;'C 0?}y|/ϧy榴 14+Q#܊kڃ3'" D]l`Tʛ][Z :|dz9x)d \AdmK?aQVBIzmVyU54RF`X&0AT5miъ:ODVw! ˔Ma4Mimf իq;jã[bFв,AUMUyzz !B}j=eiYOӴ Lj6id+m3nC0 -PQ?H}v!><|_^#/Գo8~Y^\*/+-'s0) ida\lۣ ؕ垇/b?t]=;V!-Tnu; cO{jM 떔}]^ckU_t^~cwu5 tTPAq(< Z~bkOv/^vGK- GK*%B=7a j&bh"|?f(uN'76[.~bZߴlVeE1VEDHkd`,@[2+9/8'ѫx- rs&zhl 9zʼC///ƌYmtZZ7M`MDr_ J vfCH޽{g,r>vh&O>珿|ڄt}PSPF˲,ӔnHjM Υ oN9ٌDd'߽y}lj-,4g3C'I)-tر"X@@1(GPK9sV!yT?N/_kiH^]#y 찮X?I>]3W=A,"LfIv篾Zjǻ^@^ * G *q@K@$Q<"<#u>"`~(@q)9jS x$6 1|PY/l~a/¥rZ }uKb<{Y6*p;?ͦ5݉!J`WW+ˡ*K~=ٳ^a 2Xc{i3X9g,#wG_.JIe/e&f%3ΒHg, =<`|;c#4.KN@<0#ILaWW%m@UU!2mf@! 0T4]3!\PHнzJIZHtl;}QhH^g 3xt]I]E^ﻦ;RCƸ֘hi5XY,^Q'L12@" :GRECClCw0Q!W5۵,AGY,VĪȵ2@w}@!`\ZϚA4H590 YWu]k}dvYQ˪-dgSK16[˺,mw|~|<|!jP=UYLdE A>0*e3nV8Hxr7(0"FؐY;~J"@d!QD4" f@D?mD痾d}ޛb.,Ĉ^b%g>Ò*'8ͬ%.qH;OOO11@jsb(fb_0ܑ(w+ZCWIGpb4$̀!P`quAcGAv վʲ`C@ qwm6_XkVU< Rdd˺,}۶E^o>>!o_ϺTgHJ^<Jѝ`,90s~ $>l~%!›CQg_LYWWfN 1MzPt׋L2ams<5qzSτ { m&϶^s.QTφMA)wߡl!g4Ƙ.HCaC*2'GbiDz m[Ƙ($#V+9bPN$5Y]Vvn imEYAJx{E=ӊ^eGD| 䛝}?+iO'u!͍鉨^9,ͬl6im=>gm1Kmz]I_oug""vմ?SAƋs׉*PT&}Z82Fza-M`c>a9ZCa_×xLĎ~9%D_ChN_0 Â~>DFHG`"1!]3)D@9/Rj~0]/ԝ&SfeȨ~?L{7=9Z0gYn,«"qy$0s4i1tϹxhқx$SiI4rZ) ~zf{SL2 OO12#e2X0KTQ777yV+SF)Dv^V Vr\y,=b]DO>H4]֊M<|)bM j:wK?/56mx%>qc\RN|V|"!IKץ{ S Ea=(1]zZ: J1AQ4Z\=|nqd I1]#@p&-"pIǥFt2s4)Bk33 DzKB #eP> 0?0F1n3G(eYWUB_zyYo:"ZW,˫r%!բ~?pcc:IcmVhO߉$F"&ޞ23im~/ķpAw}8 Xaodi +oJL$axy',ÙqaW9$BD4 "c1'G@@Rm~{s$bw{tl6En k~H>Q ho-FqVSцz` Q 9NRͳ9sEe@ZLӹ1#ԇݻn߭,KVXWEș+t]]]et>=rHhM}|\XU/% 0L>DMu"z̜g%~WVz׿{Kx-cǥѹc`P-8&=' tZ҉ 3L[DP oJ1#S?p֘/T$5F_(i}[v8.Mw+_i#Z D0BDT׵>.u93w]G(OQ^eJJK.nOњ nWF1/kͻw֫o1ۺ.}۶s;3o6r}:@~ /O_$"ѷ~r(L–ld郷Dx$0*lB,,ΆS+eY}_>/\F΢@]ه."gʐjUij\\QT2wH\,Xv8&W?- `s8As0/ sQE^ Daa` K6Mrd,:UF `Y(Nc W+u{$_;U1S^u]mKof===-Wsb]ckm cj9[i_q}xxhI)r.a,@XҋtkM4.ƨ/M{C~}j9x8υ1۷}c7o޴9#s1B۶(\k1".9e.UeQ8bsjwyQXc0Hq` $F,xHƹ]beq.ql9GΊHvK]׋jcm۶ámxlRg*:F:7-<ڟvIzL/N \!p+dxvDD3{̃ q=|ަ웧Hai{1zߙ2/Ѥ4)è0faFlL<#矙 Du"<˲,Ҏ`f5d,BHfO:( jRQ4?|{{mۮV+ka/\.q$'r84777}+Jz-"~!f_R]{Cu 7ohBľ1P__~w|\n\qZl˥r֑ E(ZQ L}}X.&ǮTc:M۳`Yy!0]V,WuGĪR ,sι W~SLw-kp/y >)}`-rϾQ% Ɓ/cz$ɲ3s/$SE43bC=AB#Inv:rόw.G"2 `p;xưq9~m+/tAV+=<ْ@iNܥ<V+(Kֈeeo|~y7x2`f2 0_PFaa^9O6/'\O_U`0h:&I۽jzqeA8f<_6Jm]f@kGD HŢ(JW.1;/IڔyRH*$(ucf΁ֺ*6qZ(KZ\W鉶Rp#"!")ar$[~3 &Xɣ.] lGԽ]z%DD:"ݟOOO+ݵ7P1S'j] # o"(T,Kk]Qu]RncaUF+$<SB )P~%%2Xt@F㴕 o|UUu^sUSQyǛKApy%MF_e^qcEmczqqUj%~:d#"Ǐwo\.B`'òEۈzMQ cx??q\)www= 4( r>_U!|D3,!$b7Ytum<žvUU0+TA!-+B!"*? pβśm½;םT ?tMsɯ g~ wsgړJ=|^}1m"Gg[`IsS%O5 Vl9q$-FYЌ7lXiɹ# ċex˩Ip0_I~eekӐeYh<1& 6bG0 eYp2IG|#-0F~_Uշ~!4ZV(bS w{J g^&0C>rj=V[X-%_C\y+퉺@4DظӁ;kd}Fȋι \V޽xos"Ľ"˼H^F}Z"Si/MbR 6"gDO &dE\U֑}F j3O/.Rǧ^o>;0Hq{aEWe羯I'a?â(,[.:NO?}Y! <"+%Y,|\ގH JC xq3 83¥M_/ՇwoEUi<)/ޏ|٬wW< RpsUq<󞮻[G4m?АA+4ad5`+/c r5g)4^ ɡbZGpMe o8 p9+)UᆲiQ5l@+fܨuta j1x̉9?[ <+l>sϱs.(tY4 ߯j<SS}0o 5w sQ?<9QJMFgZ ^by^,'O~z\]QϞ={'O6 =x`+f30ƌF#剪8{H)T^8I *2s"꧃`zQ-=LUoO8N~` ]w"!DYUyYUYkNƘRJ-]kdjõusFĀϴYUU60@km8dJ4M FDuB Rz ggg'?Ie|Iqq-p8|a]׻ɄO<9woW$eEP*GQZԞ%I mkcʲ֎Fh vgg'0 {a3a^J%mVrEYo6P }^!c *<}plv79WJVNONP/WU1a N [ zf{doUn 9]UM)e$A(_zhW%5, z*pe[޽)$wwB/Z9%`B[#vz@f*5"bg5霅eM^we[ l@G_ˤ2^Y-ASd4#T?C[9FJMk]I䌯іIgj]mjk (=)׿Ʀ~`^?UicuK'GkrrIHRR=zbQUUAewߕYEfyy[ $QG^n(Rʣo_i:,eYs/g:{6ݝôDA0<<'vLC"޸O}9ڪc]}6 rn>Ѡׯ_$Ó^rƵ1i_Q!ΖrWޝ&}߲+`{cN n1n<|kf$t ]/A7|pM\y>QvCVvUkZ]IsQj:eg. A(+PO@_PBI|?}e")=E3)UYigy5w2|D۷>+лw<JwCU[T!֕uZ85缻F~EQ,*7Hv2L&# #\zI?y}m~/Nzq;p~ۏiWx3oc#{2GqE|ODAbQZ6=~ 73FESS}ÿ& 'zΑs!JSma4s@ 19~poAziQ}L>qCQdaoy |_y^ %ZKŝ3+ 猔soG+4P$o6QFWy^KmxaB%P~??\._ ?/GGA(/_N&q(˲/_Nýׯ_cZ_zӧO9?x?ÿo?_< ¢(d?HGy'HTUE:do6\PU-F$-e/˲MQZ!7߿AI, TIt1:b1'ᰏ®V|mQdY6R(ok9oRݶHRIlZ]N6e.uq'M܈ *݌u!\ .OEw U pWYtl] 31έ{ z\[hp8 ֚?5<4hյ*iu}k!Aܝ2}n6O͛7t0pW$I& b8L&.Ϟ=^,b?ݭ˪A2P:4NRd8ߒdМ 0$,+ 1ňPUUku(}zY1ekՋt^VUQȡrDD7tPpz+ RֽĦj+l}ZyhUZ<ȆU6`#[!yϭZl|K~k7=v6ڮVS*o)wT3ʸ- X'^J!pz$ywӍi| @ֶeuݨP_$ rd㶵93;O9B[V9T[/*DP(P T|8>>ӣ88